Provinces+Of+The+Netherlands.gif

EEN FORUM VOOR U, heeft u een mening of een maatschappelijk onderwerp voor velen van belang, laat het ons eens weten? Dank! 

Kijkt u ook even of het onderwerp er mogelijk al ergens bij staat of in een andere rubriek?

TOP 12 ONDERWERPEN: d.d. november 2013

1. Osama Bin Laden dood                       5140 views

2. ING Bank, meer klachten over             2366

3. Incassobureaus onrechtmatig                 2179

4. Huren 120 euro omhoog                       1943

5. Pinnen bij parkeerautomaten                  1921                                              

6. NASA houdt speciale persconferentie    1873

7. Dode Alien gevonden in Rusland?           1844

8. Goede feestdagen voor 2011                  1767

9. Even berichtje voor de leden                   1758

10. Limonade voor soep                              1756

11. hallo Djekay en Tip Undercover in N     1739                                                  

12. Dure benzines – brandstoffen prijzen        513

 

4410 keer bekeken

KINDEROPVANG EN JEUGDZORG problemen en berichten

 • donderdag 16 februari 2023 @ 00:05
  #56
  reactie op (#53) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg DRASTISCHE HERVORMING JEUGDZORG? MEER RECHTEN VOOR JONGEREN IN GESLOTEN INRICHTING. Eindelijk heeft de politiek dan daarin 'één goed besluit genomen'. In principe is het voor geen enkel kind goed om in een gesloten jeugdinrichting te zitten... En ook de maatschappij in zijn algemeenheid dan heeft daar vaak geen baat bij. 

  Failliet dus de KINDEROPVANG en JEUGDZORG IN BREDE MAATSCHAPPELIJKE ZIN?    

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  UPDATE 22-02-23 09.00 uur: VASTGELOPEN...??? Wat niet in ceze maatschappij zo langzamerhand..? En geen enkele, GEEN  E N K E L E of nu (extreem) links, rechts of midden is...!! Kan dit nog oplossen..??? 

  Hervorming jeugdhulp vastgelopen, gemeenten zien kosten alleen maar oplopen

  ANP    NOS Nieuws•Gisteren, 18:59

  Jongeren in gesloten jeugdhulp krijgen meer rechten

  Jongeren in de gesloten jeugdhulp mogen in de toekomst waarschijnlijk ook vrienden ontvangen en niet alleen naaste familieleden, pleegouders of de voogd. De Tweede Kamer heeft ingestemd met wijzigingen van onder meer D66, GroenLinks en de PvdA op een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ooijen (VWS) voor de aanpassing van de Jeugdwet. De Eerste Kamer moet er nog mee akkoord gaan.

  Jongeren hoeven dan ook niet meer naar de rechter om een schadevergoeding te krijgen als een klacht gegrond is verklaard, staat in het wetsvoorstel. Daarnaast krijgen ze recht op zak- en leefgeld.

  Het wetsvoorstel van de staatssecretaris verbetert de positie van jongeren in de gesloten jeugdhulp. Daar verblijven onder meer jongeren met ernstige opvoedingsproblemen. De voorwaarden om zo'n jongere in isolatie te plaatsen, worden aangescherpt. Kinderen onder de 12 jaar mogen in geen geval in isolatie worden geplaatst.

  Een aantal fracties voorziet dat het in isolatie zetten van jongeren doorgaat zolang er een personeelstekort is. Van Ooijen zei dat te weinig personeel nooit reden mag zijn om een jongere in isolatie te plaatsen.

  Problemen alleen maar groter

  De kritiek op de gesloten jeugdzorg is de laatste jaren steeds luider geworden. Die is bedoeld voor kinderen en jongeren die dermate grote problemen hebben dat ze een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving, maar de psychische problemen van de jongeren zouden er alleen maar verder toenemen, met name door het opsluiten van jongeren in isoleercellen.

  Daarom is vorig jaar besloten de gesloten jeugdzorg af te bouwen. In 2030 zouden er geen jongeren in gesloten instellingen meer opgenomen mogen worden. Als alternatief moeten er kleinschaliger woongroepen komen met meer persoonlijke aandacht.

  De gesloten jeugdzorg is in 2008 ontstaan. Daarvoor werden jongeren die een beschermde omgeving nodig hadden in jeugdgevangenissen geplaatst.

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2023-02-22 08:33:40
  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 03 februari 2023 @ 00:06
  #55
  reactie op (#54) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg INSPECTIE JEUGDZORG: RECHTERS: OUDERS VAN DE KINDEREN ONVOLDOENDE OF NIET ZELFS GEHOORD, steeds meer intemenselijke en juridische drama's aan het licht in de Jeugdzorgcrisis.... Is die nog oplosbaar nu ook de rechtelijke macht hierover aan de (politieke) bel trekt? ALLE DAARBIJ BETROKKEN INSTANTIES  -  Raad van State  - bestuursrechters - familie- en jeugdrechters -  HEBBEN NU AAN DE BEL GETROKKEN... MAAR? POLITIEKE BLUNDERS EN JURIDISCHE en INTERMENSELIJKE DWALINGEN TE OVER.....

  Ouder: De Kinderombudsman en Nationale ombudsman roepen minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op om extra stappen te zetten. De mensen- en kinderrechtelijke verplichtingen zijn volgens de ombudsmannen nauwelijks in (lokale) regelgeving en beleid verankerd.

  OUDER: ONDERZOEK BIJ UITHUISPLAATSING KINDEREN GEBEURT VAAK ONZORGVULDIG. In alle zaken was het feitenonderzoek dat voorafgaand aan de uithuisplaatsing werd gedaan, niet op orde. Vorig jaar waren er 3301 van zulke uithuisplaatsingen.

  Een groot maatschappelijk en juridisch probleem voor velen en in feite voor allen want een ieder kan het overkomen...

