Provinces+Of+The+Netherlands.gif

EEN FORUM VOOR U, heeft u een mening of een maatschappelijk onderwerp voor velen van belang, laat het ons eens weten? Dank! 

Kijkt u ook even of het onderwerp er mogelijk al ergens bij staat of in een andere rubriek?

TOP 12 ONDERWERPEN: d.d. november 2013

1. Osama Bin Laden dood                       5140 views

2. ING Bank, meer klachten over             2366

3. Incassobureaus onrechtmatig                 2179

4. Huren 120 euro omhoog                       1943

5. Pinnen bij parkeerautomaten                  1921                                              

6. NASA houdt speciale persconferentie    1873

7. Dode Alien gevonden in Rusland?           1844

8. Goede feestdagen voor 2011                  1767

9. Even berichtje voor de leden                   1758

10. Limonade voor soep                              1756

11. hallo Djekay en Tip Undercover in N     1739                                                  

12. Dure benzines – brandstoffen prijzen        513

 

4526 keer bekeken

UITKERINGSINSTANTIES en nieuws

 • woensdag 10 augustus 2022 @ 00:18
  #33
  reactie op (#32) herman_dad

  Goedemorgen, VERVOLG UWV: VELE (SEMI) OVERHEIDSINSTANTIES IN PROBLEMEN MET PERSONEELSTEKORTEN. Dit is dan weer in het nadeel van ONS, clienten en vaak volledig afhankelijk van deze (semi) overheidsorganisaties. Weer een maatschappelijk, sociaal en vaak juridisch probleem ook. DANKZIJ DE POLITIEK ook weer die fouten maakt hierbij, inzicht of misplaatst inzicht hebben en besluiten? 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  UPDATE 25-03-23 09.00 uur:

  ANP  NOS Nieuws•Gisteren, 06:56

  Ook personeelstekorten bij uitvoeringsorganisaties als UWV, fiscus en IND

  • Charlotte Klein redacteur Economie

  Uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst, het UWV en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hebben moeite om nieuwe arbeidskrachten aan te trekken en moeten daardoor hun processen aanpassen. Zo komen dagprogramma's van gedetineerden onder druk te staan en zijn wachttijden bij de BelastingTelefoon en voor het aanvragen van verblijfsvergunningen opgelopen. In tijden varecordkrapte blijkt de overheid dus geen uitzondering.

  De NOS vroeg tien uitvoeringsorganisaties hoeveel vacatures er openstaan en of zij hun werkwijze hebben moeten aanpassen. Op de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na, zeggen alle organisaties dat ze last hebben van de arbeidsmarktkrapte.

  Onderstaande afbeelding laat zien hoeveel vacatures er op 29 juni openstonden.

  NOS

  Boven op deze tekorten kampen de uitvoeringsorganisaties ook met een gemiddeld ziekteverzuim van tussen de 5 en 8,4 procent. Dat is hoger dan het gemiddelde ziekteverzuim van voor corona.

  Verblijfsstickers voor vluchtelingen onder druk

  De Douane, Rijkswaterstaat en de Arbeidsinspectie laten weten met name moeite te hebben met het vullen van functies met een specifiek profiel. Het gaat vooral om gespecialiseerde juridische, digitale en financiële functies.

  Het UWV kampt onder meer met een tekort aan keuringsartsen, zo is al langer bekend. Ook heeft de organisatie moeite met het vinden van ICT-personeel. Een woordvoerder: "Het duurt langer om een functie te vullen als iemand vertrekt, bijvoorbeeld door pensioen."

  De DJI probeert het personeelstekort te lijf te gaan door het hoge ziekteverzuim aan te pakken en externe krachten in te huren, maar volgens een woordvoerder lost dat het probleem niet helemaal op.

  Hetzelfde geldt voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Die doet naar eigen zeggen in toenemende mate zijn best om nieuwe mensen aan te nemen, maar zegt ook dat sommige projecten - bijvoorbeeld het uitreiken van verblijfsstickers aan vluchtelingen uit Oekraïne - onder druk komen te staan.

