Provinces+Of+The+Netherlands.gif

EEN FORUM VOOR U, heeft u een mening of een maatschappelijk onderwerp voor velen van belang, laat het ons eens weten? Dank! 

Kijkt u ook even of het onderwerp er mogelijk al ergens bij staat of in een andere rubriek?

TOP 12 ONDERWERPEN: d.d. november 2013

1. Osama Bin Laden dood                       5140 views

2. ING Bank, meer klachten over             2366

3. Incassobureaus onrechtmatig                 2179

4. Huren 120 euro omhoog                       1943

5. Pinnen bij parkeerautomaten                  1921                                              

6. NASA houdt speciale persconferentie    1873

7. Dode Alien gevonden in Rusland?           1844

8. Goede feestdagen voor 2011                  1767

9. Even berichtje voor de leden                   1758

10. Limonade voor soep                              1756

11. hallo Djekay en Tip Undercover in N     1739                                                  

12. Dure benzines – brandstoffen prijzen        513

 

2714 keer bekeken

RAADGEVEND REFERENDUM en referenda algemeen...

 • donderdag 26 mei 2022 @ 00:18
  #18
  reactie op (#17) herman_dad

  Goedemorgen, HET 'BINDENDE'(?) REFERENDUM: LANDELIJK NIET, MAAR PROVINCIAAL EN GEMEENTELIJK NIVEAU WEL? De Kamer wil het wetsonderwerp hierover aanpassen en dan zou een meerderheid het in de landelijke politiek niet willen, halen, maar als het Provinciaal of Gemeentelijk die mogelijkheid bieden kan, dan wel instemmen. 

  Bovendien zouden allen die stemmen daarop ook 100% moeten weten over de ins- en outs van de onderwerpen en dat is meestal niet het geval en wordt er met 'onderbuikgevoelens' gestemd of na de opruiende woorden van popi-jopie politici of partijen. 'Democratie' al lijkt dit de ultieme vorm daarvan bestaat dus niet.    

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  NOS NIEUWS • POLITIEK • VANDAAG, 17:50 • AANGEPAST VANDAAG, 18:34

  Kleine kans op bindende referenda in gemeenten en provincies

  SP-Kamerlid Leijten en minister Bruins Slot in het referendum-debat ANP

  Er is een kleine kans dat gemeenten en provincies bindende referenda mogen invoeren, waarmee burgers een besluit ongedaan kunnen maken. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over een initiatiefwet van de SP over het 'correctief referendum' en de verwachting is dat de wet het niet gaat halen. Maar door een noodgreep kan er misschien iets veranderen: het wetsvoorstel wordt mogelijk in twee delen gesplitst.

  De discussie spitste zich tot nu toe op het terugdraaien van landelijke wetten, maar in het voorstel van de SP is ook een passage opgenomen over provincies en gemeenten. Die kunnen volgens de initiatiefwet zelf bepalen of ze een referendum mogelijk willen maken.

  Nu waarschijnlijk geen tweederdemeerderheid

  Omdat het om een wijziging van de grondwet gaat, moet de wet twee keer door beide Kamers worden aangenomen, waarvan de tweede keer met een tweederdemeerderheid. De komende weken is de stemming in de Tweede Kamer in tweede lezing. Omdat in elk geval VVD, CDA en SGP tegen zijn, lijkt er geen tweederdemeerderheid te zijn.

  Maar in het debat vandaag stelde D66 voor het voorstel te splitsen in een landelijk deel en een deel voor de lagere overheden. Kamerlid Sneller denkt dat er in de Kamer meer sympathie is voor een referendum over besluiten van gemeenten en provincies dan over landelijke wetten.

  Bruins Slot: splitsing juridisch mogelijk

  Volgens de indiener van de initiatiefwet, SP-Kamerlid Leijten, zou het "hartstikke mooi" zou zijn als een deel van de wet op deze manier toch kan worden aangenomen. En minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken maakte duidelijk dat zo'n splitsing niet vaak voorkomt, maar juridisch wel mogelijk is.

  CDA-Kamerlid Van Dijk zei in het debat dat ze "persoonlijk helemaal niet zo negatief tegenover" de mogelijkheid van een referendum voor lagere overheden staat, maar dat dit een nieuw element in de discussie is, waarover ze nog geen uitgesproken mening heeft. Van Dijk wil het plan "serieus bij de fractie inbrengen", maar dat hoeft niet te betekenen dat het standpunt van het CDA verandert, benadrukte ze.

  De stemming over het referendum is mogelijk volgende week, maar het kan ook later worden. Mocht het wetsvoorstel gesplitst worden en opnieuw ter stemming komen, dan is voor beide afzonderlijke voorstellen opnieuw een tweederdemeerderheid nodig.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • donderdag 10 september 2020 @ 01:31
  #17
  reactie op (#16) herman_dad

  Goedemorgen, INEENS STAAT HET 'BINDENDE'(?) REFERENDUM WEER OP DE POLIIEKE AGENDA. Geinitieerd door een Kamerlid dat SP'er Ronald van Raak stopt na de verkiezingen als Kamerlid  en dus voorat dit wordt doorgezet het 'zinkende schip al weer verlaat' en mogelijk een grote ellende achterlaat voor velen .... En een bindend referendum is per defintie een groot risico voor velen namelijk de ultieme vorm van discriminatie, de 'kleine' soms (51%) meerderheid beslist dan wat goed is voor de minderheid (49%)??? Zie ook vorige artikelhierover wat daarover gezegd is. 

