Provinces+Of+The+Netherlands.gif

EEN FORUM VOOR U, heeft u een mening of een maatschappelijk onderwerp voor velen van belang, laat het ons eens weten? Dank! 

Kijkt u ook even of het onderwerp er mogelijk al ergens bij staat of in een andere rubriek?

TOP 12 ONDERWERPEN: d.d. november 2013

1. Osama Bin Laden dood                       5140 views

2. ING Bank, meer klachten over             2366

3. Incassobureaus onrechtmatig                 2179

4. Huren 120 euro omhoog                       1943

5. Pinnen bij parkeerautomaten                  1921                                              

6. NASA houdt speciale persconferentie    1873

7. Dode Alien gevonden in Rusland?           1844

8. Goede feestdagen voor 2011                  1767

9. Even berichtje voor de leden                   1758

10. Limonade voor soep                              1756

11. hallo Djekay en Tip Undercover in N     1739                                                  

12. Dure benzines – brandstoffen prijzen        513

 

1971 keer bekeken

(POLITIEKE) DISCRIMINATIES en RACISME, EXTREMEN IN DE MAATSCHAPPIJ

 • woensdag 29 mei 2019 @ 00:36
  #11
  reactie op (#10) herman_dad

  Goedemorgen, KAMER WIL VERBOD OP 'HOMOGENEZING' veelal in zeer gelovige kringen 'uitgeoefend'. 

   TINKEBELL. @looovetinkebell â€‹5 u

  mijn god. dat is een derde deel van de kamerleden vóór ‘homogenezing’ in het jaar 2019. in nederland.

  Tweet citeren

   Inge Lengton @IngeLengton 8 u

  Tweede Kamer stemt in met een verbod op homogenezing. TEGEN stemden CDA, FvD, PVV, SGP en CU #homogenezing

  Deze collectie weergeven

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  Kamer wil verbod op 'homogenezing'.

   VANDAAG, 20:32

  POLITIEK

  De Tweede Kamer wil dat zogenoemde homogenezingen verboden worden. Wie probeert op welke manier dan ook de seksuele voorkeur van iemand te veranderen, moet daarvoor worden bestraft, vindt een Kamermeerderheid.

  In verschillende religieuze kringen worden homo's, biseksuelen en transgenders onderworpen aan behandelingen om hun geaardheid te veranderen. VVD, GroenLinks, PvdA en D66 zeggen in de motie dat dergelijke handelingen kunnen leiden tot fysieke en psychische schade, en daarom in een aantal Europese landen verboden zijn.

  Een deel van de Tweede Kamer vroeg vorige week al om een onderzoek naar 'homogenezing' in Nederland, maar het kabinet wilde daar geen gehoor aan geven. D66 en PvdA wezen echter op tv-reportages, onder meer van EenVandaag.

  Tegenstemmers

  Niet alle partijen stemden voor. De christelijke partijen CDA, CU en SGP, maar ook de PVV en Forum voor Democratie stemden tegen de motie.

  FvD-Kamerlid Hiddema noemt de motie "juridisch wrakhout" en zegt daarom tegen te hebben gestemd. "Er worden allerlei delicten omschreven die al strafbaar zijn. Dit is etalagepolitiek, en daarom hebben wij tegen gestemd. Iedereen op seksueel terrein mag van ons zijn hobby's, als instincten, als overtuigingen beoefenen zoals hij of zij kiest. Het zal ons volledig worst zijn."

  Deel dit artikel: 

  handtekeningafbeelding
 • zaterdag 30 maart 2019 @ 00:54
  #10
  reactie op (#9) herman_dad

  Goedemorgen, (POLITIEKE) POLARISATIE NEEMT TOE IN DE MAATSCHAPPIJ? Dit wordt anno 2019 ook meer en meer 'gevoed' door de POLITIEKE tegenstellingen... Zie andere berichten hierover ook, OVER HET INSTITUUT POLITIEK...onoverkomelijk inherrent aan polarisatie en onderlinge discriminatie, dus echt verbaasd daarover hoeven dan ook weer niet te zijn.   

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  Rutte over polarisatie: kloven passen niet bij Nederland

   VANDAAG, 16:28

  POLITIEK

  Winkelend publiek ANP

  Premier Rutte vindt dat in Nederland meer aandacht moet worden besteed aan wat ons verbindt. Hij zei dat in een eerste reactie op een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Volgens het SCP denken de meeste Nederlanders dat de polarisatie toeneemt.

  Rutte benadrukte dat we zorgen van mensen over de toename van kloven serieus moeten nemen. "Want dat past niet bij Nederland." Hij erkende dat er in Nederland altijd tegenstellingen zijn geweest, maar volgens hem hebben Nederlanders problemen overwonnen door niet de nadruk te leggen op de verschillen, maar op wat hen verbindt.

