Provinces+Of+The+Netherlands.gif

EEN FORUM VOOR U, heeft u een mening of een maatschappelijk onderwerp voor velen van belang, laat het ons eens weten? Dank! 

Kijkt u ook even of het onderwerp er mogelijk al ergens bij staat of in een andere rubriek?

TOP 12 ONDERWERPEN: d.d. november 2013

1. Osama Bin Laden dood                       5140 views

2. ING Bank, meer klachten over             2366

3. Incassobureaus onrechtmatig                 2179

4. Huren 120 euro omhoog                       1943

5. Pinnen bij parkeerautomaten                  1921                                              

6. NASA houdt speciale persconferentie    1873

7. Dode Alien gevonden in Rusland?           1844

8. Goede feestdagen voor 2011                  1767

9. Even berichtje voor de leden                   1758

10. Limonade voor soep                              1756

11. hallo Djekay en Tip Undercover in N     1739                                                  

12. Dure benzines – brandstoffen prijzen        513

 

4632 keer bekeken

PENSIOENFONDSEN,.,..

 • donderdag 14 november 2019 @ 06:45
  #58
  reactie op (#57) herman_dad

  Goedemorgen, NU EENS GOED NIEUWS VANUIT DEN HAAG: MEESTE PENSIOENEN HOEVEN NIET OMLAAG, het Kabinet neemt een... MAATREGEL DAARTEGEN je zou bijna echt in Sinterklaas geloven... Gelukkig voor de meeste ouderen! 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  NOS NIEUWS • POLITIEK • GISTEREN, 14:50

  Meeste pensioenen hoeven volgend jaar toch niet omlaag

  Minister Koolmees ANP

  Voor veel mensen lijkt verlaging van het pensioen volgend jaar van de baan. Haagse ingewijden melden dat minister Koolmees een verlaging van de eisen aan de pensioenfondsen voorbereidt, waardoor de meeste fondsen de pensioenen intact kunnen laten. Maar het ziet ernaar uit dat sommige fondsen toch enigszins moeten korten.

  Veel pensioenfondsen staan er slecht voor. Omdat ze fors onder de 'dekkingsgraad' waar beneden ze moeten korten dreigen te komen, zouden ze de pensioenen volgend jaar moeten verlagen.

  De dekkingsgraad is het cijfer waaruit afgelezen kan worden of een fonds kan voldoen aan de toekomstige verplichtingen, namelijk: genoeg pensioen uitkeren. De peildatum is 31 december. Koolmees heeft al verschillende keren gezegd dat hij onnodige kortingen wil voorkomen, en dat hij daarover gesprekken voert met allerlei partijen.

  Strenge eisen in de ijskast

  Volgens ingewijden komt hij nu met het plan om de strenge eisen aan de fondsen een jaar in de ijskast te zetten. Voor volgend jaar wil hij de dekkingsgraad waaronder moet worden gekort verlagen naar 90 procent. In het pensioenakkoord van eerder dit jaar was uitgegaan van verplichte korting onder een dekkingsgraad van 100; dat was al een versoepeling ten opzichte van de huidige regels.

  Dat betekent dat grote fondsen zoals ABP, Zorg en Welzijn en de fondsen voor de metaalindustrie waarschijnlijk toch niet hoeven in te grijpen. Voorwaarde is dan wel dat er geen grote financiële tegenvallers zijn in de rest van het jaar.

  Voor een aantal kleinere fondsen dreigen nog wel kortingen, zoals het pensioenfonds voor de vleesindustrie en de voedselvoorzieningshandel. Haagse bronnen weerspreken berichten dat alle dreigende verlagingen volgend jaar sowieso van tafel zijn.

  Pensioenakkoord snel uitvoeren

  Koolmees dringt erop aan dat de rest van het pensioenakkoord dat hij in juni sloot met werkgevers en vakbonden nu snel wordt uitgevoerd. Kern van die afspraken is dat het stelsel wordt herzien en dat pensioenen flexibeler worden.