  Bovendien zouden allen die stemmen daarop ook 100% moeten weten over de ins- en outs van de onderwerpen en dat is meestal niet het geval en wordt er met 'onderbuikgevoelens' gestemd of na de opruiende woorden van popi-jopie politici of partijen. 'Democratie' al lijkt dit de ultieme vorm daarvan bestaat dus niet.    

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  NOS NIEUWS • BINNENLAND •POLITIEK • GISTEREN, 16:35

  Steun in Kamer voor SP-plan correctief referendum

  SP-Kamerlid Ronald van Raak tijdens het debat ANP

  Het referendum maakt voorzichtig een comeback. Een meerderheid in de Tweede Kamer is positief over de initiatiefwet van SP'er Ronald van Raak om een bindend, correctief referendum mogelijk te maken. Burgers kunnen dan achteraf de politiek corrigeren en aangenomen wetten alsnog wegstemmen.

  Een groot deel van de oppositiepartijen is voor, en ook de regeringspartijen D66 en ChristenUnie zien wel wat in het idee, al hebben ze nog aanmerkingen.

  Dat zich een meerderheid aftekent in de Tweede Kamer is een eerste stap. Ook de Eerste Kamer moet akkoord gaan. En omdat het om een grondwetswijziging gaat, moet er na de verkiezingen opnieuw over gestemd worden door beide Kamers van het parlement en dan is een tweederdemeerderheid nodig. Pas dan is het correctief referendum een feit.

  Kleefkruid

  Nederland kende een raadgevend referendum, maar dat werd door het huidige kabinet afgeschaft. Na de raadplegingen over de Europese grondwet, het associatieverdrag met Oekraïne en de Wet op de Inlichtingendiensten was de conclusie dat het middel "niet had gebracht wat ervan werd verwacht."

  Maar inmiddels lijkt de wind de andere kant op te waaien. "Het referendum is als kleefkruid. Hoe harder de politiek het wegschudt, hoe meer het blijft plakken. Totdat we het accepteren", zei Kamerlid Van Raak in de Kamer, waar hij zijn initiatief verdedigde. Volgens hem is Nederland nu klaar om het referendum in te voeren.

  Het referendum is een aanvulling op de parlementaire democratie, vindt Van Raak. "Als mensen ons kunnen corrigeren, dan zullen ze ons meer vertrouwen." Hij verwees ook naar de aanbevelingen van de staatscommissie onder leiding van oud-minister Remkes, die ook ruimte ziet voor deze vernieuwing van het stelsel.Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zei namens het kabinet dat zij het initiatief niet zal blokkeren, maar er zitten volgens haar wel nadelen aan het middel. Zo is de kans groot dat een grote groep van de bevolking teleurgesteld wordt, wat weer tot spanningen kan leiden. En het kan voor de politiek erg moeilijk zijn om vast te stellen waarom de bevolking precies tegen een wet heeft gestemd, denkt de minister.

  Geldigheidsdrempel

  Maar ook in de coalitie is er dus enthousiasme over het voorstel van de SP, al zijn er nog wel vragen over de hoogte van de geldigheidsdrempel die gehanteerd wordt. De commissie-Remkes stelde voor dat ten minste een derde van alle stemgerechtigde Nederlanders een tegenstem moet hebben uitgebracht voor een geldige uitslag.

  De ChristenUnie wil een nog hogere drempel, en die in de Grondwet vastleggen. Maar Van Raak wil dat juist niet doen. Hij vindt dat zo'n uitkomstdrempel niet in de Grondwet thuishoort, maar later moet worden vastgesteld in een aparte wet, die ook met tweederdemeerderheid moet worden aangenomen.

  Toch diende ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf hierover een wijzigingsvoorstel in. "Dit is een randvoorwaarde voor ons", zei ze. Hoe zwaar dat uiteindelijk weegt, moet op 22 september blijken. Dan staat de stemming over de initiatiefwet van Van Raak gepland.

  Daarbij is een gewone meerderheid dus nog voldoende. Een tweederdemeerderheid is er op dit moment niet, maar voorstanders hopen dat dat na de verkiezingen anders is.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • maandag 17 september 2018 @ 01:38
  #16
  reactie op (#15) herman_dad

  Goedemorgen, MINISTER OLONGREN WILDE KRITISCH RAPPORT OVER INLICHTINGEN-DIENSTEN PAS NA HET REFERENDUM PRESENTEREN. Dit zal nog wel meer een vervolg gaan krijgen, wij blijven ook volgen...

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  Ollongren wilde kritisch rapport inlichtingendiensten pas na referendum publiceren

  GISTEREN, 21:52

  BINNENLAND

  ANP

  Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wilde niet dat een kritisch rapport van de toezichthouder op de inlichtingendiensten vlak vóór het referendum over de Inlichtingenwet verscheen. Dit staat in stukken dieNieuwsuur heeft opgevraagd op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

  Een ambtenaar schrijft een week voor het referendum: "Min BZK (de minister) heeft besloten dat, nu verzending van het rapport niet meer enige tijd voor het referendum kan plaatsvinden, verzending na het referendum te verkiezen is. Deze tijd zal ook nodig zijn voor het zorgvuldig afstemmen van onze lijn met buitenlandse partners".

  Het ministerie ontkent dat de timing van publicatie enig verband houdt met het referendum, en dat het alleen was vanwege de afstemming met het buitenland. "De minister wilde het rapport in zijn geheel openbaar maken en helemaal niet witten. Juist vanwege het belang van transparantie. Overeenstemming hierover bereiken met de buitenlandse inlichtingendiensten kost tijd."

