Provinces+Of+The+Netherlands.gif

EEN FORUM VOOR U, heeft u een mening of een maatschappelijk onderwerp voor velen van belang, laat het ons eens weten? Dank! 

Kijkt u ook even of het onderwerp er mogelijk al ergens bij staat of in een andere rubriek?

TOP 12 ONDERWERPEN: d.d. november 2013

1. Osama Bin Laden dood                       5140 views

2. ING Bank, meer klachten over             2366

3. Incassobureaus onrechtmatig                 2179

4. Huren 120 euro omhoog                       1943

5. Pinnen bij parkeerautomaten                  1921                                              

6. NASA houdt speciale persconferentie    1873

7. Dode Alien gevonden in Rusland?           1844

8. Goede feestdagen voor 2011                  1767

9. Even berichtje voor de leden                   1758

10. Limonade voor soep                              1756

11. hallo Djekay en Tip Undercover in N     1739                                                  

12. Dure benzines – brandstoffen prijzen        513

 

1516 keer bekeken

VASTGOEDPROJECTEN en WONINGMARKT GEHEEL 'VERZIEKT'?

 • vrijdag 03 september 2021 @ 01:02
  #7
  reactie op (#6) herman_dad

  Goedemorgen, GROTE STEDEN GAAN VERDERE UITBREIDING VAN VASTGOEDSECTOR VERBIEDEN of te wel het tegengaan van 'pandjesbazen'.... Steeds meeer weerstand op maatschappelijke vele terreinen kwam er hierover. O.a. het bedrijf  van Prins Bernhard jr. (zie ook bij forum/Koninklijk Huis) kwam al enige tijd in opspraak. maar zo zijn er velen en de gewone mens komt niet meer aan (woning)bod? 

  'Vrije markteconomie is een woord uit het jungelrecht en biedt geen enkele overlevingskans'? Uitspraak vanuit de boeken weer hier vele malen al en ook hier zien we weer een aankomend 'gelijk' van deze stelling? Geheel ander RECHTVAARDIG VOOR ALLEN woningsysteem ontwikkelen? Zie boek Van Homo sapiens naar homo galacticus....daarover al uitgewerkt!

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)  

  NOS NIEUWS • ECONOMIE • GISTEREN, 07:02

  Dit willen de tien grootste gemeenten doen tegen beleggers die huizen opkopen

   

  Een verkochte woning in Amsterdam NOS

  Per 1 januari kunnen gemeenten dankzij een wetswijziging harder optreden tegen investeerders die woningen in de stad opkopen om ze vervolgens voor veel geld te verhuren. De NOS vroeg de tien grootste gemeenten hoe ze dat gaan aanpakken. Ze kunnen na die wijziging wijken aanwijzen waar beleggers geweerd kunnen worden.

  In dit nieuwsartikel lees je welke gemeenten het verst willen gaan en hoe die wet werkt.

  Wat zijn de plannen van de tien grootste gemeenten? We zetten ze op een rij, van groot naar klein:

  Amsterdam

  "Er is hiervoor lang gelobbyd in Den Haag, we zijn heel blij dat deze mogelijkheid er nu is. We willen de opkoopbescherming zo snel mogelijk invoeren. Daarin trekken we gezamenlijk op met de andere grote steden."

  "Het liefst voeren we het voor de hele gemeente in, maar we zijn nog aan het onderzoeken of dit haalbaar is. Wat betreft de prijsgrens is het de intentie om zoveel mogelijk woningen onder de opkoopbescherming te laten vallen. De gemeenteraad heeft namelijk de wens uitgesproken om de opkoopbescherming voor zoveel mogelijk huizen van toepassing te laten zijn. We onderzoeken of en hoe we dat kunnen regelen."

  Rotterdam

  "Rotterdam is blij met de komst van opkoopbescherming waarmee in feite een zelfbewoningsplicht voor aangewezen woningen mogelijk wordt. In sommige wijken, zoals Carnisse, zie je dat in sommige maanden bijna alle woningen worden opgekocht door beleggers. Als starter word je daardoor buitenspel gezet. De opkoopbescherming geeft de gemeente de mogelijkheid om in te grijpen."

  "De gemeente wil de opkoopbescherming zo snel mogelijk na inwerkingtreding invoeren. We streven naar invoering per 1 januari 2022. Op dit moment doen we onderzoek naar welke wijken in aanmerking komen. Gemeenten moeten goed kunnen onderbouwen waarom je heel de stad of bepaalde wijken aanwijst. Voor een goede onderbouwing lijkt het wijkniveau het meest geschikt. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden gaan we eventuele waterbedeffecten tussen wijken of tussen gemeenten monitoren."

