Provinces+Of+The+Netherlands.gif

EEN FORUM VOOR U, heeft u een mening of een maatschappelijk onderwerp voor velen van belang, laat het ons eens weten? Dank! 

Kijkt u ook even of het onderwerp er mogelijk al ergens bij staat of in een andere rubriek?

TOP 12 ONDERWERPEN: d.d. november 2013

1. Osama Bin Laden dood                       5140 views

2. ING Bank, meer klachten over             2366

3. Incassobureaus onrechtmatig                 2179

4. Huren 120 euro omhoog                       1943

5. Pinnen bij parkeerautomaten                  1921                                              

6. NASA houdt speciale persconferentie    1873

7. Dode Alien gevonden in Rusland?           1844

8. Goede feestdagen voor 2011                  1767

9. Even berichtje voor de leden                   1758

10. Limonade voor soep                              1756

11. hallo Djekay en Tip Undercover in N     1739                                                  

12. Dure benzines – brandstoffen prijzen        513

 

2720 keer bekeken

NATIONALE POLITIE: o.a. REORGANISATIE EN EFFECT MISDAADBESTRIJDING

 • zondag 05 maart 2023 @ 00:04
  #18
  reactie op (#13) herman_dad

  Goedemorgen, KORPSSTERKTE, het OOSTEN VAN HET LAND ONDERBEDEELT, BEZET EN WESTEN RANDSTAD OVERBEDEELT? Uiteraard wel een beetje begrijpelijk, in de grote steden en Randstad wonen per saldo meer mensen, is meer 'te doen' maar ook de oostelijke, landelijker provincies moeten zodanig een politiebezetting hebben dat er zeker op primaire  alarmeringen voldoende gereageerd kan worden en dat is nu niet altijd of lang niet altijd mogelijk.

  Nog buiten het feit dat vele zaken niet meer behandeld kunnen of gaan worden....

  Zie het staatje in het artikel, Amsterdam, nu Regio Amsterdam-Amstelland heeft een 5000  man/vrouw maar dat was ook in 1970 b.v. al en of daar nu, geheel andere werkwijze maar ook veel gecompliceerder maatschappij iets aan of vanaf kan is maar de vraag,,,,,

  Ook in juridisch en maatschappelijk opzicht een 'must', zoals nu een overheidsdwaling die weer aan het licht komt hiermede.

  Ook daarom geplaatst op de clubs B.v.: http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ of: http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/ of: http://justittieledwalingen.clubs.nl/ -

  Zie en lees verder art van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

    ANP

  NOS Nieuws•Vandaag, 06:00•Aangepast vandaag, 11:25

  Oost-Nederland krijgt te weinig agenten, de Randstad juist relatief veel

  • Jorn Jonker verslaggever Den Haag

  • Sjoerd Mouissie Datajournalist

  Bij de verdeling van politieagenten over het land komt vooral Oost-Nederland er slecht vanaf, blijkt uit onderzoek van de NOS. De drie grootste steden krijgen juist relatief veel agenten, doordat politiek Den Haag jarenlang van de eigen regels is afgeweken.

  Het geld voor de politie moet elk jaar verdeeld worden over de tien regionale eenheden. Maar het systeem dat in 2010 werd bedacht om dat zo eerlijk mogelijk te doen, is in de jaren daarna niet gebruikt, terwijl die verdeelsleutel op papier nog steeds het geldende systeem is.

  Dat is in het voordeel van de drie grootste steden: die kregen meer agenten dan waar ze volgens de verdeelsleutel recht op hebben. Het noorden en vooral het oosten van Nederland komen er juist bekaaid vanaf. De eenheid Oost-Nederland heeft volgens het verdeelsysteem recht op zo'n duizend agenten extra, valt te concluderen op basis van een doorrekening van de NOS. Die is ook voorgelegd aan experts.

   NOS

  Voor Amsterdam zou het een forse min betekenen als de verdeelsleutel echt zou worden toegepast. Nu heeft de eenheid Amsterdam ruim 5000 agenten, maar volgens het systeem heeft het recht op minder dan 4000 agenten. Overal in het land knelt het en is er genoeg werk voor veel meer agenten. Dat hebben alle eenheden aangegeven, maar volgens het verdeelsysteem knelt het in de ene regio nu dus net wat meer dan in de andere.

  Het budgetverdeelsysteem is er gekomen om agenten "zo eerlijk en rechtvaardig mogelijk" over het land te verdelen, zoals toenmalig minister Guusje ter Horst aan de Tweede Kamer schreef. Er worden allerlei objectieve criteria in een formule gestopt, zoals het inwoneraantal, de hoeveelheid horeca en de oppervlakte van het gebied waar de eenheid werkt. Dat moet een betrouwbaar beeld opleveren hoeveel agenten er nodig zijn.

  Georganiseerde criminaliteit

  In plaats daarvan heeft het ministerie de verdeling van het aantal agenten al jaren vastgezet in een besluit. Dat zou zijn gebeurd op basis van hoe druk elke politie-eenheid het had rond 2010. De verdeling in dat besluit is daarna bevroren en de overgang naar de Nationale Politie leidde volgens betrokkenen tot zoveel bestuurlijke drukte, dat verhuizing van politiesterkte er niet meer bij kon.

  In het besluit staat bijvoorbeeld dat Oost-Nederland recht heeft op ruim 15 procent van alle agenten in Nederland. Als het besluit telkens updates had gekregen met behulp van de verdeelsleutel, zoals de bedoeling was, zou het ruim 17 procent moeten zijn.

  Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt in reactie dat de daadwerkelijke aantallen agenten in een regio extra kunnen afwijken van de verdeelsleutel. In de loop van jaren ging er geld en mankracht naar bepaalde thema's vanwege "maatschappelijke problematiek", bijvoorbeeld naar rechercheurs die georganiseerde criminaliteit gingen onderzoeken in een bepaalde regio of naar mensen die werden aangetrokken voor de beveiliging van personen.

  De aanrijtijden zijn veel te lang, dat kan grote gevolgen hebben.

  Hanneke van der Werf, Tweede Kamerlid D66

  De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, ook regioburgemeester van Oost-Nederland, zegt dat hij extra agenten in zijn gebied goed kan gebruiken. Hij merkt dat het vanwege de afstanden in de regio vaak lang duurt voor ergens politie is.