  'Bewust buiten het debat gehouden'

  Oppositiepartijen SP en PvdA concluderen anders op basis van de stukken en eisen opheldering. "Heel opmerkelijk", vindt Kamerlid Ronald van Raak (SP). "Ze heeft in de Tweede Kamer gezegd dat ze het zo snel mogelijk daarheen wilde sturen. Uit deze stukken blijkt dat ze dat juist niet heeft gedaan. Ze heeft de Kamer dus op zijn minst niet goed ingelicht. En ze heeft heel belangrijke informatie van de onafhankelijke toezichthouder op de geheime diensten bewust buiten het debat gehouden."

  Ook Attje Kuiken (PvdA) is "heel onaangenaam verrast, want we hebben voortdurend aan de minister gevraagd waarom het rapport niet eerder naar de Tweede Kamer is verzonden. Het gaat om heel belangrijke informatie: privacy en nationale veiligheid. Daar moet je gewoon heel open over zijn."

  In het rapport concludeert de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) dat de privacy beter beschermd moet worden bij de uitwisseling van gegevens met buitenlandse diensten. Ook wordt niet altijd een risicoweging gemaakt voorafgaand aan de samenwerking met deze diensten.

  Een week na het referendum over de inlichtingenwet verscheen het rapport van toezichthouder CTIVD over de uitwisseling van gegevens door de AIVD met buitenlandse diensten. In de discussie voorafgaand aan het referendum speelde de uitwisseling van informatie met buitenlandse diensten een grote rol.

  De oppositie was boos dat het rapport niet eerder was gepubliceerd: dan had het rapport nog een rol kunnen spelen bij de campagne van het referendum. De minister had het rapport 9 februari al in haar bezit. Ollongren benadrukte dat het niet ongewoon is bij rapporten om gebruik te maken van de wettelijke termijn van zes weken voor je publiceert. Deze tijd was volgens haar nodig om met de buitenlandse partners te overleggen, die niet op het rapport zaten te wachten.

  Uit de opgevraagde stukken blijkt dat het rapport een lange ontstaansgeschiedenis kent. Een eerste versie ligt al half september 2017 op het bureau van de minister van Binnenlandse Zaken.

  Omdat het rapport gaat over een internationaal samenwerkingsverband, moet dit ook afgestemd worden met buitenlandse inlichtingendiensten. Die krijgen al op 30 november een eerste versie en hebben dan drie weken de tijd om te reageren. Op basis daarvan wordt een deel van het rapport geheim verklaard, maar aan de conclusies wordt niks veranderd.

  Op 9 februari 2017 krijgt de minister het definitieve rapport en heeft dan tot uiterlijk 23 maart, twee dagen na het referendum, om het naar de kamer sturen. De planning is dan om dit ervoor, rond half maart te doen.

  Er is een discussie of er in het definitieve rapport nog passages moeten worden weggelakt. De minister zegt dat de afstemming zo lang duurde omdat zij niks wilde weglakken. Kennelijk speelde er ook een ander argument, want in een andere mail staat dat een hoge ambtenaar besloten heeft om niet te witten "met name vanwege de slechte timing (referendum Wiv)".

  Na het referendum

  Op 12 maart krijgt de minister een conceptbrief met een samenvatting van het rapport om naar de Tweede Kamer te sturen. Maar 15 maart schrijft een ambtenaar dus na overleg met de minister dat besloten is na het referendum te publiceren.

  Het rapport moet dan eigenlijk uiterlijk 23 maart verschijnen. Maar op 20 maart staat in een mail: "begreep trouwens dat MINBZK aanbieding van het rapport over het weekend heen wil tillen. Daar is nog overleg over." 28 maart gaat het rapport eruit.

  Uit de stukken blijkt dat afstemming met buitenlandse diensten belangrijk was. Maar nergens staat waarom dit niet voor half maart afgerond kon zijn. De partners hadden het stuk immers al vanaf 30 november in handen. Veel stukken zijn in verband met het vertrouwelijke karakter 'gewit'.

  Video afspelen

  09:06

  Reportage: Kritisch rapport over inlichtingendiensten

  BEKIJK OOK

  'Aanpassingen inlichtingenwet lijken vooral cosmetisch'

  Kabinet: Inlichtingenwet echt nodig voor veiligheid, geluisterd naar bezwaren

  Nieuwe inlichtingenwet geldt vanaf nu, kort geding dreigt

  Deel dit artikel: 

  Nieuwsuur

  handtekeningafbeelding
 • woensdag 11 juli 2018 @ 00:36
  #15
  reactie op (#14) herman_dad

  Goedemorgen, OOK 1E KAMER AKKOORD MET AFSCHAFFING VAN 'RAADGEVEND REFERENDUM'. Wel zal men mogelijk nadenken over een politiek alternatief".

  In het veelgenoemde boek - zie clubhome plaatje - staat ook dáárover weer het nodige geschreven en gelezen, een 'volksreferendum' kan zelfs voor de totale voortgang van de planeet funest zijn bij een 'verkeerde uitslag'. Immers elke deelnemer/ster moet dan van a tot z op de hoogte zijn van alle finesses van de vraagstelling voor een juiste beslissing. En dát nu is doorgaans niet het geval, de groep die 'verliest', de minderheid kan dan op een totale manier gediscrimineerd worden. En juist álle discriminaties moeten we voor allen, alle Homo sapiens op deze wereld afschaffen. Voorbeeld: een referendum over de vraag: 'Eten we vandaag aardappelen of rijst', dan kan men er vanuit gaan dat er een rechtvaardige uitslag komt? Tja... en dan nog zullen degenen die de minderheid vormen liever aardappels eten... of rijst natuurlijk? kisssad 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  Het raadgevend referendum behoort nu echt definitief tot het verleden

  GISTEREN, 16:24

  POLITIEK

  Minister Ollongren in de Eerste Kamer ANP

  De Eerste Kamer heeft voor afschaffing gestemd van het raadgevend referendum, nadat de Tweede Kamer dat al eerder had gedaan. Vorige week bleek al in een debat in de senaat dat er een krappe meerderheid is die af wil van de omstreden volksraadpleging.