  Den Haag

  "We zijn verheugd met de opkoopbescherming. Dit is hard nodig om de goedkope woningvoorraad te beschermen, want die zien we verdampen. Het opkopen om te verhuren speelt overal in de stad, maar in een aantal wijken met veel goedkoop particulier bezit in het bijzonder, zoals Laakkwartier en Rustenburg Oostbroek."

  "We doen er alles aan om de opkoopbescherming zo snel mogelijk te implementeren. Momenteel loopt het onderzoek nog naar de onderbouwing om bepaalde wijken aan te kunnen wijzen. Er wordt momenteel nog geen enkele wijk uitgesloten. En een stadsbrede inzet van de opkoopbescherming sluiten we ook niet uit. Het liefst willen we ook een instrument om de hoge huren aan banden te kunnen leggen. Daarvoor blijven we stevig lobbyen. "

  Utrecht

  "De gemeente is blij met de opkoopbescherming en gaat die zeker invoeren zodra de wettelijke mogelijkheid geregeld is. Ons voorstel is om het voor de hele stad in te voeren. Dat vinden we vooral omdat we een waterbedeffect willen voorkomen, dan heeft het uiteindelijk minder zin. Wat betreft de prijsgrens, die willen we zo ruim mogelijk stellen en daarin willen we samen optrekken met de G4 + Eindhoven. We houden hierbij de marktontwikkelingen in het oog en tussentijdse bijstelling kan noodzakelijk zijn."

  "Om bij een eventuele rechtsgang sterk te staan voor wat betreft interpretatieverschillen, wordt de te ontwerpen gemeentelijke regeling zo veel mogelijk afgestemd met de G4 en Eindhoven. Deze consistentie zal naar verwachting positief meewegen in een rechtelijke uitspraak."

  Eindhoven

  "We zijn blij met de wetswijziging. Een huis is steeds meer een beleggingsobject aan het worden. Een oneerlijke strijd voor starters en gezinnen met een middeninkomen die op zoek zijn naar een koopwoning. Zij leggen het af tegen beleggers met veel diepere zakken. De woningzoekende moet een eerlijke positie krijgen op de woningmarkt, daar kan de opkoopbescherming goed bij helpen."

  "Naar verwachting besluit de Eindhovense gemeenteraad begin 2022 of en wanneer de opkoopbescherming in Eindhoven wordt ingevoerd. Momenteel bekijken wij in welke wijken dit gaat gelden. Omdat de onderzoeken hiervoor nog niet zijn afgerond, kunnen we nog niet aangeven waar en voor welke prijsklasse de opkoopbescherming gaat gelden."

  Groningen

  "Wij staan zeer positief tegenover instrumenten om het opkopen van woningen door beleggers tegen te gaan. De effectiviteit van de voorgestelde regeling zal in de praktijk nog wel moeten blijken. We onderzoeken nog een invoering per wijk of in de hele stad. We gaan kijken of we de regeling zo breed mogelijk kunnen inzetten, maar moeten dat wel kunnen onderbouwen. Een prijsgrens hebben we nog niet bepaald."

  Tilburg

  "Zoals de vlag er op dit moment in Tilburg bijhangt zal het college aan de gemeenteraad voorstellen om over te gaan tot een zelfbewoningsplicht voor woningen tot de NHG-grens voor de hele gemeente. Op deze manier willen wij de betaalbare koopwoningvoorraad beschikbaar houden voor onze inwoners. Het is de bedoeling om dit bij de ingangsdatum van de wet geregeld te hebben."

  Almere

  "In Almere hebben we nog niet goed in beeld of het opkopen van woningen door beleggers een probleem is. Daarom voeren we momenteel een onderzoek uit naar het opkopen en of er sprake is van schaarste. Indien dit het geval is maakt de gemeente een keuze. In principe is het fijn dat opkoopbescherming mogelijk wordt. De manier waarop dit te implementeren zorgt voor hoofdbrekens (vergunning en handhaving kost veel geld en menskracht)."

  Breda

  "Gemeente Breda heeft al een opkoopbescherming voor nieuwbouw. Voor bestaande bouw willen we onderzoeken of dit leidt tot een effectief en hanteerbaar beleidsinstrument om woningen in de bestaande voorraad te behouden voor de gewenste doelgroepen. De gemeente hanteert nu bij nieuwbouw een zelfbewoningsplicht van 5 jaar voor woningen met een waarde tot 300.000 euro."