  D66-Kamerlid Hanneke van der Werf weet dat vertegenwoordigers uit het oosten van het land al vaker hebben aangegeven zwaar onderbemand te zijn. "Ze hebben daar helemaal gelijk in, dat bewijst dit eens te meer. De aanrijtijden zijn veel te lang, dat kan grote gevolgen hebben. Zowel voor de agent die te lang moet wachten op een collega, als voor de maatschappij." Ze eist van het ministerie uitleg en wil dat agenten voortaan op basis van actuele feiten worden verdeeld.

  "We hebben overal te weinig mensen", zegt Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. Ook al zitten de grote steden volgens de verdeelsleutel ruim in de politiemensen, in de praktijk komen de eenheden daar ook agenten tekort. "Het is vechten vanwege schaarste. Op het platteland halen we de aanrijdtijden niet, maar in de grote steden krijgen we het rooster ook niet rond. We kunnen lang niet alle zaken aanpakken waar we zicht op hebben." De politiebond pleit al langer voor een nieuwe verdeelsleutel.

  Sturen op etniciteit

  Opmerkelijke factoren in de verdeelsleutel zijn de aanwezigheid van "niet-westerse allochtonen" in het algemeen en "niet-westerse allochtonen 15-30 jaar". De opstellers van het budgetverdeelsysteem gaan ervan uit dat hoe meer "niet-westerse allochtonen" er zijn in een gebied, hoe drukker de politie het daar heeft en hoe meer agenten er in een regio moeten worden ingezet.

  De factor weegt minder zwaar dan bijvoorbeeld oppervlakte, waardoor er dus meer agenten naar regio's buiten de grote steden zouden moeten. Maar het principe stuit D66-Kamerlid Van der Werf tegen de borst. "Het is belachelijk dat de politie-inzet mede gebaseerd is op het geboorteland van mensen."

  Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn mensen met een migratieachtergrond wel oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Maar als er gecorrigeerd wordt voor sociaaleconomische factoren, dan zijn mensen met een migratieachtergrond juist licht ondervertegenwoordigd.

  Uit studies blijkt dat criminaliteit niet met achtergrond is te verklaren, maar wel met hoe arm de buurt was waar iemand in opgroeide. Het ministerie zou er in een nieuw systeem dus ook voor kunnen kiezen om meer politie in te zetten in bijvoorbeeld armere wijken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt alle scenario's te onderzoeken op weg naar een nieuw systeem: "Waarbij ook wordt gekeken naar de wenselijkheid van factoren."

  Platteland onderspit

  Want er wordt nu gesproken over een nieuwe verdeelsystematiek, stelt het ministerie. Kamerlid Caroline van der Plas van BBB vroeg eerder al tevergeefs aan minister Yesilgöz of er meer vertegenwoordigers van kleine gemeenten zouden kunnen aanschuiven bij overleggen daarover, omdat ze vreest dat 'het platteland' anders opnieuw het onderspit delft.

  De politie reageert dat de bestaande verdeling, die dus al jarenlang bevroren is, de enige geldende regel is en dat het te bezien is of de verdeelsleutel echt een beter resultaat geeft.

  Deel dit artikel: 

  handtekeningafbeelding
 • zondag 04 december 2022 @ 00:05
  #17

  Goedemorgen, HET GEWELD BIJ DEMONSTRATIES NEEMT ZODANIGE VORMEN AAN, dat de ME BETER UITGERUST MOET WORDEN, mogelijk met nieuwe wapens en/of andere mogelijkheden, kleding o.a.? Maar ook in (groot) materieel als waterwerpers e.d. 

  Zie en lees verder art. van NOS NIEUWS Twitter (bron)

  ANP     NOS Nieuws•Vandaag, 10:22

  ME wordt beter voorbereid op relschoppers, extra wapens een optie

  De politie gaat de mobiele eenheid (ME) vernieuwen. Komend jaar worden de training en tactieken van de ME vernieuwd. Ook krijgen ME'ers mogelijk extra niet-dodelijke wapens, al is daarover nog geen duidelijkheid.

  Op basis van onderzoek in opdracht van de korpsleiding zegt politiechef Frank Paauw dat een uitbreiding van de bewapening nog niet meteen doorgevoerd gaat worden.

  "Wij wilden onderzocht hebben of we aanvullende middelen nodig hebben om de veranderende omstandigheden veilig het hoofd te bieden. Eventuele uitbreiding van geweldsmiddelen moet natuurlijk zeer zorgvuldig worden gewogen", zegt Paauw.

  Neutrale politie

  De aanleiding om de uitrusting mogelijk uit te breiden is het massale, georganiseerde en gerichte geweld waar de politie steeds vaker mee wordt geconfronteerd, staat in een verklaring.

  De politie refereert aan een coronademonstratie in 2021 waarbij agenten genoodzaakt waren te schieten. Fred Westerbekzei destijds tegen de NOS dat relschoppers daar alleen waren om de confrontatie te zoeken met de politie.

  "De politie wordt door een deel van de bevolking niet meer gezien als neutrale instantie, maar is zelf partij geworden bij rellen en demonstraties. Het is de vraag of de beschikbare middelen nog volstaan bij de uitoefening van onze taak", zegt Paauw.

  Bewapening van agenten en ME'ers nu

  Een reguliere agent beschikt over een bus pepperspray, een uitschuifbare wapenstok en een dienstpistool. Een ME'er heeft naast de uitschuifbare wapenstok ook een vaste lange wapenstok. Ook kan hij hondengeleiders met politiehonden, ME'ers te paard, waterkanonnen en traangasgranaten inzetten.

  Volgens Paauw willen de meeste ME-commandanten extra niet-dodelijke middelen kunnen gebruiken. "Zij ervaren een gat tussen de huidige bewapening en uiteindelijk het vuurwapen. Ik kan me hun wens goed voorstellen", aldus de politiechef.

  De onderzoekers raden desondanks af om het wapenarsenaal uit te breiden met rubberen kogels, beanbags of verfpatronen die de doelwitten met een kleur markeren.

  Volgens hen moet eerder worden gekeken naar een verbetering van de informatiepositie, besluitvorming, aansturing, opleiding en training. Ook de capaciteit en het beter inzetten van de bestaande uitrusting, zoals traangas wordt genoemd.

  Geweldsmiddelen bekeken

  Paauw zegt dat de huidige ME-uitrusting aanpassing verdient. "Bijvoorbeeld door meer bescherming aan zij- en achterkant en betere gehoorbescherming in de helm."

  Komend jaar start een nieuw programma om de paraatheid van de politie te verbeteren. Al ingezette ontwikkelingen worden versneld en nieuwe inzichten toegevoegd, meldt de politie.

  "Als de verbeteringen zijn doorgevoerd, bekijken we ook heel nadrukkelijk of de huidige geweldsmiddelen voldoen. Want we begrijpen de gevoelens van de ME'ers heel goed."