  De 38 senatoren van de vier regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en de twee senatoren van de SGP stemden voor de wet van minister Ollongren die de afschaffing regelt.

  De hele D66-fractie stemde uiteindelijk voor afschaffing. Die partij kreeg in het debat veel kritiek. Oppositiepartijen merkten op dat D66 ooit stond voor democratische vernieuwing en van oudsher een pleitbezorger was van referenda.

  Sinds de invoering in 2015 zijn er twee raadgevende referenda gehouden: één over het verdrag met Oekraine en één over de Inlichtingenwet.

  BEKIJK OOK

  Ollongren onder vuur tijdens referendumdebat

  Ook D66 in senaat wil ondanks aarzelingen referendum afschaffen

  Eerste Kamer debatteert over afschaffen referendum

  Meerderheid in Tweede Kamer voor afschaffen raadgevend referendum

  Uitgerekend kabinet met D66 wil raadgevend referendum afschaffen

  Deel dit artikel: 

  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 12 juni 2018 @ 00:48
  #14
  reactie op (#13) herman_dad

  Goedemorgen, REFERENDUM OVER DONORWET KOMT ER NIET. Wegens tekort aan de vereiste aantallen handtekeningen hiervoor. Overigens blijt steeds weer bij referenda dat er een grote groep helemaal niet stemt. Inderdaad het wordt afgeschaft, hier blijkt weer geen nut? 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  GeenStijl geeft het op: er komt geen referendum over de donorwet

  GISTEREN, 16:15

  AANGEPAST GISTEREN, 17:42

  BINNENLAND

  ANP

  Het is GeenStijl en andere initiatiefnemers niet gelukt om genoeg handtekeningen op te halen voor een raadgevend referendum over de donorwet. Na ruim vijf weken campagnevoeren is nog niet de helft van de benodigde 300.000 handtekeningen opgehaald.

  De populaire website gooit de handdoek in de ring: om middernacht wordt de tekenapplicatie op internet gesloten. De initiatiefnemers hadden tot donderdag de tijd om genoeg handtekeningen te verzamelen.

  Morgen worden de al verzamelde digitale formulieren naar de Kiesraad gebracht, het centrale stembureau in Den Haag. "Vervolgens zal de Eerste Kamer vermoedelijk voor het zomerreces nog instemmen met de afschaffing van het raadgevend referendum, en de kiezers een democratisch inspraakmiddel afnemen waar zij in meerderheid wel voorstander van zijn", is te lezen op GeenStijl.

  We hebben het geprobeerd en het is niet gelukt

  GeenStijl.nl

  De nieuwe donorwet is een initiatief van D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra. Zij wil nog niet inhoudelijk reageren op het besluit van GeenStijl om te stoppen. Ze wijst erop dat de termijn om handtekeningen in te leveren bij de Kiesraad nog niet gesloten is. Pas op dat moment wil Dijkstra een reactie geven.

  Eerder maakten we een video over hoe GeenStijl de handtekeningen wilde verzamelen:

  Video afspelen

   01:45

  Hoe GeenStijl 300.000 handtekeningen wil verzamelen

  Het ging de initiatiefnemers vooral om de vraag of de overheid iedereen actief donor mag maken. "We strijden voor een referendum over de donorwet, en onderliggend daarmee voor het behoud van het referendum als instrument", staat op hartvoordemocratie.nl, een van de sites waar mensen digitaal kunnen tekenen.

  GeenStijl moest 300.000 handtekeningen in zes weken verzamelen. Dat was een echte race tegen de klok. Dat zie je ook in deze tijdlijn:

  NOS

  BEKIJK OOK

  Nog lang niet genoeg handtekeningen voor referendum donorwet

  300.000 handtekeningen in zes weken, hoe wil GeenStijl dat doen?

  Komt er toch een referendum over de Donorwet?

  Deel dit artikel: 

  handtekeningafbeelding
 • woensdag 11 april 2018 @ 00:39
  #13
  reactie op (#12) herman_dad

  Goedemorgen, AANPASSINGEN 'AFTAPWET' door een verdeelde Kamer aangenomen. Het blijft een groot probleem, DE privacy en INTERNET en moderne communicatiemiddelen in zijn algemeen, media, ... NET ALS FACEBOOK. en de oproep om b.v. FACEBOOK te 'deleten' vanwege de bekende problemen daar is, HEEFT NIET VEEL ZIN. Morgen, overmorgen horen we wel weer dat b.v. TWITTER, INSTAGRAM, CLUBS.NL, en wat we nog meer hebben OOK NIET VIELIG ZIJN voor onze privacy? Wat denkt u hierover?

  Zie en lees verder art. NU.nl (bron)

  Woensdag 11 april 2018

  Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

  Kamer verdeeld over aanpassing 'aftapwet' na referendum 

  Foto: ANP

  Gepubliceerd: 10 april 2018 22:24 Laatste update: 10 april 2018 22:52

  • De Tweede Kamer heeft dinsdag verdeeld gereageerd op de manier waarop het kabinet omgaat met de uitkomst van het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv).