  "De helft van dit land zou letterlijk niet bestaan als we het niet zelf gemaakt hadden. Anders konden we niet samen een dijk aanleggen."

  'Ik ben Mark op straat'

  De premier zei verder dat bij Nederland een groot bewustzijn van gelijkwaardigheid hoort en een gebrekkig respect voor hiërarchie. "Ik ben Mark op straat en niet de minister-president en dat is goed."

  Volgens Rutte schetst het SCP-rapport een trend die al langer bestaat: "In Nederland is er zorg over hoe we in dit land met elkaar omgaan en over het vraagstuk hoe mensen met verschillende culturele achtergronden goed met elkaar samenleven."

  De premier voegde eraan toe dat Nederland ten opzichte van nieuwkomers te lang vaag en onduidelijk is geweest over "waarin je integreert".

  BEKIJK OOK

  SCP: Nederlanders hebben gevoel dat polarisatie toeneemt

  Deel dit artikel: 

  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 07 december 2018 @ 00:31
  #9
  reactie op (#8) herman_dad

  Goedemorgen, EXTREEMRECHTSE ideologien in de POLITIEK met name is wat toegenomen. Met name PVV maar vooral FvD vallen daarin als 'populistische' partijpolitiek op.  

  Zie en lees verder art. van De Telgraaf, NOS-NIEUWS Twitter (bronnen)

  ’Racisme minder, maar incidenten ernstiger’

  ’PVV en FvD hanteren extreemrechtse samenzweringstheorie’

  Updated Vandaag, 11:58

  Vandaag, 11:43 in BINNENLAND

  Thierry Baudet (FvD) en Geert Wilders (PVV).

  Thierry Baudet (FvD) en Geert Wilders (PVV).

  â’¸ ANP

  AMSTERDAM - Volgens onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut, dat onderzoek deed in opdracht van de Anne Frank Stichting, krijgt extreemrechts gedachtegoed meer ruimte in de politiek.

  Ze stellen bijvoorbeeld dat de PVV en Forum voor Democratie (FvD) zich bedienen van een theorie over „omvolking”, het idee dat de overheid bewust zou aansturen op „vernietiging van de autochtone blanke Europese bevolking.” De Anne Frank Stichting noemt dat een extreemrechtse samenzweringstheorie.

  De politie heeft vorig jaar minder racistische incidenten geregistreerd, maar de ernst van die incidenten nam wel toe. Zo werd relatief vaker geweld gepleegd en waren er meer bedreigingen door daders met racistische motieven.

  ’Heldere lijn’

  Tegelijk stellen de onderzoekers vast dat de PVV „een heldere lijn” heeft, namelijk dat extreemrechts niet welkom is. FvD neemt volgens hen minder duidelijk afstand van extreemrechtse organisaties en hun aanhangers. Dat is ook lastiger, aldus de opstellers van het rapport, aangezien de partij anders dan de PVV leden heeft. Iedereen die dat wil kan zich dus aansluiten. Volgens het instituut komen aanhangers van extreemrechtse clubs als Voorpost, NVU, Erkenbrand, Pegida en Identitair Verzet ook op FvD-bijeenkomsten af.

  Over de hele linie daalde vorig jaar het aantal registraties van racisme en antisemitisme. Bij het aantal „intentioneel antisemitische incidenten” was er evenwel een stijging te zien van 35 naar 46. Het gaat daarbij om incidenten waarbij het „aannemelijk is dat antisemitisme het motief is van de verdachte.”

  BEKIJK OOK:

  Rassenobsessie bij Forum is foute boel

  In totaal vonden de onderzoekers in het politiesysteem bijna 3500 registraties, tegen ruim 4000 een jaar eerder. Van alle gevallen ging 13 procent over geweld. Dat lijkt een stijging, maar deze categorie is nieuw en breder dan voorheen, toen alleen mishandelingen afzonderlijk werden geregistreerd.

  Bedreigingen vormden ruim 12 procent van het totaal, tegen 2,8 procent in 2016. Hiervoor geven de onderzoekers geen verklaring. De meeste registraties draaien om beledigingen, zoals scheldpartijen.

