Provinces+Of+The+Netherlands.gif

EEN FORUM VOOR U, heeft u een mening of een maatschappelijk onderwerp voor velen van belang, laat het ons eens weten? Dank! 

Kijkt u ook even of het onderwerp er mogelijk al ergens bij staat of in een andere rubriek?

TOP 12 ONDERWERPEN: d.d. november 2013

1. Osama Bin Laden dood                       5140 views

2. ING Bank, meer klachten over             2366

3. Incassobureaus onrechtmatig                 2179

4. Huren 120 euro omhoog                       1943

5. Pinnen bij parkeerautomaten                  1921                                              

6. NASA houdt speciale persconferentie    1873

7. Dode Alien gevonden in Rusland?           1844

8. Goede feestdagen voor 2011                  1767

9. Even berichtje voor de leden                   1758

10. Limonade voor soep                              1756

11. hallo Djekay en Tip Undercover in N     1739                                                  

12. Dure benzines – brandstoffen prijzen        513

 

3000 keer bekeken

LANDBOUW, VISSERIJ en VEETEELT en voedselproductie

 • zaterdag 11 juni 2022 @ 00:26
  #27
  reactie op (#26) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg: DE LANDBOUW: VANDAAG DAN KABINETSBESLISSING, IN 131 GEBIEDEN, SITUATIES MOET DE STIKSTOF MET SOMS 70% VERMINDEREN. In die omstandigheden komen dan de daar aanwezige landbouw/veeteeltbedrijven soms 70% in de problemen? Al veel boerenprotesten aangekondigd en zelfs vandaag al bij woning van landbouwminister maar daar is niet iedereen blij mee. En juridisch zullen er ook wel weer veel zaken komen of aangespannen worden? Veel artikelen daarover en volgt meer, wordt vervolgd zeker....  

  Zie en lees verder art. van NOS NIEUWS Twitter (bron) 

  UPDATE 11-06-22 23.00 uur: VVD achterban stemt nipt TEGEN deze uitvoering stikstofbeleid. Een unicum voor deze partij. 'Den Haag' zal hier toch iets mee moeten? Maar...?? En nog enkele artikelen hierover.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  NOS NIEUWS • POLITIEK • GISTEREN, 14:37 • AANGEPAST GISTEREN, 16:48

  In 131 gebieden moet stikstofuitstoot met 70 procent omlaag

  ANP

  In veel delen van Nederland moet de stikstofuitstoot met 70 procent worden teruggedrongen. Het gaat om 131 gebieden vlak bij kwetsbare natuur. Dat betekent dat niet alle boeren kunnen doorgaan met hun bedrijf, staat in de stikstofplannen die het kabinet vandaag naar buiten heeft gebracht.

  In het Nationaal Programma Landelijk Gebied staat per gebied hoeveel de stikstofuitstoot in 2030 moet zijn verlaagd om de natuur een kans te geven om te herstellen. In sommige is dat 12 procent, maar er zijn er dus ook 131 waar het heel fors uitpakt. Die liggen over het hele land verspreid, binnen een kilometer rondom een beschermd Natura 2000-gebied.

  De plannen leiden tot gemengde reacties. Lees ze hier.

  De provincies gaan nu met het plan aan de slag. Zij moeten voor 1 juli 2023 duidelijk maken hoe zij de doelen denken te bereiken. Ze kunnen daarbij maatregelen nemen voor de industrie, de bouw en het verkeer. Maar het grootste offer zullen zij van veehouders vragen. Die zijn volgens het RIVM nu nog verantwoordelijk voor ongeveer 60 procent van de in Nederland veroorzaakte stikstofneerslag in gevoelige natuurgebieden.

  Wat is stikstof en waarom is het zo'n groot probleem?

  2:57 Zie video in oorspronkelijke artikel

  Wat is stikstof en waarom is het een probleem?

  De verantwoordelijke ministers Van der Wal (stikstof) en Staghouwer (landbouw) zien voor de boeren in de kwetsbaarste gebieden drie mogelijkheden: zij kunnen hun bedrijf (verder) verduurzamen of verplaatsen, maar "het eerlijke verhaal is ook dat niet alle boeren door kunnen met hun onderneming".

  Het stikstofplan moet ertoe leiden dat de totale stikstofuitstoot in 2030, over acht jaar dus, 50 procent lager is. Voor de boeren geldt dat hun uitstoot volgens de plannen met 40 procent omlaag moet. Dat betekent dat er dan rond de 30 procent minder vee zal moeten zijn. Maar minister Van de Wal heeft al laten weten dat het om "richtinggevende doelen" gaat en dat zij niet "directief" aan de provincies gaat vertellen hoe zij die moeten bereiken.

  In deze gebieden moet de stikstofuitstoot omlaag:

  NOS

  Dat er een lastig stikstofbesluit aankwam, was al jaren duidelijk. In 2019 bepaalde de Raad van State dat het stikstofbeleid in Nederland niet deugde. Er werden vergunningen verstrekt aan veehouderijen en grote bouwprojecten in de buurt van natuurgebieden, in de hoop dat maatregelen voor natuurherstel de nadelige gevolgen van de stikstofuitstoot later wel zouden rechttrekken.

  De Raad van State vond dat dit niet langer kon en die uitspraak had enorme gevolgen. Allerlei bouwprojecten kwamen stil te liggen en voor veel boeren brak een onzekere tijd aan. Dat leidde tot meerdere grote demonstraties.

  Minister Van der Wal zei eerder deze week: "We hebben te maken met een juridische uitspraak die klip en klaar is: we moeten eerst minder stikstof uitstoten, we moeten eerst de natuur herstellen en pas dan kunnen we ook weer vergunningen verlenen. De enige manier om dit land van het slot te krijgen, is deze aanpak. Ik heb geen keuze."