  Vrijdag maakte het kabinet bekend een zestal aanpassingen te doen om 'tegemoet te komen' aan de zorgen van de kiezers die in meerderheid tegen de inlichtingenwet heeft gestemd.

  "Er verandert helemaal niks", concludeert PVV-Kamerlid Martin Bosma in het Kamerdebat over de kabinetreactie op het referendum. Ook de SP en PvdD zijn ontevreden over de aanpassingen. 

  De oppositiepartijen houden kritiek op het delen van data met buitenlandse diensten zonder dat die door de Nederlandse diensten bekeken zijn. PvdD-Kamerlid Femke Merel Arissen noemt de criteria voor het delen "te vaag". "Wie gaat bepalen welk land democratisch genoeg is?".

  Cosmetisch

  Ook is er kritiek op de bewaartermijn, die zou veranderen. Het kabinet is voornemens om data niet langer automatisch drie jaar te bewaren, maar stelt nu voor om te vereisen dat de minister om het jaar toestemming moet geven voor die opslag. "Cosmetische aanpassingen", aldus Arissen.

  SP-Kamerlid Ronald van Raak noemt de aanpassingen "boterzachte toezeggingen". Hij wijst erop dat de Wiv op 1 mei gewoon zal ingaan, zonder wetswijzigingen.

  Ook GroenLinks is kritisch, maar vindt wel dat er wel degelijk aanpassingen van betekenis zijn doorgevoerd en dat er nog meer wijzigingen zullen volgen. Die aanpassingen zullen op een later tijdstip, waarschijnlijk na de zomer, via een wetswijziging worden doorgevoerd. Buitenweg ziet in dat traject nog ruimte om de Wiv verder aan te scherpen. "We zijn er nog lang niet."

  Het in drieën opknippen van de bewaartermijn wordt echter niet in de wet verankerd. Dat zal een zogenoemde beleidsregel worden, die niet door de Tweede Kamer, maar wel door de minister kan worden aangepast. Het voorstel van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken om de onafhankelijke toezichthouder CTIVD bij dat proces te betrekken werd door verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren overgenomen.

  Aanwinst

  PVV en Forum voor Democratie vinden de aanpassingen niet in lijn staan met het raadgevend referendum. Volgens deze partijen moet de Wiv na het ‘nee’ gewoon van tafel. Het kabinet kan daarna eventueel met een nieuwe wet met de aanpassingen daarin verwerkt indienen.

  PVV’er Martin Bosma kijkt wel met tevredenheid terug op het verloop van het referendum en de aanloop daar naartoe. Volgens de PVV’er neemt het enthousiasme over referenda toe en ziet hij het als een aanwinst voor de democratie dat het referendum heeft gezorgd voor een breed maatschappelijk debat.

  De PvdA kijkt met tevredenheid terug op het referendum en is blij dat er geluisterd is naar de grieven van de tegenstanders. Des te spijtiger vinden de sociaaldemocraten het dat het raadgevend referendum wordt afgeschaft. Ook GroenLinks vindt dat het referendum zijn meerwaarde heeft laten zien.

  Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn tevreden met de aanpassingen die door het kabinet zijn voorgesteld. Het referendum heeft geen van de vier partijen anders doen denken over het afschaffen van het raadgevend referendum. De Tweede Kamer heeft al ingestemd met de afschaffing van de volksraadpleging. De Eerste Kamer moet nog een besluit nemen.

  Wat staat er eigenlijk in de omstreden 'aftapwet'?

   Wat staat er eigenlijk in de omstreden 'aftapwet'?

  Door: NU.nl

  Lees meer over: 

  Wiv referendum

  Gewijzigd op 2018-06-08 08:01:04
  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 06 april 2018 @ 00:19
  #12
  reactie op (#11) herman_dad

  Goedemorgen, NA REFERENDUM 'INLICHTINGENWET', PAST KABINET DEZE WET AAN, nadat een krappe meerderheid tégen had gestemd. 'Ze moesten wel'... om de schijn van 'democratie' nog op te houden. 

  Zie en lees verder art. NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  Regeringspartijen passen Inlichtingenwet aan

  GISTEREN, 19:29

  AANGEPAST GISTEREN, 22:48

  POLITIEKTECH

  ANP

  De Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) wordt vanwege dereferendumuitslag van 21 maart aangepast. Dat hebben de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie na overleg besloten.

  Gegevens moeten minder willekeurig en meer gericht op personen worden verzameld. Door tegenstanders, die bij het referendum in de meerderheid waren, wordt dit het 'sleepnet' van de wet genoemd. Het kabinet deed eerder toezeggingen, maar de strengere normen worden nu ook in de wet vastgelegd.

  Daarnaast moet het delen van nog niet beoordeelde bestanden met afgetapte informatie met buitenlandse veiligheidsdiensten aan een belangrijke voorwaarde voldoen. Er moet eerst een zogeheten wegingsnotitie worden opgesteld, waarin staat dat die buitenlandse geheime dienst werkt volgens de Nederlandse democratische normen.

  Bewaartermijn

  Verder gaat de bewaartermijn van drie jaar naar één jaar. Dat wil zeggen dat elk jaar wordt gekeken of de gevonden informatie nog bewaard moet worden. Ook komt er meer aandacht voor de positie van journalisten. Als in de zogenoemde bijvangst gesprekken zitten tussen journalisten en hun bronnen, wordt die informatie vernietigd, aldus bronnen tegen de NOS.