  Minder hersteltijd

  De NVWA zegt dat medewerkers worden belast met extra werk, omdat er geen nieuwe collega's zijn die het werk kunnen oppakken: "Medewerkers hebben hierdoor minder hersteltijd, waardoor het risico op uitval groter wordt. Ook is er minder ruimte voor sociale binding, wat kan leiden tot een lagere betrokkenheid en daarmee een groter personeelsverloop."

  De Belastingdienst heeft de meeste vacatures openstaan, ook omdat er extra mensen nodig zijn voor de box 3-uitspraak en de nasleep van de kinderopvangtoeslagaffaire. Bovendien moet de dienst anticiperen op de groep mensen die komende jaren met pensioen gaat.

  Verantwoording

  De volgende tien organisaties zijn benaderd:

  • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV): doet de uitvoering van de werknemersverzekeringen
  • Belastingdienst: heft en int belastingen
  • Rijkswaterstaat: onderhoudt infrastructuur, zoals snelwegen
  • Arbeidsinspectie: controleert werkgevers en werknemers
  • Inspectie van het Onderwijs: houdt toezicht op onderwijs
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ): toezicht op de kwaliteit van de zorg, medische producten en jeugdhulp
  • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA): controleert voedsel, dierenwelzijn en natuur
  • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI): voert gevangenisstraffen uit
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): beoordeelt de aanvragen van mensen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden
  • Douane: doet het toezicht op invoer, uitvoer en doorvoer van goederen

  Ook is dus een aantal processen aangepast. Bij de DJI kan het regelmatig voorkomen dat door de hoge werkdruk dagprogramma's van gedetineerden wat betreft sport en arbeid onder druk komen te staan. Bij de IND kunnen er door beperkte capaciteit minder aanvragen gedaan worden, waardoor wachtlijsten oplopen. "Aanvragers moeten langer wachten op antwoorden op hun vragen, het maken van een afspraak, of het uiteindelijke besluit of ze mogen blijven", zegt een woordvoerder.

  De NVWA lost een deel van het tekort op door hetzelfde werk te doen met minder personeel, bijvoorbeeld door de inzet van drones, kunstmatige intelligentie en cameratoezicht. De Douane heeft, naast een paar moeilijk vervulbare vacatures bij ICT en financiën, last van tijdelijke krapte bij onder meer de aangiftebehandeling. Volgens de Douane is dat echter geen gevolg van de krapte, maar van extra werk.

  Prioriteiten

  De Belastingdienst meldt met name problemen bij de BelastingTelefoon. Doordat die minder goed bereikbaar is, nemen wachttijden toe.

  Bij het UWV worden de processen zelf niet aangepast, maar wordt in bepaalde gevallen voorrang gegeven aan andere zaken. Daardoor kunnen vertragingen ontstaan. Wat betreft het tekort aan keuringsartsen en de achterstanden bij het beoordelen van mensen, zegt het UWV te kijken naar structurele oplossingen.

  Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Arbeidsinspectie en de Onderwijsinspectie is er geen sprake van het aanpassen van processen.

  Gewijzigd op 2023-03-25 08:30:34
  handtekeningafbeelding
 • donderdag 09 september 2021 @ 00:22
  #32
  reactie op (#31) herman_dad

  Goedemorgen, VERVOLG UWV: FOUTJE UWV BETAALT TEN ONRECHTE TE VEEL MAAR MEN MAG HET GELD HOUDEN! Eindelijk, het gaat om een 1200 mensen die 'dubbel' hebben ontvangen en dat zelf direct aankaarten. UWV stelt nu we gaan niet terugvorderen het is onze fout en de MEDEMENSELIJKHEID moet ook in de wetgeving nu eens doordringen.....  Het gaat in de meeste gevallen om enkele honderdem euro's maar een enkel geval vele malen meer...  