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  ANP  NOS Nieuws•Vandaag, 12:03•Aangepast vandaag, 12:53

  Ouders onvoldoende gehoord in familie- en jeugdrechtzaken

  Ouders en kinderen worden niet voldoende beschermd bij rechtszaken die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor hun leven. Dat komt naar voren uit gesprekken die jeugdrechters hebben gevoerd met ouders, kinderen, rechters en andere betrokkenen.

  De jeugdrechters deden onderzoek naar het handelen van familie- en jeugdrechters bij vergaande jeugdbeschermingsmaatregelen als uithuisplaatsingen, ondertoezichtstellingen en gezagsbeëindiging.

  Tijd te kort

  Jeugdrechters vinden dat ze te weinig zelf onderzoek doen naar feiten die door de kinderbescherming en andere instanties worden gepresenteerd. Dat willen ze wel, maar zaken zijn vaak te complex en de tijd die ze hebben is te kort. Door de lange wachttijden is het ook niet altijd in het belang van het kind om langer onderzoek te doen.

  Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de vervolgstappen die de jeugdbeschermingsinstanties na een uitspraak moeten nemen te lang uitblijven. "Er is regelmatig geen vaste jeugdbeschermer voor een gezin beschikbaar en lange wachtlijsten maken de situatie ook moeilijk. Na een jaar krijgen we dan soms de zaak terug en dan zien we dat er eigenlijk niks is gebeurd", zegt persrechter Susanne Tempel.

  Jeugdrechters laten daarom zaken eerder op zitting terugkeren, om beter de vinger aan de pols te kunnen houden. Dat brengt een grotere werkdruk voor de rechters met zich mee.

  Ouders

  Ook bij de ouders leeft onvrede over de huidige praktijk. Ze voelen zich onvoldoende gehoord en geholpen en soms onder druk gezet. Daar komt bij dat de ouders vaak gezamenlijk worden aangesproken, waarbij voorbijgegaan wordt aan de individuele rollen die ze hebben gespeeld.

  Daarnaast vinden ze dat ze te weinig tijd krijgen om hun verhaal te doen en zien ze wat ze zelf hebben gezegd onvoldoende terug in de uitspraken. Dat gebeurt vaker bij rechtbanken dan bij de beroepsinstanties, de gerechtshoven.

  De rechters zijn daarvan geschrokken. "Rechtsbescherming is ook dat je kunt controleren wat de rechter heeft gedaan. Dus rechters moeten zichtbaar maken, wat ze doen en wat ze hebben gehoord", zegt persrechter Tempel.

  Vertrouwen

  Een van de aanbevelingen aan rechters is daarom om in vertrouwen te investeren. "Ik kan dus meteen beginnen met: hoe laat ik op zitting zien dat ik luister, en hoe laat ik in mijn beslissingen zien wat ik met de informatie heb gedaan die ik van ouders, pleegouders, advocaten en kinderen heb gekregen", aldus Tempel.

  De onderzoekers erkennen dat de geïnterviewde ouders geen afspiegeling zijn van de dagelijkse praktijk. Er is maar één ouder geïnterviewd met een niet-westerse achtergrond.

  Meer zelfonderzoeken

  Hoewel dit onderzoek zich niet richt op zaken die het gevolg zijn van de kindertoeslagenaffaire, was die wel de aanleiding.

  De parlementaire ondervragingscommissie heeft in 2020 geconcludeerd dat rechters burgers onvoldoende hebben beschermd in toeslagenaffairezaken. Er werd vastgehouden aan een "spijkerharde uitvoering van de regels" die niet noodzakelijkerwijs uit de wet volgde.

  Na deze conclusie deden verschillende gerechtelijke instanties onderzoek naar het eigen handelen. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kwam tot de conclusie dat te lang een strenge lijn was gevolgd en bood gedupeerde ouders excuses aan. De bestuursrechters concludeerden dat de meesten van hen de lezing van Belastingdienst hebben gevolgd, terwijl ze zich daar niet prettig bij voelden.

  De familie- en jeugdrechters kondigden daarna een breed onderzoek naar eigen "blinde vlekken" aan. Dat is er nu. Een specifiek onderzoek naar zaken die verband houden met de toeslagenaffaire volgt later.

  Gratis advocaat

  Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft het beschermen van ouders en kinderen bij rechtszaken die zwaar ingrijpen in het familieleven ook op de agenda staan. Zo krijgen ouders sinds het begin van dit jaar kosteloos een advocaat als het gezag over hun kinderen dreigt te worden beëindigd. De minister is van plan deze regeling halverwege dit jaar uit te breiden. Dan zouden ouders die te maken hebben met een uithuisplaatsing ook kosteloos een advocaat toegewezen moeten krijgen.

  Gewijzigd op 2023-02-03 00:08:49
  handtekeningafbeelding
 • woensdag 25 januari 2023 @ 00:14
  #54
  reactie op (#53) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg INSPECTIE: UITHUISPLAATSING KINDEREN, en ook de HUISUITZETTINGEN ALGEMEEN, OOK DE OMBUDSMANNEN SLUITEN ZICH BIJ DE CONCLUSIE A AN en dus echt nu conclussies EEN SCHANDALIGE ZAAK met kinderen en de toekomst voor en van ons allen kunnen 'we' al geeneens goed regelen. Nog buiten de Toeslagenaffaire om dan zelfs nog... Wat nu, politiek en anderen, belanghebbenden?? Weet u het nog?   

  De Kinderombudsman en Nationale ombudsman roepen minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op om extra stappen te zetten. De mensen- en kinderrechtelijke verplichtingen zijn volgens de ombudsmannen nauwelijks in (lokale) regelgeving en beleid verankerd.

  OUDER: ONDERZOEK BIJ UITHUISPLAATSING KINDEREN GEBEURT VAAK ONZORGVULDIG. In alle zaken was het feitenonderzoek dat voorafgaand aan de uithuisplaatsing werd gedaan, niet op orde. Vorig jaar waren er 3301 van zulke uithuisplaatsingen.