  De regeringspartijen bespraken de Inlichtingenwet vandaag in het reguliere coalitieoverleg. Morgen staat het onderwerp op de agenda van de ministerraad. Daar wordt het uiteindelijke besluit genomen.

  Ze hebben ingestemd om de lieve vrede in de coalitie te bewaren.

  Ron Fresen, politiek verslaggever

  De coalitiepartijen denken dat ze de tegenstemmers op belangrijke punten tegemoet zijn gekomen, aldus NOS-verslaggever Ron Fresen. Regeringspartij D66 vindt aanpassing van het wetsvoorstel heel belangrijk, maar het CDA had twijfels. "Ze hebben nu ingestemd met de aanpassingen om de lieve vrede in de coalitie te bewaren."

  BEKIJK OOK

  Kabinet en coalitiepartijen buigen zich over referendum Inlichtingenwet

  Dit zijn de voors en tegens van de Inlichtingenwet

  Deel dit artikel: 

  Gewijzigd op 2018-06-08 08:01:31
  handtekeningafbeelding
 • donderdag 22 maart 2018 @ 00:55
  #11
  reactie op (#10) herman_dad

  Goedemorgn, VANDAAG nog een volksstemming over de AFTAPWET, raadgevend referendum, het lijkt er op dat er iets meer mensen vóór zijn maar ook veel tegen, een 49%-51% 'uitslag'? Deze is pas morgenochtend, vandaag bekend exact. Ook bij een grote minderheid tégen moet de regering en parlement toch deze wet eens 'bezien'? 

  UPDATE 22-3 07.00 UUR: 

  RTL NieuwsGeverifieerd account @RTLnieuws

  .@fritswester: 'Versplinterde uitslag stelt gemeenten voor uitdaging' https://www.rtlnieuws.nl/nederland/frits-wester-versplinterde-uitslag-stelt-gemeenten-voor-uitdaging … #gr2018

  EN REFERENDUM AFTAPWET: Nipte meerderheid stemt tegen aftapwet https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/nipte-meerderheid-stemt-tegen-

  Zie art. van Nu.nl (bron)

  Donderdag 22 maart 2018 

  Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

  20 procent stemmen geteld: 45,7 procent voor, 51 procent tegen 'aftapwet' 

  Foto: ANP

  Gepubliceerd: 21 maart 2018 21:13 Laatste update: 22 maart 2018 00:34

  • De voorlopige uitslag van het referendum op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) ligt dicht bij elkaar. Nu 20 procent van de stemmen zijn geteld, is 50,4 procent tegen de wet en 46,2 procent voor.

  Volg de laatste ontwikkelingen over de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum op ons liveblog.

  De opkomstdrempel is in de voorlopige uitslag met 44 procent ruimschoots gehaald. Het referendum is geldig als minimaal 30 procent van de kiesgerechtigden op komt dagen. Omdat het referendum gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvond, is de verwachting dat de opkomst van beide volksraadplegingen ongeveer gelijk zal zijn.

  In 45 gemeenten vonden door gemeentelijke herindelingen geen gemeenteraadsverkiezingen plaats, maar konden burgers in het referendum wel hun mening laten horen.

  De nieuwe wet, die ook wel 'aftapwet' of 'sleepwet' wordt genoemd, geeft de Nederlandse geheime diensten AIVD en MIVD meer bevoegdheden om internetverkeer op de kabel af te tappen.

   

  Wat staat er eigenlijk in de omstreden 'aftapwet'?

   Wat staat er eigenlijk in de omstreden 'aftapwet'?

  Raadgevend referendum

  De uitslag van het referendum is niet bindend, maar raadgevend: de uitkomst dient als advies aan het kabinet. De 'aftapwet' is al aangenomen. De Tweede Kamer ging in februari 2017 akkoord met de nieuwe Wiv. In juli volgde de Eerste Kamer.

  Premier Mark Rutte noemt de nek-aan-nekrace "razend spannend". "Als het 'voor' wordt veranderen we niks en als het 'tegen' is gaan we heroverwegen zoals in de wet staat", zei hij tegen de NOS.

  Het referendum werd in november afgedwongen op initiatief van een groep studenten, nadat de Kiesraad oordeelde dat de drempel van de benodigde 300.000 handtekeningen ruimschoots was gehaald.

  De wet zou in eerste instantie op 1 januari 2018 in werking treden. Dat werd later uitgesteld naar 1 mei. Reden daarvoor was dat de benoeming van de leden van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) nog niet rond was. Deze nieuwe commissie gaat de aftapverzoeken van de geheime diensten vooraf beoordelen.

  De TIB bestaat uit twee oud-rechters en een technisch deskundige. In januari stemde de Tweede Kamer in met de benoeming van oud-AIVD'er en voormalig Fox IT-directeur Ronald Prins als technisch expert.

   

  Definitieve uitslag

  Op basis van de exitpoll is niet te stellen of een meerderheid daadwerkelijk voor de Wiv heeft gestemd. Ipsos hanteert een foutmarge van 5 procentpunt voor zowel het opkomstpercentage als de uitslag.

  Als bij de officiële uitslag blijkt dat een meerderheid van de kiezers tegen heeft gestemd, moet de Tweede Kamer de wet opnieuw overwegen.

  De twintig kieskringen maken op vrijdag 23 maart om 10.00 uur bekend wat de definitieve uitslag van het referendum voor de betreffende kieskring is. Om diezelfde tijd maken de gemeenten ook de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in hun gemeente bekend.

  De Kiesraad maakt de definitieve uitslag van het referendum op donderdag 29 maart om 11.00 uur bekend.