  Voor de aanpak van het stikstofprobleem is 24,3 miljard euro gereserveerd, boven op de 7 miljard die er al was. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de ondersteuning van boeren die hun bedrijf niet of niet op dezelfde manier kunnen voortzetten.

  In podcast De Dag vertellen twee boeren uit De Peel welke impact het stikstofbesluit op hun leven heeft. Ankie Wijnen runt samen met haar man en een bevriend stel een melkveebedrijf dichtbij natuurgebied de Grote Peel. Ze vertelt openhartig over de zorgen en emoties die nu in haar gezin leven. Ze ziet de toekomst somber in.

  Joris van Lierop woont even verderop en heeft samen met zijn vader een pluimveebedrijf. Hij zit midden in het proces om het hele bedrijf van zijn vader over te nemen en is niet van plan te stoppen. Ook hij voelt de emoties, vertelt hij. Maar hij is vooral boos. Je kunt de podcast hier beluisteren.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

   

  Gewijzigd op 2022-06-11 22:28:00
  handtekeningafbeelding
 • zaterdag 14 mei 2022 @ 00:14
  #26
  reactie op (#25) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg: DE LANDBOUW: BOEREN ZIJN BANG DAT DE KOEIEN ALLEEN MET VERGUNNING NOG IN DE WEI MOGEN, op den duur. Om de stikstofuitstoot te spreiden en te verminderen? Dat komt door een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel. 

  Dan zou het 'Hollandse landschap' ook wel drastisch veranderen in aangezicht?

  Zie en lees verder art. van NOS NIEUWS Twitter (bron) 

  UPDATE 09-06-22 09.00 uur: DE LANDBOUW IS OP ENKELE PLAATSEN IN PANIEK GEZIEN DE NIEUWE STIKSTOFREGELS.... WÉÉR. En de visserij krijgt het steeds moeilijker ook met de UIT DE PAN RIJZENDE BRANDSTOFPRIJZEN, ook voor ieder trouwens, de benzineprijzen die eerst waren gedaald door accijnsverlaging maar nu weer nog boven de vorige 'prijs uitstijgt. 

  Toch een kleine positieve wending:

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • VANDAAG, 15:48

  Boeren bang dat koeien niet meer buiten mogen zonder vergunning

  Koeien buiten in Soest ANP

  Boeren zijn bang dat ze in de toekomst een vergunning nodig hebben om koeien buiten te laten lopen en het land te bemesten. Dat komt door een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel. Volgens boerenorganisaties kan die uitspraak tot gevolg hebben dat koeien op stal moeten blijven.

  Twee milieuorganisaties stapten naar de rechter omdat ze willen dat alle koeien die een boer heeft, en het bemesten van het land, worden meegewogen bij het afgeven van een stikstofvergunning.

  Melkveehouders hebben nu alleen een stikstofvergunning nodig voor koeien die op stal staan. Zodra een koe buiten loopt, valt ze buiten de stikstoftelling. Ook het bemesten van het land wordt niet meegenomen in de telling.

  De rechter kwam de Vereniging Leefmilieu en Mobilisation for the Environment tegemoet en oordeelde dat de provincie beter moet onderbouwen waarom de negatieve effecten van beweiden en bemesten buiten de stikstoftelling vallen.

  Veel Nederlandse Natura 2000-gebieden zijn gevoelig voor stikstof. En extra stikstofneerslag op die beschermde natuurgebieden is verboden, om verdere schade te voorkomen, benadrukken de milieuorganisaties.

  'Bijna onwerkbaar'

  "We zijn nu op een punt gekomen dat het stikstofbeleid wel heel erg ingewikkeld wordt", zegt Trienke Elshof, bestuurder van landbouworganisatie LTO en melkveehouder.

  Voor boeren wordt het gecompliceerd als ze straks inderdaad een vergunning moeten aanvragen voor koeien buiten en het bemesten, zegt Elshof. "Het betekent dat elke vergunning moet worden aangevuld met beweiden en bemesten, het wordt een tijdrovende zaak."

  Een vergunning voor bemesten wordt daarnaast nog moeilijker, zegt de melkveehouder. "De ene keer rijdt je de mest uit op akkergrond, de andere keer op een ander soort grond. En ook daar moet je een hele berekening op los laten. Het wordt dan bijna onwerkbaar."

  Trienke Elshof bij haar koeien EIGEN FOTO

  Bovendien is er een kans dat die vergunning niet wordt verleend. Koeien zouden dan dus op stal moeten blijven. Dat zou niet alleen vervelend zijn voor de boeren en de koeien, maar ook voor de consument, zegt Henk Bleker, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. "Mensen willen ook melk van weidekoeien. Een onderzoek van Milieudefensie toont aan dat mensen zelfs extra geld voor hun melk willen betalen als de koeien buiten lopen."

  Zere plek

  De commissie-Remkes adviseerde al om het beweiden en bemesten vrij te stellen van vergunningen, omdat het proces anders te ingewikkeld wordt. De overheid nam dat advies ook over.

  Maar dat is dus niet naar de zin van milieuorganisaties. Want hoewel koeien buiten minder stikstof uitstoten dan koeien in de stal (mest en urine worden buiten beter van elkaar gescheiden) zijn ze (samen met het bemesten) toch verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de stikstof.

  Van alle stikstofuitstoot door de agrarische sector komt ongeveer de helft van de ammoniak uit de stal en de andere helft van beweiden en bemesten, zegt hoogleraar milieu en duurzaamheid Jan Willem Erisman van de Universiteit Leiden.