  Een groot maatschappelijk en juridisch probleem voor velen en in feite voor allen want een ieder kan het overkomen...

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  ANP   NOS Nieuws•Vandaag, 05:12

  Ombudsman: gezinnen onvoldoende beschermd bij huisuitzettingen

  Leoni Schenk   Binnenland Redacteur

  Gezinnen die uit huis worden gezet, vanwege bijvoorbeeld een huurachterstand, overlast of (drugs)criminaliteit, worden aan hun lot overgelaten. Dat concluderen de Nationale ombudsman en Kinderombudsman in een gezamenlijk rapport.

  Deze gezinnen moeten vaak halsoverkop en met te weinig hulp op zoek naar een andere woning en woningen zijn juist nauwelijks te vinden. Overheden wijzen naar elkaar, staat in het rapport dat vandaag is gepubliceerd.

  "We zien gezinnen die dakloos dreigen te raken omdat ze zelf huisvesting moeten vinden", zegt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. "Bij een uithuiszetting wordt het probleem van de schuldeiser aangepakt, maar niet de vaak droevige situatie bij het gezin. Als er wel hulp komt van gemeenten belanden gezinnen vaak langdurig in allerlei tijdelijke woonoplossingen."

  Volgens Van Zutphen ervaren deze gezinnen enorm veel stress. "De overheid realiseert zich dit onvoldoende en voldoet daarmee niet aan haar zorgplicht. De overheid is verantwoordelijk om voor passende woonruimte te zorgen, waar gezinnen bij elkaar kunnen blijven."

  Kosten fors gestegen

  Dit bevestigt ook Marc Räkers van stichting Eropaf! Hij werkt al dertig jaar aan het voorkomen van uithuiszettingen wegens schulden. Ook al is het aantal uithuiszettingen volgens hem in die tijd sterk verminderd, de overheden doen nog niet genoeg om te voorkomen dat kwetsbare gezinnen dakloos worden.

  Alleen al in Amsterdam-Nieuw-West werken negentien mensen bij het team van de stichting dat mensen met bedreigende betalingsachterstanden opzoekt. De meldingen bij dit team zijn toegenomen van 400 naar 600 per maand. "Dat komt duidelijk door hoge kosten en energie-armoede."

  Volgens Räkers moet de sociale infrastructuur verbeterd worden. "We pleiten voor een verbod op uithuiszettingen. Gemeenten zouden deze mensen onder een soort maatschappelijke curatele kunnen plaatsen, opvang in de eigen woning. We vergeten hoeveel meer het kost om gezinnen en vooral kinderen die hun sociale infrastructuur kwijtraken eerst op te vangen en daarna weer op de rit te krijgen. De druk op maatschappelijker organisaties en de jeugdzorg is onder meer hierdoor zo hoog."

  Van Zutphen zegt niet voor een verbod op uithuiszettingen te pleiten, wel voor beter beleid en wetten om gezinnen in zulke situaties beter op te vangen en vooral een toekomstperspectief te bieden.

  'Kinderen bij huisuitzettingen zijn onzichtbaar'

  Omdat bij uithuiszettingen kinderen geraakt worden, deed de Kinderombudsvrouw ook onderzoek. Volgens Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer zijn kinderen bij huisuitzettingen onzichtbaar. "Er wordt nooit met kinderen gepraat, ze krijgen geen ondersteuning en ze worden niet voorbereid op wat de toekomst gaat brengen."

  Volgens Kalverboer is juist voor kinderen de impact van huisuitzettingen enorm. "We weten hoe belangrijk het is voor kinderen om in een stabiele en veilige omgeving op te groeien. Zij zouden dus extra goed beschermd moeten worden."

  Wat moet er volgens de ombudsmannen gebeuren?

  De Kinderombudsman en Nationale ombudsman roepen minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op om extra stappen te zetten. De mensen- en kinderrechtelijke verplichtingen zijn volgens de ombudsmannen nauwelijks in (lokale) regelgeving en beleid verankerd.

  • Er moet op basis van een mensen- en kinderrechtentoets nieuw beleid en wetgeving komen waarbij de sociale impact centraal staat.
  • Verplichting bij gemeenten om te zorgen voor behoorlijke alternatieve huisvesting.
  • Er moet beleid komen voor gemeenten en woningcorporaties dat voorschrijft hoe je ouders en kinderen goed betrekt en informeert rond een huisuitzetting.
  • Verzamel en monitor betrouwbare data over huisuitzettingen en breng in kaart waar gezinnen naartoe gaan als zij hun huis onvrijwillig verlaten.

  Betrouwbare cijfers ontbreken

  Cijfers over huisuitzettingen in Nederland zijn voor een deel onbekend, zo staat in het rapport van de ombudsmannen. Niet alle huisuitzettingen worden structureel gemonitord. Dat wat bekend is, is afkomstig van de branchevereniging voor woningcorporaties Aedes en van deurwaarders en betreffen vooral de huisuitzettingen in de sociale huursector.

  Het geeft een incompleet beeld van het daadwerkelijke aantal huisuitzettingen. Zo is weinig bekend over hoeveel kinderen bij huisuitzettingen betrokken zijn.

  In de afgelopen jaren is ingezet op het vroeg signaleren van betaalachterstanden, om huisuitzettingen te voorkomen. Tijdens de coronacrisis was er een huisuitzettingsverbod.