  Kleinere waterwerpers

  De huidige zes waterkanonnen worden zo snel mogelijk vervangen. Tijdens een oefening afgelopen zomer bleek dat technische problemen voor onveilige situaties en met name klapbanden kunnen zorgen, schrijft de politie.

  "We werken hard aan een oplossing zodat we op korte termijn kunnen blijven beschikken over een waterwerper", zegt Paauw. "Verder wordt onderzocht of kleinere, wendbaardere en meer waterwerpers bijdragen aan een veiliger en effectiever optreden op straat."

  Duitse en Belgische waterkanonnen

  Afgelopen donderdag zei een politiewoordvoerder dat de zes Nederlandse waterkanonnen vanwege technische mankementen buiten gebruik waren. Afgelopen tijd werd onder meer een waterkanon uit Duitsland achter de hand gehouden.

  Deel dit artikel: 

  handtekeningafbeelding
 • zaterdag 05 september 2020 @ 01:29
  #16
  reactie op (#5) herman_dad

  Goedemorgen, 'DELTAPLAN' TEGEN IN DE STRIJD TEGEN DE 'DRUGSHANDEL'(MAFFIA) EN IS DIE NOG WEL TE WINNEN? Het is ook een groot maatschappelijk probleem en belang geworden om dit terug te dringen.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  Politiemensen haalden vorige week zakken met drugs uit een woning in Rotterdam ANP

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 19:52

  'Soort deltaplan moet uit de hand gelopen drugsindustrie aanpakken'

  Er moet de komende tien jaar veel meer worden gedaan aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Nederland, zowel landelijk als regionaal en lokaal. Liquidaties, enorme cocaïnevangsten in de Rotterdamse haven en de moord op advocaat Derk Wiersum zijn slechts enkele voorbeelden van de steeds verder uit de hand lopende drugsindustrie in Nederland.

  Daarom moet er een soort deltaplan komen, een 'pact voor de rechtsstaat', concludeert oud-burgemeester Peter Noordanus van Tilburg in een rapport dat morgen openbaar wordt. Noordanus is ook voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning, een overleggroep met het OM, de Nationale Politie, de Belastingdienst, verschillende ministeries en stedennetwerken als de Nederlandse gemeenten (VNG) en de G40.

  "Ons land heeft de afgelopen jaren tal van waarschuwingen gehad", schrijft Noordanus. Zijn rapport liegt er niet om: er moet veel gebeuren en snel. "Het gaat om de erkenning dat we de drugscriminaliteit massiever, innovatiever, sneller en breder moeten aanpakken dan tot nu toe."

  Hogere straffen en meer kroongetuigen

  "We realiseren ons onvoldoende dat de verschillende incidenten, zoals de opgerolde cocaïnewasserij in Nijeveen en de martelkamers in Brabant, staan voor een grote georganiseerde drugsindustrie in ons land", zegt Noordanus tegen de NOS. "En die kun je alleen terugdringen door er met een meerjarig, integraal plan aan te gaan werken."

  Wat is ondermijnende criminaliteit?

  Het is niet in één zin te vangen, maar de politie beschrijft het als: "De vermenging van de onderwereld en de bovenwereld, de sluipende bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, overheidsambtenaren en bedrijfsleven, bedreigde bestuurders en ambtenaren, afpersingspraktijken, de innesteling van criminele fenomenen in buurten en woonwijken of het ontstaan van 'vrijplaatsen'. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal."

  Het rapport pleit voor verschillende aanpassingen in de huidige aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals regionale ondermijningsbrigades, meer internationale opsporingsonderzoeken en een aanzienlijke verhoging van de strafmaat. "De huidige straffen worden door criminelen letterlijk op de koop toegenomen", stelt het rapport. "Ze liggen internationaal op zo'n laag niveau dat het mede verklaart waarom de drugsproductie in Nederland wordt geconcerteerd."

  Noordanus wil ook aansturen op verruiming van de kroongetuigen-regeling: "Gebruik van kroongetuigen is een onmisbaar middel om gesloten criminele drugsorganisaties te kunnen opsporen en hard te raken." Nu zijn de wettelijke mogelijkheden daarvoor onvoldoende, zegt hij: "Net als een goede manier van bescherming."

  Fonds met 400 miljoen

  Hij concludeert dat er structureel meer geïnvesteerd moet worden en stelt dat er een structureel ondermijningsfonds nodig is met daarin 400 miljoen euro. "Dat is veel geld, maar de drugsindustrie levert ons ook enorm veel schade op. Denk aan grote geweldsincidenten en imagoschade richting andere landen, maar ook aan jongeren die al op jonge leeftijd in die drugsindustrie terechtkomen. Dat kun je je maatschappelijk niet permitteren."

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 04 oktober 2019 @ 01:06
  #15
  reactie op (#14) herman_dad

  Goedemorgen, DRIE MEDEWERKERS POLITIE NOORD-HOLLAND BUITEN FUNCTIE GESTELD. De misdaad lijkt toe te nemen, gevallen van geweld tégen de politie ook, het (vuur)wapengebruik door de politie idem, en ook binnen het Korps lijkt het dat de toename van ongewenst gedrag of zelfs strafbaar gedrag toeneemt? WAT IS ER MIS IN DE MAATSCHAPPIJ?

  Zie verder ook http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/

  Zie en lees verder art. van RTL-NIEUWS Twitter (bron)

  Strafbaar feit

  Verdenkingen ernstig plichtsverzuim en ongewenst gedrag bij politie Noord-Holland.

  03 oktober 2019 19:06 Aangepast: 03 oktober 2019 19:26

  Politie, ter illustratieBeeld © ANP

  Een vrouw en twee mannen in dienst bij de politie-eenheid Noord-Holland zijn buiten functie of op non-actief gesteld. Er bestaan afzonderlijke verdenkingen van een strafbaar feit, ernstig plichtsverzuim en ongewenst gedrag.

  Een van de mannen (51) werd gisteren na een oriënterend onderzoek wegens ongewenst gedrag op non-actief gesteld. Dat gebeurde na een klacht van een politiemedewerkster.

  Dienstwapen ingeleverd

  De andere man (45) en de vrouw (39) worden verdacht van ernstig plichtsverzuim, werd vandaag bekend. Bij de vrouw is er ook nog een vermoeden van een strafbaar feit. Het tweetal is buiten functie gesteld en heeft hun dienstwapen in moeten leveren.

  Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie Noord-Holland doet het onderzoek. Over het onderzoek worden geen verdere mededelingen gedaan.