  "De rechter heeft de vinger dus op een zere plek gelegd: op het vergunningensysteem", zegt de stikstofexpert. Een vergunning voor het hele bedrijf, in plaats van aparte vergunningen voor koeien in de stal, koeien in de weide en het bemesten, zou volgens Erisman beter zijn.

  "Bovendien gaat het nu telkens om kortetermijnzaken", zegt de hoogleraar. "Bemesten en beweiden is helemaal niet erg, maar het gaat erom dat het stikstofbeleid eindelijk van de grond komt."

  'Koeien in de weide'

  Een andere zere plek is het Nederlandse landschap. Want daar horen volgens de melkveehouders koeien in, zegt Sieta van Keimpema van actiegroep Farmers Defence Force. Het aantal koeien in Nederland is de laatste jaren al afgenomen, zegt ze. "Hier in Friesland bijvoorbeeld, springen de tranen in m'n ogen als om me heen kijk; er liepen eerst honderden koeien binnen een paar kilometer rondom mijn huis, nu loopt er slechts een plukje jonge koeien."

  Bovendien willen de koeien ook naar buiten, zegt melkveeboer Elshof. "Als we klaar zijn met melken brullen onze koeien al dat ze naar buiten willen. Ze vinden het heerlijk in het gras, dat zou voorbij zijn. Ik kan me niet voorstellen dat we die kant opgaan met z'n allen."

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2022-06-09 08:49:22
  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 21 januari 2022 @ 00:18
  #25
  reactie op (#24) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg: DE LANDBOUW: BOEREN KRIJGEN NU WEER NIEUWE REGELS IVM WATERKWALITEIT??? NL en enkele andere landen waren daarvan vanwege een bijzondere natuurlijke omstandigheid uitgesloten, een uitzonderingspositie maar dat geldt niet meer, de waterkwaliteit ook hier is nu te slecht geworden. Daar zal niemand blij mee zijn! Om aan Europese natuurregels te blijven voldoen voorziet het nieuwe kabinet dat boeren niet alleen vanwege de stikstofproblemen met ingrijpende maatregelen te maken krijgen, ook vanwege de slechte waterkwaliteit.

  Zie en lees verder art. van NOS NIEUWS Twitter (bron) 

  UPDATE 07-04-22 08.00 uur: DE AGRIERS, LANDBOUW krijgen het steeds moeilijker maar de minister belooft 'naar hen te luisteren' voor een eerlijke behandeling?

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  NOS NIEUWS • POLITIEK • GISTEREN, 13:59 • AANGEPAST GISTEREN, 14:22

  Nieuwe maatregelen dreigen voor boeren vanwege waterkwaliteit

  ANP

  Om aan Europese natuurregels te blijven voldoen voorziet het nieuwe kabinet dat boeren niet alleen vanwege de stikstofproblemen met ingrijpende maatregelen te maken krijgen, ook vanwege de slechte waterkwaliteit.

  Die waterkwaliteit is de afgelopen tijd erg achteruitgegaan, en dat is geen goed nieuws voor de natuur en boeren.

  In Europa is afgesproken dat Nederlandse boeren een uitzonderingspositie hebben waar het gaat om het produceren en uitrijden van mest. Vanwege het gematigde klimaat en de hoge opbrengst van grasland mogen boeren hier, net als in Denemarken, Duitsland, Ierland en delen van België en Italië, een andere norm hanteren.

  Maar die uitzonderingspositie staat op het spel, schrijven de ministers Staghouwer (Landbouw) en Van der Wal (Natuur).

  Europa streng

  In december zei de toenmalige landbouwminister Schouten nog te hopen dat Brussel bereid zou zijn tot "enige flexibiliteit in de procedure". Maar de nieuwe ministers schrijven dat inmiddels duidelijk is dat Europa streng zal handhaven.

  Eerder is een zogenoemd 'actieprogramma Nitraatrichtlijn' opgezet, maar de plannen die daarin staan lijken onvoldoende.

  Welke maatregelen nu precies nodig zijn is nog onduidelijk. Volgende maand zal het kabinet Brussel moeten informeren met welke plannen de waterkwaliteit verbeterd gaat worden.

  Een derde van het Nederlandse oppervlaktewater bestaat uit kleine wateren. In 2027 moeten het grond- en oppervlaktewater van goede kwaliteit zijn, hebben de lidstaten van de EU afgesproken. Dat betekent dat er snel actie ondernomen moet worden om de kwaliteit te verbeteren, vindt stichting Natuur en Milieu.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2022-04-07 07:30:31
  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 14 december 2021 @ 06:26
  #24
  reactie op (#22) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg: STIKSTOFREGELS en DE LANDBOUW: BOERENPROTEST BIJ SCHIPHOL TEGEN OPKOPEN ROND SCHIPHOL maar deze zegt daar niets van te weten. De protesterende boeren wilden gisteren Schiphol opkopen... De boeren kwamen de directie van de luchthaven bij wijze van ludieke actie een 'koopcontract' aanbieden. 

  Zie en lees verder art. van NOS NIEUWS Twitter (bron) 

  UPDATE: dd 11-01-2022:

  NOS NIEUWS • BINNENLAND •ECONOMIE • GISTEREN, 09:54 • AANGEPAST GISTEREN, 11:43

  Directie Schiphol: 'Geen plannen om boerenbedrijven op te kopen vanwege stikstof'

  Demonstrerende boeren bij de Kaagbaan NOS

  Schiphol is niet van plan om boerenbedrijven in een straal van 25 kilometer rondom het vliegveld op te kopen. Dat heeft financieel directeur Robert Carsouw vanochtend verzekerd aan de tientallen boeren die vanuit het hele land naar Schiphol waren gekomen om actie te voeren.