  Door: NU.nl/ANP

  Lees meer over: 

  Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Referendum aftapwet Aftapwet

  Gewijzigd op 2018-06-08 08:02:23
  handtekeningafbeelding
 • donderdag 15 maart 2018 @ 01:04
  #10
  reactie op (#9) Vomie

  Goedemorgen, VOLGENDE WEEK RAADGEVEND...STEMMEN voor 'SLEEPWET' inlichtingendiensten... WEET U DAAR GENOEG OVER? Dan hier een artikel voor u, voor uw mening wellicht? - Dit zijn de voors en tegens van de Inlichtingenwet - Video afspelen  - overigens VANMORGEN, 15-3 ZIE ONDER! Nieuw bericht dat de VÓÓR stemmers vóór liggen uit diverse PEILINGEN... maar WÉÉT waarop u stemt, bijvoorbeeld: UW broer wordt verdacht van (-?) en de GEHELE DAMILIE KAN NU WORDEN AFGELUISTERD, GEHACKT? Doe een peilingwijzer ook op internet te vinden OVER DE NIEUWE INLICHTINGENWET!!

  Zie en lees art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  Groot deel inlichtingenwet onbekend bij kiezer

  GISTEREN, 16:00

  AANGEPAST GISTEREN, 18:57

  BINNENLANDPOLITIEKTECH

  ANP

  GESCHREVEN DOOR

  Joost Schellevis en Roselien Herderschee

  Veertig procent van de Nederlanders weet niet dat de nieuwe Inlichtingenwet regelt dat inlichtingendiensten op grotere schaal, ongericht mogen aftappen. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau I&O Research, op verzoek van de NOS.

  Het resultaat is best opvallend, aangezien het uitbreiden van de tapbevoegdheden een van de meest bediscussieerde onderdelen van de wet is. Nog minder mensen zijn ermee bekend dat er ook veel andere bevoegdheden in de wet geregeld zijn, zoals de aanleg van een dna-database.

  Video afspelen

   01:29

  Wie weet waar WIV over gaat

  Toch vindt twee derde van de ondervraagden zichzelf (redelijk) goed op de hoogte van de nieuwe wet. "Maar als je doorvraagt, zie je dat de bekendheid met onderdelen van de wet duidelijk kleiner is", zegt Laurens Klein Kranenburg van I&O Research. Mogelijk overschatten mensen hun kennis. "Dat is een onbewust proces."

  Toezicht

  In de nieuwe wet is ook geregeld dat er meer toezicht komt op de geheime diensten. Daarvan is iets meer dan de helft van de ondervraagden op de hoogte. Er komt een speciale commissie die toestemming moet geven voordat de diensten mogen aftappen of hacken. Dat komt boven op de toestemming van de minister, die al langer vereist was.

  De commissie weegt mee of tappen of hacken echt wel nodig is, maar ook of er geen lichter middel voorhanden is. Als de diensten met een minder grote privacy-inbreuk iets kunnen bereiken, moeten ze die methode gebruiken.

  Meer hacken

  In de nieuwe wet staat ook dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vaker mogen hacken. Dat de geheime diensten dat straks mogen, weten zes op de tien de ondervraagden niet.

  De diensten mogen straks zogenoemde derden hacken: mensen die niets fout hebben gedaan, mogen dan worden gehackt om toegang te krijgen tot een doelwit van de geheime dienst. Denk aan een huisgenoot of collega. Op diens apparaat mogen ze dan inbreken.

  Volgens de geheime diensten is dat nodig omdat doelwitten - zoals mogelijke terroristen of spionnen van buitenlandse inlichtingendiensten - hun beveiliging vaak wel op orde hebben, omdat ze weten dat ze mogelijk doelwit kunnen worden.

  Delen

  Dat de geheime diensten een database met dna-materiaal mogen opzetten, is bij ongeveer evenveel kiezers onbekend. Daarmee moeten bijvoorbeeld terroristen worden geïdentificeerd, maar volgens critici zijn er te weinig privacywaarborgen. Het is overigens niet zo dat iedereen zijn of haar dna zonder meer wordt bewaard. Daarvoor moet wel een aanleiding zijn. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het om enkele tientallen profielen.

  De belangrijkste punten van de Wiv komen voorbij in deze video:

  Video afspelen

   01:47

  Wat moet je weten over de nieuwe inlichtingenwet?

  Dat door de AIVD en MIVD verzamelde informatie mag worden gedeeld met buitenlandse veiligheidsdiensten, zonder dat die informatie is bekeken, weten zeven op de tien ondervraagden niet. Critici vrezen dat gegevens van onschuldige burgers onbedoeld terechtkomen in andere landen.

  Het delen van zogenoemde ongeverifieerde bulkgegevens mag nu ook al, maar omdat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer data mogen verzamelen, hebben critici privacyzorgen. Daar staat tegenover dat in de wet staat dat de diensten rekening moeten houden met de mensenrechtensituatie in een land, net als het democratisch gehalte, voordat er data worden gedeeld.

  Succesvol frame

  Dat het zo vaak over aftappen gaat, beperkt de discussie over één onderdeel van de wet, zegt Constant Hijzen van de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar de inbedding van geheime diensten in de samenleving. "Het is ten dele onontkoombaar, maar de wet gaat over nog véél meer dingen, die nu niet worden besproken", aldus Hijzen.

  De focus op aftappen kan volgens hem worden verklaard door het succesvolle frame van de tegenstanders. "Die hebben het over een sleepnet." Volgens de tegenstanders komt de mogelijkheid om op grotere schaal af te tappen daar namelijk op neer: zij vrezen dat informatie van onschuldige burgers wordt afgetapt en in een 'sleepnet' terechtkomt.

