Provinces+Of+The+Netherlands.gif

EEN FORUM VOOR U, heeft u een mening of een maatschappelijk onderwerp voor velen van belang, laat het ons eens weten? Dank! 

Kijkt u ook even of het onderwerp er mogelijk al ergens bij staat of in een andere rubriek?

TOP 12 ONDERWERPEN: d.d. november 2013

1. Osama Bin Laden dood                       5140 views

2. ING Bank, meer klachten over             2366

3. Incassobureaus onrechtmatig                 2179

4. Huren 120 euro omhoog                       1943

5. Pinnen bij parkeerautomaten                  1921                                              

6. NASA houdt speciale persconferentie    1873

7. Dode Alien gevonden in Rusland?           1844

8. Goede feestdagen voor 2011                  1767

9. Even berichtje voor de leden                   1758

10. Limonade voor soep                              1756

11. hallo Djekay en Tip Undercover in N     1739                                                  

12. Dure benzines – brandstoffen prijzen        513

 

168 keer bekeken

PSYCHISCHE SCHADE bij veel Groningers

 • vrijdag 09 november 2018 @ 01:03
  #10
  reactie op (#9) herman_dad

  Goedemorgen, STEEDS MINDER GRONINGERS GELOVEN IN GOEDE AFLOOP BEVINGSSCHADE. De psychische stress neemt dan ook meer en meer toe. Door de bevingen zijn er gelukkig géén directe slachtoffers gevallen, maar indirect nemen de slachtoffers wel toe.

  Zie en lees verder art. NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  Groningers in aardbevingsgebied geloven steeds minder in goede afloop

  GISTEREN, 06:02

  BINNENLAND

  Harm Jan de Vries is de wanhoop nabij NOS

  GESCHREVEN DOOR

  Reinalda Start researchredacteur

  Een half jaar na het kabinetsbesluit om de gaskraan dicht te draaien, hebben Groningers weinig vertrouwen in het nieuwe beleid. Ze twijfelen aan de goede bedoelingen van de Rijksoverheid. Dat blijkt uit de gezondheidsmonitor van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2016 wordt onderzocht hoe het met de gezondheid, het veiligheidsgevoel en het toekomstperspectief van de Groningers gaat.

  Uit de laatste meting, die vandaag verschijnt, blijkt dat ze denken dat er verborgen agenda's zijn, zoals het doelbewust vertragen van de aanpak, of dat beleidsmaatregelen dingen mooier voorstellen dan ze zijn.

  Wanhoop

  Een van die Groningers met twijfels is Harm Jan de Vries (77) uit Overschild. De tranen staan hem in de ogen en hij zegt dat hij de wanhoop nabij is. Zijn huis heeft veel schade door de gaswinning. En het staat schots en scheef. "De situatie is zorgelijk, maar niet onveilig", constateerden schade-experts.

  Video afspelen

  00:50

  Bang om de deur dicht te trekken: 'ik wil het huis niet op mijn kop krijgen'

  De Vries kan 10.000 euro krijgen, maar dat is volgens hem veel te weinig om de hele fundering te vervangen en de rest van de schade te herstellen. Zijn huis moest versterkt worden, zodat hij en zijn vrouw bij een zware aardbeving op tijd naar buiten konden komen. En nu blijkt de versterking toch niet nodig.

  Het steekt de Groninger dat architect Winny Maas samen met de dorpsvereniging plannen ontwikkelt voor een straat verderop. Ook die huizen moesten worden versterkt, maar vanwege de hoge kosten worden ze gesloopt. De eigenaren hebben al zwart op wit dat ze een nieuw huis krijgen.

  Met De Vries zijn dat soort concrete afspraken over de versterking niet gemaakt. En nu de gaskraan wordt dichtgedraaid, gebeurt dat ook niet, want een rekenkundig model heeft inmiddels bepaald dat zijn huis veilig is als er minder gas wordt gewonnen.

  Onzekerheid

  Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen zien in hun gezondheidsmonitor dat niet alleen De Vries zich zorgen maakt. De minister heeft besloten de gaskraan uiterlijk in 2030 dicht te draaien, waardoor de veiligheid in Groningen verbetert. Maar volgens de onderzoekers heeft dat er niet toe geleid dat de Groningers opgelucht ademhalen.

  Onderzoekster Katherine Stroebe van de RUG constateert dat 65 procent van de ondervraagden geen vertrouwen heeft in het dichtdraaien van de gaskraan en het afschalen van de versterkingsoperatie. Ook voelt 85 procent zich niet veiliger met dat vooruitzicht. "Mensen twijfelen aan de motieven van de overheid", zegt Stroebe. Ze vindt het gebrek aan vertrouwen in maatregelen van de overheid zorgwekkend.

  Ook de broer van De Vries, Jan Treinko, woont in Overschild. Hij woont aan de Meerweg, waar de vernieuwingsplannen waarschijnlijk doorgaan, maar heeft de pech dat hij in een huurhuis woont. Daardoor is hij afhankelijk van woningcorporatie Lefier, die heeft besloten dat twee van de acht huurhuizen moeten verdwijnen. Als gevolg van dat besluit moet Treinko het huis verlaten waar hij al 51 jaar woont.

  Trauma

  Voor huisarts Addink in Middelstum, een paar dorpen verderop, zijn de klachten die beide mannen hebben aan de orde van de dag. Ze houdt de aardbevingsgerelateerde klachten van haar patiënten bij, al is er geen officiële code voor bij de zorgverzekeraars. Die heeft ze zelf maar ontwikkeld.

  Niet alle huisartsen in het gebied doen dat, want het is lastig aan te tonen dat de aardbevingen de mensen ziek maken. "Ik zie wel dat mensen die al eerder trauma's hebben opgelopen echt last hebben. Ze hebben het gevoel de grip op hun leven helemaal kwijt te raken, met alle gevolgen van dien", zegt Addink.

  En volgens de huisarts zijn de klachten alleen maar groter geworden door de onzekerheid over de versterkingsoperatie. "Ook ik snap daar niets meer van. Het is allemaal zo willekeurig wie wel of niet geholpen worden. Hoger opgeleide mensen met connecties lukt het best om dingen te regelen. Maar ik kom zoveel mensen tegen in dit gebied die dat niet kunnen. Dat voelt heel oneerlijk."

  Jaren in de wacht

  Onderzoekster Katherine Stroebe van de RUG ziet de ervaring van de huisarts ook terug bij de ondervraagden. "De kern is dat bewoners heel concrete problemen hebben. Ze hebben schade of wachten op versterking. Men wil een directe en daadkrachtige aanpak, die is ze ook al vaker beloofd. Maar ondertussen staan ze soms jaren in de wacht." Het onderzoek is eerder gedaan, maar wat Stroebe dit keer het meest opvallend vindt, is dat de hoop van mensen afneemt op een goede toekomst.

  BEKIJK OOK

  Ook vertrouweling Hans Alders weg uit Groningen

  Wiebes: 'Kabinetsleden overrompeld door gasbesluit'

  Deel dit artikel: 

  handtekeningafbeelding
 • woensdag 17 oktober 2018 @ 00:50
  #9
  reactie op (#8) herman_dad

  Goedemorgen, EERSTE GRONINGSE DORPSKERN GEHEEL VERNIEUWD IVM AARDBEVINGEN. Het dorp Overschild, zwaar getroffen/beschadigd, zullen de meeste huizen moeten worden vernieuwd of verbouwd, versterkt. Logischerwijs is dit een psychische omstandigheid voor de bewoners die hier niet om hadden gevraagd.     

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  Overschild krijgt nieuwe kern, voorbeeld voor rest bevingsgebied in Groningen

  GISTEREN, 12:06

  BINNENLAND

  HOLLANDSE HOOGTE | CORNÉ SPARIDAENS

  Het Groningse dorp Overschild moet deels tegen de vlakte. Huizen zijn zwaar beschadigd en onveilig door aardbevingen als gevolg van gaswinning. Maar de ruim 500 bewoners zijn gehecht aan hun dorp, met zijn karakteristieke huizen, kerken en molen. Het dorp ziet er gehavend uit door de bevingen, maar ook door het achterstallige onderhoud. Want wie timmert nog aan een huis dat geen toekomst heeft?