  Nijmegen

  "Het is goed dat een instrument is ontwikkeld om meer grip te krijgen op de bestaande goedkope en middeldure koopwoningen. De invulling van de regeling is ingewikkeld en arbeidsintensief. We starten nu met voorbereidingen en onderzoek. Op basis daarvan bekijken we of en waar de opkoopbescherming ingevoerd moet worden."

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • maandag 22 juli 2019 @ 00:54
  #6
  reactie op (#5) herman_dad

  Goedemorgen, KUNNEN ER NOG NIEUWE WONINGEN WORDEN GEBOUWD na uitspraak RvS en HUURSECTOR steeds meer in handen van 'particuliere wooneigenaren, VASTGOEDHANDELAREN? Is de woningmarkt hiermede, met dit alles steeds meer aan het 'verzieken'? Voor velen in welke hoedanigheid dan ook een groot maatschappelijk probleem? WoningCORPORATIES verkopen ook steeds meer (sociale) huurwoningen dus uit de huursector in particuliere handen. 

  'Vrije markteconomie is een woord uit het jungelrecht en biedt geen enkele overlevingskans'? Uitspraak vanuit de boeken weer hier vele malen al en ook hier zien we weer een aankomend 'gelijk' van deze stelling? Geheel ander RECHTVAARDIG VOOR ALLEN woningsysteem ontwikkelen? Zie boek Van Homo sapiens naar homo galacticus....daarover al uitgewerkt!

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)   

  Kan er in Nederland nog wel gebouwd worden?

  Natuurgebied Fochteloërveen NOS

  VANDAAG, 22:04

  BINNENLAND

  Het oordeel van de Raad van State afgelopen mei over het Nederlandse stikstofbeleid heeft de vergunningaanvraag van honderden bouwprojecten stilgelegd. De raad oordeelde dat het Nederlandse plan om stikstof terug te dringen, de zogenoemde Projectaanpak Stikstof (PAS), in kwetsbare natuurgebieden niet deugt en in strijd is met Europese wetgeving. Kan er in Nederland nog wel gebouwd worden?

  Een van de projecten die door de uitspraak vertraging oplopen, is het nieuwbouwproject Kloosterakker in Assen, waarmee 500 woningen moeten worden gebouwd. Het is de bedoeling dat het een aardgasloze wijk wordt. De verwachte schade in natuurgebied Fochteloërveen is echter te groot.

  "We hadden een natuurvergunning op basis van de PAS-maatregelen, maar daar heeft de rechter een streep door gehaald", zegt Henk Post van de gemeente Assen. "Dat betekent dat we opnieuw naar de natuurvergunning moeten kijken. Dat plan kan nu niet doorgaan."

  De gemeente denkt een oplossing te hebben gevonden door het uitkopen van een naburige kippenboerderij. Een andere mogelijke oplossing die wordt onderzocht, is het verlagen van de maximumsnelheid op de nabijgelegen provinciale weg. "Zou het wat opleveren als die van 80 naar 60 kilometer per uur zou gaan?", vraagt Post zich af. "Dat wordt nu onderzocht."

  Boswachter Enit Scholtens laat zien welke gevolgen de uitstoot van stikstof nu al heeft voor het natuurgebied Fochteloërveen:

  Video afspelen

  01:48

  Assen zoekt naar oplossingen om stikstofuitstoot tegen te gaan

  Veestapel

  Natuur- en milieuorganisaties hadden zaken aangespannen tegen de overheid en Raad van State gaf de organisaties gelijk. Bedrijven mogen alleen uitbreiden als zeker is dat dit geen schade oplevert aan kwetsbare natuurgebieden.

  De uitspraak werd deze week drie grote infrastructurele projecten fataal: de verbreding van de A12 en A27 bij Utrecht, de herinrichting van vliegbasis Twenthe en de uitbreiding van industrieterrein Oosterhorn.

  Minister Schouten heeft een taakgroep in het leven geroepen die over twee maanden met oplossingen moet komen. Experts wijzen op een onvermijdelijke maatregel: het inkrimpen van de veestapel. Daar komt immers de meeste stikstof vandaan, meer dan bijvoorbeeld uit de industrie en auto's. De uitspraak van de Raad van State heeft grote gevolgen voor de intensieve veehouderij en voor 180 verleende vergunningen.

  Juridische strijd

  Volgens milieuadvocaat Marieke Kaajan, die dagelijks gemeenten adviseert, zijn er op de korte termijn nog steeds juridische mogelijkheden voor projecten, hoewel die lastig zijn. "De eerste mogelijkheid is aantonen dat het project niet leidt tot een ecologische verslechtering. Bij de tweede sta je een toename van stikstof toe, als je in hetzelfde gebied tegelijkertijd dezelfde hoeveelheid stikstof laat afnemen", legt Kaajan uit.

  "De derde optie is aantonen dat er geen alternatief is voor het project en dat er dwingende redenen van groot openbaar belang zijn. Je staat dan aantasting van het natuurgebied toe met een goede reden."

  De Raad van State gaat alle zaken de komende maand individueel beoordelen. Dat zal vermoedelijk in veel gevallen leiden tot een juridische strijd.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel: 

  Huurwoning steeds vaker van particuliere huisbaas.

  ANP

   GISTEREN, 07:32

  ECONOMIE

  Er is sprake van een opmars van particuliere huisbazen. Dat concludeert de Volkskrant in een onderzoek naar de 300 grootste eigenaren van huurwoningen in Nederland.

  De krant lichtte data van het kadaster door. Daaruit blijkt dat het aantal particuliere huurhuisaanbieders in de afgelopen tien jaar met 22,3 procent is gestegen. Terwijl bijvoorbeeld woningcorporaties juist huurhuizen moesten verkopen en daardoor minder bezit hebben dan tien jaar geleden.

  Rotterdammer met 6000 panden

  Zo bezit de Rotterdamse zakenman Aat van Herk bijna 6000 huurwoningen. Daarmee is hij met afstand de grootste particuliere verhuurder van Nederland. Zijn panden zijn zo'n 1,2 miljard euro waard.

  Prins Bernhard haalde de afgelopen jaren geregeld het nieuws vanwege zijn vastgoedbezit in Amsterdam. Het lid van de koninklijke familie staat alleen niet in de lijst met grootste huizenbezitters van het land.

  Hij heeft namelijk 40 huurwoningen in volledig bezit. Wel staan er in totaal 108 woningen op zijn naam, maar die exploiteert hij met zakenpartners.

  Daarnaast valt zijn eigendom in het niet vergeleken met bijvoorbeeld het bezit van Van Herk (5820 woningen), de Haagse ondernemer Harry Hilders (5500 woningen) of de Maastrichtse vastgoedfamilie Grouwels (5200 woningen).

  Wat is er eigenlijk aan de hand met de woningmarkt?

  Zie de video in oorspronkelijke artikel

  In deze online special beantwoorden we al je vragen over de woningmarkt

  Hoewel de stijging van huurhuisbezit onder corporaties en beleggingsbedrijven minder groot was dan onder particulieren, bezitten zij nog wel met afstand de meeste van de 3,3 miljoen huurhuizen in Nederland.

  Zo komt de naam van Van Herk in de top 300 pas terug op plaats 106. Woningcorporatie Ymere heeft bijvoorbeeld bijna 72.000 huurwoningen in bezit, Vestia bezit er zo'n 64.000. Vesteda is het grootste beleggingsbedrijf in de lijst met bijna 28.000 panden.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel: 

  handtekeningafbeelding
 • maandag 05 oktober 2015 @ 06:56
  #5
  reactie op (#4) Gotspe

  Goedemorgen, GEMEENTE AMSTERDAM in 'eigen vastgoedfonds'? Goede idee of juist niet, de 'overheid' moet daar zich niet mee inlaten, ook al is het goed bedoelt? De gemeente Amsterdam richt een eigen vastgoedfonds op om panden in het historische centrum in onder te brengen. Zo moet worden voorkomen dat rijke buitenlanders hun vastgoed als een belegging zien terwijl ze er zelf zelden verblijven. Burgemeester Eberhard van der Laan wil dat huizen in de binnenstad betaalbaar blijven voor z'n eigen inwoners, zegt hij maandag in De Telegraaf.

  Zie en lees verder art. AD (bron)

  http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/detail/4156417/2015/10/05/Amsterdam-komt-met-fonds-om-historische-panden-te-beschermen.dhtml

  http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/index.dhtml

  Zie verder ook eens: o.a. EU, de situatie in de Ukraine, de doelstellingen van de EU en ZEER VEEL NIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN over Europa. En verder: o,a, minister Schulz-Van Haegen doet afstand van enkele bevoegdheden en VEEL NIEUWS OVER JUSTITELE DWALINGEN OF ANDERE POLITIEK BLUNDERS. En ook: o.a. beroep tegen verkeersboete's nu ook 'ónline' mogelijk. EN VEEL NIEUWS OVER DE POLITIE, ook voor veel mensen goed om te weten, b.v. En MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN die allen raken op de één of andere manier. Leest u zelf verder, TE VEEL OM TE NOEMEN, bij onderstaande clubs... 

  http://justittieledwalingen.clubs.nl/forum - http://justittieledwalingen.clubs.nl/

  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  http://europese-unie.clubs.nl/forum - http://europese-unie.clubs.nl/

  http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/forum - http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ 

