Provinces+Of+The+Netherlands.gif

EEN FORUM VOOR U, heeft u een mening of een maatschappelijk onderwerp voor velen van belang, laat het ons eens weten? Dank! 

Kijkt u ook even of het onderwerp er mogelijk al ergens bij staat of in een andere rubriek?

TOP 12 ONDERWERPEN: d.d. november 2013

1. Osama Bin Laden dood                       5140 views

2. ING Bank, meer klachten over             2366

3. Incassobureaus onrechtmatig                 2179

4. Huren 120 euro omhoog                       1943

5. Pinnen bij parkeerautomaten                  1921                                              

6. NASA houdt speciale persconferentie    1873

7. Dode Alien gevonden in Rusland?           1844

8. Goede feestdagen voor 2011                  1767

9. Even berichtje voor de leden                   1758

10. Limonade voor soep                              1756

11. hallo Djekay en Tip Undercover in N     1739                                                  

12. Dure benzines – brandstoffen prijzen        513

 

1341 keer bekeken

DRINKWATER (voorziening) dreiging te kort aan?

 • dinsdag 27 september 2022 @ 00:03
  #9
  reactie op (#8) herman_dad

  Goedemorgen, WAARSCHUWING DRINKWATERBEDRIJVEN: vervolg WAS ER AL GEWAARSCHUWD VOOR TEKORT IN ENKELE REGIO'S, NU GROTER DEEL VAN HET LAND IN GEVAAR metr de drinkwatervoorzieningen? HOPELIJK WORDT ER WAT OP GEVONDEN VOOR ALLEN IN DE MNAATSCHAPPIJ... 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  ANP   NOS Nieuws•Vandaag, 02:15

  Waterbedrijven: dreigend tekort aan drinkwater in de toekomst

  Er kan in Nederland binnen enkele jaren een tekort aan drinkwater ontstaan. Daarvoor waarschuwen tien drinkwaterbedrijven in een rapport, waar NRC over bericht.

  Volgens de drinkwaterbedrijven loopt het watersysteem tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een steeds grotere vraag naar water doordat de bevolking en de economie groeien en omdat er steeds meer huizen bij komen.

  De tien bedrijven stellen dat als er geen maatregelen worden genomen ze niet kunnen garanderen dat de 900.000 nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen, op tijd kunnen beschikken over drinkwater. Ze pleiten volgens de krant dan ook voor meer maatregelen en urgentie vanuit de politiek.

  De tien Nederlandse drinkwaterorganisaties zijn per wet verplicht om drinkwater te leveren. Er moet voldoende water zijn om nu en in de toekomst drinkwater aan consumenten en andere afnemers te kunnen leveren. In het rapport stellen alle tien bedrijven dat ze voor 2030 meer drinkwater moeten produceren om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.

  Drinkwater niet vanzelfsprekend

  Om die doelstelling te halen moeten de productie-, zuiverings- en distributiecapaciteit worden opgeschaald. Bij drie bedrijven, Dunea, Vitens en Waterbedrijf Groningen, is dat zelfs al acuut nodig. "Dat er water uit de kraan komt lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet", schrijft de vereniging van waterbedrijven.

  Naast de toenemende vraag kampen de bedrijven ook met de achteruitgang van de kwaliteit van de drinkwaterbronnen door vervuiling van landbouw, industrie en huishoudens. "Toekomstige generaties dreigen te worden opgezadeld met een minder zekere levering van betrouwbaar drinkwater."

  De bedrijven willen dat het makkelijker wordt om een vergunning te krijgen om water te winnen. Verder zou er geïnvesteerd moeten worden in nieuwe manieren van waterwinning, zoals drinkwater uit zeewater.

  handtekeningafbeelding
 • donderdag 06 januari 2022 @ 00:19
  #8
  reactie op (#7) herman_dad

  Goedemorgen, WAARSCHUWING DRIKWATERBEDRIJVEN: OOK HIER WEER IN GEVAAR, VITENS WAARSCHUWD, OVERIJSEL 1e Provincie die een tekort aan goed drinkwater dreigt te krijgen? Goed drinkwater is een maatschappelijke eerste levensbehoefte... Hopen maar op het nieuwe Kabinet straks?? Of welke provincie of zelfs deel van het land volgt ?? De provincie wil onder meer een noodvoorziening realiseren: "Onconventionele oplossingen zijn bespreekbaar", schrijft het provinciebestuur in een antwoord aan Vitens. Zo oppert de provincie gezuiverd oppervlaktewater, dat van mindere kwaliteit is.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  UPDATE 23-05-22: Nog steeds WAARSCHUWING DRINKWATERTEKORTEN? NIET ONWAARSCHIJNLIJK....