  De oppositiepartijen GroenLinks en PvdA dreigden vanochtend hun steun voor het pensioenakkoord in te trekken als Koolmees niet voorkomt dat pensioenen volgend jaar worden verlaagd. De minister zet zijn gesprekken de komende tijd voort en onderzoekt ook nog de juridische haalbaarheid van zijn plannen. Hij wil zijn voorstellen voor volgende week donderdag presenteren.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 18 oktober 2019 @ 01:22
  #57
  reactie op (#56) herman_dad

  Goedemorgen, DE PENSIOENEN voor meer dan 2 miljoen ouderen, VERDER NIEUWS DAAROVER, over dit maatschappelijke grote belang voor velen.

  Economie

  Positie pensioenfondsen verslechterd, kortingen lijken onvermijdelijk NU.nl

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Reklame voor een goed doel: 

  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Facties.kwf.nl%2Ffundraisers%2Fjo

  ====================================================================

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  NOS NIEUWS • ECONOMIE • VANDAAG, 20:00

  Waarom staan sommige pensioenfondsen er goed voor en andere niet?

  NOS/BART KAMPHUIS

  GESCHREVEN DOOR:

  1. Charlotte Waaijers redacteur Economie

   Ga naar het Twitter account van Charlotte WaaijersStuur een email naar charlotte.waaijers@nos.nl

  Er zijn weinig zaken waar Nederlanders zo veel geld voor opzijzetten als voor hun pensioen. Grofweg 1500 miljard euro zit er bij elkaar in de pot. Toch zal het niet iedereen evenveel opleveren.

  De verschillen tussen pensioenfondsen zijn namelijk groot. Terwijl voor een aantal grote pensioenfondsen kortingen weer een stapje dichterbij zijn gekomen, staan andere fondsen er juist riant voor.

  Zo'n 300.000 Nederlanders zitten bij fondsen die er zo goed voorstaan dat het er voorlopig op lijkt dat ze de pensioenen volgend jaar mogen verhogen. Daartegenover staan bijna 12 miljoen Nederlanders die zijn aangesloten bij een fonds dat mogelijk moet korten.

  Waar komen deze verschillen vandaan?

  Achter de verschillen schuilen verschillende strategische keuzes: hoeveel premie de pensioenfondsen vragen aan deelnemers, hoe ze het geld in de pot beleggen en vooral hoe ze zich indekken tegen het risico dat rentes dalen.

  Dat laatste is een belangrijk punt, want de rekenrente heeft grote invloed op de positie van pensioenfondsen. Die rente geeft aan hoeveel geld de fondsen in de kas moeten hebben om alle pensioenen te kunnen uitkeren. Is de rekenrente hoog, dan hoeven ze in verhouding minder geld in kas te hebben, bij een lage juist meer.

  Zie oorspronkelijke artikel

  Kijk hier hoe jouw pensioenfonds ervoor staat

  Het ABP heeft berekend wat renteschommelingen voor effect hebben. Stel: je gaat over 15 jaar met pensioen, en je zou dan 1000 euro netto per maand moeten krijgen. Bij een rekenrente van 1 procent moet je fonds dan nu ruim 800 euro in kas hebben. Bij een rekenrente van 3 procent is het een heel ander verhaal: dan hoeft het fonds nu maar iets meer dan 600 euro te hebben.

  Dat gaat om grofweg 200 euro verschil voor één deelnemer. Het ABP telt meer dan 1 miljoen deelnemers (van wie een deel binnen minder en een deel na meer dan 15 jaar met pensioen gaat).

  De rekenrente is afgelopen jaren flink veranderd. Een overzicht geven van de ontwikkeling van de rekenrente is lastig, omdat die verschilt per looptijd. Met andere woorden: wil je weten hoeveel geld je in kas moet hebben om over 60 jaar 1000 euro te kunnen uitkeren, dan pak je een andere rekenrente dan als je over 1 jaar moet uitkeren.