  De boeren kwamen de directie van de luchthaven bij wijze van ludieke actie een 'koopcontract' aanbieden. Ze mochten met hun tractoren niet naar het hoofdkantoor van de luchthaven rijden en verzamelden zich daarom in Rozenburg, vlak bij de Kaagbaan. Robert Carsouw, financieel directeur van Schiphol, nam het 'contract' in ontvangst, maar zette zijn handtekening er niet onder.

  Financieel directeur Carsouw neemt namens Schiphol het 'contract' in ontvangst ANP

  Vorige week werd bekend dat er grote zorgen zijn over de toekomst van Schiphol. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig omdat de luchthaven niet voldoet aan stikstofregels en regels op het gebied van geluid en overlast en niet over een natuurvergunning beschikt. Schiphol zou het aantal vluchten alleen kunnen uitbreiden als alle veehouderijen in een straal van 25 kilometer zouden verdwijnen. Daarvoor zou de luchthaven de betreffende boeren moeten uitkopen, adviseerden juristen het demissionaire kabinet. Maar daar zijn momenteel geen plannen voor, zei Carsouw tijdens de protestbijeenkomst.

  Rollen omgedraaid

  De actievoerende boeren grijpen deze zorgen aan om "de rollen om te draaien" en zeggen nu Schiphol te willen kopen. De sluiting van het vliegveld lost het stikstofprobleem van Nederland in een keer op en alle grond kan vervolgens als boerenerf worden gebruikt, zegt melkveehouder René Staal in een Facebookvideo: "Die landingsbanen worden een prachtig kavelpad. Er is veel vervuild land, dat brengt toch weinig op. In de hangars kunnen de koeien staan, de brandstofopslag is om mest in op te slaan."

  Melkveehouder René Staal legt uit waarom de boeren actievoeren:

  0:56 Zie video in oorspronkelijke artikel 

  'Wéér wordt die agrarische sector opgeofferd ten behoeve van luchtvaart'

  Schiphol en de boeren zitten in hetzelfde schuitje omdat ze met allerlei maatregelen te maken hebben om de stikstofuitstoot terug te dringen, aldus Staal. Hij hoopt dat de luchthavenleiding deze "ludieke actie" zou aangrijpen om samen met de agrarische sector een vuist te maken tegen het stikstofbeleid van de overheid.

  Carsouw zei opvallend veel verbindingen te zien tussen Schiphol en de agrarische sector, maar stikstof vormt voor de luchthaven een minder groot probleem dan voor de boeren, zei hij. Het contract hangt hij boven zijn bureau "om zichzelf te herinneren aan het belang van de gezamenlijke strijd".

  profielfoto Irene van der Marel@irenevandevoort

  Paar laatkomers. Groningen was er al. #eenvoorallenallenvooreen #Schiphol #stikstof #boeren #renestaal #waarisdevnv #samenmetpilotensterk

  20 uur geleden

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2022-01-11 09:17:08
  handtekeningafbeelding
 • maandag 11 oktober 2021 @ 00:14
  #23
  reactie op (#19) herman_dad

  Goedemorgen, HOGERE EISEN BIJ BOEREN BEDRIJVEN IVM BRANDVEILIGHEID. Weer nieuwe regels maar ook wel weer te begrijpen, ook voor onszelf HEBBEN WE HOGE EISEN AAN DE BRANDVEILIGHEID! En het is ook wel hoogst noodzakelijk! Het gaat om honderdduizenden varkens, koeien, kippen en andere dieren per jaar.

  VORIGE BERICHT: VEEHOUDERS KRIJGEN HET STEEDS MOEILIJKER, ook bij nieuwe initiatieven lopen ze tegen strikte regels..... 

  Zie en lees verder art. van NOS NIEUWS Twitter (bron) 

  NOS NIEUWS • POLITIEK • VRIJDAG, 17:27

  Hogere eisen aan veehouderijen tegen stalbranden en diersterfte

  Stalbrand ANP

  Veehouderijen worden de komende jaren verplicht meer maatregelen te nemen om stalbranden en diersterfte te voorkomen. Dat heeft demissionair minister van Landbouw Schouten aangekondigd. Het aantal stalbranden is de afgelopen jaren niet afgenomen en het aantal dieren dat bij branden sterft, is juist toegenomen. Het gaat om honderdduizenden varkens, koeien, kippen en andere dieren per jaar.

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde in maart dat de overheid hier te weinig tegen doet en presenteerde aanbevelingen.

  Aan grotere veehouderijen worden hogere brandveiligheidseisen gesteld, zoals het maximum aantal dieren dat in een afgesloten staldeel mag staan. Hoe meer dieren in een ruimte, hoe meer er sterven als daar brand uitbreekt. Ook voor nieuw te bouwen stallen komen daar normen voor.

  Elektra

  Van veel stalbranden wordt de oorzaak nooit duidelijk, maar elektra of slecht aangelegde installaties voor zonne-energie worden als de grote boosdoener gezien. Voor alle veehouderijen komt er daarom een plicht om de installaties jaarlijks "visueel" te laten keuren. Grote veehouderijen moeten om de drie jaar een uitgebreide elektrakeuring laten uitvoeren. De rest van de bedrijven moet dat om de vijf jaar laten doen.

  Ook gaat de overheid in gesprek met bedrijven die zonnestroominstallaties in stallen aanleggen om te zien of ondeugdelijk installatiewerk voorkomen kan worden.

  Voor de stallen van grote veehouderijen komt er een verplichting om tussen de elektrische installatie en de ruimte waar de dieren staan brandwerend materiaal te plaatsen dat minstens 60 minuten stand houdt. Ook moeten deze bedrijven een branddetectiesysteem gaan aanleggen.

  Cursus

  In 2024 moet op elke grote veehouderij iemand werken die een cursus brandveiligheidsmanagement heeft gedaan.