  Dit menswaardige handelen schept zéker ook (juridische) precedenten voor komende gevallen als dit vegelijkbaar in en bij ook andere uitkeringsinstanties. 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  UPDATE 14-01-22 09.00 uur:

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Een UWV-kantoor in Den Haag ANP

  NOS NIEUWS • ECONOMIE • VANDAAG, 20:21

  UWV eist geld niet terug: 'Er moet meer menselijkheid in wetgeving komen'

  Vandaag kwam naar buiten dat het UWV bij 1200 mensen die een te hoge uitkering kregen het geld niet zal terugvorderen. De fout lag bij het UWV. En omdat de impact van terugvordering groot kan zijn, mogen deze mensen het geld houden.

  Dat is een goede stap, vinden belangenbehartigers van burgers en ontvangers van uitkeringen. Maar er is meer nodig, volgens hen. "Je ziet hieraan dat sinds de toeslagenaffaire het UWV heel hard bezig is om intern na te gaan wat er bij hen beter kan. En dat valt te waarderen", zegt Amma Asante, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Die organisatie zet zich in voor mensen met een uitkering.

  Ook de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, prijst de beslissing van het UWV. "Ik vind het goed dat, als er vergissingen worden gemaakt, de overheid deze zelf eerlijk toegeeft en oplost, nog voordat mensen er de dupe van worden."

  Eerlijke overheid

  Maar volgens Van Zutphen moet de overheid beter z'n best doen om dit soort problemen te voorkomen. "Burgers willen een overheid die eerlijk is en begripvol met mensen omgaat. In de basis betekent dit dat de overheid al aan de voorkant moet kijken: doen we de goede dingen en doen we ze goed? In welke situatie zitten mensen, waar hebben ze recht op en wat hebben ze nodig? Voorkomen is altijd beter dan genezen."

  Het Nederlandse systeem van verschillende uitkeringen is te ingewikkeld. Er zijn allemaal verschillende potjes en hokjes.

  Amma Asante, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad

  Volgens Asante van de Landelijke Cliëntenraad is het fundamentelere probleem niet opgelost. "Het Nederlandse systeem van verschillende uitkeringen is te ingewikkeld. Er zijn allemaal verschillende potjes en hokjes. Dat leidt tot heel ingewikkelde aanvraagprocessen en als cliënt ben je bijna overal verantwoordelijk voor."

  "Dat is vragen om problemen", vindt ze. "Een fout is zo gemaakt, ook zonder dat je je daar van bewust bent. Je loopt vaak het risico op een terugvordering. In dit geval heeft het UWV het netjes opgelost, maar we weten dat het vaak minder netjes gebeurt."

  Asante pleit ervoor dat als mensen van werk naar werkloosheid of ziekte gaan, dat ze de tijd en ruimte krijgen om te werken aan herstel en het verbeteren van hun arbeidsmarktpositie. "Zonder dat ze zich moeten druk maken over: heb ik wel zus en zo doorgegeven aan het UWV, de Belastingdienst, de gemeente, de Sociale Verzekeringsbank? Die administratieve rompslomp creëert ontzettend veel stress."

  'Betere balans'

  De overheid gaat nu, na de toeslagenaffaire, wel echt anders te werk dan vroeger, vindt Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Die affaire heeft een klimaat gecreëerd om deze beslissing te kunnen nemen."

  Het is volgens hem een eerste teken dat het hele strenge terugvorderingsregime in de sociale zekerheid weer wat meer evenwicht krijgt. "Het is een betere balans tussen het belang van de staat om geld terug te vorderen en hoe dat aankomt bij de individuele burger die zich in dit geval van geen kwaad bewust is."

  Meer menselijkheid in de wetgeving

  Asante van de Cliëntenraad vindt dat er nog niet sprake is van een fundamentele omslag. "Dat vind ik te vroeg juichen. De echte omslag moet komen van de politiek. Die is de opdrachtgever van uitvoeringsorganisaties als het UWV. En die moet ervoor zorgen dat er meer menselijkheid in de wetgeving komt en dat er meer maatwerk wordt geboden."