  De Schildjers willen hun dorp niet zonder slag of stoot plat laten walsen. Een groep inwoners besloot daarom de handen ineen te slaan en benaderden architect Winy Maas om met hen mee te denken. Maas is de architect van onder meer de Markthal in Rotterdam en werkt als stedenbouwkundige aan de herinrichting van gebieden. Een jaar lang dachten ze na over een Overschild 2.0. Het dorp moet een voorbeeld worden voor andere kernen in het aardbevingsgebied, vandaag worden de plannen gepresenteerd.

  In deze video vertellen inwoners hoe ze hun toekomstige huis voor zich zien.

  Video afspelen

  01:16

  'Ik wil elementen uit mijn oude huis gebruiken in mijn nieuwe'

  Het zijn geen wilde plannen voor futuristische gebouwen. Het zijn vooral plannen om het dorp leefbaar te houden tijdens en na de grootschalige, langdurige verbouwingen. Mensen gaan maandenlang in tijdelijke woningen wonen aan de rand van het dorp. Het dorp zal jarenlang één grote bouwput zijn. Geld voor de verbouwplannen moet komen uit het Perspectieffonds Groningen - daarin zit de 1,15 miljard euro die het Rijk als compensatiegeld voor Groningen beschikbaar heeft gesteld.

  Het uitgangspunt is dat iedereen terug moet kunnen komen in het dorp. Aan de vorm van het dorp mag bovendien niets veranderen. Overschild is ooit gebouwd in de vorm van een kruis; dat moet zo blijven. Maar als je het dan toch opnieuw mag inrichten, waarom dan niet het huis dichter bij het weiland waaraan de achtertuin grenst? En wat verder af van de weg?

  Wie plannen heeft voor de nieuwbouw, moet niet al teveel gehinderd worden door welstandscommissies. Eigenaren moeten alleen rekening houden met de wensen van de rest van het dorp. Panden die zijn aangewezen als karakteristiek en monumenten moeten behouden blijven. Er komt een dorpsbouwmeester, zoals die er ook zijn in grote steden. Met een maquette van het dorp in handen worden de nieuwe huizen op hun plek gezet. Allemaal in goed overleg met de rest van het dorp.

  Overschild heeft de vorm van een kruisNOS

  Overschild heeft net als veel Groningse dorpen te maken met een krimpende bevolking. Nu de gelegenheid zich aandient, willen de inwoners ook graag mensen van buiten trekken. Het dorp ligt nabij het Schildmeer. De dorpsgemeenschap stelt voor om langs de oevers van dat meer een nieuwe woonkern te bouwen. Maar er wordt ook gedacht aan het uitbouwen van een boerenerf tot woonhuizen.

  Het dorp wil zo snel mogelijk "verlost" worden van het gas, aldus de Structuurvisie. Een grote warmtepomp moet de huizen gaan voorzien van warmte. Maar daar houdt het duurzaamheidsdenken niet mee op. Er moet ook een deelauto komen en een elektrische laadpaal.

  Onderlinge spanningen

  Steeds meer voorzieningen zijn verdwenen uit het dorp. Vooral het sluiten van de dorpsschool was een grote teleurstelling. In het leegstaande gebouw is nu het dorpshuis De Pompel gekomen. Het is op dit moment ook het loket waar mensen terecht kunnen om hun vragen te stellen en hun verdriet kenbaar te maken over de versterking. En verdriet is er zeker, omdat niet ieder huis in Overschild gaat worden gesloopt of versterkt.

  Dat was aanvankelijk wel de bedoeling. Maar omdat de gaswinning eerder stopt dan gepland, is de verwachting dat er ook minder huizen versterkt hoeven te worden. Dat gaat nu alleen nog door voor de huiseigenaren die al in gesprek waren over de sloop van hun woningen. En dat geeft natuurlijk scheve ogen in het dorp, tussen buren en andere dorpelingen. Maar ook moeten kavels opnieuw worden ingedeeld, omdat sommige kavels te klein zijn om met de huidige bouwvoorschriften een nieuw huis terug te bouwen Om dat te begeleiden, moet er een opbouwwerker komen en een sociaal beheerder van het dorpshuis.

  De aanpak in Overschild wordt gezien als icoonproject binnen het Nationaal Programma Groningen. Wat daar gebeurt, zal als voorbeeld dienen voor vele andere dorps- en stadsvernieuwingen in de provincie.

  BEKIJK OOK

  1 miljard euro voor gaswinningsgebied Groningen

  Ruim 3000 huizen in 'kerngebied' niet aardbevingsbestendig

  Deel dit artikel: 

  handtekeningafbeelding
 • zaterdag 25 augustus 2018 @ 00:23
  #8
  reactie op (#7) herman_dad

  Goedemorgen, niet alleen psychische schade bij GEDUPEERDEN, MAAR MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT IN MEER DELEN LAND als de gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid.... 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  'Maatschappelijke onrust dreigt bij tekort Groningengas'

  GISTEREN, 15:45

  AANGEPAST GISTEREN, 16:01

  BINNENLAND

  NIEUWSUUR

  GESCHREVEN DOOR

  Reinalda Start Redacteur Integratie

  Een tekort aan gas uit Groningen leidt waarschijnlijk tot "grootschalige maatschappelijke onrust en verstoringen van de openbare orde". Zeker als duidelijk is dat het om periodes van lange duur gaat.

  Dat constateert het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, na onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Verantwoordelijk minister Wiebes wilde weten wat de maatschappelijke consequenties zijn als er onvoldoende gas uit Groningen kan worden geleverd.

  De gaskraan in Groningen kan snel verder moeten worden dichtgedraaid als de aardbevingen in Groningen sterker worden of als er geen alternatief gas beschikbaar is.

  Drie scenario's

  Volgens het COT is de Nederlandse samenleving "tot in de haarvaten verweven" met aardgas. Deze energiebron was altijd zo betrouwbaar dat er nooit is nagedacht over het inzetten van alternatieve energiebronnen. En daarom zijn de mogelijke gevolgen grotendeels onbekend.

  Het COT onderzocht drie scenario's die zich voor kunnen doen als er onvoldoende of geen gas uit Groningen beschikbaar is. In het eerste geval worden meerdere of alle grootverbruikers van gas die op het hoofdnet zijn aangesloten afgekoppeld. In het tweede scenario worden verbruikers die op het regionale gasnet zijn aangesloten afgekoppeld. En in het derde scenario gaat er geen Gronings gas meer naar het buitenland.

  Grootverbruikers

  Er zijn zo'n 200 grootgebruikers aangesloten op het hoofdnet. Zij verbruiken jaarlijks zo'n 5,5 miljard kuub Groningengas. Het is mogelijk om deze bedrijven gericht af te sluiten. Grootverbruikers zijn onder meer zuivelbedrijven, de glastuinbouw, de energiesector en de chemie. Zij gebruiken zogenaamd laagcalorisch gas, dat uit het Groningenveld komt. Maar het kan ook gas uit andere gasvelden zijn dat wordt vermengd met stikstof.

  ANP

  De Rotterdamse haven en de staalindustrie zijn niet afhankelijk van Groningengas. Ook de grote moderne gascentrales in Nederland draaien op hoogcalorisch gas. Dat geldt voor die in de Eemshaven en op de Maasvlakte.

  Een aantal kleinere centrales draait wel op Groningengas. Zij leveren zo'n 10 procent van de elektriciteitsvoorziening en voorzien zo'n 300.000 huishoudens van warmte via stadsverwarming. Uitval heeft dus direct maatschappelijke gevolgen, vooral in steden die daarvan afhankelijk zijn. Inwoners in de binnenstad maar ook in buitenwijken kunnen dan geen warmte meer krijgen.

  Ook zijn er steden waar zorginstellingen zijn aangesloten op het warmtenet. Een bijkomend risico bij gebrek aan warm water is het bevriezen van waterleidingen tijdens koude perioden. Volgens het COT kan dat tot een ernstige verstoring van de watervoorziening leiden.

  Ongunstig vestigingsklimaat

  Het is volgens het COT voorstelbaar dat bedrijven die afhankelijk zijn van gas zich minder snel in Nederland zullen willen vestigen, als zij het risico lopen van het Groningengas afgeschakeld te worden. Het kan ook betekenen dat bestaande bedrijven Nederland verlaten.

  Het COT schetst de problemen die ontstaan bij steenfabrieken. Die hebben gas nodig als brandstof om bakstenen en dakpannen te maken. Zij kunnen niet op korte termijn omschakelen op andere grondstoffen. Het ombouwen van de fabrieken zal maanden in beslag nemen, kostbaar en ingewikkeld zijn. Afsluiten van het gas betekent dat hun bedrijfsprocessen komen stil te liggen en dat hun 1202 werknemers werkloos dreigen te worden.

  De grootste schade zal de zuivelsector lijdenNOS

  De grootste schade zal de zuivelsector lijden. Zij produceerden in 2017 voor 13,4 miljard euro. Er werken zo'n 49.000 mensen in de sector.

  Al met al vreest het COT dat het afsluiten van grootverbruikers grote economische en maatschappelijke gevolgen gaat hebben als het aanpassen in korte tijd niet mogelijk blijkt. Bedrijven kunnen failliet gaan met als gevolg werkloosheid. Maar het kan ook leiden tot schadeclaims tegen de Staat. Dat zou dan grote gevolgen hebben voor de rijksbegroting.

  Risico's voor luchthavens

  Het verbruik door huishoudens van Groningengas is het grootst in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord- Brabant. Huishoudens en kleinere bedrijven krijgen hun gas via zeven regionale netbeheerders. Tot de kleinverbruikers horen ook luchthavens en ziekenhuizen. De impact van het afkoppelen van gas op luchthavens is mogelijk groot, aldus het COT. De terminals zijn afhankelijk van laagcalorisch gas, bijvoorbeeld om elektriciteit op te wekken.

  Er zijn op dit moment te weinig medewerkers om de regio's binnen een relatief korte termijn af te sluiten. Het is daarnaast de vraag of iedereen de medewerkers toegang verschaft tot de woning of het bedrijf om de gaskraan dicht te draaien. Die handmatige afsluiting is nodig uit veiligheidsoverwegingen. Als dat niet zo gebeurt blijft de gaskraan open staan, ook als er wel weer gas beschikbaar is. Als de medewerkers geen toestemming krijgen. moet er politie aan te pas komen om alsnog het gas af te kunnen sluiten.

  Een ander risico van het afsluiten van gasleidingen is de drukverandering in de leidingen. Deze kunnen scheuren waardoor er kans op lekkages ontstaat. De lekkages moeten worden opgespoord en hersteld. Lekken kunnen overal zitten.

  Minister Wiebes hoopt scenario's zoals geschetst door het COT te voorkomen door het gasverbruik zo ver mogelijk terug dringen. Hij heeft net bepaald dat er komend jaar 19,4 miljard kuub gewonnen mag worden. Hem was door het Staatstoezicht op de Mijnen geadviseerd het nog verder terug te brengen, tot 12 miljard kuub, maar Wiebes wijst op de gevolgen die het COT schetst. Wiebes zegt er tegelijkertijd rekening mee te houden dat de gaswinning alsnog versneld terug moet worden gebracht. Daarom laat hij bijvoorbeeld een extra stikstoffabriek bouwen en worden gasaansluiting in nieuwbouwwoningen verboden.

  De verwachting van de NAM is dat door het beperken van de productie de seismische dreiging in 2019 eerst licht toeneemt. In 2019 is er (met een gasproductie van 19,5 miljard kuub in Groningen) 14,5 procent kans op een aardbeving met een kracht van 3,6 of groter. Dat is de zwaarste aardbeving tot nu toe, in 2012 in Huizinge. Ter vergelijking, bij een productie van 24 miljard kuub in 2019 zou het risico op een beving zwaarder dan 3,6 zo'n 17 procent is. Na het gasjaar 2018-2019 zal de seismische dreiging naar verwachting afnemen door de verdere afname van productie.

  BEKIJK OOK

  Nieuw gasbesluit: maximaal 19,4 miljard kuub

  Deel dit artikel: 

   

   Gewijzigd op 2018-08-25 00:23:52
   handtekeningafbeelding
  • dinsdag 03 juli 2018 @ 00:43
   #7
   reactie op (#6) herman_dad

   Goedemorgen, ADVIES IS ER VOOR MINISTER, 1500 HUIZEN MOETEN WORDEN VERSTERKT, MAAR verschillende berichten hierover en moeten de betrokkenen nu blij zijn of niet? En hoe snel wordt er gehandeld? Vlag halfstok in Overschild: 'Alles nóg onduidelijker na advies Mijnraad'

   Zie en lees verder art. van RTL-NIEUWS, NOS-NIEUWS Twitter (bronnen)

   2 uur 24 minuten geleden

   Wiebes wil tóch versterking voor 1588 Groningse huizen.

    

   © ANP

   De versterking van 1588 Groningse huizen gaat toch door. Minister Wiebes van Economische Zaken vindt bij nader inzien dat deze huizen ook als ze veilig genoeg zijn, toch moeten worden versterkt omdat dat nu eenmaal aan bewoners is beloofd.

   Wiebes had de versterking van de 1588 woningen stilgelegd omdat hij wilde weten of die door het terugschroeven van de gaswinning misschien niet meer nodig was.

   ZIE OOKAdvies Mijnraad aan Wiebes: Groningse huizen snel versterken

   Dat leidde tot veel verontwaardiging binnen en buiten het door aardbevingen getroffen gebied. De minister neemt nu het advies over van de Mijnraad, die aanraadde om gewekte verwachtingen waar te maken. Ook als een huis het zonder versterking blijkt af te kunnen.

   De Mijnraad adviseerde ook om haast te maken met de 1500 dringendste gevallen. Ook dat wil Wiebes overnemen. De bewoners van deze huizen horen in september hoe de versterking precies gaat verlopen. Dan volgen ook afspraken over de volgende lichting van mogelijk te versterken woningen.

   De rekening van Wiebes: wat gaat dat kosten?

   Zie video in oorspronkelijke artikel

   RTL Nieuws / ANP

   Welke 1500 huizen in Groningen zijn er nu onveilig?

   GISTEREN, 21:00

   BINNENLAND

   Een gebouw is verstevigd met balken vanwege aardbevingsschade ANP

   GESCHREVEN DOOR

   Reinalda Start

   Redacteur Integratie

   Duizenden Groningers vragen zich nu af: wat gaat er met mijn huis gebeuren?

   De Mijnraad maakte vandaag bekend dat 1500 huizen in Groningen zo snel mogelijk moeten worden versterkt vanwege de aardbevingen. Welke huizen dat zijn is niet duidelijk, maar voorzitter Co Verdaas van de Mijnraad kon daar vanochtend geen antwoord op geven. Nadere bestudering van de onderzoeken waar de Mijnraad zich op baseert geeft echter iets meer richting.

   Onderzoeksbureau TNO leverde een belangrijke bouwsteen voor het versterkingsadvies van de Mijnraad. Volgens TNO zijn het vooral de rijtjeshuizen in de kern van het aardbevingsgebied die snel versterkt moeten worden, omdat ze op dit moment onveilig zijn. Die huizen kunnen tijdelijk worden versterkt. Dat is snel te realiseren en leidt tot de minste overlast, zegt TNO.

   Het gaat dus om aanzienlijk minder panden dan de 20.000 gebouwen waar een paar jaar geleden nog vanuit werd gegaan. Maar toen werd er ook veel meer gas gewonnen. Goed nieuws voor Groningen, lijkt het, waar de sloophamer dreigde voor verschillende dorpen in het aardbevingsgebied.

   Veiligheidsnorm

   TNO heeft rekensommen losgelaten op het type woning dat het meest voorkomt in Groningen, de zogenoemde URM4L-rijwoningen. Dit type woning heeft een grote opening in de gevel op de begane grond. Een groot deel van de woningen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm valt binnen deze categorie, aldus TNO.

   Die veiligheidsnorm is voor het hele land hetzelfde. Kort gezegd komt het erop neer dat in je woonomgeving de kans op een dodelijk ongeluk 1 op 100.000 mag zijn. Mensen moeten even veilig wonen achter een dijk, bij een industriegebied als in een aardbevingsgebied. Als het voor meer mensen gevaarlijk is, moet dat binnen vijf jaar worden opgelost.

   Aardbevingsschade in LoppersumANP

   Volgens TNO neemt het aantal woningen dat niet aan de veiligheidsnorm voldoet de komende vijf jaar zeer sterk af, tot 0 na 2023 als de gasproductie onder de 12 miljard kuub gas duikt. Door voortschrijdend inzicht en de inmiddels afgenomen gasproductie, is het aantal woningen dat niet voldoet aan de norm voor het veiligheidsrisico de afgelopen jaren al sterk afgenomen.

   TNO deed ook gerichter onderzoek bij 534 woningen in Delfzijl, Appingedam en Ten Boer. Die vallen onder een groep van 1588 woningen waarvan de versterking tijdelijk was stopgezet door minister Wiebes, in afwachting van het advies van de Mijnraad. Deze huizen voldoen volgens TNO nu wel aan de veiligheidsnorm en hoeven dus niet versterkt te worden. Een klein deel van die huizen voldoet niet aan de norm, maar binnen een paar jaar wel vanwege de kleinere kans op aardbevingen.

   Verschil

   Er is een opmerkelijk verschil tussen de berekeningen van TNO en het Staatstoezicht op de Mijnen. De laatste instantie ziet toe op de veiligheid bij mijnbouw en dus ook de gaswinning. Vorige week maakte het SodM nog bekend dat 5000 gebouwen snel moeten worden versterkt. Dat komt doordat de toezichthouder een ruimere veiligheidsmarge aanhoudt dan TNO en de Mijnraad.

   In een reactie op het advies van de Mijnraad zegt het SodM daarover meer slagen om de arm te houden over de afname van de productie. "Gezien de grote onzekerheden in de berekening van het risico, de ontwikkeling van de temperatuur (koude/warme winter) en de haalbaarheid van het afbouwplan van de minister, hanteert de SodM een ruimere veiligheidsmarge", schrijft de toezichthouder. Dat is ook een van de redenen waarom het SodM pleit voor een verbod op het gebruik van Groningengas door grootverbruikers.

   BEKIJK OOK

   Mijnraad: 1500 woningen moeten sowieso worden versterkt

   Vlag halfstok in Overschild: 'Alles nóg onduidelijker na advies Mijnraad'

   Advies: huizen Groningen sneller versterken, gaskraan eerder dicht

   Deel dit artikel: 

   •  
   Gewijzigd op 2018-10-17 00:53:49
   handtekeningafbeelding
  • donderdag 07 juni 2018 @ 00:38
   #6
   reactie op (#5) herman_dad

   Goedemorgen, VERVOLG GRONINGEN, AARDBEVINGSSCHADE...De Groningers zelf weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn, zeker na het opstappen van coordinator Hans Alders...

   -  Groningers zitten 'boven op besluiten Wiebes' na vertrek NCG   - (NU.nl)

   Politieke spelletjes weer of...?? De psychische schade neemt alleen maar toe zo.

   Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS, NU.nl, Twitter (bron)

   Geen massale versterking huizen in Groningen

   GISTEREN, 16:32

   AANGEPAST GISTEREN, 17:33

   BINNENLAND

   Aardbevingsschade in Loppersum ANP

   GESCHREVEN DOOR

   Reinalda Start Redacteur Binnenland

   Er komt geen versterking of sloop op grote schaal van huizen in het Groningse aardbevingsgebied. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs betrokkenen. Vier jaar geleden bezwoer toenmalig minister Kamp de Groningers nog dat er 3000 huizen per jaar verstevigd zullen worden, om zo snel mogelijk alle panden in het aardbevingsgebied veilig te maken. Nu lijken die plannen onder in de la te verdwijnen en wordt er gekeken naar de goedkoopst mogelijke en bij voorkeur tijdelijke versterking van gebouwen.

   Die versterking zou er komen op advies van gaswinningsbedrijf NAM. Die stelde dat het nodig was om binnen vijf jaar de huizen in het gebied te verstevigen. Dan zou de kans op zwaardere aardbevingen weer toenemen in het gebied rond Loppersum. De versterking van de huizen zou het mogelijk maken om ook bij Loppersum nog gas te kunnen blijven winnen.

   Inmiddels is de gasproductie teruggebracht naar 21,6 miljard kuub gas voor dit jaar, en gaat hij via 12 miljard kuub in 2022 naar 0 in 2030. Vanwege die productieverlaging klinkt het logisch dat de omvang van de versterking opnieuw tegen het licht worden gehouden. Er is immers duidelijk geworden dat er een directe relatie is tussen de hoeveelheid gas die wordt gewonnen en de bodembewegingen in het gebied. Dat kan betekenen dat de kans op een beving met kracht 5 veel kleiner is geworden.

   Weinig effect

   Maar de huidige vermindering van de productie lijkt nog te weinig effect te hebben. Er komen nog steeds veel bevingen voor, en af en toe ook zwaardere, in het gebied. Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseerde de minister van Economische Zaken in februari daarom de productie zo snel mogelijk naar 12 miljard kuub terug te brengen, en uiteindelijk dus naar 0.

   Minister Wiebes van Economische Zaken heeft besloten om niet per direct de gasproductie te verlagen naar 12 miljard kuub. Volgens hem kan dat dus pas in 2022, na de bouw van een fabriek die gas uit het buitenland kan omzetten voor de Nederlandse markt. Met onmiddellijke ingang de gasproductie terugbrengen acht hij niet mogelijk, omdat huishoudens dan zonder gas kunnen komen te zitten. Ook dreigt faillissement voor bedrijven die op slot moeten als de energievraag te groot is.

   Wel kondigde hij aan de gaswinning in Groningen al in 2030 te stoppen. Tot dan rekenden Shell en Exxon - de eigenaren van de NAM - op gaswinning tot 2080. Die productie zou na 2025 wel drastisch minder worden, omdat het gasveld uitgeput raakt.

   Zo goedkoop mogelijk

   Wiebes gaf daarnaast het instellingen als KNMI, TNO en het SodM opdracht om uit te zoeken wat het effect op de Groninger bodem is van zijn plannen met de gaswinning, en of het nog nodig is om alle panden te laten versterken. Zijn argument bij dat laatste is dat hij niet onnodig huizen en halve dorpen wil laten slopen.

   Maar Groningers, die inmiddels nog maar weinig vertrouwen in het Rijk en Wiebes hebben, denken dat hij vooral zo goedkoop mogelijk af wil zijn. Dat merken de burgemeesters in de onderhandelingen die zij met hem voeren, net als belangenorganisaties als de Groninger Bodem Beweging (GBB) en bouwondernemingen. Vicevoorzitter Derwin Schorren van de GBB voorspelt dat de minister gaat kiezen voor maatwerk. Alleen panden die acuut moeten worden versterkt komen daarvoor nog in aanmerking.

   De NAM maakte eind vorig jaar bekend dat naar verwachting 2800 panden niet aan de veiligheidsnorm voldoen. Die moeten snel worden verstevigd om ongelukken te voorkomen. De NAM baseert dat getal op statistische berekeningen. De onlangs opgestapte Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders liet daadwerkelijk inspecties aan panden doen.

   Die inspecties zijn nog niet afgerond, maar tot nu toe zijn 3000 panden geteld die niet aan de veiligheidsnorm voldoen. In totaal moeten 27.000 panden worden geïnspecteerd. Feitelijk is er tot nu toe geen huis aangetroffen dat wél aan de veiligheidsnorm voldoet.

   Tijdelijke versterking

   Peter Westra is directeur van bouwbedrijf Quakeshield in Grijpskerk. Zijn bedrijf heeft een techniek ontwikkeld om huizen snel te versterken. Zij spuiten daarvoor cement in binnenmuren, waardoor het niet meer nodig is om panden te stutten. Volgens Westra is dat de ideale techniek om snel te kunnen handelen. Er zijn inmiddels huizen op deze manier verstevigd en er lagen opdrachten om dat nog bij veel meer panden te doen. Maar Westra kreeg van aannemers te horen dat dat niet doorgaat.

   Het Staatstoezicht op de Mijnen houdt toezicht op de veiligheid bij gaswinning. Tot op heden bemoeide de toezichthouder zich niet met de versterkingsoperatie. Bij een hoorzitting in de Tweede Kamer twee weken geleden veranderde dat. De inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren suggereerde daar dat tijdelijke versterking ook een optie zou kunnen zijn. Dat zou kunnen betekenen dat huizen voor een periode van 30 jaar worden gestut. In het gebied is 70% van de huizen eigenwoningbezit. De vraag is of de huiseigenaren blij zullen zijn met het stutten.

   BEKIJK OOK

   Alders in de Kamer: Groningers hebben met mij afspraken gemaakt

   Wiebes neemt wantrouwen Groningers niet weg

   Rem op versterkingsoperatie Groningen, provincie krijgt wel geld

   Deel dit artikel: 

   Alders in de Kamer: Groningers hebben met mij afspraken gemaakt

   GISTEREN, 15:54

   BINNENLANDPOLITIEK

   De opgestapte Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in de Tweede Kamer ANP

   Hans Alders heeft in de Tweede Kamer een toelichting gegeven op zijn besluit om op te stappen als Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Volgens hem is zijn integriteit in het geding nu minister Wiebes pas op de plaats maakt bij de versterking van 1600 woningen in het aardbevingsgebied.

   "Mensen hebben met mij als vertegenwoordiger van het openbaar bestuur afspraken gemaakt. Die afspraken worden niet nagekomen."

   Dat grijpt volgens Alders diep in bij de Groningers. "Ze zeggen tegen me: u heeft het toen aan de keukentafel beloofd en nu gebeurt het niet." Hij herhaalde nog eens dat hij niet kan leven met het besluit van Wiebes om te wachten op nieuwe cijfers over de verwachte afname van de aardbevingen als de gaskraan wordt dichtgedraaid.

   Alders vindt dat die cijfers, die volgende maand komen, geen gevolgen mogen hebben voor de afspraken die met de Groningers zijn gemaakt over versteviging van hun huizen.

   Kritiek van regeringspartijen

   Er was ook kritiek op Alders, vooral van regeringspartijen. Die vinden het onbegrijpelijk dat hij op dit moment opstapt, terwijl het kabinet juist heeft besloten de gaswinning helemaal te stoppen.

   Alders noemde dat besluit vandaag "fantastisch", maar het verandert volgens hem niets aan de veiligheid van de woningen in het aardbevingsgebied.

   De VVD, de partij van minister Wiebes, wees er fijntjes op dat er onder het bewind van Alders nog maar dertig woningen daadwerkelijk zijn versterkt. Maar volgens Alders gaat het om een ingewikkeld proces, met veel overleg met de bewoners. "Dat kost tijd."

   Toch zat hij naar eigen zeggen net een beetje op schema. "De eerste 5000 versterkingsadviezen liggen klaar." In dat tempo zouden alle benodigde versterkingen in Groningen binnen de afgesproken vijf jaar zijn afgerond, denkt Alders.

   BEKIJK OOK

   'Vertrek van Groningencoördinator heel pijnlijk voor kabinet'

   Kamer in gesprek met opgestapte Groningen-coördinator Alders

   Coördinator Groningen Hans Alders stapt op: 'We zijn buitenspel gezet'

   Deel dit artikel: 

   Gewijzigd op 2018-10-17 00:54:42
   handtekeningafbeelding
  • zaterdag 02 juni 2018 @ 01:12
   #5
   reactie op (#4) herman_dad

   Goedemorgen, GRONINGEN: OOK DEZE BERICHTEN LEVEREN WEER MEER PSYCHISCHE SCHADE OP bij de getroffen Groningers. Het vertrek van ALDERS en de houding nu, die eerst veel beter leek, maar ja 'nieuwelingen die zich moeten bewijzen'...van de huidige minister, POLITIEKE DWAASHEDEN AEN BLUNDERS maar de getroffen bewoners zijn de enige slachtoffers...

   Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS RTL-NIEUW Twitter (bron) 

   2 uur 1 minuut geleden

   Opstappen Alders 'mokerslag': Groningen wil snel overleg met Wiebes

   Minister Koolmees (Sociale Zaken) bij één van de versterkingsprojecten in Groningen, afgelopen maart. 

   © ANP

    

   Tien Groningse gemeenten en de provincie willen zo snel mogelijk praten met minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Ze laten in een brandbrief weten dat het nieuws over het opstappen van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders als een 'mokerslag' is aangekomen.

   Alders stopt naar aanleiding van het besluit van Wiebes om voor een kleine 1600 woningen in het aardbevingsgebied voorlopig geen versterkingsadvies te laten maken. De provincie en de gemeenten zijn bezorgd over hoe het nu verder moet met het versterken van de huizen. Ze willen een belangrijke plek innemen in de besluitvorming 'over onze eigen provincie'.

   Onacceptabel en zeer schadelijk

   Het besluit van Wiebes heeft ertoe geleid 'dat inwoners van vele dorpen, die in de wetenschap verkeren dat zij in een onveilig huis wonen, nog langer in onzekerheid verkeren'. Dat is, schrijft de regio, 'onacceptabel, en zeer schadelijk voor het vertrouwen in de overheid'.

   Wiebes: 'Gaskraan zo snel mogelijk verder dicht'

   Zie video in artikel

   In februari ging de vlag uit in Groningen toen minister Wiebes bekendmaakte dat de gaskraan zo snel mogelijk verder zou worden dichtgedraaid. De sfeer is intussen omgeslagen.

   Meer op rtlnieuws.nl:
   Conflict over schadeherstel Groningen: Alders stapt op

   RTL Nieuws

   Meer dan helft oude schadegevallen Groningen afgehandeld

   GISTEREN, 18:07

   BINNENLANDPOLITIEK

   ANP

   Meer dan de helft van de oude schadeclaims in verband met de aardgaswinning in Groningen is afgehandeld door de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij). Dat heeft minister Wiebes van van Economische Zaken bekendgemaakt.

   Het gaat om in totaal zo'n 6000 meldingen van voor 31 maart 2017. Meer dan 90 procent van de betrokken huishoudens kreeg een aanbod van de NAM, in 60 procent van de gevallen is de zaak inmiddels afgehandeld.

   Van de eigenaren heeft 7 procent het aanbod afgewezen. Zij kunnen hun schade voorleggen aan de Arbiter Bodembeweging.

   Een onafhankelijk onderzoek onder 378 betrokken woningeigenaren onderschrijft deze cijfers. Een groot deel is tevreden met hoe hun schade is afgehandeld. Een klein deel vindt het aanbod niet genoeg.

   Deadline

   Wiebes kondigde in maart aan dat de oude schadeclaims tot 25.000 euro zouden worden uitbetaald. Ook als de NAM van mening is dat de schade niet door een aardbeving is veroorzaakt of verergerd, worden de claims ingewilligd.

   De deadline van 1 juli voor de afwikkeling van alle schadeclaims wordt niet gehaald omdat sommige mensen hun zaak aan de arbiter voorleggen.

   BEKIJK OOK

   Minister Wiebes: vertrek Alders komt op ongelukkig moment

   NAM legt eerste contact met 6000 oude schadegevallen

   Deel dit artikel: 

   Gewijzigd op 2018-10-17 00:57:30
   handtekeningafbeelding
  • woensdag 02 mei 2018 @ 00:47
   #4
   reactie op (#3) herman_dad

   Goedemorgen, HIERDOOR. door deze totale WAANZINNIGE MENING lopen veel Groningers mogelijk nog meer psychische schade op? Deze politieke dwaas houdt alleen rekening met zichzelf... 'vriendjespolitieke uitspraak'...

   Zie en lees verder art. van RTV-NOORD en Twitter berichten (bron)

   Hendrik Klaassens  ðŸ‡ªðŸ‡º #FBPE #FBR  ðŸŒŠ‏ @AuroraBlogspot

   Volg je nu Je volgt @AuroraBlogspot

   Meer

   Op naar nul stemmen op de FvD in het Noorden: volgens Baudet moet de NAM de gaskraan open laten staan, want "de opbrengst van de gaswinning is van groot belang voor onze economie." Na dit optreden hoeft hij geen noordelijke PS-kandidaten meer te zoeken.

   11:14 - 1 mei 2018

   • 17 retweets
   • 11 vind-ik-leuks
   • Clemens Vrauwdeunt #FBPEMichel CoenenJochemHomo sapiensHenk van ToorMarc BuchnerLinda Shorter

   2 antwoorden 17 retweets 11 vind-ik-leuks

   homo sapiens‏ @Homosap97831912 1 uur1 uur geleden

   Meer

   Als antwoord op @AuroraBlogspot

   En niet álléén in Groningen.... hij wordt in genoemde boek ook al volledig politiek 'rechtgezet'.. zie eerdere tweets voor boek.... en zijn 2e man ook, een🤨 'jurist'???

   1 antwoord 0 reweets 1 vind-ik-leuk

   1. Nieuw gesprek
    • Meer

     Iemand die zich zò onvoorstelbaar slecht kan verplaatsen in wat er onder zijn kiezers leeft, heeft in de politiek niets te zoeken. Veel Groningers zijn woedend omdat jarenlang niet naar hun klachten is geluisterd - en Baudet zegt nu doodleuk dat de gaskraan open kan blijven...

     1 antwoord 0 retweets 0 vind-ik-leuks

     Nog 1 antwoord

   2. V.Rotermundt‏ @vrotermundt 42 min42 minuten geleden

    Meer

   Als antwoord op @AuroraBlogspot

   Sssttt. Laat 'em nou. Straks zegt ie weer wat anders.

   MAANDAG 30 APRIL 2018, 22:01

   DEEL DIT ARTIKEL:

   • Baudet: 'Niet stoppen met boren naar gas; wel ruimschoots compenseren' (update)

   Thierry Baudet. (Foto: Jerry Lampen/ANP)Thierry Baudet. (Foto: Jerry Lampen/ANP)

   53.21884775601779, 6.570407661376976

   Thierry Baudet. (Foto: Jerry Lampen/ANP)

   53.21884775601779, 6.570407661376976

   De NAM moet in opdracht van minister Eric Wiebes de gaskraan niet dichtdraaien, maar open laten staan. Aan de andere kant moeten slachtoffers van bevingsschade ruimschoots worden gecompenseerd.

   GESCHREVEN DOOR

   Martijn Folkers Martijn Folkers 
   Verslaggever

   Dat is de boodschap van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet aan Groningen. Hij reageert daarbij op een vraag van een kijker via de livestream. Baudet sprak samen met fractiegenoot Theo Hiddema enkele honderden belangstellenden toe in het Groninger Forum.

   'Wij zijn niet tegen het boren naar gas', zegt Baudet. 'We moeten niet stoppen met boren naar gas. De opbrengst van de gaswinning is van groot belang voor onze economie. We kunnen niet zonder.'

   'Aardbevingsschade royaal compenseren'

   Baudet stelt dat de schadeloosstelling daartegenover beter moet worden geregeld. 'Inwoners die schade hebben door aardbevingen, moeten ongelofelijk goed behandeld worden. De schade moet zo royaal gecompenseerd worden, dat zij zich geen bevingsslachtoffers meer voelen.' 

   'Partijen die willen stoppen met boren én schade willen compenseren, doen aan Disneylandpolitiek', stelt Baudet

   Op zoek naar FvD-kandidaten

   Forum voor Democratie doet mogelijk een gooi om in Groningen en Drenthe mee te doen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Voor Groningen is Bart van der Werf op zoek naar kandidaten.

   In Drenthe is Henderikus Velzing daarmee druk doende. Hij is één van de mensen achter Wakker Emmen, een lokale partij in Emmen die daar de afgelopen jaren de grootste partij was. Velzing is tevens voorzitter van handbalclub Hurry Up uit Zwartemeer.

   Protest

   Baudet en Hiddema spraken een zaal toe die afgeladen vol zat. De partij moest zo'n honderd geïnteresseerden, die buiten stonden, naar huis sturen. Voorafgaand aan de bijeenkomst vond een protest plaats van onder meer Groningen Tolerant, die Baudet van racisme betichtten. Die bijeenkomst trok zo'n twintig demonstranten.

   Lees ook:

   Ledental politieke partijen flink in de plus
   Demonstratie tegen Baudet verloopt zonder problemen
   Geen extra maatregelen bij demonstratie tegen Forum voor Democratie

   CORRECTIE MELDEN 

   Meer over dit onderwerp:

    

   Gewijzigd op 2018-05-15 10:35:20
   handtekeningafbeelding
  • woensdag 25 april 2018 @ 00:17
   #3
   reactie op (#2) herman_dad

   Goedemorgen, DIT BESLUIT LEIDT WEER TOT PSYCHISCHE SCHADE in zekere zin bij de getroffenen. SLECHTS een gedeelte van de beschadigde huizen wordt gesloopt of versterkt maar niet op grote schaal, zoals eerder was 'beloofd'. 

   Zie en lees verder art. NOS-NIEUWS Twitter (bron)

   Groningers ontdaan over versterkingsbesluit: 'Ik werd misselijk'

   GISTEREN, 23:22

   AANGEPAST GISTEREN, 23:42

   BINNENLAND

   Het dorpshuis in Leermens staat gestut door de aardbevingen als gevolg van de gasboringen ANP

   Veel Groningers zijn teleurgesteld dat de versterking van hun huizen waar ze op hadden gerekend, voorlopig niet doorgaat. Of dat juist de sloop waar ze zich op hadden ingesteld, mogelijk van de baan is. De Groningse aardbevingsgemeenten en de provincie Groningen zijn met minister Wiebes van Economische Zaken overeengekomen dat er voorlopig geen massale versterking van huizen komt.

   In het dorp Overschild kregen bewoners eind vorig jaar te horen dat bijna de helft van de huizen tegen de vlakte zou moeten. Na van de eerste schrik daarover bekomen te zijn, ontwikkelde het dorp een toekomstplan. Dat kan nu mogelijk in de prullenbak, tot schrik van bewoners:

   Video afspelen

    01:16

   'Ik werd er echt fysiek misselijk van'

   Cees Wildevanck verkeert al vijf jaar in onzekerheid, zegt hij. Eerst zou zijn huis versterkt worden, daarna gesloopt. Nu weet hij nog niet wat hem te wachten staat. "Vanmiddag kreeg ik te horen dat de hele operatie niet doorgaat of in sterk verminderde vorm. Ik werd echt misselijk. De teleurstelling was heel groot. En de onveiligheid blijft natuurlijk, want de aardbevingen blijven de komende jaren doorgaan."

   De Overschilder wil dat er snel berekeningen worden gemaakt over wat er met de huizen gaat gebeuren, en dat het met respect wordt afgewikkeld. "Want als er één ding als een rode draad door het hele proces heen loopt, dan is het de respectloosheid door de overheid. En dat zou een keer afgelopen moeten zijn."

   Ruim 3000 huiseigenaren hadden eerder te horen gekregen dat hun huis te onveilig is om in te wonen, bij zwaardere aardbevingen. Afgesproken is nu dat slechts bij de helft daarvan de versterking doorgaat.

   Of de versterking van die huizen en nog te inspecteren huizen in Groningen doorgaat, is afhankelijk van onderzoeken van TNO, KNMI en het Staatstoezicht op de Mijnen. Zij berekenen wat de beperking van de gaswinning voor effect zou kunnen hebben op de grondbewegingen. De verwachting is dat ze in juni met hun resultaten komen.

   Dorpsgenoot Klaasje Pen weet wel wat haar te wachten staat: haar huis wordt gesloopt. Ze is blij dat dat doorgaat, maar vindt het "ontstellend zuur" voor de bewoners bij wie dat niet het geval is. "Ik krijg een nieuw huis en mijn buren straks niet? Dat zou te gek voor woorden zijn."

   Rob Gramberg is inmiddels laaiend en wantrouwt de inhoud van de verschillende rapporten steeds meer. "Als dezelfde inspectie na opnieuw rekenen opeens vindt dat het met minder versterking toch veilig is, wie wordt er dan in het ootje genomen? Versterken is duurder dan de herbouwwaarde. Ze kiezen voortdurend voor de goedkoopste oplossing."

   Wethouder Anja Woortman van Midden-Groningen, waar Overschild binnen valt, wil dat alle huizen in Overschild worden versterkt. Er zijn verwachtingen gewekt, zegt ze tegen Dagblad van het Noorden.

   Wie grenzen trekt, schept grensgevallen, daar is niet aan te ontkomen.

   René Paas, commissaris van de koning

   Commissaris van de koning in Groningen René Paas zegt dat het niet te voorkomen is dat huizen in dezelfde buurt of omgeving anders aangepakt worden. "Wie grenzen trekt, schept grensgevallen, daar is niet aan te ontkomen."

   Hij hoopt zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden aan de mensen die dat nu nog niet hebben. "Ik wil dat Groningers even veilig zijn als andere Nederlanders, dat ze geen reden om te klagen over de manier waarop hun schade wordt afgehandeld en dat ze weer perspectief hebben."

   BEKIJK OOK

   Kabinet: binnen 12 jaar einde aan gaswinning in Groningen

   Duizenden Groningers weer in onzekerheid over versterking: 'Ik sta nog te trillen'

   Inwoner Overschild wil 'zo lang mogelijk genieten' van wat ze nog heeft

   Deel dit artikel: 

   Gewijzigd op 2018-10-17 00:58:26
   handtekeningafbeelding
  • woensdag 11 april 2018 @ 00:26
   #2
   reactie op (#1) herman_dad

   Goedemorgen, BURGEMEESTER OLDAMBT (54) NA HARTSTILSTAND OVERLEDEN. Is deze burgervader het eerste slachtoffer van de PSYSCHISCHE SCHADE bij de Groningers? We leven met familie, andere nabestaanden én de Groningers mee. Hoe denkt u, als lezer, lid of één van de dagelijks terugkerende bezoekers hierover en kende u hem (persoonlijk?) laat eens horen? 

   Zie en lees verder art. NOS-NIEUWS Twitter (bron)

   Burgemeester Pieter Smit van Oldambt door hartstilstand overleden

   GISTEREN, 19:33

   AANGEPAST GISTEREN, 21:49

   REGIO

   HENK MARKS

   Burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt is overleden aan een hartstilstand. Dat meldt de gemeente in het noordoosten van Groningen.

   De straat in Scheemda waar Smit woonde, werd aan het begin van de avond afgezet. Meerdere politieauto's en een ambulance kwamen ter plaatse. Ook de technische recherche was volgens RTV Noord aanwezig.

   De gemeente ging direct uit van een natuurlijke dood, maar liet onderzoek doen om zekerheid te hebben. Later op de avond meldde de gemeente dat uit het onderzoek bleek dat Smit is overleden aan een hartstilstand.

   Pieter Smit is 54 jaar geworden. Hij was sinds 2010 burgemeester in Oldambt. Daarvoor was hij onder meer politieman en wethouder namens D66 in Zoetermeer.

   Gemeente Oldambt@gemeenteoldambt

   Kennisgeving overlijden burgemeester Pieter Smit
   Intens geschokt en verdrietig namen wij zojuist kennis van het overlijden van onze geliefde burgemeester, onze burgervader, Pieter Smit. Onze gedachten zijn bij de familie van Pieter. Meer info: http://www.gemeente-oldambt.nl 

   19:06 - 10 apr. 2018

   Informatie over Twitter Ads en privacy

   Commissaris van de koning René Paas laat weten: "Smit heeft iets onverwoestbaars om zich heen. Hij was kerngezond, een oer van een vent. Een hele solide burgemeester, die staat voor de belangen van de gemeente".

   Smit stond bekend als een open, toegankelijke burgemeester die erg actief was op sociale media. Op Twitter heette hij @deburgemeester. Veel mensen reageren via datzelfde sociale medium op het overlijden van Smit.

   Alexander Pechtold✔@APechtold

   Geschrokken door het plotselinge overlijden van burgemeester Pieter Smit. Gemeente Oldambt verliest een bevlogen, benaderbare burgervader. Wij verliezen een joviaal partijgenoot en een goed mens.

   20:04 - 10 apr. 2018

   Informatie over Twitter Ads en privacy

   Lars Koehoorn@LarsKoehoorn

   Dit ziet natuurlijk niemand aankomen, verschrikkelijk. Altijd overal aanwezig en overal in geïnteresseerd, misschien wel de beste burgemeester die Oldambt zich kon wensen. http://www.rtvnoord.nl/nieuws/192625/Burgemeester-Pieter-Smit-van-Oldambt-is-overleden …

   19:39 - 10 apr. 2018

   Burgemeester Pieter Smit van Oldambt is overleden

   Burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt is overleden.

   rtvnoord.nl

   Informatie over Twitter Ads en privacy

   Loco-burgemeester Laura Broekhuizen zei vanavond op een persconferentie dat het overlijden erg onverwacht kwam en dat er nu veel geregeld moet worden. "We zoeken naar een passende manier om iedereen de ruimte te geven om te rouwen." De wens van de familie staat daarbij centraal.

   Broekhuizen beschreef Smit als een benaderbare burgemeester. "Soms met een grapje. Maar ook met een serieus gesprek voor iedereen die hem nodig had." Dat hij geliefd was, blijkt volgens Broekhuizen ook uit de vele reacties op zijn overlijden. "Pieter heeft zich met hart en ziel ingezet voor Oldambt. Hij was trots op ons. Wij zijn trots op hem."

   Deel dit artikel: 

   Gewijzigd op 2018-10-17 00:58:55
   handtekeningafbeelding
  • woensdag 31 januari 2018 @ 06:52
   #1

   Goedemorgen, wat doet het met de MENSEN zelf, de Groningers, de AARDBEVINGEN nav de gasboringen? Lees dit uitgebreide artikel en GEEF ook eens uw mening, commentaar hierop? Als slachtoffer zelf wellicht? indecision Bron: NRC.NL Twitter

   Groningers met bevingschade vaker psychische klachten

   Onderzoek bevingsstress Groningers met meervoudige aardbevingsschade hebben twee keer zo veel stressklachten en zijn twee keer zo vaak psychisch ongezond, blijkt uit onderzoek. De spanning kan fatale gevolgen hebben. „Ze staan ermee op en gaan ermee naar bed.”

   • Floor Rusman

    30 januari 2018 om 21:44

   „Ik heb genoeg momenten gehad, waarop ik dacht: ik trek het niet meer. Nou ga ik naar de NAM-locatie en steek ik hem in de brand.”

   Aan het woord is een van de 64 Groningers die werden geïnterviewd door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. De interviews zijn onderdeel van een twee jaar durend onderzoek naar de gevolgen van de aardbevingen op het welbevinden van de Groningers. Deze woensdag verschijnt het eindrapport.

   De geïnterviewde, vader van twee kinderen en bewoner van een huis met meerdere scheuren, is al twee jaar in de weer met schadeprocedures. Het geeft veel stress, zegt hij, door de onveiligheid, de gevechten met de NAM, de verbouwing. „Normaal zit ik vol energie, dan heb ik de hele week hard gewerkt en kan ik ’s avonds nog een hele tijd door, maar nu ben ik gewoon moe. Heel prikkelbaar.”

   Deze stressklachten komen vaak voor bij Groningers met schade aan hun huis, blijkt uit het panelonderzoek dat de universiteit twee jaar lang uitvoerde onder ruim tweeduizend Groningers, aangevuld met twee andere panelonderzoeken. Ruim 68.000 mensen hebben meervoudige schade (als je kinderen meetelt 85.000), en van hen kampen ongeveer 10.000 mensen door de aardbevingen met stressgerelateerde gezondheidsklachten zoals hartkloppingen, slaapproblemen en hoofdpijn, meldden de onderzoekers vorig jaar al. Uit de laatste meting, afgelopen november, blijkt dat mensen met meervoudige schade dubbel zo vaak stressgerelateerde klachten hebben én dubbel zo vaak psychisch ongezond zijn als mensen zonder schade. Ook hebben ze een hoger risico op een burn-out.

   Lees ook: Hoe wordt het verzakkende Groningen ooit weer veilig? En nog zestien vragen over de gaswinning in Groningen.

   Die stress komt door het gevoel van onveiligheid, maar vooral door de slepende schadeprocedures, zeggen de onderzoekers Tom Postmes en Katherine Stroebe. Uit de interviews die ze afnamen, komt dit duidelijk naar voren.

   Rare dingen

   „Mijn indruk is dat het grootste probleem in Groningen niet de aardbevingen zijn en ook niet de scheuren, maar het gedoe eromheen”, zegt Postmes. „Sommige mensen maken echt rare dingen mee. Die krijgen rapporten op de mat die zeggen dat ze voor een deel schade hebben en voor een deel niet. En dan zegt de arbiter twee jaar later dat het rapport niet deugde. Mensen vreten zichzelf intussen op.”

   Stroebe: „Ze hebben ook continu deskundigen en aannemers over de vloer. Dat veroorzaakt veel onzekerheid.”

   Postmes: „Sommige mensen moeten een paar weken een huurhuis in, die moeten hun hele huis inpakken. Daar moet je wel de ruimte en middelen voor hebben.”

   Stroebe: „Wat mensen met meervoudige schade meemaken, kun je niet makkelijk in één zin samenvatten. Ze staan ermee op en gaan ermee naar bed.”

   Dat komt ook naar voren in de interviews. De man die fantaseerde over het in vlammen laten opgaan van de NAM moest midden in zijn verbouwing, zonder keuken en verwarming, een nieuw schaderapport afwachten.

   Meer dan honderdvijftig boeren uit het aardbevingsgebied in Groningen komen maandag bij elkaar in een theater in Delfzijl. Ze willen hun verhalen delen en de aandacht vestigen op de aardbevingsproblemen onder de boeren. Zo is de Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade opgericht om een gezamenlijke claim te onderzoeken.
   Foto’s Kees van de Veen

   Een gepensioneerde vrouw uit Midden-Groningen was angstig geworden nadat deskundigen haar huis ‘onveilig’ hadden genoemd. „De angst die me beetpakte als lampen heen en weer gingen of balken kraakten. Dat zijn van die rare signalen. Het gaf mij een unheimisch gevoel.”

   In enkele gevallen kunnen de aardbevingen zelfs fatale gevolgen hebben, schrijven de onderzoekers. Op basis van wetenschappelijke literatuur over gezondheidsklachten concluderen ze dat de aardbevingen kunnen leiden tot minstens vijf doden per jaar: het gevolg van die slechte gezondheid en psychische problemen.

   De vijf doden staan een beetje onderaan in het rapport en ze ontbreken in het persbericht. Waren jullie er zelf niet zo zeker over?

   Postmes: „Intern werd er lang over gediscussieerd of en hoe dat cijfer gebracht moest worden. Als je zoiets erin zet, weet je dat het de overhand krijgt in de discussie. Maar we wilden toch duidelijk maken: mensen die dit soort gezondheidsklachten rapporteren, gaan gemiddeld eerder dood.”

   De vijf doden zijn niet eens het meest opzienbarende van het rapport, vindt Postmes. „Het is te verwachten, het is geen nieuws. Het nieuws zit erin dat die gezondheidsklachten al zo vaak nieuws zijn geweest. De Groningers met meervoudige schade zijn een vergeten probleem geworden. De prioriteiten op beleidsgebied zijn: een schadeprotocol inrichten en de huizen versterken. Er zijn nu 570 woningen versterkt, het is een hele kleine groep die wordt bediend.”

   De vijf doden zijn niet eens het meest opzienbarende.

   Uit het onderzoek blijkt dat Groningers met schade kwaad zijn op de overheid. Dit vindt Postmes niet vreemd: ook hij windt zich op over het gebrek aan urgentie. Hij is „verbaasd” (een eufemisme) dat de overheid zo weinig heeft gedaan met de vorige rapportages. „Je verwacht dat er iets met de resultaten gedaan wordt”, zegt ook Stroebe.

   Is het niet lastig om zo emotioneel betrokken te zijn bij het onderzoek?

   Postmes: „Toen we begonnen met het onderzoek dacht ik dat de resultaten soepig zouden zijn. Ik verwachtte dat we veel onrust en verongelijktheid zouden vinden, maar weinig gezondheidseffecten. Maar het liep anders en nu lijkt het naar buiten toe alsof we bondgenoten van en strijders voor de Groningers zijn.’’

   Lastig aan het onderzoek is dat het gaat om zelfrapportage: respondenten moeten zelf aangeven hoe (on)gezond ze zijn. Toch hebben Postmes en Stroebe fiducie in de resultaten.

   Postmes: „We hebben er ook een strikvraag in gedaan.”

   Stroebe: „We hebben keelpijn gemeten, een klacht die niet stressgerelateerd is. Daar vind je geen verband met schade.”

   Postmes: „Bovendien komen uit alle verschillende onderzoeken ongeveer dezelfde resultaten.”

   In het onderzoek pleiten jullie voor een ‘integrale aanpak’. Wat houdt dat in?

   Stroebe: „Voor die 10.000 mensen met gezondheidsklachten is op dit moment niets geregeld. Je zou over gemeenten heen een structuur moeten hebben waarin mensen kunnen worden opgevangen. Dat betekent om te beginnen dat de mensen om wie het gaat in beeld gebracht moeten worden.”

   Postmes: „Het zou handig kunnen zijn om een census [volkstelling, red.] te doen. Het is lastig om de feiten te kennen totdat je van deur tot deur gaat.”

   Dat is nog maar het begin, zeggen ze. Er is ook meer geld nodig en bovendien een gesprek tussen alle betrokkenen. „De problematiek is complex en divers”, zegt Postmes. „Sommige mensen hebben een rechter nodig, anderen moeten horen dat hun huis veilig is. Weer anderen zouden iets kunnen hebben aan geestelijk verzorgers, want mensen praten hier niet zo makkelijk over dit soort problemen. Het zou heel goed zijn als er tussen al die disciplines en beroepsgroepen een visie ontstaat over wat men hier zou kunnen doen.”

   Wie moet het initiatief daartoe nemen?

   Postmes: „Na de beving van Zeerijp hebben we in noodtempo een laatste vragenlijst uitgezet. Bewoners zeggen: de regering is aan zet. Persoonlijk denk ik dat dit probleem te groot is voor de gemeenten. Misschien kan de provincie de regie voeren. Maar ik ben er pessimistisch over.”

   De laatste tijd lijkt er meer aandacht en begrip te zijn voor de Groningers. Waarom zijn jullie toch pessimistisch?

   Postmes: „Omdat ik heb gezien hoeveel moeite overheden hebben om hier samen aan te kunnen werken. En omdat het probleem in Den Haag nog steeds geen prioriteit lijkt te hebben. Ik denk dat onze regering nog steeds niet snapt wat de omvang, de ernst van het probleem is.”

    Opmerkingen? Mail ons

   Gewijzigd op 2018-10-17 00:59:39
   handtekeningafbeelding