  Nemen we bijvoorbeeld de rekenrente voor een uitkering over 30 jaar, dan was die begin 2015 nog 1,6 procent, inmiddels is die minder dan 0,5 procent.

  Het risico dat de rente daalt en je als fonds meer geld achter de hand moet houden, kun je afdekken. Bijvoorbeeld door een deel van het geld dat in de pot zit in rentederivaten te beleggen. Die stijgen juist in waarde als de rente daalt.

  De mate waarin fondsen hun risico's afdekken, blijkt van groot belang voor hoe goed ze er voor staan, ziet De Nederlandsche Bank. De toezichthouder zette onlangs 205 fondsen op een rij en deelde ze op in vier categorieën: de fondsen waarbij een korting dreigt, een groep die niet hoeft te korten maar ook niet mag indexeren (de pensioenen laten meestijgen met de inflatie), een groep die deels mag indexeren en een groep die volledig mag indexeren op basis van hoe ze er voor staan.

  De laatste groep, dus de fondsen die er het beste voor staan en de pensioenen volledig kunnen laten meestijgen met de inflatie, hebben gemiddeld 74 procent van het renterisico afgedekt. Bij de fondsen waarvoor een korting dreigt, is dat gemiddeld 29 procent.

  Risico's nemen

  Naast het indekken tegen dit renterisico, spelen nog andere factoren mee die zorgen voor verschillen bij fondsen. Zo rekenen de fondsen die er goed voor staan gemiddeld hogere premies voor hun deelnemers, en stoppen ze relatief minder geld in risicovollere beleggingen als aandelen.

  Bij die risicovollere beleggingen geldt dat ze relatief meer kunnen opleveren dan bijvoorbeeld het uitlenen van geld aan betrouwbare partijen. Sommige fondsen zien zich genoodzaakt om op zoek te gaan naar hogere rendementen door meer in risicovolle aandelen te beleggen, omdat ze bijvoorbeeld 'snel' hun tekort moeten zien aan te vullen. Maar risico's hebben een keerzijde: zo'n belegging kan ook tegenvallen.

  En dan zijn er nog pensioenfondsen, vaak afzonderlijke fondsen van een bedrijf als ING of Philips, waarbij de werkgever soms geld bijstort als het slecht gaat. Dat zijn er wel steeds minder.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • zaterdag 28 september 2019 @ 00:53
  #56
  reactie op (#55) herman_dad

  Goedemorgen, PENSIOENFONDSEN EN MINISTER PROBEREN KORTING TE VOORKOMEN? Dat zou een goed plan zijn voor vele gepensioneerden. In tegenstelling tot DNB-president Knot: snel beginnen met korten van pensioenen die kennelijk zelf geen 'gepensioneerde ouders heeft' of zodanig in een financiele situatie zitten als ook wel velen, dat zij 'geen pijn lijden'?   

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  NOS NIEUWS • POLITIEK •ECONOMIE • VANDAAG, 07:58

  Grote pensioenfondsen werken aan plan om kortingen te voorkomen

  NOS/BART KAMPHUIS

  Pensioenfonds ABP werkt met andere pensioenfondsen aan een plan om verlaging van de pensioenuitkeringen te voorkomen. Voorzitter Corien Wortmann zegt dat het niet uit te leggen is dat er mogelijk volgend jaar wordt gesneden in de pensioenen. "Ons pensioenvermogen is in tien jaar verdubbeld en de deelnemers hebben daar geen cent van gekregen."

  Grote pensioenfondsen staan er volgens de huidige regels zo slecht voor dat er volgend jaar moet worden ingegrepen. De pensioenuitkeringen van ambtenaren, medewerkers in de zorg, leraren en metaalarbeiders dreigen te worden verlaagd.