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2022-01-14 08:56:15
  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 10 augustus 2021 @ 09:49
  #31
  reactie op (#30) herman_dad

  Goedemorgen, VERVOLG UWV: Deze instantie KOMT OOK STEEDS MEER NEGATIEF in het nieuws. De maatschappij heeft zichzelf in maatschappelijke, juridische en financiele zin al lang niet meer onder controle? Velen zullen dit herkennen, u ook?

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  NOS NIEUWS • BINNENLAND •ECONOMIE • GISTEREN, 08:15 • AANGEPAST GISTEREN, 09:47

  Mensen in financiële problemen door tekort keuringsartsen bij UWV

  ANP

  Door een tekort aan keuringsartsen bij het UWV zijn zeker tientallen mensen in financiële problemen gekomen. Ze moeten bedragen tot 15.000 euro terugbetalen aan de uitkeringsinstantie, schrijft De Telegraaf.

  Het UWV laat in een reactie aan de NOS weten dat het de problemen herkent en erkent, en dat het in overleg met het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid aan een 'passende oplossing' werkt. Daar verwacht het binnenkort meer over te kunnen vertellen. Verder zegt de instantie in sommige gevallen het geld toch niet terug te vragen, als mensen daardoor in de problemen zouden komen.

  Oplopende wachttijden

  Het aantal aanvragen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) stapelt zich op bij het UWV. Omdat er te weinig artsen zijn om mensen te keuren, duurt het soms wel tot een jaar voordat het UWV over een aanvraag beslist. Wettelijk staat daar een termijn van twee maanden voor.

  Om de wachtperiode te overbruggen, keert het UWV alvast een voorschot uit. Maar als de uitkeringsaanvraag uiteindelijk wordt afgewezen, moeten mensen het bedrag terugbetalen.

  Volgens het UWV is dat in ongeveer 15 procent van de verstrekte voorschotten het geval. Afgelopen jaar ging het om zo'n 1600 mensen, die gemiddeld zo'n 3000 euro moesten terugbetalen.

  Vervelende verrassing

  Door de lange wachtperiode is het bedrag aan voorschotten bij sommige mensen opgelopen tot 15.000 euro. En wie ervan uitging dat het bedrag terecht was uitgekeerd, kan voor een vervelende verrassing komen te staan en in grote financiële problemen komen als alles moet worden terugbetaald.

  De Landelijke Cliëntenraad (LCR) van het UWV luidt de noodklok en heeft een meldpunt ingesteld waar al tientallen klachten zijn binnengekomen. "Hier moet echt een oplossing voor komen", zegt Peter van Leeuwen van de LCR in De Telegraaf. "Het kan niet zo zijn dat een capaciteitsprobleem bij het UWV financieel wordt afgewenteld op burgers."

  Gemiddeld 3000 euro

  "Mijn klanten zijn de wanhoop nabij", zegt een reïntegratiecoach in de krant. Sommige coaches adviseren mensen om geen voorschot te nemen tijdens de wachtperiode als ze het geld niet per se nodig hebben, maar de kans bestaat dan dat de aanvrager het recht op een WIA-uitkering verspeelt.

  Via een woordvoerder laat het UWV nog aan de NOS weten dat mensen niet altijd al het voorgeschoten geld hoeven terug te betalen, als ze daardoor in de problemen zouden komen. "Als mensen moeten terugbetalen wordt daarom altijd zoveel mogelijk rekening gehouden met hun persoonlijke en financiële omstandigheden. Dat kan leiden tot een ruime betalingsregeling. Als er geen afloscapaciteit is, kan het zelfs leiden tot een opschorting of uiteindelijk kwijtschelding van de invordering. UWV heeft hierover persoonlijk contact met mensen."

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 02 april 2019 @ 00:50
  #30
  reactie op (#29) herman_dad

  Goedemorgen, VERVOLG OOK OP EERDERE ARTIKEL: UWV BETAALT ONTERECHT MILJOENEN AAN 'ARBEIDSONGESCHIKTEN'? Verpleegkundigen die daarvoor niet waren of zijn opgeleid stellen de 'diagnose' vast? 