  De inlichtingenwet is een complex onderwerp met veel facetten, terwijl een 'sleepnet' instinctief te begrijpen is. "Van dat woord gaat iets ongerichts uit. Het wordt daardoor moeilijk om aan de wet te denken zonder aan het sleepnet te denken", aldus Hijzen.

  Sleepnet

  Ton Siedsma van Bits of Freedom, een van de eerste organisaties die het woord 'sleepnet' gebruikten, vindt het terecht dat het zo vaak over aftappen gaat. "Het is een hele controversieel punt van de wet, en wat ons betreft een van de grootste pijnpunten", zegt Siedsma.

  Desondanks probeert de organisatie ook andere 'zorgpunten' onder de aandacht te brengen. "We maken ons ook zorgen over het hacken van derden en het delen van data met buitenlandse diensten", aldus de privacystrijder.

  Op 21 maart mag via een raadgevend referendum gestemd worden over de nieuwe Inlichtingenwet, de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV), of door tegenstanders ook wel de 'sleepwet' genoemd. Dat referendum vindt gelijktijdig plaats met de gemeenteraadsverkiezingen.

  Opvallend is dat vier op de tien ondervraagden denken dat de inlichtingendiensten straks mensen mogen arresteren. Dat is niet zo. Slechts drie op de tien ondervraagden weten aan te geven dat dat niet klopt.

  Vier op de tien mensen die zeggen (goed) op te hoogte zijn van wat er in de nieuwe wet geregeld wordt, denken toch dat de wet die bevoegdheid toedicht aan de inlichtingendiensten. "Ook dit geeft aan dat mensen die zeggen goed op de hoogte te zijn van wat de nieuwe wet regelt, dat toch niet heel precies weten als het getoetst wordt en waarschijnlijk voor een deel gokken", zegt Klein Kranenburg.

  BEKIJK OOK

  Inlichtingendiensten plaatsten vorig jaar 3553 taps

  Wat is mijn referendumstem waard op 21 maart?

  Dit zijn de voors en tegens van de Inlichtingenwet

  Deel dit artikel: 

  TOEVOEGING DD 15 MAART 07.00 UUR:

   

  ANP

  De 'voor'-stem voor het referendum over de nieuwe Inlichtingenwet klinkt op dit moment luider dan de 'tegen'-stem. Dat beeld komt naar voren na een combinatie van vier recente peilingen.

  Hoewel de mate waarin die 'voor'-stem klinkt uiteenloopt, ligt het percentage 'voor'-stemmers in alle afzonderlijke peilingen hoger dan het percentage 'tegen'-stemmers.

  Uit een combinatie van recente peilingen rijst het beeld van een overwegende 'voor'-stem NOS / LARS BOGAARD

  Opkomstdrempel

  Om de uitslag van het referendum überhaupt geldig te laten zijn, moet eerst de opkomstdrempel van dertig procent gehaald worden. Drie van de vier peilers vroegen ook naar de 'opkomstintentie'. Zij vroegen de ondervraagden of ze überhaupt van plan zijn om te gaan stemmen voor het referendum.

  Volgens de peiling van Kantar Public wordt de opkomstdrempel met 33 procent net gehaald. Van de door I&O Research ondervraagden gaf 55 procent aan 'zeker wel' te gaan stemmen voor het referendum. Ook peiler Maurice de Hond verwacht dat de opkomst met meer dan 40 procent ruim boven de drempel van de 30 procent zal uitkomen.

  Het gecombineerde beeld van de peilingen in aanloop naar het Oekraïne-referendum liet echter ook steeds een opkomstpercentage ruim boven de dertig zien. Uiteindelijk werd de opkomstdrempel nipt gehaald, met 32 procent.

  Als je voor bent, moet je dan gaan stemmen?

  De opkomstdrempel werpt een barrière op voor voorstanders van de wet. Zij zijn er namelijk bij gebaat dat de opkomstdrempel niet gehaald wordt, want dan is de uitslag van het referendum niet geldig en gaan alle plannen hoe dan ook zo door als gepland.

  Het kabinet heeft maanden geleden al aangegeven de uitslag van het raadgevende referendum niet per se op te volgen. Maar bij een gehaalde opkomstdrempel en een uitgesproken 'tegen'-stem is de Kamer wel verplichtom opnieuw over de wet te praten.

  Tegenstanders van de wet moeten woensdag dus hoe dan ook naar de stembus. Voorstanders hebben twee opties: wel gaan en 'voor' stemmen, of niet gaan en hopen dat de opkomstdrempel niet wordt gehaald.

  Ten tijde van het Oekraïne-referendum gaf 16 procent achteraf aan dat zij niet waren gaan stemmen omdat ze hoopten dat de opkomstdrempel niet gehaald zou worden.

  BEKIJK OOK

  Groot deel inlichtingenwet onbekend bij kiezer

  Wat is mijn referendumstem waard op 21 maart?

  Dit zijn de voors en tegens van de Inlichtingenwet

  Deel dit artikel: 

   

   

  Gewijzigd op 2018-06-08 08:03:54
  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 23 februari 2018 @ 10:38
  #9
  reactie op (#7) Gotspe

  Hallo leden goede dag ik ben ook niet in alle gevalle voor een referenda hoor. Daar moet je zeker wel verstand van hebben van alles en dan kome er verkeerde uitslagen wel en meer mensen in hun rechte de grote dupe van alles. Nou dat is mijn mening en wens u nog goede dage!