  Extra wetenswaardig of nuttige info: http://wereldverbeteraars.clubs.nl/ - http://ufos-en-graancirkels.clubs.nl/ -http://stadgroningen.clubs.nl/ - http://wemoetenbezuinigen.clubs.nl/ - http://voedselbank.clubs.nl/ -http://www.clubs.nl/cultuur-en-maatschappij/overheid-en-politiek - http://thealternative.clubs.nl/ 

   

   

  Gewijzigd op 2018-05-30 13:00:18
  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 22 maart 2013 @ 13:49
  #4
  reactie op (#3) herman_dad

  Quote: herman_dad

  donderdag 21 maart 2013 @ 07:12

  Goedemorgen, bedoeld wordt 'Palm Invest' destijds in Dubai daarover zijn nog steeds veroordelingen gevallen inderdaad, was ook prominent in programma van Business Class, ook wat in het nieuwsart. van het AD staat en waarbij Hans Wiegel een prominente reklamerol vervulde kwam daar in voor. Ik denk dat de redactie van dat programma soms eens beter moet oppassen voordat...? Hoewel het één niet is zoals het andere volgens mij ivm 'oordelen over'?  

  Goede middag. Ja dat was dat project ook, daar zijn de leiders voor veroordeeld, ook wel eens gezien destijds in dat Business programma toen. 

 • donderdag 21 maart 2013 @ 07:12
  #3
  reactie op (#2) Gotspe

  Quote: Gotspe

  woensdag 20 maart 2013 @ 12:57

  Goede middag. Ik had dat al meer gehoord, een bekende van mij heeft destijds ook belegd in een vastgoed project dat ook veel werd genoemd op Business Class volgens mij destijds gelezen en zij zijn toen ook het schip ingegaan. Weet niet meer precies welke maar je ziet het meer op tv idd. Altijd zelf blijven nadenken maar als bn'ers zoch daar ook profileren dan denk je dat zal wel goed zitten?  

  Goedemorgen, bedoeld wordt 'Palm Invest' destijds in Dubai daarover zijn nog steeds veroordelingen gevallen inderdaad, was ook prominent in programma van Business Class, ook wat in het nieuwsart. van het AD staat en waarbij Hans Wiegel een prominente reklamerol vervulde kwam daar in voor. Ik denk dat de redactie van dat programma soms eens beter moet oppassen voordat...? Hoewel het één niet is zoals het andere volgens mij ivm 'oordelen over'?  

  handtekeningafbeelding
 • woensdag 20 maart 2013 @ 12:57
  #2
  reactie op (#1) herman_dad

  Quote: herman_dad

  woensdag 20 maart 2013 @ 07:57

  Goedemorgen, eigenlijk ook een waarschuwing voor (-), regelmatig komen grote en op het oog goed lijkende projecten in de bouwwereld en vastgoedtransacties ook op tv o.a. aan de orde met het doel mensen te werven. Ook daar doen 'BN'ers' soms aan mee, reklame maken voor (-) 'zie eens hoe goed dit project (-) is!?Met enige regelmaat ook komen deze projecten al dan niet opzettelijk of door de omstandigheden  Een voorbeeld van wat er mis kan gaan in dit artikel uit het AD (bron):http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3411894/2013/03/19/Miljoenenclaim-tegen-Hans-Wiegel-in-de-maak.dhtml

  Goede middag. Ik had dat al meer gehoord, een bekende van mij heeft destijds ook belegd in een vastgoed project dat ook veel werd genoemd op Business Class volgens mij destijds gelezen en zij zijn toen ook het schip ingegaan. Weet niet meer precies welke maar je ziet het meer op tv idd. Altijd zelf blijven nadenken maar als bn'ers zoch daar ook profileren dan denk je dat zal wel goed zitten?  

 • woensdag 20 maart 2013 @ 07:57
  #1

  Goedemorgen, eigenlijk ook een waarschuwing voor (-), regelmatig komen grote en op het oog goed lijkende projecten in de bouwwereld en vastgoedtransacties ook op tv o.a. aan de orde met het doel mensen te werven. Ook daar doen 'BN'ers' soms aan mee, reklame maken voor (-) 'zie eens hoe goed dit project (-) is!?

  Met enige regelmaat ook komen deze projecten al dan niet opzettelijk of door de omstandigheden  Een voorbeeld van wat er mis kan gaan in dit artikel uit het AD (bron):

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3411894/2013/03/19/Miljoenenclaim-tegen-Hans-Wiegel-in-de-maak.dhtml

  Gewijzigd op 2018-05-30 13:00:32
  handtekeningafbeelding