  Ook volgens de regels van het nieuwe pensioenakkoord moet er ingegrepen worden, maar Wortmann wil dat voorkomen. Ze wijst erop dat pensioenfondsen moeten werken met een steeds lagere rekenrente, maar dat de rendementen op aandelen hoger zijn. Ze wil dat pensioenfondsen in hun berekeningen ook een deel van de toekomstige rendementen van beleggingen in aandelen mogen meenemen.

  Wat precies het plan is waar fondsen nu aan werken is niet duidelijk. "Het woord 'plan' is niet helemaal op zijn plek", zegt een woordvoerder van de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie voor pensioenfondsen. Zij spreekt liever van "samen optrekken om duidelijk te maken wat de situatie is op dit moment".

  Doorschuiven

  De grote pensioenfondsen zijn aan het doorrekenen wat voor effecten aanpassingen zouden hebben. Binnen een maand wordt het plan aangeboden aan sociale partners en de minister.

  De Nederlandsche Bank vindt juist dat fondsen zich niet rijk moeten rekenen en wil dat pensioenfondsen na jaren van uitstel maatregelen nemen. "Uitstel van korten betekent dat de rekening doorschuift naar jongere generaties", zei bankpresident Knot afgelopen maandag.

  Urgentie

  Wortmann denkt dat dat risico meevalt, zei ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Wij hebben de afgelopen jaren twintig jaar gemiddeld 7 procent rendement behaald, voor de komende jaren zal dat lager zijn maar zitten we toch tegen de 4 procent aan."

  Ze denkt minister Koolmees ervan te kunnen overtuigen dat de rekenrente moet worden aangepast. "De urgentie wordt zó breed ervaren. Of ik nu in de Albert Heijn kom of in Den Haag, overal proef ik urgentie. Ik heb er goede hoop op dat we dit met elkaar kunnen realiseren."

  Koolmees zei vanochtend dat hij altijd zal luisteren naar een goed plan: "De sector is aan het nadenken, en dat vind ik positief." Als het plan "in de geest van het pensioenakkoord" is, juicht hij dat toe. Dat zou betekenen dat pensioengerechtigden eerder van stijgende rendementen kunnen profiteren.

  Koolmees is minder enthousiast als het alleen gaat om het aanpassen van de rekenrente. De minister voegde eraan toe dat hijzelf al eerder heeft gezegd dat hij met de pensioensector praat om onnodige kortingen te voorkomen.

  Video afspelen

  01:07

  Koolmees: altijd luisteren naar een goed plan

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 16 augustus 2019 @ 00:56
  #55
  reactie op (#54) herman_dad

  Goedemorgen, GROTE PENSIOENFONDSEN TOCH 'IN PROBLEMEN' kiss en als dit zo blijft, VOLGEND JAAR WEER KORTEN OP DE PENSIOENEN? Waar is dit voor nodig, per 1 juli werd het pensioen/AOW met een 10 euro gemiddeld verhoogd en dat wordt er dan volgend jaar weer afgehaald? Hier zijn 65+ ers niet blij mee. Bovendien zie vorige berichten ook, hebben de Fondsen veel meer in kas dan dat zij in de problemen zouden komen? Politieke partij 50+ zal hier wel tegenin gaan, hopen we dan maar?

  Zie en lees verder art. van NU.nl (bron)

  Donderdag 15 augustus 2019 

  Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

  Kortingen bij twee grootste pensioenfondsen steeds waarschijnlijker

  Kortingen bij twee grootste pensioenfondsen steeds waarschijnlijker

  15 augustus 2019 13:45 Laatste update: 7 uur geleden

  525   

  De dekkingsgraden van de grootste pensioenfondsen van Nederland, ABP en PFZW, zijn in juli verder gedaald. Beide fondsen hadden op 31 juli een dekkingsgraad onder de kritische grens van 95 procent.

  Ambtenarenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, had op 31 juli een dekkingsgraad van 93,9 procent, een afname van 1,4 procentpunt ten opzichte van eind juni. Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zag de dekkingsgraad in dezelfde periode dalen van 95,9 procent naar 94,8 procent.

  Fondsen die op 31 december van dit jaar een dekkingsgraad onder 95 procent hebben, moeten volgend jaar al korten.

  ABP heeft naar eigen zeggen opnieuw last van de lage rekenrente. Het fonds behaalde wel 8 miljard euro aan winsten uit beleggingen, maar deze winsten konden niet opboksen tegen de lage rekenrente.

  Bij lagere rekenrente moeten fondsen meer in kas hebben

  Hoe lager de rekenrente is, hoe meer geld een pensioenfonds in kas moet hebben om in theorie te voldoen aan de toekomstige verplichtingen. Die rekenrente is het rendement dat pensioenfondsen risicovrij kunnen verdienen en wordt vastgesteld door De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van renteniveaus op financiële markten.

  Vorige week meldde onderzoeksbureau Aon al dat de dekkingsgraden van pensioenfondsen waren gedaald. Het bureau stelde toen al dat kortingen "een steeds realistischer scenario" zijn vanwege zowel de dalende rente als klappen op de beurs.

  Nieuwsbrief

  Door: NU.nl Beeld: 123RF

  525  reacties     

  Lees meer over:

  Economie  pensioen 

  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 19 juli 2019 @ 01:19
  #54
  reactie op (#53) herman_dad

  Goedemorgen, PENSIOEN TOCH GEKORT, DESONDANKS 'PENSIOENAKKOORD'? Wat heeft het dan voor zin om een 'politiek' akkoord te sluiten? Overigens ook hier weer een eenvoudig uitgewerkt plan, voorstel voor een BASISINKOMEN voor iedereen van 18 tot 'einde leven' en dan zonder enig probleem van 'korten'... in veel genoemde boek weer, indien gelezen wéét u dat zoals wij nu leven het een feitelijke aflopende zaak is?  Tenzij... zie en lees de voorstellen daarin.

  Zie en lees verder art. van NU.NL Twitter (bron)

  Vrijdag 19 juli 2019 

  Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

  Pensioenen van grote fondsen worden volgend jaar mogelijk gekort

  Pensioenen van grote fondsen worden volgend jaar mogelijk gekort

  18 juli 2019 05:01 Laatste update: 10 uur geleden

  820   

  De vier grootste pensioenfondsen van Nederland dreigen volgend jaar te moeten korten op de pensioenen, terwijl kortingen ingaan tegen het recente pensioenakkoord dat deze juist moest voorkomen. ABP, Zorg & Welzijn (PFZW), PMT en PME geven de lage rente de schuld.

  De fondsen zijn tevreden over hun beleggingswinsten, maar deze werden tenietgedaan door de lage rente, stellen ze. Daardoor steeg het geld te langzaam in waarde.

  Eerder werd al bekend dat korten in 2020 bij metaalfondsen PME en PMT aannemelijk was, nu blijkt dat zorgfonds PFZW en ambtenarenfonds ABP ook in de knel dreigen te komen met hun beleidsdekkingsgraad.

  Die graad geeft aan in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Als de dekkingsgraad onder de 100 procent zakt, mogen fondsen de pensioenen verlagen, als gevolg van het pensioenakkoord. Daarvoor lag de 'lat' nog op 104 procent. Als de dekkingsgraad onder de 88 procent zakt, moeten fondsen verplicht de pensioenen verlagen.

  PME scoort op dit moment 99,8 procent, PMT zit op 100,8 procent. PFZW en ABP bungelen onderaan, met respectievelijk 95,9 en 95,3 procent. Ze mogen dus bijna allemaal de pensioenen omlaag bijstellen.