  Zie en lees verder art. van NU.nl Twitter (bron) 

  Dinnsdag 02 april 2019 

  Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

  'UWV betaalt onterecht honderden miljoenen aan arbeidsongeschikten'

  'UWV betaalt onterecht honderden miljoenen aan arbeidsongeschikten'

  01 april 2019 19:17 Laatste update: 5 uur geleden

  114  

  Het UWV heeft ten onrechte voor "honderden miljoenen" euro's aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betaald, stellen drie verenigingen van verzekeringsartsen maandag. In een gezamenlijke brief aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijven ze dat de keuring op arbeidsongeschiktheid niet juist is uitgevoerd.

  Volgens de GAV, NOVAG en NVVG zouden verpleegkundigen de mate van arbeidsongeschiktheid hebben beoordeeld, terwijl zij hier niet voor zijn opgeleid.

  Het gaat om de zaak van een Gronings UWV-kantoor, waar de dossiers van 2.880 mensen werden beoordeeld door verpleegkundigen. De verpleegkundigen merkten tweeduizend mensen als langdurig en volledig arbeidsongeschikt aan, waardoor zij een uitkering krijgen tot hun pensioen.

  De verenigingen noemen de omvang van deze groep "volstrekt ongeloofwaardig". Het gaat om een aandeel van 78 procent, terwijl gewoonlijk slechts 20 procent wordt beoordeeld als volledig arbeidsongeschikt.

  Niet alleen het UWV zou hierdoor meer uitkeren dan nodig. "Ook voor
  private verzekeringen, waarvan sommige UWV-volgend zijn, heeft dit grote maatschappelijke en financiële consequenties", stellen de verenigingen.

  Verenigingen vrezen dat fouten nog meer geld gaan kosten

  Afgelopen week meldde minister Koolmees al in een Kamerbrief dat er in deze Groningse zaak fouten zijn gemaakt. Hij stelde hierin ook dat de fouten inmiddels hersteld zouden zijn.

  De GAV, NOVAG en NVVG vrezen desondanks dat de werkwijze van het UWV nog niet goed aangepast is en dat de fouten de samenleving nog meer geld zullen gaan kosten. "Wij zouden de minister adviseren een volledig onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren en de beroepsverenigingen daarbij te betrekken."

  Door: NU.nl  Beeld: ANP

  114  reacties     

  Lees meer over:

  UWV  economie 

  handtekeningafbeelding
 • donderdag 21 februari 2019 @ 00:56
  #29
  reactie op (#28) herman_dad

  Goedemorgen, UWV ERNSTIG IN DE FOUT: 1900 UITGKERINGSGERECHTIGDEN 'ILLEGAAL' LEVENSLANGE UITKERING TOEGEKEND zonder wettelijke toepassing voorschriften, keuringen e.d. Het UWV heeft duidelijk de zaak niet meer in de hand. Net als vele andere ('semi')overheidsdiensten als de Belastingdienst en ook berichten over het CBR nu. Daarover morgen weer meer bekend?  

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  'UWV kent illegaal levenslange uitkeringen toe'

  VANDAAG, 16:04

  POLITIEKECONOMIE

  ANP

  Uitkeringsinstantie UWV heeft tegen de regels in zeker 1900 arbeidsongeschikten een levenslange uitkering toegekend. Dat zeggen deskundigen en ingewijden tegen RTL Nieuws.

  De beoordeling is volgens RTL gedaan door een groep verpleegkundigen, omdat het UWV een groot tekort heeft aan keuringsartsen. Dat zou in strijd zijn met de wet. Formeel stond er wel een verzekeringsarts aan het hoofd, maar die zou lang niet alle dossiers zelf hebben gezien. Bovendien hoefden lang niet alle mensen op een spreekuur te komen.

  Het UWV heeft te kampen met grote achterstanden. Van zo'n 30.000 mensen moet nog het recht op een uitkering beoordeeld worden.