  BEKIJK MEER VAN

  Minder aangiften antisemitische en racistische incidenten, wel meer geweld

  VANDAAG, 11:02

  AANGEPAST OM 14:54

  BINNENLAND

  HOLLANDSE HOOGTE | THOMAS SCHLIJPER

  Het aantal geregistreerde racistische incidenten is in 2017 afgenomen, maar de ernst ervan is toegenomen. Er waren vorig jaar namelijk meer bedreigingen en meer geweldsincidenten dan in 2016 en de jaren daarvoor, blijkt uit het onderzoek Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland, dat het Verwey-Jonker Instituut heeft uitgevoerd in opdracht van de Anne Frank Stichting. Het is het zevende achtereenvolgende jaar dat op basis van aangiftes is geïnventariseerd hoe racisme, antisemitisme en extreemrechts zich ontwikkelen in Nederland.

  In 2017 waren er 3486 gemelde incidenten, het jaar daarvoor waren dat er 4038. Ook het aantal incidenten met een antisemitisch karakter is afgenomen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om spreekkoren in voetbalstadions.

  Bij antisemitisme is een verschuiving te zien van deze incidenten, waarbij geen fysiek geweld wordt gebruikt, naar bedreigingen van en geweld tegen Joodse mensen of Joodse instellingen. Dat laatste neemt toe. In 2016 daalde het aantal incidenten waarbij Joodse mensen werden bedreigd of aangevallen van 57 naar 35. In 2017 is dat weer toegenomen tot 46.

  Ras en IQ

  De onderzoekers zien ook dat extreemrechtse organisaties en extreemrechts gedachtengoed meer gemeengoed worden in de samenleving, onder meer op sociale media en in de politiek. Extreemrechtse onderwerpen en complottheorieën zijn niet langer taboe in het maatschappelijke en politieke debat.

  Als voorbeeld wordt de discussie over 'ras en IQ' genoemd. Maar ook extreemrechtse theorieën over 'omvolking' krijgen steun bij partijen als de PVV en Forum voor Democratie, aldus de Anne Frank Stichting.

  Wilders: waanzin

  PVV-leider Geert Wilders noemt het "waanzin" dat het gedachtegoed van zijn partij in verband wordt gebracht met extreemrechts geweld en racisme. "Mensen en organisaties die de PVV extreemrechts noemen, zijn niet goed wijs."

  Ondanks terroristische aanslagen, de vluchtelingencrisis en de demonstraties rond Zwarte Piet was in 2017 geen sprake van een toename van racistische incidenten rond maatschappelijke en politieke gebeurtenissen. De onderzoekers denken dat dat komt omdat Nederland eraan gewend raakt. Het aantal racistische incidenten blijft door de jaren heen ongeveer gelijk.

  Moslims

  De daling van het aantal gevallen van moslimdiscriminatie zet sterk door in 2017. Die scherpe daling heeft volgens de onderzoekers mogelijk te maken met het wegebben van de vluchtelingencrisis.

  Die was op zijn hoogtepunt in 2015 en 2016. De afgelopen vijf jaar is het aantal incidenten wel toegenomen. In 2013 ging het nog om 35 meldingen, met als hoogtepunt in 2015 466 meldingen. Maar in 2017 is dat gedaald naar 213. Opvallend is dat het steeds vaker om vernielingen gaat.

  Strafrecht

  De onderzoekers merken verder op dat er weinig gebruik wordt gemaakt van wetten die discriminatie strafbaar stellen. Straffen kunnen er hoger door uitpakken. Maar van die mogelijkheid is in 2017 nog minder gebruik gemaakt dan in de jaren daarvoor.

  De Anne Frank Stichting betreurt dat: de stichting vindt de bestrijding van racisme en antisemitisme via het strafrecht juist een goed middel om een maatschappelijke norm te stellen.

  Deel dit artikel: 

   

  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 24 juli 2018 @ 00:45
  #8
  reactie op (#7) herman_dad

  Goedemorgen, INDERDAAD, DISCRIMINATIES DIE WE GEENEENS HERKENNEN en zéker de politici vaak niet. Zij profieleren zich in uitspraken terwille van de EIGEN PARTIJ (POLITIEK). Daarom is het 'instituut politiek" ook het meest onderlinge discriminerende bestuursorgaan dat we zelf, als Homo sapiens hebben gecreeerd en ontwikkeld en soms nog als 'groot democratisch goed' zien, maar IS dat ook wel zo.. het splits de samenleving als geen ander instrument uit elkaar?? Lees weer het veelgenoemde boek daar eens over. 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  'Politici, stop met het inspelen op xenofobie en racistische angsten'

  GISTEREN, 16:10

  BINNENLANDPOLITIEK

  De briefschrijver hekelen ook de uitspraken van minister Blok over de multiculturele samenleving ANP

  Een groep acteurs, wetenschappers, journalisten, kunstenaars, programmamakers, schrijvers en dichters maakt zich grote zorgen over polariserende uitspraken die politici de afgelopen jaren deden. "Politici van onze regeringspartijen lijken het steeds normaler te vinden om actief op te roepen tot een tweedeling in onze samenleving."