  De commissie-Dijsselbloem adviseerde onlangs om de ondergrens voor de kritische dekkingsgraad van 88 procent naar rond de 95 procent bij te stellen. Welk fonds daaronder zakt, moet verplicht de pensioenen verlagen. Het kabinet heeft gezegd deze rekenregels over te nemen. Het nieuwe percentage geldt vanaf 2021.

  Nieuwsbrief

  Door: NU.nl/ANPBeeld: 123RF

  820  reacties     

  Lees meer over:

  Economie 

  handtekeningafbeelding
 • maandag 28 maart 2016 @ 00:56
  #53
  reactie op (#52) herman_dad

  Goedemorgen, KIJKEN NAAR? Daar zal het helaas ook wel bij blijven? Het kabinet zal ouderen tegemoet komen als zij er volgend jaar in koopkracht op achteruit gaan omdat de pensioenfondsen moeten korten. Dat is op te maken uit de woorden van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zondag in het tv-programma Buitenhof. 

  Zie en lees verder art. AD (bron)

  http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/4271069/2016/03/27/Dijsselbloem-Kabinet-kijkt-naar-koopkracht-ouderen.dhtml

  http://www.ad.nl/ad/nl/5585/Home/2155/Pensioen/actua/index.dhtml

  Zie verder ook eens: o.a. EU, de situatie in de Ukraine, de doelstellingen van de EU en ZEER VEEL NIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN over Europa. En verder: o,a, minister Schulz-Van Haegen doet afstand van enkele bevoegdheden en VEEL NIEUWS OVER JUSTITELE DWALINGEN OF ANDERE POLITIEK BLUNDERS. En ook: o.a. beroep tegen verkeersboete's nu ook 'ónline' mogelijk. EN VEEL NIEUWS OVER DE POLITIE, ook voor veel mensen goed om te weten, b.v. En MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN die allen raken op de één of andere manier. Leest u zelf verder, TE VEEL OM TE NOEMEN, bij onderstaande clubs... 

  http://justittieledwalingen.clubs.nl/forum - http://justittieledwalingen.clubs.nl/

  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  http://europese-unie.clubs.nl/forum - http://europese-unie.clubs.nl/

  http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/forum - http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ 

  Extra wetenswaardig of nuttige infohttp://wereldverbeteraars.clubs.nl/ - http://ufos-en-graancirkels.clubs.nl/ - http://stadgroningen.clubs.nl/http://wemoetenbezuinigen.clubs.nl/ - http://voedselbank.clubs.nl/ - http://www.clubs.nl/cultuur-en-maatschappij/overheid-en-politiek - http://thealternative.clubs.nl

   

   

  handtekeningafbeelding
 • donderdag 28 januari 2016 @ 07:15
  #52
  reactie op (#51) herman_dad

  Goedemorgen, ELK JAAR WEER DE VRAAG, uw pensioen gekort? De grote pensioenfondsen waarschuwen dat kortingen van de pensioenen in de lucht hangen. In 2016 is een dergelijke ingreep nog niet nodig, maar de financiële positie van de fondsen is inmiddels zo onzeker dat Nederlands grootste pensioenuitkeerders, ABP en PFZW, de hand voor volgend jaar niet meer in het vuur durven te steken.

  Zie en lees verder art. AD (bron)
  http://www.ad.nl/ad/nl/1100/Consument/article/detail/4233539/2016/01/28/Kortingen-dreigen-bij-grote-pensioenfondsen.dhtml 

  http://www.ad.nl/ad/nl/5585/Home/2155/Pensioen/actua/index.dhtml

  Zie verder ook eens: o.a. EU, de situatie in de Ukraine, de doelstellingen van de EU en ZEER VEEL NIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN over Europa. En verder: o,a, minister Schulz-Van Haegen doet afstand van enkele bevoegdheden en VEEL NIEUWS OVER JUSTITELE DWALINGEN OF ANDERE POLITIEK BLUNDERS. En ook: o.a. beroep tegen verkeersboete's nu ook 'ónline' mogelijk. EN VEEL NIEUWS OVER DE POLITIE, ook voor veel mensen goed om te weten, b.v. En MAATSCHAPPE Zie verder ook eens: o.a. EU, de situatie in de Ukraine, de doelstellingen van de EU en ZEER VEEL NIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN over Europa. En verder: o,a, minister Schulz-Van Haegen doet afstand van enkele bevoegdheden en VEEL NIEUWS OVER JUSTITELE DWALINGEN OF ANDERE POLITIEK BLUNDERS. En ook: o.a. beroep tegen verkeersboete's nu ook 'ónline' mogelijk. EN VEEL NIEUWS OVER DE POLITIE, ook voor veel mensen goed om te weten, b.v. En MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN die allen raken op de één of andere manier. Leest u zelf verder, TE VEEL OM TE NOEMEN, bij onderstaande clubs... 

  http://justittieledwalingen.clubs.nl/forum - http://justittieledwalingen.clubs.nl/

  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  http://europese-unie.clubs.nl/forum - http://europese-unie.clubs.nl/

  http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/forum - http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ 

  Extra wetenswaardig of nuttige infohttp://wereldverbeteraars.clubs.nl/ - http://ufos-en-graancirkels.clubs.nl/ - http://stadgroningen.clubs.nl/http://wemoetenbezuinigen.clubs.nl/ - http://voedselbank.clubs.nl/ - http://www.clubs.nl/cultuur-en-maatschappij/overheid-en-politiek - http://thealternative.clubs.nl/

  handtekeningafbeelding
 • zondag 25 oktober 2015 @ 01:08
  #51
  reactie op (#50) herman_dad

  Goedemorgen, nog meer ouderen in financiele problemen door de slechte financiele staat van de pensioenmfondsen? Door slechte beleggingsresultaten zijn de Nederlandse pensioenfondsen het afgelopen half jaar 140 miljard euro aan pensioenvermogen kwijtgeraakt. Volgens een eigen onderzoek van RTL Z is het totale vermogen van de fondsen gedaald van een recordhoogte van 1400 miljard euro tot circa 1260 miljard euro.

  Zie en lees verder art. AD (bron)

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4170154/2015/10/24/Pensioenfondsen-raken-miljarden-euro-s-kwijt.dhtml

  http://www.ad.nl/ad/nl/5585/Home/2155/Pensioen/actua/index.dhtml

  Zie verder ook eens: o.a. EU, de situatie in de Ukraine, de doelstellingen van de EU en ZEER VEEL NIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN over Europa. En verder: o,a, minister Schulz-Van Haegen doet afstand van enkele bevoegdheden en VEEL NIEUWS OVER JUSTITELE DWALINGEN OF ANDERE POLITIEK BLUNDERS. En ook: o.a. beroep tegen verkeersboete's nu ook 'ónline' mogelijk. EN VEEL NIEUWS OVER DE POLITIE, ook voor veel mensen goed om te weten, b.v. En MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN die allen raken op de één of andere manier. Leest u zelf verder, TE VEEL OM TE NOEMEN, bij onderstaande clubs... 

  http://justittieledwalingen.clubs.nl/forum - http://justittieledwalingen.clubs.nl/

  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  http://europese-unie.clubs.nl/forum - http://europese-unie.clubs.nl/

  http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/forum - http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ 

  Extra wetenswaardig of nuttige infohttp://wereldverbeteraars.clubs.nl/ - http://ufos-en-graancirkels.clubs.nl/ - http://stadgroningen.clubs.nl/ - http://www.clubs.nl/cultuur-en-maatschappij/overheid-en-politiek - 

  Gewijzigd op 2018-06-03 12:17:09
  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 16 oktober 2015 @ 07:24
  #50
  reactie op (#49) herman_dad

  Goedemorgen, nog meer slecht nieuws weer voor ouderen, PENSIOENEN niet geindexeerd (verhoogd) omdat de fondsen weer onder de dekkingsgraad is. De financiële positie van grote pensioenfondsen in Nederland is in het derde kwartaal verder aangetast. De onrust op de financiële markten door de haperende groei van de Chinese economie en de lage rente zijn de boosdoeners.

  'Zie en lees verder art. AD (Bron)

  http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/4164232/2015/10/16/Pensioenfondsen-verliezen-flink-door-Chinese-onrust.dhtml

  Zie verder ook eens: o.a. EU, de situatie in de Ukraine, de doelstellingen van de EU en ZEER VEEL NIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN over Europa. En verder: o,a, minister Schulz-Van Haegen doet afstand van enkele bevoegdheden en VEEL NIEUWS OVER JUSTITELE DWALINGEN OF ANDERE POLITIEK BLUNDERS. En ook: o.a. beroep tegen verkeersboete's nu ook 'ónline' mogelijk. EN VEEL NIEUWS OVER DE POLITIE, ook voor veel mensen goed om te weten, b.v. En MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN die allen raken op de één of andere manier. Leest u zelf verder, TE VEEL OM TE NOEMEN, bij onderstaande clubs... 

  http://justittieledwalingen.clubs.nl/forum - http://justittieledwalingen.clubs.nl/

  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  http://europese-unie.clubs.nl/forum - http://europese-unie.clubs.nl/

  http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/forum - http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ 

  Extra wetenswaardig of nuttige infohttp://wereldverbeteraars.clubs.nl/ - http://ufos-en-graancirkels.clubs.nl/ - http://stadgroningen.clubs.nl/- http://www.clubs.nl/cultuur-en-maatschappij/overheid-en-politiek - 

  .

  Gewijzigd op 2018-06-03 12:18:00
  handtekeningafbeelding
 • zaterdag 10 oktober 2015 @ 06:23
  #49
  reactie op (#48) herman_dad

  Goedemorgen, SLECHT NIEUWS weer voor de gepensioneerden, u en ik dus: Zo'n twee miljoen mensen moeten volgend jaar meer pensioenpremie gaan betalen. Veel pensioenfondsen zitten in zwaar weer en ontkomen er niet aan om de premie te verhogen. Gemiddeld zullen de premies met maximaal 2 procent worden verhoogd, zo blijkt uit berekeningen van De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Planbureau (CPB).

  Zie en lees verder art. AD (bron)

  http://www.ad.nl/ad/nl/1100/Consument/article/detail/4160143/2015/10/10/Hogere-pensioenpremie-voor-twee-miljoen-Nederlanders.dhtml

  Zie verder ook eens: o.a. EU, de situatie in de Ukraine, de doelstellingen van de EU en ZEER VEEL NIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN over Europa. En verder: o,a, minister Schulz-Van Haegen doet afstand van enkele bevoegdheden en VEEL NIEUWS OVER JUSTITELE DWALINGEN OF ANDERE POLITIEK BLUNDERS. En ook: o.a. beroep tegen verkeersboete's nu ook 'ónline' mogelijk. EN VEEL NIEUWS OVER DE POLITIE, ook voor veel mensen goed om te weten, b.v. En MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN die allen raken op de één of andere manier. Leest u zelf verder, TE VEEL OM TE NOEMEN, bij onderstaande clubs... 

  http://justittieledwalingen.clubs.nl/forum - http://justittieledwalingen.clubs.nl/

  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  http://europese-unie.clubs.nl/forum - http://europese-unie.clubs.nl/

  http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/forum - http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ 

  Extra wetenswaardig of nuttige infohttp://wereldverbeteraars.clubs.nl/ - http://ufos-en-graancirkels.clubs.nl/ - http://stadgroningen.clubs.nl/http://www.clubs.nl/cultuur-en-maatschappij/overheid-en-politiek - 

  Gewijzigd op 2018-06-03 12:18:43
  handtekeningafbeelding