  Taakdelegatie

  In een reactie laat het UWV weten dat het gaat om een groep van ruim 2500 mensen die tussen 2006 en 2010 volledig arbeidsongeschikt zijn geraakt. In 2017 is geconstateerd dat hun uitkering ten onrechte niet opnieuw is beoordeeld. Na de herbeoordeling door verpleegkundigen bleek dat 74 procent van die groep zijn levenslange uitkering alsnog kan behouden.

  Volgens het UWV is "taakdelegatie", waarbij de arts eindverantwoordelijk is maar niet alle dossiers zelf beoordeelt, bij de instantie een gebruikelijke werkwijze.

  Verdacht hoog percentage

  Hoogleraar sociaal recht Barend Barentsen laakt tegen RTL Nieuws de gevolgde procedure. "De wet schrijft voor dat een verzekeringsarts die beoordeling moet doen. Altijd. Ook als uitzondering kan dit niet."

  De voorzitter van de beroepsvereniging van verzekeringsartsen, Wim van Pelt, wijst op het verdacht hoge toekenningspercentage van 74 procent. "Normaal is dat 17 procent, dus hier wijkt men duidelijk af van wat gangbaar is."

  Stencils met een stempel

  Kamerleden reageerden geschrokken op het bericht over uitkeringen tegen de regels en vroegen minister Koolmees om opheldering. Die zei dat hij er eerst dieper in wil duiken. Op zichzelf mogen taken worden gedelegeerd, maar altijd onder verantwoordelijkheid van een verzekeringsarts, benadrukte de minister. "Zoals ik het nu las, vind ik het niet zorgvuldig", zei Koolmees.

  Volgens de bewindsman roept het nieuws het beeld op van "gestencilde formulieren met een stempel van de verzekeringsarts". Koolmees wil de Kamer op korte termijn nader informeren.

  Onderzoek

  Het UWV gaat naar aanleiding van de berichtgeving van RTL onderzoeken of het toekennen van de uitkeringen volgens interne afspraken is verlopen, en of er herstelacties nodig zijn.

  BEKIJK OOK

  Gaat het UWV op de schop? VVD en PvdA willen dat onderzoeken

  Tienduizenden zieken thuis met uitkering, zonder controle UWV

  Deel dit artikel: 

    

  Gewijzigd op 2019-02-22 00:59:45
  handtekeningafbeelding
 • zondag 20 mei 2018 @ 00:34
  #28
  reactie op (#27) herman_dad

  Goedemorgen, DE OVERHEID MAG UITKERINGEN AAN NEDERLANDERS IN SOMMIGE LANDEN VERBLIJVEND OF WONEND, NIET KORTEN. Dat blijkt uit rechterlijke uitspraken. Het gaat dan altijd om landen buiten de EU. Binne de EU is het geen probleem meer, gelijkgetrokken in die zin, pensionado's in Spanje bijvoorbeeld krijgen gewoon de uitkering (AOW e.d.)  gestort.   

  Zie en lees verder art. van NU.nl (bron)

  Zondag 20 mei 2018 

  Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

  'Overheid mag in dertien landen uitkeringen aan Nederlanders niet korten' 

  Gepubliceerd: 19 mei 2018 10:52 Laatste update: 19 mei 2018 11:12

  • Het ministerie van Sociale Zaken kort in sommige gevallen ten onrechte uitkeringen aan Nederlanders in het buitenland. In dertien landen moet het ministerie nu toch het volle pond betalen.

  Dat blijkt volgens De Telegraaf uit rechterlijke uitspraken. Het gaat om onder meer Egypte, Thailand, Indonesië, Zuid-Afrika en de Filipijnen.

  Het ministerie betaalt in die landen lagere uitkeringen met als argument dat het levensonderhoud daar goedkoper is. Die vlieger gaat volgens de rechter niet op, schrijft De Telegraaf.

  Het zou gaan om betalingen aan vijfhonderd mensen voor het kindgebonden budget, de kinderbijslag, de nabestaandenregeling ANW en de arbeidsongeschiktheidsverzekering WGA.

  Door: NU.nl 49 reacties  

  Lees meer over: 

  Uitkeringen

  handtekeningafbeelding
 • donderdag 07 april 2016 @ 00:40
  #27
  reactie op (#26) herman_dad

  Goedemorgen, het omvallen van bedrijven met veel werknemers als V&D, Perry Sport en TSN zorgt bij uitkeringsinstantie UWV voor grote drukte. De organisatie moest al in de eerste drie maanden van dit jaar veel meer lonen doorbetalen bij faillissementen.

  Zie en lees verder art. AD (bron)

  http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/4276845/2016/04/06/UWV-veel-meer-faillissementsuitkeringen.dhtml

  Zie verder ook eens: o.a. EU, de situatie in de Ukraine, de doelstellingen van de EU en ZEER VEEL NIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN over Europa. En verder: o,a, minister Schulz-Van Haegen doet afstand van enkele bevoegdheden en VEEL NIEUWS OVER JUSTITELE DWALINGEN OF ANDERE POLITIEK BLUNDERS. En ook: o.a. beroep tegen verkeersboete's nu ook 'ónline' mogelijk. EN VEEL NIEUWS OVER DE POLITIE, ook voor veel mensen goed om te weten, b.v. En MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN die allen raken op de één of andere manier. Leest u zelf verder, TE VEEL OM TE NOEMEN, bij onderstaande clubs... 

  http://justittieledwalingen.clubs.nl/forum - http://justittieledwalingen.clubs.nl/

  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  http://europese-unie.clubs.nl/forum - http://europese-unie.clubs.nl/

  http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/forum - http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ 

  Extra wetenswaardig of nuttige infohttp://wereldverbeteraars.clubs.nl/ - http://ufos-en-graancirkels.clubs.nl/ - http://stadgroningen.clubs.nl/http://wemoetenbezuinigen.clubs.nl/ - http://voedselbank.clubs.nl/ - http://www.clubs.nl/cultuur-en-maatschappij/overheid-en-politiek - http://thealternative.clubs.nl

   

   

  handtekeningafbeelding
 • zondag 07 februari 2016 @ 00:35
  #26
  reactie op (#22) herman_dad

  Goedemorgen, het UWV krijgt er veertig tot vijftig keuringsartsen bij om achterstanden bij de uitkeringsinstantie weg te werken. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft dat vrijdag aan de Tweede Kamer gemeld. De artsen worden opgeleid om van duizenden mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering te beoordelen of ze ze inmiddels weer in staat zijn te werken.

  Zie en lees verder AD bron

  http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/4239742/2016/02/06/UWV-krijgt-extra-keuringsartsen.dhtml

  Zie verder ook eens: o.a. EU, de situatie in de Ukraine, de doelstellingen van de EU en ZEER VEEL NIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN over Europa. En verder: o,a, minister Schulz-Van Haegen doet afstand van enkele bevoegdheden en VEEL NIEUWS OVER JUSTITELE DWALINGEN OF ANDERE POLITIEK BLUNDERS. En ook: o.a. beroep tegen verkeersboete's nu ook 'ónline' mogelijk. EN VEEL NIEUWS OVER DE POLITIE, ook voor veel mensen goed om te weten, b.v. En MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN die allen raken op de één of andere manier. Leest u zelf verder, TE VEEL OM TE NOEMEN, bij onderstaande clubs... 

  http://justittieledwalingen.clubs.nl/forum - http://justittieledwalingen.clubs.nl/

  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  http://europese-unie.clubs.nl/forum - http://europese-unie.clubs.nl/

  http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/forum - http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ 

  Extra wetenswaardig of nuttige infohttp://wereldverbeteraars.clubs.nl/ - http://ufos-en-graancirkels.clubs.nl/ - http://stadgroningen.clubs.nl/http://wemoetenbezuinigen.clubs.nl/ - http://voedselbank.clubs.nl/ - http://www.clubs.nl/cultuur-en-maatschappij/overheid-en-politiek - http://thealternative.clubs.nl/

  handtekeningafbeelding
 • woensdag 11 november 2015 @ 01:13
  #25
  reactie op (#24) herman_dad

  Goedemorgen, werklozen die aankloppen bij uitkeringsinstantie UWV kunnen straks weer gewoon met iemand om de tafel zitten die hen helpt een baan te vinden. Het kabinet trekt 150 miljoen euro uit om de eerder wegbezuinigde persoonlijke begeleiding weer in te voeren. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) denkt dat zo tienduizenden langdurig werklozen aan het werk kunnen worden geholpen.

  Zie en lees verder art. AD (bron)

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4183408/2015/11/10/UWV-gaat-werklozen-weer-begeleiden.dhtml

  Zie verder ook eens: o.a. EU, de situatie in de Ukraine, de doelstellingen van de EU en ZEER VEEL NIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN over Europa. En verder: o,a, minister Schulz-Van Haegen doet afstand van enkele bevoegdheden en VEEL NIEUWS OVER JUSTITELE DWALINGEN OF ANDERE POLITIEK BLUNDERS. En ook: o.a. beroep tegen verkeersboete's nu ook 'ónline' mogelijk. EN VEEL NIEUWS OVER DE POLITIE, ook voor veel mensen goed om te weten, b.v. En MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN die allen raken op de één of andere manier. Leest u zelf verder, TE VEEL OM TE NOEMEN, bij onderstaande clubs... 

  http://justittieledwalingen.clubs.nl/forum - http://justittieledwalingen.clubs.nl/

  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  http://europese-unie.clubs.nl/forum - http://europese-unie.clubs.nl/

  http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/forum - http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ 

  Extra wetenswaardig of nuttige infohttp://wereldverbeteraars.clubs.nl/ - http://ufos-en-graancirkels.clubs.nl/ - http://stadgroningen.clubs.nl/http://wemoetenbezuinigen.clubs.nl/ - http://voedselbank.clubs.nl/ - http://www.clubs.nl/cultuur-en-maatschappij/overheid-en-politiek - http://thealternative.clubs.nl/ 

  .

  handtekeningafbeelding
 • zondag 27 september 2015 @ 06:18
  #24
  reactie op (#23) catootje

  Goedemorgen, uitkeringsinstantie UWV heeft te maken met aanzienlijke werkachterstanden. Dat meldt dagblad Trouw zaterdag op basis van interne stukken. Op zeker drie afdelingen liggen tienduizenden zaken te wachten op behandeling.

  Zie en lees verder art. AD (bron)

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4150493/2015/09/26/UWV-kampt-met-enorme-werkachterstanden.dhtml

  Zie verder ook eens: o.a. EU, de situatie in de Ukraine, de doelstellingen van de EU en ZEER VEEL NIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN over Europa. En verder: o,a, minister Schulz-Van Haegen doet afstand van enkele bevoegdheden en VEEL NIEUWS OVER JUSTITELE DWALINGEN OF ANDERE POLITIEK BLUNDERS. En ook: o.a. beroep tegen verkeersboete's nu ook 'ónline' mogelijk. EN VEEL NIEUWS OVER DE POLITIE, ook voor veel mensen goed om te weten, b.v. En MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN die allen raken op de één of andere manier. Leest u zelf verder, TE VEEL OM TE NOEMEN, bij onderstaande clubs... 

  http://justittieledwalingen.clubs.nl/forum - http://justittieledwalingen.clubs.nl/

  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  http://europese-unie.clubs.nl/forum - http://europese-unie.clubs.nl/

  http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/forum - http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ 

  Extra wetenswaardig of nuttige infohttp://wereldverbeteraars.clubs.nl/ - http://ufos-en-graancirkels.clubs.nl/ - http://stadgroningen.clubs.nl/http://wemoetenbezuinigen.clubs.nl/ - http://voedselbank.clubs.nl/ - http://www.clubs.nl/cultuur-en-maatschappij/overheid-en-politiek - http://thealternative.clubs.nl/ 

  Gewijzigd op 2015-11-11 01:11:28
  handtekeningafbeelding