  Het gebruik van luchtwassers wordt ontmoedigd door het belastingvoordeel daarvoor af te schaffen. De overheid stimuleerde de aanschaf de afgelopen jaren juist, omdat luchtwassers zorgen voor minder uitstoot van ammoniak en fijnstof, maar de elektrische installaties van de luchtwassers leiden geregeld tot kortsluiting en brand.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • woensdag 15 september 2021 @ 00:29
  #22
  reactie op (#21) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg: STIKSTOFREGELS en DE LANDBOUW: DE LANDSADVOCAAT OPPERT OM BOEREN DIE TE VEEL UITSTOOT LEVEREN, VERGUNNING AF TE NEMEN? Dat levert nu dus weer een maatschappelijke discussie op die geheel begrijpelijk is, al ontkent de minister dát dit ook zal gebeuren...??? 

  VORIGE BERICHTEN: VEEHOUDERS KRIJGEN HET STEEDS MOEILIJKER, ook bij nieuwe initiatieven lopen ze tegen strikte regels..... 

  Zie en lees verder art. van NOS NIEUWS Twitter (bron) 

  Koeien in de stal bij een melkveehouderij ANP

  NOS NIEUWS • POLITIEK • VANDAAG, 09:21 • AANGEPAST VANDAAG, 11:57

  Landsadvocaat wil boeren die te veel uitstoten vergunning afnemen

  De landsadvocaat vindt dat de vergunningen moeten worden ingetrokken van boeren die in de buurt van natuurgebieden te veel stikstof uitstoten. Dat schrijft hij in een advies aan het ministerie van Landbouw, dat het AD heeft ingezien. Het ministerie bevestigt aan de NOS dat het advies op tafel ligt, maar benadrukt dat er ook andere opties zijn en dat er nog geen besluit is genomen.

  Als de vergunning van een veehouder wordt ingetrokken, moet die vrijwel meteen stoppen. De maatregel gaat verder dan bijvoorbeeld onteigening, waarbij het jaren kan duren voordat een bedrijf wordt opgeheven. Juist vanwege het snelle resultaat vindt de landsadvocaat dat beter dan andere opties, schrijft hij in een door het ministerie gevraagd advies.

  Hij stelt dat er grote spoed nodig is, omdat er op sommige plekken snel weer vergunningen afgegeven moeten worden voor de bouw van huizen en wegen. "Naar mijn mening is het dan ook onontkoombaar om ook al direct in te zetten op niet-vrijwillige beëindiging van piekbelasters", schrijft hij volgens het AD.

  Echt vreselijk dat dit tot heel veel onrust leidt aan de keukentafel bij boeren.

  Demissionair minister Schouten

  Het ministerie zegt kennis te nemen van het advies. Vorige week werd bekend dat het Planbureau voor de Leefomgeving twee plannen heeft geanalyseerd om boeren die niet vrijwillig meewerken, te onteigenen of te verplaatsen. Het intrekken van vergunningen werd daarin ook als mogelijkheid genoemd. Demissionair minister Schouten benadrukte toen al dat het om eventuele mogelijkheden gaat en dat er door dit demissionaire kabinet geen besluiten over worden genomen.

  Vanmorgen zei ze opnieuw dat ze het betreurt dat er allerlei losse plannen uitlekken. "Ik vind het echt vreselijk dat dit tot heel veel onrust leidt aan de keukentafel bij de boeren. Het is niet zo van 'wij komen even langs om uw land en uw boerderij in te nemen'. Absoluut niet. Dat is nu het beeld dat ontstaat en ik vind het heel erg dat mensen daar verdrietig van worden. U mag van mij verwachten dat we heel zorgvuldig met mensen omgaan. Dit is hun levenswerk."

  Zij herhaalt dat er een probleem is met stikstofuitstoot. "Dat zit niet alleen bij de landbouw, maar bij allerlei sectoren." Zij vindt het haar taak om nu alvast te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dat op te lossen. En voor boeren wordt er bijvoorbeeld gekeken of ze op een andere plek verder kunnen of dat ze op een andere manier kunnen werken. Het onteigenen van boeren, of ze op een andere manier dwingen om te stoppen, is wat haar betreft de allerlaatste optie.

  Boeren boos

  Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland noemt het intrekken van vergunningen van boeren "schandalig" en wil er met de Nederlandse boeren alles aan doen om deze "schending van de rechten" aan te vechten. "Als er ooit een reden is geweest om als sector verenigd te zijn, demonstrerend, lobbyend of richting het publiek, dan is het nu wel", zegt voorzitter Van der Tak.

  Bij RTV Drenthe zegt voorzitter Bruins van LTO Noord dat het on-Nederlands is "om rechtmatig verkregen vergunningen in te trekken". Hij is "enorm woest" over het voorstel. "Het wordt steeds gekker."

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 07 september 2021 @ 00:20
  #21
  reactie op (#19) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg: STIKSTOFREGELS en DE LANDBOUW: VERGEVORDERDE PLANNEN ONTEIGENING BEDRIJVEN VOOR TERUGDRINGING? Maar dat gaat weer grote protesten opleveren?    

  VORIGE BERICHTEN: VEEHOUDERS KRIJGEN HET STEEDS MOEILIJKER, ook bij nieuwe initiatieven lopen ze tegen strikte regels..... 

  Zie en lees verder art. van NOS NIEUWS Twitter (bron) 

  NOS NIEUWS • POLITIEK • GISTEREN, 02:45 • AANGEPAST GISTEREN, 08:57

  Vergevorderde kabinetsplannen voor onteigenen boeren om stikstofuitstoot

  ANP

  Het kabinet heeft plannen klaarliggen om honderden boeren te onteigenen om zo de stikstofuitstoot snel naar beneden te krijgen. De kosten voor het uitkopen kunnen in de miljarden lopen, staat in een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanochtend lekte er al cijfers uit via NRC.