   Lees ook:

  Adviseur slaat alarm: 'Politietop kijkt weg bij wangedrag agenten'

  Eerder deze week meldde NRC dat er tegen de teamchef van de politie Haarlemmermeer onderzoek zal worden verricht na mogelijke seksuele intimidatie door de man. Op last van zijn leidinggevenden heeft hij zijn werk neergelegd. 

  Het is niet duidelijk of de teamchef de 51-jarige medewerker is. Ook daar doet de politie geen verdere mededelingen over.

   Lees ook:

  Achtste agent basisteam Horst/Peel en Maas buiten functie gesteld

  Drugscriminelen grijpen hun kans door falend beleid?

  Zie video in oorspronkelijke artikel

  0:00/0:00

  Politiechef Akerboom verwijt de politiek wispelturigheid, waardoor de drugscriminaliteit niet consequent kan worden aangepakt. Maar klopt dit wel?RTL Nieuws / ANP

  Politie in Nederland Nationale Politie CorruptieNoord-Holland

       

  Gewijzigd op 2019-10-04 01:08:17
  handtekeningafbeelding
 • zondag 14 juli 2019 @ 00:28
  #14
  reactie op (#13) herman_dad

  Goedemorgen, KLOKKENLUIDER DOET 'BOEKJE OPEN' OVER GEDRAG POLITIEMENSEN tav gedrag binnen het eigen Korps alleen al t.a.v. 'minderheden en homo's' o.a. Klokkenluider hekelt 'lelijk gedrag' politietop, korpschef geschrokken Korpschef Akerboom is enorm geschrokken van dit bericht? Tsja.... wij ook.... Overigens dit artikel ook hier geplaatst, vanwege ook een groot maatschappelijk belang, de integriteit van het Nationale Politiekorps. Zie voor veel meer nieuws over de Politie, hulpverleningsinstanties, K-Marechaussee, militairen etc... op club: http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/  

  'Cultureel antropoloog Sinan Çankaya promoveerde in 2011 op de integratie en uitsluiting van etnische minderheden in de politiecultuur en is adviseur diversiteitsmanagement. Uit recente wetenschappelijke publicaties blijkt volgens hem dat er sindsdien weinig is veranderd.'

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  Politie: diverser maken van het korps zeer moeilijk.

  ANP

  VANDAAG, 21:01

  BINNENLAND

  De portefeuillehouder diversiteit bij de Nationale Politie herkent zich "zeer goed" in de kritiek dat vrouwen, homo's en agenten met een niet-westerse achtergrond zich binnen de eigen politieorganisatie niet altijd veilig voelen.

  Politiecoach Carel Boers zei vandaag in NRC Handelsblad dat de korpsleiding meldingen over misstanden als seksuele intimidatie en aanrandingen consequent negeert. "De norm wordt gesteld door blanke, oudere heteromannen", zei hij. Dat leidt ertoe dat agenten "zich op het politiebureau vaak veel onveiliger voelen dan bij de uitoefening van hun taak op straat".

  "Een groot aantal punten herken ik zeer goed", zegt portefeuillehouder Lute Niewerth in een reactie tegen de NOS. "Een aantal collega's in ons korps voelt zich niet welkom en op bepaalde punten buitengesloten. Dan heb ik het met name over collega's met een homoseksuele of niet-westerse achtergrond."

  Lute Niewerth NOS

  Volgens Niewerth probeert de politie dit probleem al zo'n twintig jaar aan te pakken. "Maar ik kan u verzekeren, het is heel moeilijke problematiek waar we mee bezig zijn." De toenemende diversiteit bij de politie leidt er volgens hem toe dat agenten elkaar niet meer automatisch op alle punten aanvoelen en begrijpen.

  Als er sprake is van discriminatie, pesten en uitsluiting zal de leiding niet schromen om scherp en hard op te treden, zegt Niewerth. "Maar als je wilt straffen moet je het kunnen aantonen. Dat is best ingewikkeld."

  Inlevingsvermogen

  De politiebond NPB kreeg vandaag honderden reacties binnen, ook van mensen die de kritiek onderschrijven. Toch komt regelrechte discriminatie of pesterij niet heel veel voor, meent Niewerth. "Ik wil dat niet bagatelliseren, maar als je het hebt over incidenten, hoe oud zijn die dan? Elk incident is er een te veel, maar als er veel incidenten zijn verbaast mij dat niet, want er zijn gelukkig heel veel collega's met een diverse achtergrond die soms al dertig jaar bij de Nationale Politie werken."

  Volgens Niewerth is gebrek aan inlevingsvermogen een vaker voorkomend probleem. "Als je wit bent en westers opgevoed is het soms moeilijk om in te voelen wat de problemen van een ander zijn." Dat leidt tot woede en onbegrip. Belangrijk is volgens hem dat je daar met elkaar over praat.

  Positief vindt Niewerth dat agenten met een diverse achtergrond in tal van functies zijn ingestroomd. "Bij de top loopt dat nog iets moeilijker. Ik zou daar graag een versnelling zien en dat wil de korpsleiding ook."

  'Weinig verandering'

  Cultureel antropoloog Sinan Çankaya promoveerde in 2011 op de integratie en uitsluiting van etnische minderheden in de politiecultuur en is adviseur diversiteitsmanagement. Uit recente wetenschappelijke publicaties blijkt volgens hem dat er sindsdien weinig is veranderd.

  "Vrouwen, homoseksuelen en migranten vallen buiten het ideaalbeeld van de witte heteroman en moeten permanent bewijzen dat ze een goede agent zijn", zegt Çankaya. "Dat uit zich in opmerkingen en grappen die soms ronduit racistisch zijn."

  Agenten met een migratieachtergrond krijgen ook nog eens te maken met wantrouwen, zegt hij. "Ben jij loyaal aan de politie of de veronderstelde eigen etnische groep?" Dat wantrouwen is er bij witte agenten op straat, maar ook bij het middenmanagement en het hoger kader.

  Schrale opvatting

  Volgens Çankaya los je de problemen niet op door bij de instroom van nieuwkomers extra aandacht te hebben voor diversiteit. Daar wordt nu heel erg op gehamerd, maar Çankaya noemt dat een "schrale opvatting" van wat er moet gebeuren.

  Als je een succesvol diversiteitsbeleid wil nastreven, moet je je juist richten op de witte heteroseksuele meerderheid die er al jaren zit, denkt hij. "Zij moeten zich openstellen voor nieuwe ideeën en een veranderende samenleving. Het korps moet mee veranderen."