  Gewijzigd op 2023-01-25 08:13:16
  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 25 november 2022 @ 00:06
  #53
  reactie op (#50) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg DRASTISCHE HERVORMING JEUGDZORG? DE POLITIEK, KAMER IS ZEER BEZORGD en hield zich daar vandaag mee bezig..... Maar wat gebeurd er nu verder dan mee? Ook Jeugdzorgwerkers die al veel langer aan de (polittieke) bel trekken waren vandaag in Den Haag. Eén van de grote 'bij' crisissen van deze tijd naast de andere grotere.... Kan de politiek ook hierin nog hhet tij keren? Ziet er somber uit en niet in de laatste plaats voor het KIND DAT IN DE PROBLEMEN ZIT OF KOMT.... Wordt vervolgd:  

  De Kamer had drie uur voor het debat uitgetrokken, maar dat bleek lang niet genoeg en het gaat volgende week verder. De discussie werd door veel jeugdbeschermers bijgewoond die in het zwart waren gekleed. Weerwind benadrukte dat hij de ernst van de zaak onderkent: "Ik ben niet in het zwart gekleed, maar van binnen wel."

  Failliet dus de KINDEROPVANG en JEUGDZORG IN BREDE MAATSCHAPPELIJKE ZIN?    

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  UPDATE 01-01-23 17.00 uur:

  UPDATE 05-12-22 17.00 uur:

  ANP    NOS Nieuws•Vandaag, 13:57

  Veel zorgen in Kamerdebat over crisis jeugdbescherming

  Er moet een fundamentele verbetering komen in de jeugdbescherming, want het moet anders. Dat zei minister Weerwind voor Rechtsbescherming in een debat in de Tweede Kamer. De Kamer maakt zich grote zorgen over de situatie in de sector, die gebukt gaat onder lange wachtlijsten, een extreem hoge werkdruk en een grote uitstroom van personeel.

  In het debat vielen woorden als 'crisis', 'puinhoop', 'code zwart', 'het piept en kraakt', 'de nood is groter dan ooit' en 'falende overheid'. Vooral de oppositie vindt dat het kabinet te veel zaken op de lange baan schuift en ook dat het meer geld moet uittrekken voor het oplossen van de problemen.

  Weerwind benadrukte dat hij al meer middelen beschikbaar heeft gesteld, bijvoorbeeld om de werkdruk te verlichten en meer zijinstromers te werven. Hij zei verder dat het niet alleen om geld gaat en dat er ook al diverse maatregelen zijn aangekondigd.

  De minister verwees bijvoorbeeld naar de oproep die het kabinet onlangs deed aan gemeenten om bij het toewijzen van jeugdhulp voorrang te geven aan kinderen die door de rechter onder toezicht of voogdij zijn geplaatst.

  'Niet in het zwart gekleed, maar van binnen wel'

  Ook Weerwind nam het woord crisis in de mond. Hij is het eens met veel Kamerleden dat er in de jeugdbescherming landelijke tarieven moeten komen (er zijn nu veel verschillen tussen gemeenten), en dat er ook meer eenduidigheid moet zijn over het aantal dossiers dat één medewerker te verwerken krijgt.

  Maar hij benadrukte dat hij daarover nu alleen maar oproepen aan gemeenten kan doen: "Als het aan mij lag, lag er al een landelijk tarief en was er al duidelijkheid over de caseload. Ik bepaal het niet alleen, maar ik ga wel druk uitoefenen."

  De Kamer had drie uur voor het debat uitgetrokken, maar dat bleek lang niet genoeg en het gaat volgende week verder. De discussie werd door veel jeugdbeschermers bijgewoond die in het zwart waren gekleed. Weerwind benadrukte dat hij de ernst van de zaak onderkent: "Ik ben niet in het zwart gekleed, maar van binnen wel."

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2023-01-01 16:21:14
  handtekeningafbeelding
 • donderdag 17 november 2022 @ 00:04
  #52
  reactie op (#47) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg DE KINDEROPVANG: KABINET WIL DE KINDEROPVANG GROTENDEELS GRATIS MAKEN. In 2025 moet dat rond zijn? Voor velen een groot maatschappelijk belang als dat zou doorgaan, lukken? Maar ook veel sceptici en critici in de Kamer zijn er bij deze bijna onmogelijke plannen? En wordt ook niet het tegendeel juist bereikt?

  Toch een begin van een poging dit ook weer politiek in goede banen te leiden? Zie ook vorige artikelen erover en de eerdere opmerking:        

  Failliet dus de KINDEROPVANG IN BREDE MAATSCHAPPELIJKE ZIN?    

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  UPDATE 02-12-22 17.00 uur: Jeugdzorg, IN DEZE WEER DE KINDEROPVANG blijft EEN ZORG... 

  =====================================================================

  UPDATE 17-11-22 17.00 uur: Zie ook de vorige berichten hierover...

  ANP   NOS Nieuws•Vandaag, 16:51

  Van Gennip: kabinet houdt ambitie om in 2025 bijna gratis kinderopvang te hebben

  Het kabinet houdt de ambitie om in 2025 te beginnen met een nieuw stelsel van betaling van de kinderopvang. Dat heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken gezegd in de Tweede Kamer. Of dat werkelijk gaat lukken, moet later duidelijk worden.

  Naar aanleiding van het schandaal met de kinderopvangtoeslagen hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie in het coalitieakkoord afgesproken dat er een heel nieuw systeem moet komen. Kern daarvan is dat de overheid voor werkende ouders het grootste deel van de kosten van opvang zal betalen. Verder wordt de toeslag rechtstreeks aan de kinderopvanginstelling overgemaakt, en niet meer aan de ouders.

  Vraagtekens bij planning

  In de Kamer is bij een ruime meerderheid sympathie voor de uitgangspunten, maar veel partijen vragen zich af of 2025 wel haalbaar is. Ook diverse betrokkenen en deskundigen zetten vraagtekens bij de planning van het kabinet.

  Een van de voornaamste knelpunten is het tekort aan personeel, dat mogelijk nog groter wordt als kinderopvang vrijwel gratis wordt. Ook is nog niet duidelijk wie het nieuwe stelsel gaat uitvoeren.

  Worsteling

  Van Gennip zei dat ze de komende maanden allerlei problemen gaat analyseren en dat ze ook met diverse partijen overlegt over wie het nieuwe systeem gaat uitvoeren. Ze erkende dat het risico bestaat dat kinderopvanginstellingen hun prijzen gaan verhogen. Critici zijn bang dat de herziening daardoor juist slecht zal uitpakken voor ouders met lage inkomens, die nu ook al het grootste deel van hun kosten vergoed krijgen.