  PBL heeft twee plannen van de ministeries geanalyseerd. In beide gevallen gaat een groot deel van het budget naar onteigening en herbestemming.

  Het eerste, variant A genoemd, kost in totaal 30 miljard euro en is gericht op stikstofreductie via opkoopregelingen en technische maatregelen. Waar nodig wordt landbouw geëxtensiveerd. Dat betekent meer grond voor minder vee.

  De tweede, variant B, is met name gericht op het verminderen van onder meer de stikstofuitstoot via opkoopregelingen van melkvee-, varkens- pluimveestapel. Dit plan is een stuk goedkoper: in totaal 14 miljard euro. Beiden budgetten beslaan de periode 2022-2030.

  Nog niks besloten

  Haagse bronnen laten weten dat er naast deze twee plannen nog meer scenario's liggen om stikstofuitstoot terug te dringen en ze benadrukken dat nog niks is besloten. Er wordt niet verwacht dat er voor Prinsjesdag nog een besluit komt, de kans is groot dat het in de formatie aan bod komt.

  De landbouwsector is de grootste veroorzaker van stikstofuitstoot. Die uitstoot heeft ook gevolgen voor andere sectoren. De Raad van State heeft in 2019 een streep gehaald door een flink aantal nieuwe bouwvergunningen omdat er in Nederland te veel stikstof wordt uitgestoten.

  Om de ambities wat betreft infrastructuur en de bouw van woningen waar te kunnen maken, moeten er meer maatregelen genomen worden om uitstoot terug te dringen, is het idee achter de plannen. De stikstofwet die in maart door de Eerste Kamer kwam, leidt er wel toe dat op lange termijn de natuurdoelstellingen behaald worden, maar deze plannen zouden zijn bedoeld om ook op korte termijn de uitstoot te reduceren.

  Stikstof heet hangijzer in politiek

  De politiek worstelt met stikstof sinds de Raad van State in het voorjaar van 2019 alle Nederlandse beleidsoplossingen naar de prullenbak verwees.

  Duidelijk is in dat Nederland veel meer moet doen doen om aan de Europese afspraken ter bescherming van de natuur te voldoen.

  Een commissie onder leiding van Johan Remkes kwam vorig jaar met vergaande adviezen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Het ziet er naar uit dat Remkes morgen op voorstel van de VVD wordt aangewezen als de nieuwe informateur.

  Van de partijen die in beeld zijn voor een eventueeminderheidskabinet is D66 het meest uitgesproken over een drastische verandering van de landbouw. CDA en VVD, met van oudsher veel agrariërs in hun achterban, erkennen ook dat de veestapel kleiner moet, maar zijn wel voorzichtiger,

  Vrijwillig

  Eerder konden varkenshouders zich vrijwillig laten uitkopen. Er waren echter maar 278 varkenshouders in plaats van 500 die van die regeling gebruik wilden maken, zo bleek in juni, waardoor de uitstoot niet voldoende is afgenomen. Ook grote boerenbedrijven uitkopen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden levert niet genoeg op, zou in de plannen staan.

  Landbouworganisaties zoals LTO hebben zich publiek altijd verzet tegen onteigening. NRC schrijft echter dat ze bij deze plannen achter de schermen wel hebben meegedacht. LTO laat weten aan de NOS "dat gedwongen opkoop uit principe en in de praktijk geen oplossing is". Verder zegt de organisatie dat onteigening vaak lang duurt, terwijl de stikstofreductie juist snel moet.

  Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de scenario's van ambtenaren van de ministeries van Financiën en Landbouw inmiddels doorgerekend. Het bureau heeft de analyses vanochtend online gezet.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • zondag 15 augustus 2021 @ 00:15
  #20
  reactie op (#17) herman_dad

  Goedemorgen, VISSERIJ PROTESTEERT NU TEGEN DE UITBREIDING VAN DE WINDMOLENPARKEN OP ZEE, inderdaad blijft er, ze kunnen, mogen daar o.a. veiligheid, niet vissen, nog minder viswateren voor hen over?  Maar er is en was al een akkoord, mede ondertekend door belangenorganisaties gesloten? 

  Vorig jaar werd er een akkoord gesloten over de verdeling van het Nederlandse deel van de Noordzee. 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • VANDAAG, 12:05

  Vloot van ruim 50 kotters protesteert bij Afsluitdijk tegen windmolenparken

  In totaal zijn er 57 schepen bij het protest NOS/EDWIN VAN DEN BERG

  Langs de Afsluitdijk demonstreren vandaag vissers tegen windmolenparken op het water. Meer dan vijftig IJsselmeerkotters, garnalenkotters en Noordzeekotters doen aan het protest mee.

  Volgens hen leggen windmolenparken een steeds groter beslag op de viswateren. De vissers vragen zich af of ze nog wel mogen vissen en of hun zonen en kleinzonen het werk op zee kunnen voortzetten. Het ruimteverlies op het IJsselmeer en de Noordzee is volgens hen gigantisch.

  De kotters hebben spandoeken bij zich en er worden fakkels ontstoken:

  1:19 Zie video in oorspronkelijke artikel 

  Kotters protesteren tegen windmolenparken: 'Laat ons niet de dupe zijn van de hele transitie'

  "We willen blijven vissen", zegt Anja Keuter, woordvoerder van de IJsselmeervissers in het NOS Radio 1 Journaal. Haar man is visser en haar drie zoons willen dat ook worden. Ze vaart vandaag mee op een van de kotters. "Er worden zoveel gebieden gesloten voor de visserij door de windparken, dat wij straks nergens meer plek hebben. Zowel op de Noordzee als op het IJsselmeer."