  NOS NIEUWS • REGIONAAL NIEUWS • VANDAAG, 21:17

  Vitens: levering van drinkwater in Overijssel 'in groot gevaar

  Drinkwaterbedrijf Vitens doet een dringend beroep op de provincie Overijssel om de drinkwatervoorziening in de provincie veilig te stellen. In een brief aan de provincie schrijft Vitens dat de leveringszekerheid van drinkwater in Overijssel in "groot gevaar" is. De vraag naar drinkwater groeit, maar de mogelijkheden om grotere hoeveelheden water te winnen, blijven volgens Vitens achter.

  Het bedrijf zegt dat de vraag naar drinkwater door de afgelopen droge en hete zomers explosief is gestegen. Vitens heeft naar eigen zeggen in 2018, 2019 en 2020 nog nooit zo veel drinkwater moeten leveren. Dergelijke zomers werden in de landelijke scenario's pas voorzien voor 2050, maar zover is het dus nu al. "En de verwachting is dat dit vaker gaat gebeuren", aldus Vitens.

  'Trage processen'

  De provincie Overijssel verstrekt Vitens vergunningen om jaarlijks een bepaalde hoeveelheid drinkwater te winnen. Van de ruim honderd waterwingebieden in de provincie is er in 2020 slechts één niet volledig benut, stelt Vitens. De rest dus allemaal wel. En soms werd daarbij het maximum zelfs overschreden, meldt RTV Oost.

  Het aantal waterwinlocaties wordt wel uitgebreid maar dat gaat volgens Vitens te langzaam, mede door trage processen en procedures. Als voorbeeld noemt het bedrijf de zoektocht naar nieuwe waterwinning in Twente. "Die loopt al sinds de brand bij Vredestein in 2003", schrijft Vitens. Zonder resultaat: "Het heeft nog geen nieuwe drinkwaterwinning opgeleverd."

  Belangen

  Het bedrijf stelt dat het belang om genoeg drinkwater te leveren het daarbij ook vaak aflegt tegen andere belangen zoals de natuur, het bouwen van woningen of de energietransitie. "Dit komt onder meer door de wetgeving rondom Natura2000, maar ook door bijvoorbeeld weerstand vanuit de omgeving zoals omwonenden of landbouw."

  Het bedrijf schrijft ook op weerstand te stuiten van gemeenten. Die hebben een wettelijke zorgplicht als het gaat om de drinkwatervoorziening, maar ze zetten volgens Vitens toch diverse middelen in om het waterwin- en leidingnetwerk van het drinkwaterbedrijf tegen te houden.

  "Het tempo van de voortgang is daarmee te laag om de leveringszekerheid op orde te brengen", stelt Vitens in de brief. "De drinkwatervoorziening kan niet meer wachten op deze te lang durende processen." Het drinkwaterbedrijf vraagt aan de provincie om sneller doorbraken te realiseren. De leveringszekerheid van het drinkwater moet daarbij boven andere belangen worden gesteld, vindt Vitens. "De nood is aan de man."

  Uitbreiding noodzakelijk

  Het kost op dit moment te veel tijd om de drinkwatervoorziening in te plannen, licht een woordvoerder toe. "Gemiddeld kost het zo'n tien tot twintig jaar om een nieuwe waterwinlocatie op te zetten", zegt hij. "We moeten dus vooruit kijken. Als er nu geen oplossingen komen dan zou dat in de toekomst wel tot problemen kunnen leiden."

  De brief is ook bedoeld om het belang van drinkwater meer aandacht te geven, aldus de woordvoerder. "We vinden alle andere belangen net zo noodzakelijk, maar je ziet wel dat drinkwater in de discussie op de achtergrond verdwijnt omdat men het als vanzelfsprekend beschouwt dat zoiets altijd goed gaat. Maar dat is niet het geval."

  Provincie erkent probleem

  In een reactie zegt Overijssel de problemen te erkennen. De provincie wil onder meer een noodvoorziening realiseren: "Onconventionele oplossingen zijn bespreekbaar", schrijft het provinciebestuur in een antwoord aan Vitens. Zo oppert de provincie gezuiverd oppervlaktewater, dat van mindere kwaliteit is.

  Overijssel erkent ook dat de drinkwatervoorziening niet meer kan wachten op langdurende processen rondom mogelijk nieuwe waterwinlocaties. "Dat zijn we met u eens, maar de provincie heeft geen 'golden bullet' tot haar beschikking."

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Dit is een artikel van  RTV Oost.

  Gewijzigd op 2022-05-23 22:49:25
  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 03 december 2021 @ 00:16
  #7
  reactie op (#6) herman_dad

  Goedemorgen, WAARSCHUWING DRIKWATERBEDRIJVEN TEGEN VERVUILING DOOR GRONDWATER BIJ BORING NAAR 'AARDWARMTE'... WE, de mens probeert het milieu te ontzien, andere middelen voor warmte maar CREEERT DAARBIJ DAN WEER zelf een ander groot maatschappelijk probleem? Want dat wordt dat dan voor velen of allen zelfs en goed dat de Drinkwaterbedrijven aan de bel trekken?! Het kan hier en daar wel maar NIET IN:  Drinkwaterbedrijven maken zich grote zorgen over het boren naar aardwarmte in waterwingebieden 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  En nog een milieukwestie oa: 

  NOS NIEUWS • BINNENLAND •POLITIEK • VANDAAG, 10:50

  Drinkwaterbedrijven waarschuwen tegen boren naar aardwarmte

  Geothermische installatie in Luttelgeest FRED HOOGERVORST

  Drinkwaterbedrijven maken zich grote zorgen over het boren naar aardwarmte in waterwingebieden. Ze zijn bang dat het drinkwater daardoor vervuild kan raken en dat de drinkwatervoorziening in Nederland gevaar loopt. Eerder constateerde de Rekenkamer al dat de overheid te weinig doet om de kwaliteit van het drinkwater te beschermen bij het boren naar aardwarmte.

  Bij aardwarmte, of geothermie, wordt gloeiend heet water van diep onder de grond opgepompt om te gebruiken voor de verwarming van huizen en bedrijven. Het gevaar schuilt erin dat met dat water allerlei stoffen meekomen, zegt Jelle Hannema in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is directeur van Vitens, verreweg de grootste drinkwaterleverancier in Nederland.

  "Wij winnen het water op 60 tot 120 meter diepte. Geothermie zit daaronder. Je moet dus door de drinkwaterbronnen boren", legt hij uit. "In dat water uit de diepe aardlagen zit vaak chemische verontreiniging. En de buizen die worden gebruikt, moeten met agressieve middelen worden beschermd tegen corrosie."

  Drinkwater scheiden van geothermie

  Hannema is naar eigen zeggen enorm bang dat het een keer misgaat en een bron voor altijd vervuild raakt. "We moeten zuinig omgaan met de bronnen die we hebben en deze goed beschermen. Onnodig risico's nemen is daarbij geen optie."

  Volgens Hannema heeft de politiek zo veel aandacht voor de energietransitie en het belang daarbij van duurzame energie, dat andere belangen uit het oog worden verloren. Hij wil heel duidelijke afspraken over het veiligstellen van de huidige én de toekomstige drinkwatervoorraden en krijgt daarbij steun van de provincies.

  "De bevolkingsgroei en toename van drinkwatergebruik vergroten de vraag naar voldoende zoetwaterbronnen", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Jeannette Baljeu namens de provincies. "Dit verhoogt het belang tot bescherming van bestaande en gereserveerde drinkwaterbronnen."

  De drinkwaterbedrijven en de provincies willen een duidelijke scheiding: drinkwater op de ene plek, geothermie op de andere plek. Dat is ook zo afgesproken, zeggen ze.

  Boren niet uitgesloten

  Demissionair minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat zei onlangs in antwoord op Kamervragen dat zowel de drinkwater- als de energievoorziening op nationaal niveau moeten worden geborgd. "Dat de drinkwatervoorziening een zwaarwegend belang is betekent niet dat drinkwater altijd en op elke plek voorrang heeft boven andere belangen."

  Bovendien is het volgens Visser binnen de bestaande afspraken wel mogelijk om geothermie onder grondwatervoorraden te winnen "vanaf een locatie gelegen buiten het beschermingsgebied van die voorraad". Ook is boren onder toekomstige drinkwaterwingebieden "niet expliciet uitgesloten".

  Ze benadrukt verder dat de risico's van boren zeer klein zijn voor de kwaliteit van het grondwater en dat het uitgangspunt is om grondwater dat voor drinkwater wordt gebruikt niet te doorboren.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2021-12-03 00:18:38
  handtekeningafbeelding
 • donderdag 07 november 2019 @ 01:08
  #6
  reactie op (#5) jeroen007

  Goedemorgen, VERVANG LODEN WATERLEIDINGEN voorzover nog aanwezig, is ADVIES GEZONDHEIDSRAAD. Dit vooral in het maatschappelijke belang voor KINDEREN omdat het 'loodgehalte' te groot is dat in het water kan komen, Het speelt al vele jaren... ? 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Reklame voor een goed doel: 

  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Facties.kwf.nl%2Ffundraisers%2Fjo

  ====================================================================

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  NOS NIEUWS • BINNENLAND •POLITIEK • GISTEREN, 08:34 • AANGEPAST GISTEREN, 13:47

  Gezondheidsraad: vervang loden leidingen, vooral in belang van kinderen.

  ANP

  De Gezondheidsraad adviseert het kabinet om huiseigenaren te stimuleren de laatste loden waterleidingen in oude woningen te saneren. Dat kan bijvoorbeeld met een subsidieregeling of een meldingsplicht bij verkoop of verhuur.

  Uit onderzoek blijkt dat ook lage concentraties lood schadelijker voor de gezondheid kunnen zijn dan gedacht. Dat geldt vooral voor ongeborenen, zuigelingen en kinderen tot zeven jaar oud. Langdurige loodinname door deze groepen kan gepaard gaan met een afname van het IQ met 2 tot 5 punten. Vooral zuigelingen die flesvoeding krijgen zijn kwetsbaar.

  In Nederland zijn bij zo'n 100.000 tot 200.000 oude woningen de loden leidingen nooit vervangen. In deze leidingen kunnen kleine looddeeltjes loslaten en zo in het drinkwater komen. Naar schatting van het RIVM lopen daardoor tienduizenden kinderen en duizenden zwangere vrouwen de kans dat ze te veel lood binnenkrijgen. De Gezondheidsraad adviseert bewoners die tot een risicogroep behoren alleen nog flessenwater te gebruiken.

  Tot ongeveer 1945 was het zeer gebruikelijk om bij de bouw van huizen loden drinkwaterleidingen te gebruiken, maar ook in huizen die tussen 1945 en 1960 gebouwd kwam dat nog voor. Ze hebben een grijze kleur.

  Het vervangen van leidingen is werk voor een installateur. De kosten, zo'n 1400 euro, zijn voor de eigenaar, ook als het om een huurhuis gaat.

  Bron: Milieu Centraal

  Ook nieuwe waterleidingen kunnen de eerste drie maanden te veel lood afgeven. Dat lood komt uit de koppelstukken die zijn gebruikt. De risico's daarvan zijn beperkt. Na een paar maanden daalt de loodafgifte tot een aanvaardbaar niveau. De raad adviseert bewoners de kraan de eerste maanden eerst even te laten lopen, voordat ze het water gaan gebruiken.

  Drinkwaterbedrijven hebben rond de eeuwwisseling de loden leidingen buiten woningen op grote schaal vervangen. Daardoor is de hoeveelheid lood in het drinkwater al aanzienlijk afgenomen.

  Over het algemeen bedraagt het loodgehalte in het Nederlandse kraanwater 1 microgram per liter. In 2016 werd de veilig geachte norm van 10 microgram per liter in ongeveer 1 procent van de onderzochte monsters overschreden. In woningen met loden leidingen kan het loodgehalte oplopen tot 35 microgram per liter.

  Advies aan kabinet

  De Gezondheidsraad gaf in 1997 ook al een advies om loden leidingen te saneren. Het Rijk stelde een subsidieregeling in waarbij huiseigenaren driekwart van de kosten zelf moesten betalen. Slechts ongeveer 14.000 particuliere woningeigenaren hebben daarvan gebruikgemaakt, schrijft de raad.

  Om de resterende leidingen te vervangen, kan opnieuw voor een subsidieregeling worden gekozen, waarbij het Rijk dit keer "substantieel" meebetaalt, meent de raad.

  Minder vrijblijvend zou een meldingsplicht zijn waarbij de verkoper of verhuurder in de koop- of huurovereenkomst verklaart dat er in het pand geen oude leidingen meer zijn. De raad stelt voor dat de koper of verhuurder daarbij het resultaat van een betrouwbare meting laat zien.

  Minister Van Nieuwenhuizen schrijft aan de Kamer dat ze het advies van de Gezondheidsraad ter harte neemt. Over een deel van de voorgestelde maatregelen voert ze nog overleg.

  Deel dit artikel:

   

  handtekeningafbeelding
 • donderdag 04 oktober 2012 @ 08:45
  #5
  reactie op (#4) Gotspe

  goede morgens ja ik snap nu wel hoor dat van die water stations ik heb dat artikele geleze nu ook gistere avonden. maar ik denk ook wel dat ze daar wel tegen de tijd iets aan doen zo? wens nog een pretige dage 3.gif 

 • woensdag 03 oktober 2012 @ 09:56
  #4
  reactie op (#3) Vomie

  Quote: Vomie

  woensdag 03 oktober 2012 @ 08:59

  Hallo allemaal dit weten ze nu toch bij tijds dan? Dus ik denk niet dat we ons daar druk over moeten maken. Mischien wel een teken aan de wand die waarschuwing. Nou nog een goede dag verder. 

  Goede morgen beste Jeroen daar gaat het nu juist om, je hebt het duidelijk nog niet gelezen het artikel, het zuiveringsstation kan dat dan - of nu heden, eigenlijk, niet meer voorzien het water is dan tegen die tijd te onzuiver. Ik ben het eens met Vomie dat we ons er nu niet al te druk over moeten maken omdat de techniek tegen die tijd er wel wat op heeft gevonden mogen we hopen?  

 • woensdag 03 oktober 2012 @ 08:59
  #3
  reactie op (#2) jeroen007

  Hallo allemaal dit weten ze nu toch bij tijds dan? Dus ik denk niet dat we ons daar druk over moeten maken. Mischien wel een teken aan de wand die waarschuwing. Nou nog een goede dag verder. 

 • woensdag 03 oktober 2012 @ 08:27
  #2
  reactie op (#1) herman_dad

  goedenmorgens ook en ik zal later weer leze naar hier krijge we drink water van een waterstation dat zuivert geloof ik zeker hoor dus geen gevaar dan. wens nog wel een pretige dage voor u1.gif 

 • woensdag 03 oktober 2012 @ 08:03
  #1

  Goedemorgen, we nemen maar aan, dat bij dit (toekomstige) maatschappelijke probleem, mogelijk TEKORT AAN DRINKWATER door vervuiling van de rivieren, de overheid bijtijds maatregelen zal treffen om e.e.a. te voorkomen. Het is ook 'in het ergste geval' zeggen de onderzoekers, maar toch. Zie artikel uit De Telegraaf van vandaag:(bron)

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/13025267/__Tekort_drinkwater_dreigt__.html

  Gewijzigd op 2019-11-07 01:03:16
  handtekeningafbeelding