  De minister wil voor de zomer met uitgewerkte plannen komen. Dan wil ze ook duidelijkheid hebben over de vraag wat er nodig is om 2025 te kunnen halen en wat allerlei extra eisen betekenen voor de tijdsplanning. Ze sprak van een worsteling tussen snelheid en zorgvuldigheid, waarvan de uitkomst het komende half jaar duidelijk moet worden. "Maar we sturen hard op 2025."

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2022-12-02 15:59:39
  handtekeningafbeelding
 • zondag 30 oktober 2022 @ 00:06
  #51
  reactie op (#50) herman_dad

  Goedemorgen, WEER EEN JEUGDZORGINRICHTING IN OPSPRAAK, nu kan dit onderwerp ook in de toekomst nooit helemaal voorkomen worden, toch vandaag ook daar maar weer even extra aandacht aan, één van de 'bij-crisissen' van deze tijd maar het blijft ook een groot maatschappelijk en juridisch probleem.

  Failliet dus de KINDEROPVANG en JEUGDZORG IN BREDE MAATSCHAPPELIJKE ZIN?    Zie de vorige berichten ook.

  Zie ook clubs http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/ of http://justittieledwalingen.clubs.nl/ hierover

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  UPDATE 12-11-22 09.00 uur: De Jeugdzorg is niet ontevreden over de plannen van de politiek voor verbetering op LANGE termijn, maar HET MOET NU, NU INGEGREPEN WORDEN! En tsja dat...  

  ProNews

  In samenwerking met  Omrop Fryslân

  NOS Nieuws•Gisteren, 17:55

  'Seksueel wangedrag' in Fries behandelcentrum voor jongeren

  Bij Jeugdhulp Friesland zijn meldingen binnengekomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en criminele activiteiten. De gebeurtenissen zouden zich hebben afgespeeld in een behandelcentrum voor jongeren in Kortehemmen.

  In het behandelcentrum worden zo'n vijftien jongeren tussen de 12 en de 18 jaar met gedrags- en psychiatrische problemen opgevangen. Vanwege de meldingen is bij het centrum per direct een opnamestop ingesteld.

  De jeugdzorgorganisatie zegt tegen Omrop Fryslân dat het gaat om twee meldingen. Drie medewerkers van het centrum en een 17-jarige jongere die op een gesloten afdeling zat, zouden bij de misstanden betrokken zijn geweest.

  Aangifte en onderzoek

  Waar de meldingen precies over gaan, is niet bekend. Jeugdhulp Friesland laat weten erg geschrokken te zijn. "We nemen deze meldingen uiterst serieus."

  De jeugdzorgorganisatie heeft aangifte gedaan bij de politie en er gaat een melding naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook doet de organisatie onderzoek naar de mogelijke misstanden. Zolang het onderzoek loopt, blijft de opnamestop van kracht.

  Gewijzigd op 2022-11-12 07:51:15
  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 16 september 2022 @ 00:16
  #50
  reactie op (#49) herman_dad

  Goedemorgen, DRASTISCHE HERVORMING JEUGDZORG? JEUGDZORG WIL NU AKTIE, DE KINDEREN GAAN ER ONDERDOOR....  Ook de politiek lijkt wakker te worden maar het is een algemeen maatschappelijk probleem, een crisis binnen alle andere. Nu ja nog maar eens: 

  Failliet dus de KINDEROPVANG en JEUGDZORG IN BREDE MAATSCHAPPELIJKE ZIN?    

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  UPDATE 11-10-22 09.00 uur: Stakingen in de jeugdzorg onvermijdelijk maar of dat gaat helpen?

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ANP  NOS Nieuws•Gisteren, 21:43

  Jeugdzorg wil nú actie: 'Je ziet kinderen eraan onderdoor gaan'

  "Toen ik startte was het leuk werk, je kon het verschil maken en in een korte periode veel betekenen voor een kind en een gezin", zegt jeugdbeschermer Sabrina Pujols Lebron. Zij is al 9 jaar jeugdbeschermer in Rotterdam. "Maar het is veranderd naar een bureaubaan waarin je vaak 'nee' moet verkopen en moet uitleggen dat er door omstandigheden nu geen hulp komt." Pujols Lebron ziet door de hoge werkdruk in haar gebied collega's om de beurt uitvallen.

  In een Kamerbrief erkennen minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (Jeugdzorg) dat de jeugdzorg kampt met personeelstekorten en veel complexe zaken, en als gevolg daarvan met een hoge werkdruk. Vandaag debatteerde de Kamer erover.

  Het kabinet zegde 40 miljoen euro extra toe voor de komende vier jaar en wil dat gemeenten hetzelfde doen. Het geld - 80 miljoen in totaal- is bedoeld voor instellingen die jeugdbescherming en jeugdreclassering bieden.

  In de jeugdbescherming komen kinderen terecht als een rechter zich met de gezinssituatie heeft bemoeid. Een kind kan dan bijvoorbeeld onder toezicht worden gesteld of ouders kunnen uit de ouderlijke macht worden gezet.

  De bewindslieden zeggen in te willen zetten op maatregelen die op de korte én lange termijn werken. Op korte termijn moet er vanuit het Rijk dus 10 miljoen euro per jaar extra bij om de werkdruk te verlagen, over een periode van vier jaar. Op de lange termijn moet het jeugdzorgsysteem op de schop. Maar hoe dat moet gebeuren, is nog niet duidelijk.

  'Niet genoeg'

  Arina Kruithof, bestuurder bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, is blij met het extra geld. Maar de voorgenomen stappen zijn wat haar betreft nog niet concreet genoeg. "Er staan veel maatregelen in waar we het mee eens zijn, maar ik mis de urgentie. Die maatregelen moeten morgen worden ingevoerd en niet pas na een onderzoek of inventarisatie".

  Jeugdzorg Nederland liet gisteren in een eerste reactie al weten dat de maatregelen wat de organisatie betreft onvoldoende zijn. "We lezen vooral afspraken die 'dit najaar' volgen, een plan van aanpak dat nog gemaakt moet worden, een vrijblijvende handreiking, een gesprek, een 'verkenning' naar 'de mogelijkheid', een inventarisatie. En bedragen die in het niet vallen bij de enorme opgaven die er liggen".

  NOS  Arina Kruithof, bestuurder bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

  Grotere verantwoordelijkheid, minder mogelijkheden

  Jeugdwerker Pujols Lebron vreest dat het extra geld op korte termijn te weinig lucht geeft in de sector. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdzorg, waar jeugdbescherming onder valt. Dat is volgens Pujols Lebron geen succes gebleken.

  "Na de decentralisatie is de druk op ons alleen maar groter geworden. De lichtere vorm van hulpverlening wordt gedaan door wijkteams. Dat zorgt ervoor dat wij de zwaardere casussen krijgen", legt ze uit. Jeugdbescherming is daarin gespecialiseerd. Maar volgens Pujols Lebron moet er nu te veel werk met te weinig jeugdbeschermers worden gedaan. "Je hebt nu een grotere verantwoordelijkheid met minder mogelijkheden om te helpen."

  Het leidt tot frustratie bij haar en haar collega's, zegt Pujols Lebron. "Die verantwoordelijkheid grijpt je naar de keel, je ziet er kinderen en ouders aan onderdoor gaan en je kunt niets doen."

  Machteloosheid

  Het gevoel van machteloosheid zorgt er volgens Pujols Lebron voor dat er meer jeugdwerkers uitvallen. "Veel collega's kunnen het meer aanzien en vertrekken uit de sector." Ze vervolgt: "Je hebt er slapeloze nachten van en piekert in het weekend of het wel goed zal gaan". Pujols Lebron: "Iedereen is zichzelf aan het beschermen zodat je maar overeind blijft."

  Bovendien zegt Pujols Lebron dat ze nu vaak om geld moet 'lobbyen', om een kind te kunnen helpen. "Wij zijn sociaal werk gaan doen vanuit het idealisme, niet om te steggelen met een gemeente of iets wel of niet betaald wordt".

  NOS Jeugdbeschermer Sabrina Pujols Lebron

  'Je moet ze regelmatig zien'

  In de Kamerbrief schreef het kabinet gisteren dat kinderen nu "te lang moeten wachten" tot ze een jeugdbeschermer krijgen aangewezen. Dat bedreigt hun verdere ontwikkeling, met als gevolg dat de veiligheid van het kind en het gezin in gevaar komt.

  "De gesprekken met kinderen zelf worden steeds minder", reageert Pujols Lebron. "Terwijl, als je een kind goed wil helpen, je ze regelmatig moet zien. Een kind verdient dat je ze echt leert kennen en van daaruit hulp biedt."

  Bestuurder Arina Kruithof deelt die zorgen. "Er is nu snelheid nodig. De werkdruk is zo ontzettend hoog dat jeugdbeschermers niet het goede kunnen doen voor de kwetsbare kinderen." Zij pleit ervoor dat jeugdbeschermers maximaal negen gezinnen krijgen toegewezen, zodat ze per gezin meer tijd hebben.

  Ook vindt Kruithof dat er een landelijk kader moet komen, voor het aantal gezinnen dat een beschermer onder zich heeft, en hoeveel geld dat mag kosten. "De overheid heeft bij deze gezinnen ingegrepen, de rechter heeft gezegd dat die gezinnen hulp nodig hebben. Dan kan het niet zo zijn dat diezelfde overheid het laat afweten", besluit ze.

  Gewijzigd op 2022-10-11 08:31:32
  handtekeningafbeelding
 • zaterdag 09 juli 2022 @ 00:18
  #49

  Goedemorgen, DRASTISCHE HERVORMING JEUGDZORG? N.a.v. alle problemen, IN 2030 ZOU DE JEUGDZORG nog 0 PLAATSINGEN HEBBEN? De komende jaren gaat de gesloten jeugdzorg op de schop. De huidige grote instellingen moeten plaatsmaken voor kleinschaligere locaties.

  Failliet dus de KINDEROPVANG en JEUGDZORG IN BREDE MAATSCHAPPELIJKE ZIN?    

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  UPDATE 13-09-22 17.00 uur: DE OVERHEID FAALT OOK WEER HIERIN?

  ANP

  NOS Nieuws•Vandaag, 22:27

  'Drastische' hervorming gesloten jeugdzorg, nul plaatsingen in 2030

  De komende jaren gaat de gesloten jeugdzorg op de schop. De huidige grote instellingen moeten plaatsmaken voor kleinschaligere locaties. Ook mag het personeel minder snel de jongeren of kinderen opsluiten op hun kamer of in een isoleercel. Op korte termijn moet er gewerkt worden met het "Niet opsluiten, tenzij-principe".

  Met deze maatregelen wil staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid de huidige gesloten jeugdzorg verbeteren. Hij spreekt over een "drastische hervorming" van deze vorm van zorg.

  In 2030 moeten er geen jongeren meer geplaatst worden in de gesloten jeugdzorg, als het aan Van Ooijen ligt. Jongeren en kinderen worden vaak in deze instellingen geplaatst wegens een gebrek aan alternatieven en onvoldoende aandacht voor hun problemen, zegt hij. De staatssecretaris denkt dat dit aangepakt kan worden.

  Gevaar

  Er is al langer stevige kritiek op de gesloten jeugdzorg, officieel JeugdZorgPlus genoemd. De zorg is bedoeld voor kinderen en jongeren die dermate grote problemen hebben dat ze een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. Ze zijn soms suïcidaal, beschadigen zichzelf of zijn heel agressief.

  Er zijn in Nederland zestien locaties die gesloten jeugdzorg aanbieden. Jongeren worden opgenomen om ze te beschermen tegen zichzelf of hun omgeving. De kinderrechter bepaalt of een kind of jongere naar zo'n instelling gaat.

  In de gesloten jeugdzorg kunnen hulpverleners vrijheidsbeperkende maatregelen nemen. Ze kunnen jongeren bijvoorbeeld opsluiten op hun kamer of in een isoleercel. Ook kunnen jongeren vastgepakt en op de grond geduwd worden door begeleiders, zijn controles op de kamer toegestaan en heeft een kind toestemming nodig voor contact met familie of vrienden.

  Jongeren die uit de gesloten jeugdzorg komen, zijn vaak getraumatiseerd, blijkt uit een onderzoek van de stichting Het Vergeten Kind. Ze lopen er dikwijls extra psychische klachten op.

  Zorg

  Het moet dus anders, zegt staatssecretaris Van Ooijen. "Deze drastische hervormingen zijn nodig om de beste, liefdevolle en menswaardige zorg voor jeugdigen te bieden." Er is wel een dilemma, vindt hij. Soms zijn die vrijheidsbeperkende maatregelen echt nodig, omdat een jongere heel erg agressief is of weg wil lopen.

  Van Ooijen gaat nu praten met ervaringsdeskundigen, gemeenten, professionals en het onderwijs om te kijken op welke manier dit probleem het beste aangepakt kan worden.

  Jason Bhugwandass zat ruim een jaar in de gesloten jeugdzorg. En daar wordt volgens hem geen kind beter van, vertelt hij in onderstaande video:

  9:47 Zie video in oorspronkelijke artikel

  Reportage en gesprek: 'Van opsluiting wordt geen kind beter'

  Gewijzigd op 2022-09-13 16:00:58
  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 10 mei 2022 @ 00:23
  #48

  Goedemorgen, KINDERRECHTERS HEBBEN GEEN ZICHT OP UITHUISPLAATSING van kinderen, waartoe ze beslissen. Ook later niet in het 'traject'. De zoveelste maatschappelijke en juridische missers in de maatschappij. Volgende...??? En als kind ben je dus dubbel de dupe.

  Failliet dus de KINDEROPVANG IN BREDE MAATSCHAPPELIJKE ZIN?    

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  UPDATE 14-05-22 09.00 uur: 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • VANDAAG, 11:50

  Rechter aan de zijlijn bij uithuisplaatsing van kind, blijkt uit rapport

  ANP

  Het is voor kinderrechters niet mogelijk om goed te beoordelen of een uithuisplaatsing van een kind noodzakelijk is. En wordt een kind eenmaal uit huis geplaatst, dan kan een rechter onvoldoende volgen wat er wordt gedaan om het kind bij de ouders terug te krijgen.

  Dat staat in een feitenrelaas dat is opgesteld door wetenschappers in opdracht van onder andere de Tweede Kamer en waar Trouw vandaag over schrijft.

  Rechters staan op grote afstand van de besluitvorming over uithuisplaatsing, zeggen deskundigen in het jeugdrecht. De Raad voor de Kinderbescherming of een jeugdbeschermingsorganisatie doet het verzoek en beslist ook over het type uithuisplaatsing.

  Hoogleraar Jeugdrecht Mariëlle Bruning: "Een rechter kan dat niet. Die wacht op de verzoeken en mag niets zeggen over de uitvoering en bijvoorbeeld over hoeveel contact er moet blijven tussen ouders en kind, en of broers en zusjes samen geplaatst moeten worden. Dat ligt allemaal bij de uitvoerende organisatie."

  Volgens cijfers uit 2021 zijn in Nederland 37.500 kinderen uit huis geplaatst. Het CBS meldde vorig jaar dat 1115 kinderen van slachtoffers van het kinderopvangtoeslagenschandaal tussen 2015 en 2020 uit huis zijn geplaatst. Hierbij werd niet vermeld of de uithuisplaatsingen het gevolg waren van de toeslagenaffaire of dat er andere oorzaken waren.

  De onderzoekers stellen vast dat kinderen uit de gedupeerde kinderopvangtoeslaggezinnen mogelijk uit huis geplaatst zijn vanwege de financiële problemen waarin hun ouders waren beland, terwijl de financiële situatie op zich geen valide reden is om kinderen bij de ouder of ouders weg te halen.

  Wet is niet duidelijk genoeg

  Uithuisplaatsing is noodzakelijk is als een kind bijvoorbeeld wordt mishandeld of verwaarloosd, of als ouders de zorg voor een kind om verschillende redenen niet op zich kunnen nemen. De wet is daar niet duidelijk genoeg in, zeggen de onderzoekers. Is er meer duidelijkheid, dan "kan worden voorkomen dat kinderen uit huis geplaatst worden vanwege andere problemen, zoals financiële problemen of een fysieke handicap van ouders.

  Ook stellen de wetenschappers dat een rechter te weinig ruimte krijgt om te bezien of andere, minder radicale maatregelen mogelijk zijn. De Raad voor de Kinderbescherming motiveert in meer dan 40 procent van de zaken niet waarom minder verstrekkende maatregelen onvoldoende zijn. Bij veel verzoeken tot uithuisplaatsing wordt geleund op een standaardmotivering, concluderen de onderzoekers.

  Kinderen willen altijd terug

  Hoogleraar Jeugdrecht Mariëlle Bruning van de Universiteit Leiden schreef mee aan het rapport en ziet dat ouders en minderjarigen "relatief zwak" staan in een uithuisplaatsingsprocedure. "Dat kan ertoe leiden dat kinderen voor lange tijd of helemaal uit huis kunnen blijven en dat is nooit de bedoeling", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

  De onderbouwing van een uithuisplaatsing moet beter, zegt Bruning. "En wat er daarna moet gebeuren, is zo snel mogelijk alles inzetten op familieversterking, dat gebeurt nu nog te weinig, want we weten dat de meeste kinderen echt schade ondervinden van uithuisplaatsingen en altijd terug willen."

  Uithuisplaatsingen van korte duur

  Volgens Bruning zijn er te weinig mogelijkheden om ouders en kinderen thuis te houden. "Moet een kind wel tijdelijk uit huis, dan moet er iedere week een aantal uur aan familieversterking worden gewerkt. Dat is er nu niet in Nederland, en dat maakt het voor die uitvoeringsinstanties ook ingewikkeld. Maar daardoor komen ouders en kinderen wel in de kou te staan."

  Ondertussen proberen kinderrechters de regie meer naar zich toe te trekken, vermeldt het rapport, door bijvoorbeeld machtigingen tot uithuisplaatsingen voor korte duur te verstrekken. Vorig jaar kondigden de rechters ook aate onderzoeken hoe ze hebben gehandeld bij uithuisplaatsingen van kinderen. Donderdag spreekt de Kamer over uithuisplaatsingen.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2022-05-14 08:40:00
  handtekeningafbeelding
 • zaterdag 25 december 2021 @ 00:15
  #47
  reactie op (#45) herman_dad

  Goedemorgen, DEEL KINDEROPVANG NU WEER IN DE PROBLEMEN door PERSONEELS TEKORT. En de OUDERS die daar van afhankelijk zijn uiteraard ook, gaan een moeilijk of bizar jaar tegemoet. Deels ook weer door de coronamaatregelen maar de ene na de andere kinderopvang gaat of moet wel dicht.... Ook hier dus weer:  

  Failliet dus de KINDEROPVANG IN BREDE MAATSCHAPPELIJKE ZIN?    

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  UPDATE 16-03-22 09.00 uur:

  UPDATE 13-03-22 09.00 uur: 

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • VANDAAG, 17:22

  Kinderen niet meer opgevangen door grote personeelstekorten

  ANP

  Door hoogoplopende personeelstekorten zijn kinderopvangorganisaties steeds vaker genoodzaakt om overeenkomsten met ouders eenzijdig te stoppen. Dat bevestigt de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) na berichtgeving van RTL Nieuws.

  Ouders krijgen te horen dat ze op korte termijn hun kinderen niet meer kunnen brengen. De branchevereniging verwacht dat zulke gesprekken steeds vaker zullen plaatsvinden. "Er zijn geen makkelijke oplossingen", stelt BK-directeur Emmeline Bijlsma.

  Ze zegt dat het stopzetten van overeenkomsten een allerlaatste maatregel is. "Dit willen we echt niet. We doen er alles aan om dat te voorkomen. Maar er is een enorm personeelstekort, vooral in de Randstad." Exacte cijfers van hoe vaak contracten worden opgezegd, zijn er niet.

  Het is volgens Bijlsma heel moeilijk om aan personeel te komen omdat veel pedagogisch medewerkers uit de stad wegtrekken. "Ik denk dat de Randstad daarmee wel voorloopt op de rest van het land." Ze spreekt van een structureel probleem dat uiteindelijk in het hele land te zien zal zijn.

  Ook de Belangenorganisatie van ouders in de kinderopvang (BOinK) noemt het een zorgelijke situatie. "Dit wordt een serieus probleem. Als we niet uitkijken, hebben we straks op grote schaal mensen die niet kunnen werken simpelweg omdat er geen opvang is voor de kinderen", zegt voorzitter Gjalt Jellesma.

  Gratis opvang

  Als voorbeeld van een organisatie die een contract stopzette, haalt RTL Partou aan. Dat is de grootste kinderopvangorganisatie van Nederland. Onlangs kregen ouders in Utrecht te horen dat per 1 februari twee groepen van een buitenschoolse opvang daar worden opgeheven. De vraag naar gekwalificeerde pedagogisch medewerkers is veel groter dan het aanbod, werd als reden aan de ouders verteld. En vanwege corona is het ziekteverzuim hoger dan normaal.

  Volgens BOinK is de vraag naar opvang in die regio heel groot. "Voor die ouders is er dus geen alternatief, want alle andere kinderopvangplaatsen hebben een wachtlijst."

  Out-of-the-box denken

  Bijlsma verwacht dat de vraag van ouders om meer kinderopvang zal toenemen vanwege de ambitie van de nieuwe coalitie om kinderopvang kosteloos te maken. "Enkele leden zien nu al een toename van contractuitbreidingen, van twee naar drie, vier of zelfs vijf dagen. Dat gedragseffect hebben we eerder gezien toen de kinderopvang goedkoper werd. Kinderen waar opa en oma nu nog op passen, worden naar de opvang gestuurd."

  "Het kabinet moet kijken naar out-of-the-boxoplossingen", zegt Jellesma. "Zo denk ik aan het meer belonen van medewerkers die meer dan 28 uur werken, want veel medewerkers in deze branche werken parttime. Wat we in ieder geval nooit willen, is dat er wordt ingeleverd op kwaliteit. Daar hebben de laatste jaren zo veel in geïnvesteerd."

  Werkdruk al langer hoog

  In de kinderopvang wordt al langer geklaagd over de hoge werkdruk en het tekort aan personeel. Veel medewerkers vallen ook uit vanwege de pandemie en er moeten steeds vaker groepen kinderen naar huis worden gestuurd. Vorig jaar waarschuwde BK nog dat kinderopvangorganisaties op omvallen stonden.

  Eind vorige maand werd al duidelijk dat er vaker medewerkers in opleiding ingezet mogen worden om het personeelstekort op te vangen. Vanaf 1 januari mag maximaal de helft van het aantal medewerkers voor een groep in opleiding zijn. Dat was eerst maximaal een derde. De maatregel geldt een half jaar.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

   

  Gewijzigd op 2022-03-16 08:48:34
  handtekeningafbeelding