  Dat bereik je volgens Çankaya door mensen in de top en het kader daaronder verantwoordelijk te maken voor diversiteitsbeleid, ook mensen die denken: integriteitsbeleid gaat niet over mij.

  "Als dat niet gebeurt, krijg je een draaideur-effect", zegt Çankaya. Je haalt dan volgens hem wel nieuwe diverse agenten binnen, maar die raken dan ontmoedigd en zullen de organisatie snel weer verlaten.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel: 

  handtekeningafbeelding
 • woensdag 08 mei 2019 @ 00:29
  #13
  reactie op (#12) Gotspe

  Goedemorgen, POLITIE WIL KOMENDE 7 JAAR MINIMAAL 17.000 AGENTEN WERVEN en de korpssterkte daarmede gelijk houden. Komende jaren gaan er ook velen met pensioen en velen zijn nu ook al aan 'einde loopbaan', boven de 60 jaar (vroeger dan met functioneel leeftijdsontslag) wordt het steeds moeilijker? Bij de 'testen sollicitatie' is het resultaat echter maar 1 op 13 die doorgaat naar de opleiding. Een groot maatschappelijk belang ook voor de maatschappij om deze een beetje 'leefbaar' te houden en dat wordt nu veelal opgelost met de 'boa's', handhavers die in feite hetzelfde werk doen.

  Zie en lees verder art. van SBS6 HART VAN NEDERLAND Twitter (bron)

  Politie wil komende 7 jaar zeker 17.000 agenten gaan werven

  7 MEI 2019, 00:35 / UPDATE: 7 MEI 2019, 08:11

  De politie wil de komende zeven jaar 17.000 nieuwe politieagenten binnenhalen. Daarvoor begint dinsdag een grote wervingscampagne op internet, televisie, op sociale media en op straat.

  Tegelijk werft de politie ook medewerkers voor andere zaken bij de politie zoals IT’ers, die ook hard nodig zijn binnen de organisatie.

  Mens achter het uniform

  In de campagne wordt ingezet op het uiteenlopende werk dat de agent dagelijks doet. Ook wordt de mens achter het uniform belicht, verteld door agenten in de campagnefilms. Op de speciale site staat informatie over de eisen die aan de politieopleiding vastzitten. Nieuwe agenten krijgen na de opleiding gegarandeerd een baan, benadrukt de politie.

  Volgens de Politieacademie is er voldoende capaciteit om de komende jaren zo veel aanwas op te leiden. Per jaar kunnen er 2000 mensen aan de opleiding tot basisagent beginnen en dat aantal wordt de komende jaren tijdelijk opgeschroefd naar 2400, zegt een woordvoerder van de academie. ”Het wordt druk maar het is te doen.”

  Meer docenten en extra opleidingslocatie

  De groei in leerlingenaantallen is mogelijk doordat er meer geld beschikbaar is en extra docenten worden aangetrokken. Ook komt er een zevende opleidingslocatie bij.

  De politie hoopt dat veel mensen reageren, want na allerlei testen bij de selectieprocedure gaat in de regel maar één op de dertien kandidaten voor de agent op mbo-niveau door. Eenmaal op de opleiding is de uitval laag, aldus de woordvoerder.

  ANP

  MEER OVER

  POLITIE POLITIE ACADEMIE

  Van homo sapiens naar homo galacticus

  Van homo sapiens naar homo galacticus
  Door: bookspot.nl

  meer info advertorial

  GERELATEERD

  Gewijzigd op 2019-05-08 00:30:46
  handtekeningafbeelding
 • zaterdag 11 augustus 2018 @ 15:32
  #12
  reactie op (#11) herman_dad

  Goede middag in Holland, ben weer even hier. Ik zie hier ook dit artikel en ben het grotendeels juridisch er mee eens. Ik heb al geantwoord in uitgebreidere zin op de Politieclub ook. Via de laptop hier niet weer, maar leest u daar even? 

  Nu ik wens u dan allen nog een goede zaterdag en zondag vooral morgen.

 • vrijdag 10 augustus 2018 @ 00:43
  #11
  reactie op (#10) herman_dad

  Goedemorgen, MEER HOGE POLITIECHEFS IN OPSPRAAK, INTEGRITEITSPROBLEMEN. HET WAS AL BEKEND, ONTSLAGEN ZELFS, voormalig commissaris Ad Smit, nu nog 3 namen die door de media naar buiten zijn gekomen in hetzelfde onderzoek en wel voor KENNELIJK DEZELFDE AMBTS-INTEGRETEITS ZAKEN als de daarvoor eerder ontslagen chef zelfs?! Ook een strafrechterlijk onderzoek loopt nog en dat laten we aan de rechter. 

  AANVULLING DD 11-9-2018: In nieuwsitem AT5 werd gemeld, hoofdcommissaris Aalbersberg, inderdaad verklaarde eerder al eens in interview: 'Ik had kaartje gekocht via de POLITIE' EN ZEKER IK HAD HET OOK (PRIVÉ) kunnen bestellen via b.v. internet'... ook een 'leermoment voor mij was dit, ik wist niet dat dit kon'.. en heeft vrijwel direct de kaartjes zelf betaald. Maar dan nog, deze man had zéker moeten (be)denken, de POLITIE (man) verkoopt toch geen kaartjes voor een wedstrijd of ander evenement... hier klopt iets niet..? Tjsa.. zie verder. En volgens het OM waren de beide officieren van Justitie daar om 'beroepsmatige redenen of uit hoofde van hun functie'.. Ook dan, als dit beroepsmatig of van dienstwege is, LEGITIMEER JE JE in burger zijnde, en voor Politie, Brandweer, GGD, Justitie, andere bekende hulpverleningsinstanties, van 'dienstwege daar of beroepsmatig... HOEF JE HELEMAAL GEEN TOEGANG TE BETALEN UITERAARD... doordenkertje...

  Natuurlijk zullen niet álle 'vergrijpen' voor een ieder helemaal hetzelfde zijn, maar wel in zijn algemeenheid kunnen we stellen, GELIJKE MONNIKEN, GELIJKE KAPPEN PRINCIPE? Indien niet zo gehandeld spreken we ook hier van een grote Juridische Dwaling en zie later ook nog eens een Politieke Blunder en ambtelijke gevolgen van en voor de pas aangestelde burgemeester Amsterdsm, Halsema... en ALGEMEEN KORPSCHEF Nationale Politie, Akerboom. Immers zij wekken nu ook de indruk tenminste 'de één te sparen en de ander niet', VRIENDJESPOLITIEK valt immers ook onder artikel 177 Strafrecht in die zin, doordenkend weer waarom de één wel en de ander JUIST niet... Bovendien is de Wet (177 Sr vrij duidelijk daarover, en 'medeplichtig' is een nog groot woord maar de indruk dat...??

  Het vreemde is hier echter dat - volgens de media - deze drie genoemden 'slechts' een BOETE ZOUDEN KRIJGEN? En nog opvallender is dat één der genoemden, Schaap, momenteel door de overleden burgemeester Van der Laan bij de BRANDWEER AMSTERDAM ALS KORPSCHEF is aangesteld om: INTERNE KENNELIJKE GROTE INTEGRITEITSPROBLEMEN DAAR AAN TE PAKKEN. Zijn aanblijven dáár, bij de Brandweer is nu zeker HOOGST ONWENSELIJK geworden op zijn minst, totaal ongeloofwaardig nu... Je kunt niet een Korps, medewerkers leiden, 'GROOT OOK IN DE MEDIA COMMENTAAR HEBBEN OP HEN en zelf voor zaken in OPSPRAAK zijnde'...

  ZIE OOK CLUB POLITIE, EN ALLES WAT ER MISGAAT, forumtopic ANDERE HULPVERLENINGSINSTATIES, onder BRANDWEER....http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/forum - http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ 

  Indien dit, hij wel in deze functie gehandhaaft wordt en hij daar aanblijft, dán heeft ook de pas aangestelde burgemeester Femke Halsema een groot POLITIEK probleem. Ook háár integriteit als politiek bewindspersoon is dan of komt dan weer in het geding. We wachten nu met spanning af op vervolg....

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS, RTL-NIEUWS, Twitter (bron) en

  AANVULLIG 07.00 UUR AT5-Nieuws: Zie en lees verklaring Schaap o.a.: Hij heeft, toen hij doorkreeg dat de geschonken kaartjes (in ieder geval dat, maar..?) niet via de verklaring van Smit althans, een bevriende relatie, aandeelhoudster van de ZIGGO Dome, kreeg maar door POLITIEGELD onterecht was verkregen, TERUGBETAALD. Net als de huidige chef eenheid Amsterdam, Aalbersberg, die NIET GESTRAFT WORDT, zelfs niet met een boete? En tevens worden ook 2 OFFICIEREN VAN JUSTITIE in dit artikel genoemd, idem, dito? En het OM 'ziet geen reden tot sancties'?? 

  Wel, zelfs als zou de eerste verklaring van Smit wél juist zijn geweest, 'ze kwámen van een aandeelhoudster (belanghebbende dus!) van de Ziggo Dome... dan nog hadden zo MOETEN WEIGEREN, het is namelijk tenminste een VERMOEDEN AL VAN OMKOPING, 'je weet nooit wat je immers als bestuurder van een organisatie, van de overheid moet verwachten en als goede vrienden dan 'kunt regelen'? Zelfs een LEEK kan dit weten of vermoeden.... En dan worden nog een aantal, kennelijk zeer hooggeplaatsen NIET GESTRAFT of 'geen reden tot sancties'? Welke vragen roept dit op, WAAROM ZIJ NIET EN DE ANDEREN WEL?

  Klasse Justitie noemen we dit ook wel eens... en bovendien stelt de ambtseed/belofte dit ook vaak in de verklaring, 'dat zij nimmer middelijk, of onmiddellijk giften of beloften zullen aannemen die'... etc.  

  AMBTELIJKE OMKOPING: Art. 177 Wetb. van Strafrecht: 

  Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft: 1. Hij die een ambtenaar een gift of belofte doet dan wel een dienst verleend of aanbiedt met het oogmerk om hem te bewegen in zijn bediening, in strijd met zijn plicht, iets te doen of na te laten. 2.Hij die een ambtenaar een gift of belofte doet dan wel een dienst verleend of aanbiedt tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door deze in zijn huidige of vroegere bediening, in strijd met zijn plicht is gedaan of nagelaten... zie nog veel meer daar, maar alleen al het simpele feit, ook al is er nog niets gedaan of nagelaten om... is al voldoende. Zeker voor de ambtenaar zélf om na te (gaan) denken...    

  ALLE BETROKKENEN HIERIN GENOEMD, zijn tenminste al, HUN GEZAG KWIJT voorgoed, bij het 'aanklagen van mindere 'goden', de gewone man in de organisatie die misschien ook in de fout (is) gegaan?' ook al zouden ze hun 'kaartjes netjes hebben terugbetaald.... (veel) láter pas'? Zie boven, artikel 117 WvSr.? We zouden dan een rechterlijke uitspraak, 'ambtenaren- of zelfs strafrechter' moeten afwachten maar toch?  

  Overigens zouden alle betrokkenen ook de 'eer aan zichzelf kunnen houden', maar uiteraard is het een recht voor ieder, om de 'zaak aan te vechten' hoe dan ook weer.     

  Meer leden Amsterdamse politietop bestraft

  VANDAAG, 21:27

  BINNENLAND

  Leen Schaap als politieman op een foto uit 2015 HOLLANDSE HOOGTE

  GESCHREVEN DOOR

  Remco Andringa redacteur Politie en Justitie 

  De politie gaat nog eens drie leidinggevenden van het voormalige korps Amsterdam bestraffen vanwege plichtsverzuim. De hooggeplaatste politieambtenaren zouden onder meer op kosten van de politie bij concerten en voetbalwedstrijden hebben gezeten.

  Een van de politiemensen die over de schreef gingen is de huidige Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap, die officieel nog in dienst is bij de politie. De twee andere die worden bestraft zijn Willem Woelders, nu plaatsvervangend chef van de Landelijke Eenheid, en Jan Pronker, die nog steeds bij de politie in Amsterdam werkt, en wel als plaatsvervangend chef.

  Een van hen heeft zich ook schuldig gemaakt aan ongewenst gedrag, blijkt volgens bronnen van de NOS uit intern onderzoek dat naar de mannen is verricht.

  Honderden kaartjes

  Aanleiding voor het disciplinair onderzoek van de politie is de zaak rond de voormalige Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit. Hij werd ontslagen omdat hij honderden kaartjes voor voetbalwedstrijden, concerten en evenementen kocht van politiegeld. Ook ging hij met familieleden uit eten op kosten van de politie.

  De kaartjes gebruikte Smit zelf of gaf hij weg aan familie en vrienden. Ook zijn collega's maakten er gebruik van, zowel ondergeschikten als leidinggevenden van het toenmalige korps Amsterdam.

  Financiële sanctie

  Tegen elf politiemensen begon de politie daarom een intern onderzoek. Een aantal van hen wil de politie nu bestraffen, onder wie de drie leidinggevenden. Zij worden niet ontslagen maar krijgen een financiële sanctie. De betrokkenen kunnen nog in beroep tegen het voorgenomen besluit van korpschef Erik Akerboom.

  Schaap zegt in een reactie tegen NRC dat hij zich van geen kwaad bewust is. Bronnen binnen de uitrukdienst van de Amsterdamse brandweer, zijn huidige werkplek, verwachten dat zijn bestraffing niet zonder gevolgen zal blijven. De uitrukdienst ligt overigens al tijden overhoop met Schaap, die er is aangesteld om integriteitsproblemen aan te pakken.

  Woelders wil niet reageren op de kwestie. Pronker is niet bereikbaar voor commentaar. De politie wil niet inhoudelijk reageren op de disciplinaire straffen en de gevolgen ervan.

  Dit gaat het moreel van de troepen ten diepste raken.

  NPB-voorzitter Jan Struijs

  De Nederlandse Politiebond (NPB) noemt het "stuitend" dat opnieuw leden van de politietop over de schreef blijken te zijn gegaan. "Deze mensen hebben zelf jarenlang agenten disciplinair gestraft voor kleinere vergrijpen", zegt voorzitter Jan Struijs. "Dit gaat het moreel van de troepen ten diepste raken."

  Volgens de NPB getuigt de kwestie ook van weinig zelfreflectie binnen de voormalige Amsterdamse politietop. Schaap is gedetacheerd bij de brandweer uitgerekend om daar schoon schip te maken en Woelders sprak vorig jaar nog op een symposium over de aanpak van corruptie binnen de politie.

  BEKIJK OOK

  Amsterdamse politiechef ontslagen na misbruik bevoegdheden

  'Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit krijgt strafontslag'

  Deel dit artikel: 

  Politie wil Leen Schaap en andere vooraanstaande functionarissen straffen

  donderdag 09 augustus 2018  |  20:51

   Deel

   De Nationale Politie wil tien functionarissen, onder wie de huidige Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap en de plaatsvervangend eenheidschef van de Amsterdamse politie Jan Pronker, boetes opleggen omdat ze zich hebben laten trakteren door de ontslagen commissaris Ad Smit.

   Dat meldt NRC. Smit werd eerder dit jaar oneervol ontslagen wegens verduistering van politiegeld. Hij gaf duizenden euro's politiegeld uit aan etentjes en kaartjes voor concerten en voetbalwedstrijden in de Johan Cruijff Arena, waarvan een tiental politieagenten meeprofiteerden.

   Lees ook: Oud-commissaris Ad Smit kreeg herseninfarct door stress rond verduisteringsonderzoek

   Naast Schaap en Pronker zouden ook twee officieren van justitie van het parket in Amsterdam - Gabriëlle Hoppenbrouwers en Machiel Woudman - op kosten van de politie popconcerten hebben bijgewoond. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie deden zij dat vanuit hun functie als beleidsofficier en voetbalofficier. Het OM ziet geen reden tot sancties.

   Schaap is sinds 2016 brandweercommandant. Hij heeft de taak om binnen de brandweer de strijd aan te gaan met de mannencultuur.

   UPDATE 21.45 uur:
   In een reactie laat Leen Schaap weten: 'Ik ben al 30 jaar bevriend met Ad Smit. Hij heeft mij zelfs, als ambtenaar van de burgerlijke stand, getrouwd. De kaartjes die hij mij zelf aanbood voor een aantal concerten, zei hij te hebben gekregen van de beste vriendin van zijn vrouw, een aandeelhoudster van de Ziggo Dome. Ik had geen enkele reden om aan de uitleg van Smit te twijfelen. Toen ik hoorde dat Smit de kaartjes van politiegeld had gekocht, heb ik deze, net als de niet gestrafte hoofdcommissaris Aalbersberg, terugbetaald. Want waarom zou ik een kaartje van de politie nodig hebben?'

   Bron: AT5 Nieuws

   Meer Twitter: 

   RTL NieuwsGeverifieerd account @RTLnieuws

   'Tien politie-functionarissen worden beboet voor aannemen giften' https://www.rtlnieuws.nl/nederland/tien-politie-functionarissen-worden-beboet-voor-aannemen-giften …

   Gewijzigd op 2018-08-11 12:13:59
   handtekeningafbeelding
  • dinsdag 20 februari 2018 @ 06:29
   #10
   reactie op (#9) herman_dad

   Goedemorgen, meerderheid recherchezaken blijft liggen, door tekort aan rechercheurs en daardoor overbelasting van de werkzaamheden en de wel nog operende rechercheurs. Er zouden zeker 2000 man/vrouw bij moeten komen, volgens de politie zelf.  

   Zie en lees verder art. van NU.nl (bron)

   Dinsdag 20 februari 2018 

   Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

   'Meerderheid recherchezaken blijft liggen door overbelasting politie' 

   Foto: ANP

   Gepubliceerd: 20 februari 2018 02:47Laatste update: 20 februari 2018 04:43

   • De Nederlandse recherche is al jaren overbelast. Hierdoor kan een groot deel van de zaken niet worden onderzocht. De Nederlandse Politiebond stuurt dinsdag een rapport naar de Tweede Kamer over deze conclusies.

   De vakbond ondervroeg bijna vierhonderd rechercheurs, meldt de NOS dat al in het bezit is van het rapport Noodkreet recherche!.

   Vrijwel alle ondervraagden maken melding van grote problemen met onderbezetting en te hoge werkdruk. Zij stellen zich "uitgewoond" te voelen.

   Hierdoor komen rechercheurs amper toe aan goed onderzoek of criminaliteitsbestrijding. Zij schatten dat in totaal slechts één op de vijf zaken wordt opgepakt.

   Liquidaties

   De teams zijn vooral bezig met het oplossen van liquidaties, overvallen en geweldsmisdrijven. Andere takken van criminaliteit, zoals fraude, drugshandel of zedenmisdrijven, krijgen nauwelijks nog aandacht. Omdat er geen mensen beschikbaar zijn voor observatieteams, moeten onderzoeken worden gestaakt.

   Ook de forensische opsporing kan de vele aanvragen niet meer aan, staat in het rapport te lezen. Verder zijn de afdelingen zedendelicten overbelast door een groei in het aantal zaken van mensenhandel, kinderporno en wraakporno. De politievakbond noemt seksueel misbruik "een onderschat maatschappelijk probleem".

   Verouderde ict-faciliteiten

   Daarnaast signaleert de NPB een toename in het aantal misdrijven tegen ouderen, maar ook deze krijgen nauwelijks aandacht. De impact van deze misdrijven voor de groeiende groep senioren in de Nederlandse samenleving wordt chronisch onderschat, stellen rechercheurs, maar zij hebben geen tijd om hier veel aandacht aan te besteden.

   Andere problemen die de rechercheurs parten spelen volgens het rapport zijn de verouderde ict-faciliteiten en een gebrekkige samenwerking met partijen als de reclassering, jeugdzorg, gemeenten en de Belastingdienst. Tijd om deze contacten te onderhouden of verbeteren is er niet, aldus de rechercheurs.

   Om de problemen het hoofd te bieden moeten er op zeer korte termijn minimaal tweeduizend rechercheurs bij komen, stelt de NPB. De problemen zijn grotendeels te herleiden op de centralisatie tot één Nationale Politie.

   Door: NU.nl

   Lees meer over: 

   Nationale Politie Misdaad in Nederland

    

   Gewijzigd op 2018-05-28 06:50:26
   handtekeningafbeelding
  • maandag 19 februari 2018 @ 06:36
   #9
   reactie op (#8) herman_dad

   Goedemorgen, inmiddels worden er toch proeven genomen met de TASER (Strommstootwapen) en nu roept de politie zelf dat dit wapen algemeen ingevoerd moet worden, het is een succes, maar Amnestie International zegt juist van niet. Wat vindt u?  

   Zie en lees verder art. van NU.nl en/of Twitter (bron)

   Maandag 19 februari 2018 

   Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

   'Politie gebruikt taser te vaak en proef moet direct stoppen' 

   Foto: ANP

   Gepubliceerd: 18 februari 2018 23:10 Laatste update: 18 februari 2018 23:11

   • Amnesty International vindt dat de politie onmiddellijk moet stoppen met het experiment met de taser. 

   De manier waarop de politie het wapen gebruikt, brengt onaanvaardbare gezondheidsrisico's met zich mee, schrijft de mensenrechtenorganisatie in een rapport.

   Vier politieteams testen de taser sinds 1 februari vorig jaar, om te bezien of het stroomstootwapen breed beschikbaar moet komen voor agenten. Uit een tussenrapport stijgt een ontluisterend beeld op, aldus Amnesty, omdat het wapen vaak wordt gebruikt in situaties die dat niet rechtvaardigen.

   Gebruik

   Zo blijken agenten mensen te taseren die geen bedreiging vormen, zoals mensen die ongewapend of geboeid zijn of in een politiecel of separeerruimte van een ggz-instelling zitten.

   Ook worden veelvuldig stroomstoten direct op het lichaam uitgedeeld, terwijl de fabrikant waarschuwt voor de ernstige risico's daarvan, zoals een verhoogde kans op overlijden bij verwarde personen en mensen met astma of hartklachten.

   Afstand

   De taser is bedoeld om mensen van een afstand tijdelijk te verlammen, maar in 44 procent van de gevallen werd er direct op het lichaam getaserd om de persoon in kwestie pijn te doen en medewerking af te dwingen. Amnesty noemt dat zorgelijk en een schending van de mensenrechten, vooral waar het werd toegepast op mensen die al onder controle waren.

   De politie zegt de kritiek van Amnesty serieus te nemen, maar geeft aan dat de proef nog niet voorbij is en dat diverse kritiekpunten al zijn verwerkt in de training.

   De taser kan mogelijk het 'gat' opvullen dat agenten voelen tussen wapenstok en pepperspray enerzijds en vuurwapen en politiehond anderzijds, maar "de mond is en blijft het belangrijkste wapen van de politie", aldus de reactie. Sowieso geldt dat alle politiegeweld moet worden gemeld en getoetst, eventueel door de officier van justitie.

   Door: ANP

   Lees meer over: 

   Politie Amnesty

   Dreigen met stroomstootwapens door politie vaak al effectief 

   Foto: ANP

   Gepubliceerd: 17 februari 2018 08:12 Laatste update: 17 februari 2018 12:59

   • In een proefperiode van een jaar zijn stroomstootwapens 302 keer door politiemensen toegepast bij een incident. Uit voorlopige cijfers van de politie blijkt dat dreigen met gebruik van het wapen meestal voldoende is.

   In 183 gevallen kregen agenten weerspannige verdachten ermee onder controle.

   De cijfers uit de proefperiode van een jaar, die vorig jaar februari begon, worden meegenomen in een evaluatie van de Politieacademie. Die is volgens de plannen voor de zomer gereed, waarna het aan de politiek is om te besluiten of het stroomstootwapen wordt toegevoegd aan de politie-uitrusting.

   In de regio's waar het wapen werd uitgeprobeerd (Zwolle, Amersfoort, Rotterdam en Noord-Nederland) mogen de agenten het tot dat moment in elk geval blijven gebruiken.

   Penetratiewondjes

   Eerder meldde de politie al dat het inzetten van een stroomstootwapen het afgelopen jaar tientallen keren voorkwam dat zwaarder geweld nodig was. De politie test het stroomstootwapen omdat ze op zoek is naar een wapen dat minder dodelijk is dan het dienstpistool maar toch net zo daadkrachtig.

   Veel verdachten tegen wie het stroomstootwapen is gebruikt, zijn kort na afloop medisch onderzocht. Het letsel bleef in bijna alle gevallen beperkt tot een of twee kleine penetratiewondjes door de pijltjes.

   Amnesty

   Volgens Willem Woelders, voorzitter van de stuurgroep stroomstootwapen, zijn agenten enthousiast over de toepassing. Als ze het stroomstootwapen niet hadden, zouden ze eerder naar andere geweldsmiddelen moeten grijpen. "Met het stroomstootwapen kun je op een relatief eenvoudige manier mensen onder controle brengen, met een kleine kans op letsel. Andere geweldsmiddelen, zoals een hond, fors fysiek geweld of een vuurwapen, leveren meestal veel meer en ernstiger verwondingen op", stelt hij.

   De introductie leverde weerstand op, omdat in andere landen doden zouden zijn gevallen bij het gebruik van dit wapen. Onder meer Amnesty International liet zich kritisch uit over de introductie.
    

   Politie demonstreert gebruik stroomstootwapen in Rotterdam

    Politie demonstreert gebruik stroomstootwapen in Rotterdam

   Door: ANP/NU.nl

   Lees meer over: 

   Stroomstootwapens Nationale Politie

   Gewijzigd op 2018-05-28 06:52:14
   handtekeningafbeelding