  Op het deel van het IJsselmeer waar het protest vandaag plaatsvindt, bij Breezanddijk, zijn de viskotters niet meer welkom. Vanaf de dijk is het windmolenpark Fryslân te zien. Daar staan sinds kort 89 windmolens in het water.

  Ruimte voor natuur

  Vorig jaar werd er een akkoord gesloten over de verdeling van het Nederlandse deel van de Noordzee. Verscheidene visserij-, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, zeehavens en de Rijksoverheid hebben daar ruim een jaar over onderhandeld. Keuter ziet er "verschrikkelijk weinig heil in". "We moeten eerst maar eens afwachten hoe dat uitpakt in de toekomst."

  Die afspraken zijn nodig omdat er de komende jaren windmolenparken op de Noordzee worden gebouwd. Daarnaast moet er ruimte zijn voor natuurgebieden, wordt er naar olie en gas geboord, varen er vrachtschepen en liggen er oefengebieden van Defensie. En vissers willen graag kunnen blijven vissen.

  In het akkoord staat dat het kabinet 200 miljoen euro uittrekt. Het grootste deel daarvan, 119 miljoen euro, gaat naar het uitkopen van vissers die willen stoppen, en het verduurzamen van de visserij die overblijft. Zo komt er een kleinere en duurzamere vissersvloot.

  Volgens Keuter zit er nog weinig schot in de zaak. "Er wordt gepraat over geld ter beschikking stellen, maar er is nog geen stuiver. Er is nog niemand die kan zeggen: 'Ik word uitgekocht. Wat dat betreft is het tot noch toe alleen nog maar praten."

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • donderdag 08 juli 2021 @ 00:10
  #19
  reactie op (#18) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg: BOERENPROTESTEN IN HELE LAND TEGEN DE MOGELIJKE PLANNEN inkrimping VEESTAPEL met name ivm de nieuwe STIKSTOFREGELS.... 'WEER'...?   

  VORIGE BERICHT: VEEHOUDERS KRIJGEN HET STEEDS MOEILIJKER, ook bij nieuwe initiatieven lopen ze tegen strikte regels..... 

  Zie en lees verder art. van NOS NIEUWS Twitter (bron) 

  NOS NIEUWS • REGIONAAL NIEUWS •BINNENLAND • VANDAAG, 10:15 • AANGEPAST VANDAAG, 15:57

  Boerenprotesten voorbij, nog wel actie bij universiteit Wageningen

   \\

  Actievoerende boeren op het Malieveld ANP

  Op verschillende plekken in het land hebben boeren actiegevoerd tegen het stikstofbeleid. De acties waren onder meer in Den Haag, Zwolle, Assen, Arnhem en Den Bosch.

  Er stonden zo'n 300 tractoren op het Malieveld in Den Haag. Ze parkeerden op het gras, ondanks het dringende verzoek van Staatsbosbeheer alleen op het asfalt te rijden.

  Beelden van de protesten in Den Haag en elders in het land:

  'Er moet niet over ons, maar met ons worden gepraat' 

  Eerste boeren aangekomen op Malieveld voor protest 

  Actievoerende boeren op het Malieveld NOS

  Actievoerende boeren op het Malieveld NOS

  Actievoerende boeren op het Malieveld NOS

  Actievoerders in gesprek met de politie in Arnhem NOS

  Actievoerende boeren op weg naar Assen vanochtend ANP

  Een aantal Kamerleden kwam naar het Malieveld om de boeren toe te spreken. Er klonk luid boegeroep en getoeter van tractoren toen D66-Kamerlid Tjeerd de Groot het podium opkwam. Hij pleitte in 2019 al voor een halvering van de veestapel en kreeg daarvoor doodsbedreigingen.

  Ook CDA-parlementariër Derk Boswijk werd uitgejouwd. Veel boeren zijn het niet eens met de nieuwe landbouwvisie van het CDA, waarin de partij voor het eerst stelt dat de veestapel onvermijdelijk kleiner moet worden. De landbouw is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de stikstofuitstoot in Nederland, heeft het RIVM berekend.

  Andere sprekers waren onafhankelijk Kamerlid Wybren van Haga, Thom van Campen (VVD), Edgar Mulder (PVV), Roelof Bisschop (SGP), Derk-Jan Eppink (JA21) Caroline van der Plas (BBB) en Thierry Baudet (FvD). De laatste raakte in discussie met de organisatie nadat hij uit eigen beweging op een hoogwerker was geklommen, maar kreeg wat later toch het woord op het podium. Rond 15.00 uur was het protest afgelopen.

  Boeren naar universiteit Wageningen

  Ook bij sommige provinciehuizen stond het vol met landbouwvoertuigen. In Den Bosch kwam commissaris van de koning Ina Adema rond 11.45 uur naar buiten om de boeren te woord te staan. In Assen ging Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force in gesprek met commissaris Jetta Klijnsma. In Zwolle en Arnhem spraken de actievoerders met gedeputeerden.

  Na het protest in Arnhem trokken de boeren naar Wageningen, om daar een 'ludieke' actie te voeren bij de universiteit. Ze gaan er mest dumpen, een symbolische daad waarmee ze naar eigen zeggen de biodiversiteit willen vergroten.

  Omroep Brabant meldde eerder dat actievoerders van plan waren om van Den Bosch door te rijden naar Eindhoven Airport en het terrein van Jumbo in Veghel. Maar na het gesprek met de commissaris van de koning hebben de boeren die acties afgeblazen, schrijft de omroep. Ze vinden dat ze voldoende zijn gehoord.