  Uitspraken van bijvoorbeeld minister Blok, over de niet-bestaande vreedzame multiculturele samenleving, voeden racistische onderstromen in de maatschappij, schrijven ze in een open brief in de Volkskrant. Ze hekelen ook de uitspraak van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff dat "je de bijstand en het Nederlanderschap moet verdienen".

  Vreedzame samenleving

  Dit soort uitspraken zet onze vreedzame samenleving onder druk, creëert en verstevigt een maatschappelijke kloof en legitimeert racisten en extreem radicalen, zeggen de briefschrijvers.

  De ondertekenaars, onder wie schrijvers Meredith Greer, Murat Isik en Ronald Giphart en cabaretier Claudia de Breij, verzoeken politici om hun verantwoordelijkheid te nemen. "Stop met het inspelen op de alsmaar groeiende xenofobe en racistische angsten in de samenleving... Stop met het voeden van de tweedeling tussen een fictief 'wij' en 'zij'. De effecten hiervan zijn ontwrichtend, polariserend, en hebben reële effecten op echte mensen."

  BEKIJK OOK

  De 'wereldvreemde' uitspraken van minister Blok tegen het licht

  VVD'er Dijkhoff: bijstand en Nederlanderschap moet je verdienen

  Deel dit artikel: 

  handtekeningafbeelding
 • maandag 09 april 2018 @ 00:25
  #7
  reactie op (#6) herman_dad

  Goedemorgen, WEER EEN POLITIEKE DISCRIMINATIE VAN 'MENSEN MET EEN BEPERKING KUNNEN ONDER HET MINIMUMLOON BETAALD WORDEN'??Een voorbeeld pur sang weer van hoe het INSTITUUT POLITIEK als geen ander ter wereld 'discrimineert'... Gelukkig trekt een 'mens met een beperking aan de openbare bel'en de premier heeft hier zelfs een antwoord op gegeven, laten we hopen dat hij zijn woord houdt. 'Dit kabinet staat voor gelijke kansen voor iedereen'.

  Zie en lees verder art. van RTL-NIEUWS Twitter (bron)

  08 april 2018 17:15

  Premier Rutte antwoordt op indrukwekkende brief Noortje.

  Noortje (21) heeft een ontwikkelingsstoornis maar knokt voor haar droombaan.

  De 21-jarige Noortje heeft premier Rutte geschreven over haar onvrede over een wetsvoorstel dat werkgevers mensen met een beperking onder het minimumloon mogen gaan betalen. De premier antwoordde haar vandaag.

  Noortje van Lith uit Roosendaal zette afgelopen week een lange brief op Facebook. In de brief aan de premier schrijft ze dat ze geschrokken is 'dat u ermee akkoord gaat dat werkgevers mensen met een beperking onder het minimumloon mogen gaan betalen en dat wij minder aanspraak kunnen maken op een pensioen.'

  Succes

   

  Ze besluit haar brief met de hoop iets van de premier te horen. Met succes. Premier Rutte laat via Twitter weten: "Ik snap heel goed dat Noortje knokt voor haar droombaan. Dit kabinet staat voor gelijke kansen voor iedereen."

  Haar brief werd duizenden keren gedeeld. Naast premier Rutte reageerde ook Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "De staatssecretaris belde me vandaag op. Dat was een goed gesprek", zegt Noortje.

  Mark Rutte✔@MinPres

  Ik snap heel goed dat Noortje van Lith uit Roosendaal knokt voor haar droombaan. Ik ben deze week in China, maar Tamara van Ark nodigt haar snel uit voor een gesprek. Dit kabinet staat voor gelijke kansen voor iedereen.

  3:03 PM - Apr 8, 2018

  Twitter Ads info and privacy

  Rolstoel

  Noortje lijdt sinds haar geboorte aan cerebrale parese. Ze heeft tijdens haar geboorte zuurstoftekort gehad. Daardoor heeft ze een ontwikkelingsstoornis en worden de spieren niet goed door haar hersenen aangestuurd. "Ik zit in een rolstoel. Maar desondanks wil ik alles uit het leven halen en gelijk behandeld worden als ik ga werken."

  Ze vervolgt: "De staatssecretaris heeft me het een en ander uitgelegd over haar voorstel. Daardoor begrijp ik het wat beter en ik begrijp dat de plannen niet voor alle arbeidsbeperkten gaan gelden. Bovendien moeten er nog heel veel gesprekken worden gevoerd voordat het allemaal doorgaat." 

  De staatssecretaris zei verder dat ze het oneerlijk vindt dat nu meer dan de helft van de mensen met een arbeidsbeperking geen werk heeft. Met het voorstel wil ze het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen met een handicap in dienst te nemen. 

  Rolstoel

  Ook al is Noortje blij met alle reacties en aandacht, helemaal gerustgesteld is ze nog niet. "Zoals ik het begrijp moeten werkgevers straks naar de gemeente. Die moeten mensen zoals mij keuren of ik wel of niet mijn werk goed kan doen. Ik hoop dat dat helemaal stopt en dat we net zoals een ander worden beoordeeld ondanks onze beperking."

  Door in haar strijd

  Noortje loopt nu stage bij de politie. Volgend jaar begint ze met haar hbo opleiding Rechten. "Ik knok net zo lang door totdat ik mijn droombaan heb gevonden. Ik zou er zeel veel moeite mee hebben dat ik onderbetaald word vanwege mijn beperking." 

  Onderwijl is een petitie al 18.000 keer is ondertekend. Noortje is vastberaden: "Ik ga door in mijn strijd. Ik wil behandeld worden als iedere werknemer ook als het gaat om loon of pensioen. Dit belachelijke voorstel moet van tafel."

  Meer op rtlnieuws.nl
  Discriminatie op de arbeidsmarkt: dit willen partijen eraan doen

   

  RTL Nieuws

  Gewijzigd op 2018-12-07 00:37:07
  handtekeningafbeelding
 • maandag 02 april 2018 @ 00:56
  #6
  reactie op (#5) herman_dad

  Goedemorgen, OUDEREN SOMS ONTERECHT RIJBEWIJS AFGEPAKT. Maar, zeggen de verantwoordelijke ambtenaren, 90% is wél terecht? Dan nog... 'willekeur en ouderendiscriminatie soms en een juridische dwaling in de dop'.

  Politie en marechaussee hebben de afgelopen drie jaar ten onrechte het rijbewijs ingenomen van 229 automobilisten van 70 jaar en ouder. Dat deden zij omdat zij bij controles concludeerden dat deze ouderen lichamelijk of psychisch niet meer in staat waren om een auto te besturen. Zie ook:

  Rijbewijs honderden ouderen ten onrechte ingenomen

  Zie en lees verder art. NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  Hij mocht 7 maanden niet rijden: 'Ze zeiden dat ik mensen had aangereden!'

  GISTEREN, 19:45

  AANGEPAST GISTEREN, 19:47

  BINNENLAND

  GESCHREVEN DOOR

  Bas de Vries

  Research-redacteur

  Hij had haast, die meidag vorig jaar op Schiphol. Emeritus hoogleraar Cees Smit Sibinga had beloofd in Groningen een lezing te geven en was verlaat. Hij zou die afspraak nooit halen; twee marechaussees namen op de luchthaven zijn rijbewijs in vanwege "duidelijke aanwijzingen" dat hij "geestelijk en/of lichamelijk niet goed functioneert".

  Zeven maanden lang mocht Sibinga (78) niet de weg op. Totdat een neuroloog concludeerde dat hij gezien zijn leeftijd juist in topconditie is. Wat er in de tussentijd allemaal gebeurde, vertelt Sibinga in deze video:

  Video afspelen

   01:13

  'Ik had het gevoel dat leeftijdsdiscriminatie meespeelde'

  Smit Sibinga kreeg zijn rijbewijs terug, maar wil het er niet bij laten zitten. Hij stuurde de afgelopen weken klachten naar onder meer het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en de commandant van de Koninklijke Marechaussee.

  Een van zijn belangrijkste bezwaren: het CBR gaat uit van de absolute juistheid van de politierapporten. Terwijl zijn geval nadrukkelijk aantoont, zo meent Smit Sibinga, dat agenten en marechaussees soms zelfs de waarheid ernstig verdraaien in een poging hun gelijk te bewijzen. "En ik ben niet de enige die dat heeft meegemaakt, ik ken inmiddels meer leeftijdgenoten voor wie hetzelfde geldt."

  Verkeersregelaar

  De kwestie draait om de vraag wat er destijds nu precies gebeurde nadat hij met zijn auto was opgetrokken op Schiphol. Wat vaststaat, is dat het ter plekke druk was en dat er ook een verkeersregelaar actief was. Een paar vrouwen, vertelt Smit Sibinga, stonden op de weg afscheid te nemen en een man was bezig koffers in te laden. "Die riep heel behulpzaam: 'Dames, even aan de kant graag, want deze meneer wil er langs!'"

  "Dat deden ze, verder niets aan de hand. Er was eerder sprake van enige hilariteit. Maar wat maakten de marechaussees, die routinematig kwamen langsgereden, er later in hun rapport van? Dat ik bijna vijf mensen had aangereden en dat ik nota bene over een voet van een van de vrouwen zou hebben gereden!"

  Denkt u nou echt dat je met een auto van 1200 kilo over iemands voet kan rijden zonder dat dit enige vorm van letsel oplevert?

  Cees Smit Sibinga

  De marechaussee wil desgevraagd geen commentaar geven; een woordvoerder laat weten nooit in te kunnen gaan op individuele zaken.

  Smit Sibinga zegt dat het verhaal van de marechaussees "volledig uit de duim is gezogen". "En dat lijkt mij ook makkelijk te bewijzen. Denkt u nou echt dat je met een auto van 1200 kilo over iemands voet kan rijden zonder dat dit enige vorm van letsel oplevert?" Dat hij nooit iets van het vermeende slachtoffer heeft gehoord en er ook geen proces-verbaal is opgemaakt, ziet hij als bevestiging van zijn gelijk.

  Stopteken

  Ook over wat er bij de aanhouding gebeurde, lopen de meningen uiteen. De marechaussee zegt dat Smit Sibinga een stopteken negeerde en vervolgens moeite had zijn auto netjes te parkeren, maar die ontkent ook dat ten stelligste. In plaats daarvan zou een marechaussee hem uit de tent hebben gelokt met provocaties.

  De zeven maanden na het voorval kreeg de rijbewijsloze man te maken met wat hij de "ambtelijk-bureaucratische procesgang" bij het CBR noemt. Wie eenmaal zijn rijbewijs kwijt is, moet lang wachten op de kans om te bewijzen dat het om een vergissing gaat. Alleen al voor alles rond de medische test mag vier maanden worden uitgetrokken. Na die test moest Smit Sibinga van het CBR ook een rijtest doen. Dat proces duurde nog eens drie maanden. Met opnieuw een verwijzing naar het belastende rapport van de marechaussee.

  "In ouderendiscriminatie in Nederland heb ik nooit willen geloven. Maar inmiddels denk ik daar anders over", zegt hij verbitterd. "Er zijn in mijn ervaring wel degelijk mensen van een meer gevorderde leeftijd die het slachtoffer worden van dit optreden."

  BEKIJK OOK

  Rijbewijs honderden ouderen ten onrechte ingenomen

  Deel dit artikel: 

  Gewijzigd op 2018-05-18 07:02:23
  handtekeningafbeelding
 • woensdag 28 maart 2018 @ 00:28
  #5
  reactie op (#4) herman_dad

  Goedemorgen, het bestaat nog: anti-homofolder bij Reformatorisch Dagblad: ophef, begrip en tegenactie. We kunnen het ook weer aanhalen hier, het veelgenoemde boek, zie clubhome, deze discriminaties nog stééds ingegeven door 'geloofswaarden en normen' die we zélf als mens op deze aarde hebben gecreeerd... En wat is de wáárheid van al deze waarden en normen en waartoe leidt dit? Dit artikel zegt al weer genoeg... 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS TWITTER (bron)

  Anti-homofolder bij Reformatorisch Dagblad: ophef, begrip en tegenactie

  GISTEREN, 22:47

  BINNENLAND

  Een van de campagnefoto's SUITSUPPLY

  De posters zijn al uit het straatbeeld verdwenen, maar wederom heeft de afbeelding van twee zoenende mannen in pakken van de Suitsupply tot ophef geleid. Dit keer is niet de foto zelf, maar juist de actie tégen de poster het gesprek van de dag.

  Het Reformatorisch Dagblad verspreidde gisteren pamfletten als protest tegen de reclamecampagne van de modeketen. Inmiddels wordt het Twitter-account van het dagblad overspoeld met foto's, gifjes en filmpjes van zoenende mannen.

  Anne Plomp@AnnePlomp

  Ik vind de actie van het @refdag zó verschrikkelijk erg. Vooral het feit dat het nu weer lijkt alsof alle christen en bovenal God tegen homoseksualiteit is/zijn. Dat is niet zo. God houdt van mij. Zoals ik ben. Inclusief mijn liefde voor Louise.

  19:28 - 27 mrt. 2018

  Informatie over Twitter Ads en privacy

  Veel twitteraars vinden het onbegrijpelijk dat een krant een protestactie als deze ondersteunt. Het zou in strijd zijn met de verdraagzaamheid en naastenliefde waar het christendom voor zou moeten staan. "Ga je schamen, jullie versterken juist een klimaat waarin de LHBTI-gemeenschap gevaar loopt, twittert iemand. "Vrijdenkend Nederland? Hoezo vrijdenkend?", plaatst een ander.

  Maar dat het Reformatorisch Dagblad zo'n flyer verspreidt, is volgens media-ethicus Huub Evers niet heel opmerkelijk. "Elke krant gaat van een bepaalde maatschappelijke, politieke of levensbeschouwelijke overtuiging uit."

  Niet bij alle kranten is dat even zichtbaar, maar een krant zoals het Reformatorisch Dagblad is sterk geprofileerd, legt Evers uit. "Die meet zijn beleid in alle opzichten af aan de reformatorische uitgangspunten. Niet alleen hun journalistieke keuzes, maar ook hun redactie, beleid en commerciële uitingen."

  In een reactie op hun website laat Cees Hovius, manager commerciële zaken van de krant, weten:

  Zoals bij iedere advertentie hebben we als commerciële afdeling van het RD gekeken of dit een flyer is die op grond van de criteria de wij hanteren voor advertenties geweigerd zou moeten worden. Dat is niet het geval.

  Huub Evers gaat verder: "Het Reformatorisch Dagblad heeft waarschijnlijk geredeneerd: die reclame van twee zoenende mannen is vanuit ons perspectief verwerpelijk", gaat Evers verder. Als er een actie komt waarbij die reclame aan de kaak wordt gesteld, dan steunt het Reformatorisch Dagblad dat, denkt hij. "Ik kan dat vanuit hun perspectief begrijpen."

  De commercieel manager benadrukt dat het RD geen verantwoordelijkheid neemt of heeft voor de inhoud van deze advertentie. "Als we een flyer bij de krant voegen met reclame voor bijvoorbeeld meubels dan zijn wij ook niet verantwoordelijk voor die producten. Ook moet men dan niet bij ons zijn om verdere informatie over die producten te krijgen."

  Jasper Klapwijk@jasperklapwijk

  Help mee: Celebrate Love in het RD! https://nl.dreamordonate.com/dromen/celebrate-love-in-het-rd/ …

  20:58 - 27 mrt. 2018

  Celebrate Love in het RD! - Dream or Donate

  Het Reformatorisch Dagblad plaatste een advertentie tegen een postercampagne van SuitSupply. Deze postercampagne toont twee zoenende mannen. Dat is volgens de door het RD geplaatste advertentie...

  nl.dreamordonate.com

  Informatie over Twitter Ads en privacy

  Evers vindt het eerder bijzonder dat de krant ervoor kiest de campagne als losse flyer bij de mensen door de deur te doen. "Er komt nu nog meer nadruk op dan als ze het gewoon hadden opgenomen op een advertentiepagina in de krant." De kans dat het nu eindigt als reclame voor Suitsupply is groot, denkt Evers.

  En zo lijkt het ook te gaan. Jasper Klapwijk is onder de noemer 'Celebrate love in het RD' een crowdfundingsactie gestart om advertentieruimte in de krant te kopen om 'de liefde te vieren' en een foto van twee zoenende mannen te plaatsen. Binnen een uur is al meer dan de helft van het beoogde bedrag opgehaald.

  Hoofdredacteur van het dagblad, Steef de Bruijn heeft in een reactie op NU.nl laten weten dat de flyer de mening van een significant deel van zijn lezers weergeeft. "Ik kan mij wel verplaatsen in de waarden van deze beweging op het punt van homoseksualiteit. Dat is ook geen nieuws, dat standpunt verwoorden wij als krant al jaren."

  BEKIJK OOK

  Reformatorisch Dagblad verspreidt pamflet tegen zoenende mannen

  Suitsupply verbaasd door grote aantal homofobe ontvolgers

  Deel dit artikel: 

  Gewijzigd op 2018-05-18 07:03:03
  handtekeningafbeelding
 • donderdag 18 februari 2016 @ 07:20
  #4
  reactie op (#3) herman_dad

  Goedemorgen, het moet afgelopen zijn met de praktijken dat werkgevers allochtonen niet uitnodigen voor een sollicitatiegesprek vanwege het feit dat zij een andere afkomst of andere achternaam hebben. PvdA, SP, CDA en D66 luiden de noodklok na een reeks verontrustende rapporten over discriminatie op de arbeidsmarkt, meldt NU.nl.

  Zie en lees verder art. AD (bron)

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4247072/2016/02/18/Partijen-luiden-noodklok-over-discriminatie-op-arbeidsmarkt.dhtml

  Zie verder ook eens: o.a. EU, de situatie in de Ukraine, de doelstellingen van de EU en ZEER VEEL NIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN over Europa. En verder: o,a, minister Schulz-Van Haegen doet afstand van enkele bevoegdheden en VEEL NIEUWS OVER JUSTITELE DWALINGEN OF ANDERE POLITIEK BLUNDERS. En ook: o.a. beroep tegen verkeersboete's nu ook 'ónline' mogelijk. EN VEEL NIEUWS OVER DE POLITIE, ook voor veel mensen goed om te weten, b.v. En MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN die allen raken op de één of andere manier. Leest u zelf verder, TE VEEL OM TE NOEMEN, bij onderstaande clubs... 

  http://justittieledwalingen.clubs.nl/forum - http://justittieledwalingen.clubs.nl/

  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  http://europese-unie.clubs.nl/forum - http://europese-unie.clubs.nl/

  http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/forum - http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ 

  Extra wetenswaardig of nuttige infohttp://wereldverbeteraars.clubs.nl/ - http://ufos-en-graancirkels.clubs.nl/ - http://stadgroningen.clubs.nl/ http://www.clubs.nl/cultuur-en-maatschappij/overheid-en-politiek - 

  Gewijzigd op 2018-07-02 06:24:48
  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 08 december 2015 @ 00:29
  #3
  reactie op (#2) herman_dad

  Goedemorgen, het aantal meldingen van incidenten waarbij racisme een rol speelt, is vorig jaar met ruim een kwart (26 procent) toegenomen. Dat blijkt uit een maandag verschenen onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van de Anne Frank Stichting.

  Zie en lees verder art. AD (bron)

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4203111/2015/12/07/Aantal-racistische-incidenten-flink-toegenomen.dhtml

  http://www.ad.nl/ad/nl/5585/Home/2061/Racisme/actua/index.dhtml

  Zie verder ook eens: o.a. EU, de situatie in de Ukraine, de doelstellingen van de EU en ZEER VEEL NIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN over Europa. En verder: o,a, minister Schulz-Van Haegen doet afstand van enkele bevoegdheden en VEEL NIEUWS OVER JUSTITELE DWALINGEN OF ANDERE POLITIEK BLUNDERS. En ook: o.a. beroep tegen verkeersboete's nu ook 'ónline' mogelijk. EN VEEL NIEUWS OVER DE POLITIE, ook voor veel mensen goed om te weten, b.v. En MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN die allen raken op de één of andere manier. Leest u zelf verder, TE VEEL OM TE NOEMEN, bij onderstaande clubs... 

  http://justittieledwalingen.clubs.nl/forum - http://justittieledwalingen.clubs.nl/

  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  http://europese-unie.clubs.nl/forum - http://europese-unie.clubs.nl/

  http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/forum - http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ 

  Extra wetenswaardig of nuttige infohttp://wereldverbeteraars.clubs.nl/ - http://ufos-en-graancirkels.clubs.nl/ - http://stadgroningen.clubs.nl/ http://www.clubs.nl/cultuur-en-maatschappij/overheid-en-politiek -

  .

  Gewijzigd op 2018-07-02 06:25:16
  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 17 november 2015 @ 01:13
  #2
  reactie op (#1) herman_dad

  Goedemorgen, het aantal gevallen van discriminatie van moslims dat bij de politie is gemeld, is toegenomen van 150 in 2013 naar 206 vorig jaar. Ook het aantal gemelde antisemitische incidenten is gestegen, van 61 in 2013 naar 76 vorig jaar.

  Zie en lees verder art. AD (bron)

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4188015/2015/11/16/Meer-meldingen-discriminatie-moslims-en-joden.dhtml

  Zie verder ook eens: o.a. EU, de situatie in de Ukraine, de doelstellingen van de EU en ZEER VEEL NIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN over Europa. En verder: o,a, minister Schulz-Van Haegen doet afstand van enkele bevoegdheden en VEEL NIEUWS OVER JUSTITELE DWALINGEN OF ANDERE POLITIEK BLUNDERS. En ook: o.a. beroep tegen verkeersboete's nu ook 'ónline' mogelijk. EN VEEL NIEUWS OVER DE POLITIE, ook voor veel mensen goed om te weten, b.v. En MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN die allen raken op de één of andere manier. Leest u zelf verder, TE VEEL OM TE NOEMEN, bij onderstaande clubs... 

  http://justittieledwalingen.clubs.nl/forum - http://justittieledwalingen.clubs.nl/

  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  http://europese-unie.clubs.nl/forum - http://europese-unie.clubs.nl/

  http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/forum - http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ 

  Extra wetenswaardig of nuttige infohttp://wereldverbeteraars.clubs.nl/ - http://ufos-en-graancirkels.clubs.nl/ - http://stadgroningen.clubs.nl/ -- http://www.clubs.nl/cultuur-en-maatschappij/overheid-en-politiek -

  .

  Gewijzigd op 2018-07-02 06:25:48
  handtekeningafbeelding