  Aan het begin van de protesten werd ook stilgestaan bij de aanslag op Peter R. de Vries:

  0:57 Zie video in oorspronkelijke artikel

  Boeren staan stil bij aanslag op Peter R. de Vries

  In de ochtendspits werden op de A12 bij Utrecht enkele tientallen tractoren door de politie van de snelweg gehaald. Ze waren onderweg naar Den Haag en vervolgden hun reis via de binnenwegen. In Brabant blokkeerde de politie opritten naar de A50 en A59 om te voorkomen dat tractoren de snelweg op zouden rijden.

  Er zal door de acties weinig verkeersoverlast ontstaan, verwachtte Rutger van Lier, een van de actieleiders, vanochtend. "De burger gaat er weinig last van hebben, we gaan geen snelwegen blokkeren dus er zullen geen files ontstaan. We gaan geen ruiten ingooien of dingen in brand steken of vernielen. We zijn geen vandalen, we zijn gewoon boeren. We komen gewoon op voor onze gezinnen en bedrijven."

  Wel zijn sommige bedrijven het doelwit de acties. "We willen een paar flinke mokerslagen uitdelen", zei Van Lier in het NOS Radio 1 Journaal. De actievoerde boeren willen de aandacht vestigen op bedrijven die geen vergunning voor de Natuurbeschermingswet hebben. "Een aantal boeren heeft niet zo'n NB-vergunning, maar er zijn ook heel veel grote bedrijven en industrieën die die vergunning niet hebben."

  In Overijssel werd daarom aangifte gedaan tegen het distributiecentrum van supermarktketen Jumbo in Raalte.

  'Ruimte voor de boer'

  "De boodschap van de actie is: ruimte voor de boer", zegt Bart Kemp, voorman van Agractie. "Boeren worden verdreven van hun land, van de grond waar ze al generaties lang boeren en voedsel produceren. Daar gaat het over vandaag, dat Den Haag gaat luisteren naar boerengezinnen, omdat het om hun toekomst gaat."

  Voor de actievoerders staat voorop dat er geen gedwongen opkoop van boerenbedrijven gaat plaatsvinden. Op dit moment gebeurt dat alleen op vrijwillige basis.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2021-07-08 00:20:57
  handtekeningafbeelding
 • maandag 05 juli 2021 @ 07:01
  #18
  reactie op (#16) herman_dad

  Goedemorgen, DOOR STRENGE REGELS OP SOMMIGE PLEKKEN GEEN LANDBOUW MEER? Tienduizenden boeren verdwijnen, moeten stoppen daardoor en in enkele provincies vrijwel helemaal niet meer? sad Stelt het PLANBUREAU  VOOR DE LEEFOMGEVING.... kiss

  VORIGE BERICHT: VEEHOUDERS KRIJGEN HET STEEDS MOEILIJKER, ook bij nieuwe initiatieven lopen ze tegen strikte regels..... 

  Zie en lees verder art. van NOS NIEUWS Twitter (bron) 

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • VANDAAG, 00:00

  Planbureau: door strenge regels op sommige plekken straks geen landbouw mogelijk

  Landbouw in Overijssel ANP

  Door strenge stikstof- en klimaatregels is er in gebieden met kwetsbare natuur op langere termijn geen landbouw meer mogelijk. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in een advies aan een volgend kabinet. Door nieuwe regels is een flinke verlaging van de landbouwproductie noodzakelijk.

  Komende decennia krijgt de landbouw te maken met steeds strengere stikstofregels. Het planbureau, dat onderzoek doet naar de gevolgen van beleid op het gebied van milieu, natuur en ruimte, waarschuwt voor de ingrijpende gevolgen in verschillende gebieden. Het zou gaan om een "ongekende transformatie van het landelijke gebied".

  Eerlijk over gevolgen

  In bepaalde regio's zal bijvoorbeeld geen ruimte meer zijn voor veehouderij en akkerbouw. Ook niet wanneer boerenbedrijven inspelen op de eisen, bijvoorbeeld door het aanpassen van de stallen of het geven van ander veevoer.

  Het nieuwe kabinet moet eerlijk zijn over die gevolgen voor de landbouw, stelt het planbureau. Want de regels zullen een grote impact hebben op de tienduizenden boeren die in die gebieden wonen en werken.

  Begin maart nam de Tweede Kamer een wet aan, die bepaalt dat de stikstofuitstoot de komende jaren stapsgewijs moet worden afgebouwd. Ook worden meer maatregelen genomen om de natuur te beschermen.

  Het planbureau concludeert dat de huidige stikstofaanpak onvoldoende is gericht op de plekken waar de natuur er het slechtst aan toe is, zoals de hoogveengebieden in het oosten en zuiden van het land. Door lukraak stikstofmaatregelen te nemen, kan het zijn dat de natuurkwaliteit daar toch verslechtert.

  Het is efficiënter om maatregelen te nemen in de gebieden waar de natuurkwaliteit het hardst achteruit gaat, stelt het PBL.

  Boerenprotest

  Verschillende boerenorganisaties zijn van plan om woensdag opnieuw te demonstreren tegen het beleid van het kabinet, dat de stikstofuitstoot van de landbouw de komende jaren fors wil verminderen. Ook het plan van stikstofexperts, die het ministerie van Landbouw onder meer adviseren vooral boeren uit te kopen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden, krijgt veel kritiek uit de sector.

  Onder meer actiegroepen Agractie en Farmers Defence Force (FDF) doen mee. Zowel op het Malieveld in Den Haag als regionaal zijn protesten gepland. De details van de acties zijn nog niet bekend.

  Het PBL-rapport is geen nieuw stikstofplan, maar een advies op basis van de verschillende stikstof- en klimaateisen. Vorige week verscheen nog een rapport waarin deskundigen pleiten voor een eenduidige aanpak van de problemen op het gebied van stikstof, klimaat en biodiversiteit op het platteland.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding