Provinces+Of+The+Netherlands.gif

EEN FORUM VOOR U, heeft u een mening of een maatschappelijk onderwerp voor velen van belang, laat het ons eens weten? Dank! 

Kijkt u ook even of het onderwerp er mogelijk al ergens bij staat of in een andere rubriek?

TOP 12 ONDERWERPEN: d.d. november 2013

1. Osama Bin Laden dood                       5140 views

2. ING Bank, meer klachten over             2366

3. Incassobureaus onrechtmatig                 2179

4. Huren 120 euro omhoog                       1943

5. Pinnen bij parkeerautomaten                  1921                                              

6. NASA houdt speciale persconferentie    1873

7. Dode Alien gevonden in Rusland?           1844

8. Goede feestdagen voor 2011                  1767

9. Even berichtje voor de leden                   1758

10. Limonade voor soep                              1756

11. hallo Djekay en Tip Undercover in N     1739                                                  

12. Dure benzines – brandstoffen prijzen        513

 

3287 keer bekeken

NEPNIEUWS en COMPLOTTHEORIEEN artikel

 • dinsdag 27 december 2022 @ 00:32
  #31

  Goedemorgen, vervolg: DE LAATSTE DECENNIA VOORAL EN DEZE EEUW IS HET WOORD 'WOKE' INEENS OPGANG GAAN MAKEN? Maar wat is dat woord, betekenis, nu een goed artikel hierover. Kortheidshalve, het ontstond destijds in de VS in de jaren '30 vorige eeuw bij de 'negroide' gemeenschap die op dat moment nog volop gediscrimineerd werd in vele vormen. En de waarschuwing onderling daarvoor was 'Stay woke', 'blijf wakker' zodat het je niet overkomt.... daarna nog wel aantal keren gebruikt maar niet wereldwijd 'bekend'.

  Door echter vooral de complottheorien en complottisten van de laatste tijd, vooral de laatste (covid-pandemie o.a.) jaren is dit 'de beschuldiging, verwijt' geworden van de complottisten met name dankzij de social media verspreidt en is het een geheel andere betekenis gekregen in feite.  Vooral al degenen die volgens hen 'niet wakker zijn' als 'woke' betittelen en is het tevens in die zin ook een scheldwoord geworden door hen gebruikt maar ook in andere situaties een 'modewoord' slechts dat goed 'bekt' om het zo maar te zeggen en 'overtuigend vooral over te komen op de ander'....

  Zeer gevaarlijk inderdaad voor de mensheid, zonder daarbij ook zelf als redacteur de bedoeling te hebben als superieur  over te komen, maar zo veel mogelijk waarschuwen ertegen, meer kunnen we niet doen...: 

  En ook laat je jezelf met gebruik van die woorden: 'woke' of 'dom volgzaam schaap' duidelijk uit over die ander die onwetende en domme... JIJ BENT DE 'UBERMENSCH' over die ander, de 'untermensch' en dus volledig superieur aan die 'ondergeschikte' mede Homo sapiens... We hebben een tijd gekent, 1933-1945 maar ook vele malen eerder al in onze menselijke geschiedenis dat dit leidt tot 'werkkampen', heropvoedings- strafkampen en dus VERNIETIGINGSKAMPEN... of b.v. een eigen 'Forumland' (?!) - voor al die domme volgzame schapen en 'woke' figuren? Maar er zijn mensen steeds weer die het gebruiken en voelen zich heerlijk en dus volledig superieur daarbij! Wat een vreugde: Je 'bent iemand'... toch!? Maar ook zelf vaak niet meer doorhebbend, gehersenspoeld zijnde al lang en aangezet en opgeruit door met name de echt grote ciminele complot (BE)denkers, categorie 1, zie hier bericht #26 erover....  

  Maar leidt soms ook tot daadwerkelijke STRAFBARE (!) uitvoering van die geuite bedreigingen en door gebruik van zulke woorden... En dan hebben politie/justiie weer extra bemoeienis daarmede.  

  Met als rechtvaardiging daarvoor HET WOORD WOKE?! Net als allen die volgens complottisten niet 'woke' (wakker) zijn, als ' domme volgzame schapen te betittelen', een vergelijking van mensen of je het nu met elkaar eens bent of niet, als een minderwaardige diersoort?! Maar ook dat 'bekt' weer zo lekker en beledigend... en HAATDRAGEND weer t.o.v. 'die ander'... Een aantal complottisten heeft dat zelf al lang niet meer door. Bij het gebruik van die woorden halen ze in feite niet DIE ANDER, maar zichzelf volledig naar beneden als MENS... (DOORDENKERTJE). 

  Nu anno 2022 en 2023 zal het ook nog door hen gebruikt of misbruikt worden en soms zelfs tot daadwerkelijk geweld leiden, maar weet niemand meer de oorsprong ervan en wordt het te pas maar vooral te onpas gebruikt... ! Maar in feite nu anno 2022 een heel gevaarlijk en vooral onderling discriminerend woordgebruik...

  "Langzamerhand is woke in het algemeen taalgebruik een negatief begrip geworden. Het wordt als scheldwoord gebruikt. Ik schrik ook van de uitspraken van minister Yesilgöz", vervolgt Roelofs. De minister noemde woke een problematische beweging die de vrijheid van meningsuiting ondergeschikt maakt aan subjectieve emoties. "Het werkt paradoxaal, want het 'anti-wokisme' begaat zelf precies het soort uitsluiting waar het woke van beticht. Het gaat kritisch analyseren van cultuur in het onderwijs juist tegen."

  #COMPLOTSEKTE: Inmiddels is de overgebleven groep hardliners complotdenkers/of door eigen goedgelovigheid verder niet nadenkende, overigens geen slechte mensen (!) maar ze zijn er nu eenmaal en alle mensen respect dan, volgers daarvan, groep wordt steeds kleiner omdat de hardliners maar blijven roepen en proberen in te stampen 'wakker te worden', ... ook een populaire kreet vanuit het sektegegeven en velen lezen dit en worden ECHT WAKKER en verlaten de sekte of treden in het geheel niet meer toe, DOORDENKERTJE-  is het OP VELE ANDERE SOCIAL MEDIA verworden tot een ware sekte, immers net als in een GELOOFSSEKTE zijn de kenmerken hetzelfde:

  1e regel: vertel anderen 'ongelovigen' dat ze echt niets anders moeten geloven dan ALLEEN HUN, HUN EIGEN MENING, STELLINGEN 'WAARHEDEN' van de EIGEN SEKTE, COMPLETE HERSENSPOELING DUS (b.v. vertel hen ALS 1E, STAMP HET ER BIJ HEN IN DESNOODS en vooral: lees geen andere berichten meer en vertrouw nooit meer o.a. de 'mainstreammedia', alleen ONZE MENING IS DE ENIGE EN ZUIVERE WAARHEID!! 

  2e regel: indien er toch mensen blijven die in jouw leer hardnekking zijn, dan 'bedreig je hen dat ze vele ziekten zullen krijgen, zelfs met de dood desnoods - (Noot: als ultiem voorbeeld de recente complotten over het coranavirus en vaccinaties, dat iedereen dan binnen afzienbare tijd dood zou zijn... de verspreiding van een ULTIEME A N G S T C U L T U U R kwekend) - en maak je hen vooral in het openbaar uit voor domme volgzame 'dierennamen' het liefst!! en beledig je hun geest, eigen wil daarbij, denken en doen EN VERNEDER je hen daarmede gelijkstellend aan een dier, vooral draag naar ANDEREN weer daarbij uit dat ze deze domme volgzame, geeneens menswaardigen in jouw en hun ogen in feite MOETEN HATEN (Noot: kan en is in aantal gevallen zelfs strafrechtelijk laakbaar, denk aan de veroordeling daarbij van Willem Engel o.a. (art. Strafrecht over haatzaaien naar een groep mensen toe!!) bij alsmaar een herhaling op social media van deze!) en je moet ze VERACHTEN als medemens zelfs met een eigen mening en 'haal dan daardoor de volgende - inmiddels volop gehersenspoelde(!!) en nu volledig willige volgers aan de gedachtengang SEKTE - binnen de eigen gelederen en de meesten zijn dan voor 'eeuwig' gebonden aan de onvolwaardige wil van de sekte en hun eigen mening voor hun eigen rest van het leven in een ultiem ANGSTGEVOEL gekweekt kwijt! BRAVO!!!     

  3e regel: Indien er, sektes bestaan al vele eeuwen, maar in deze moderne (internet) tijd en social media een veel groter bereik wereldwijd zelfs, onverwachte MENSELIJKE - domme 'dieren' zijn in feite waar jij als SEKTELID VOLLEDIG INMIDDELS SUPERIEUR AAN BENT en laat hen dat weten... vooral, verneder hen daarbij desnoods keer op keer in het openbaar, maak hen 'murf' zie regel 2 weer! - ONVERLATEN ZIJN, die tegenspreken dat het wellicht heel anders is (geheel ONWAAR zelfs en haatdragend en etc...) en bovendien b.v. zelfs nog het wagen om met BEWIJZEN daarvan aan te komen en dus ongehoorzaam zijn aan de sekte (!!) dan stel je regel 3 in: verwijderen of 'apart zetten', 'verbieden op hun berichten te reageren desnoods' met zachte of harde hand, immers zij zijn de untermensch en jij inmiddels de UBERMENSCH (1933-1945) en vormen een groot gevaar voor de eigen sekte!! Maar bij verwijderen uit de groep spreken we weer over - strafrechtelijke in sommige vormen zelfs? - discriminatie van hen te verwijderen en ook het is zo wie zo 'daarbij het ultieme zwaktebod van onmachtigheid en geen anwoord meer hebbend op door de ongelovigen gestelde vragen of zelfs BEWIJZEN, diegene die de andere mening of bewijsstellingen verwijderd of apart zet daarmede JUIST DAN DUS WORDT AANGETOOND in ultieme vorm dát die andere mening en bewijs wel eens juist kan zijn, ZOU KUNNEN ZIJN!?

  Maar oordeel daarover geheel zelf weer in eigen wil, per slot is deze mening, stelling juist géén deel uit van een sekte en degenen die al volledig in het #COMPLOTSEKTE gedeelte EN ANGSTCULTUUR blijven zitten en geloven in menselijk gelukzaligheid moeten dit ook zeker blijven doen en vooral ook alles hier in ultieme vorm daadwerkelijk uitvoeren, vrijheid van geest staat voorop ook voor alle sekteleden immers... hoewel? ...

  Een ieder mag deze #COMPLOTSEKTE dan ook vrijelijk delen op andere (social) media of in welke vorm dan ook indien door u gewenst. 

  En zie ook verder nog over de eigen omroep (ON) van complottisten en zelfs ook politieke partij (FvD), die ze hebben op: Forum » POLITIEKE ONDERWERPEN » MEDIA, PERS(VRIJHEID) PUBLIEKE OMROEPEN en politiek

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter en NU.nl (bron)

  UPDATE 29-12-22 09.00 uur: Complotdenken en de 'hardcore' haat- en discriminerende complot(be)denkers op social media hebben hier ook een heel grote schuld aan, aandeel in... In juist de verdeeldheid in de samenleving.

  Populistische media vooral... MAAR EN VOORAL OOK DE POPULISTISCHE en meestal (ultra!) rechtse politici....

  ANP   NOS Nieuws•Gisteren, 16:32

  Hoe de betekenis van woke veranderde in 2022

  • Sharyfah Bhageloe

  Sommige politieke partijen zien het als een gevaar en minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz noemde het "een bedreiging voor de rechtsstaat": 'wokisme'. Het is dit jaar misschien wel een van de meest controversiële woorden geworden.

  Cultuursocioloog Walter Weyns, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, schreef het boek Wie wat woke? De term wokisme gebruikt hij liever niet. "Het wekt de indruk dat het een afgeronde ideologie is met denkers, verantwoordelijken en spokespersons. Dat is niet het geval, woke is veel losser." Maar wat is woke dan en waar komt het vandaan?

  Stay woke

  Eerst het begin: het woord woke dook op in de jaren 30 toen het door zwarte Amerikanen werd gebruikt als slang (straattaal) om elkaar alert en 'wakker' te houden voor structureel racisme. Elkaar behoeden voor blinde vlekken voor racisme werd omschreven als 'stay woke'. Vanaf de jaren 60 kreeg het een politieke lading, toen zwarte burgerrechtenbewegingen het gingen gebruiken.

  "Het werd als een verzamelkreet gebruikt om mensen bewust te maken van het onrecht waar ze mee leefden", zegt Weyns. Sinds deze eeuw wordt het fenomeen ook in feministische kring gebruikt. "Door de snelle verspreiding via sociale media werd het voor allerlei vormen van uitsluiting, discriminatie en achterstelling en ongelijkheid gebruikt."

  Volgens Monique Roelofs, hoogleraar filosofie van kunst en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam, werd de term woke de afgelopen tien jaar gepopulariseerd en uitgebreid, maar veranderde langzaam ook de betekenis. "Nu gaat het over bewustzijn van allerlei vormen van sociale onderdrukking, structureel privilege en het heeft ook expliciet met seksualiteit en gender te maken."

  Bekender, maar ook negatief

  In het Verenigd Koninkrijk heeft bureau Ipsos onderzoek gedaan naar het begrip. Het aantal mensen dat leest of hoort over woke zijn neemt daar toe: 65 procent van de bevraagden kende het begrip. In 2020 was dit nog 49 procent. Vooral 55-plussers raakten tussentijds meer bekend met de term.

  De afgelopen jaren kreeg woke ook een negatievere lading: meer mensen in Groot-Brittannië vatten het volgens Ipsos op als belediging. Ook dit gevoel nam vooral toe onder 55-plussers.

  Sla de carrousel over

  • NOS

  • NOS

  • NOS

  • Cultuursocioloog Weyns: "Doordat woke op vele manieren wordt gebruikt, heeft het verschillende ladingen. Dat maakt de verwarring over de betekenis groter."Felle voorstanders van de vrijheid van meningsuiting zien woke als het smoren van de academische vrijheid. "Dat is het in zekere zin ook", zegt Weyns, "maar voorstanders van woke vragen om op een respectvolle manier over minderheidsgroepen te praten. Waarom? Omdat bepaalde mensen die beleving voelen, zich onveilig voelen en gehoord en begrepen willen worden."

  Kamervragen

  JA21-Tweede Kamerleden Joost Eerdmans en Nicki Pouw-Verweij stelden in septembeKamervragen over "de bedreiging van het wokisme" aan onderwijsminister Dijkgraaf. De Telegraaf had geschreven dat studenten van de Erasmus Universiteit "met een conservatiever wereldbeeld zich stilhouden omdat ze bang zijn voor boze, negatieve reacties".

  Dijkgraaf reageerde per brief: "Ik zie in deze voorbeelden geen bedreiging van de academische vrijheid, de vrijheid van meningsuiting of de kwaliteit van het onderwijs. De studenten zijn het niet eens met bepaalde uitingen en de universiteit weerhoudt hen er niet van om zich daarover uit te spreken binnen de universiteit."

  Begin december bleek uit onderzoek van verschillende hogeschool- en universiteitsbladen dat medewerkers in het hoger onderwijs die diversiteit proberen te bevorderen, geregeld te maken krijgen met (online) intimidatie. Roelofs overkwam dit ook toen ze in 2020 aan het werk ging aan de UvA. Ze ontving binnen een paar maanden haatmail. "Ik werd woke-hoer genoemd", zegt ze. Een verklaring voor de haatreactie wil de hoogleraar niet geven.

  "Langzamerhand is woke in het algemeen taalgebruik een negatief begrip geworden. Het wordt als scheldwoord gebruikt. Ik schrik ook van de uitspraken van minister Yesilgöz", vervolgt Roelofs. De minister noemde woke een problematische beweging die de vrijheid van meningsuiting ondergeschikt maakt aan subjectieve emoties. "Het werkt paradoxaal, want het 'anti-wokisme' begaat zelf precies het soort uitsluiting waar het woke van beticht. Het gaat kritisch analyseren van cultuur in het onderwijs juist tegen."

  Geëscaleerde cancelcultuur

  Woke wordt vaak verward met bepaalde extreme aspecten van een cancelcultuur, vindt Roelofs. Dat is het boycotten van personen die in de ogen van sommigen in de fout zijn gegaan. Als voorbeeld noemt ze het snel weghalen van een schilderij vorige maand op de Universiteit Leiden, na een tweet van een medewerker die zich aan het doek ergerde. Op het schilderij uit 1976 staan zes oudere mannen uit het toenmalig bestuur van de universiteit afgebeeld.

  "Hier werden vragen die gesteld moesten worden, niet gesteld," zegt Roelofs. Vragen zoals: "Hoe werkt een schilderij? Hoe verhoudt dat zich tot de functie van die specifieke kamer?" Het schilderij is inmiddels tijdelijk teruggehangen.

  "De geëscaleerde cancelcultuur zou bekritiseerd moeten worden en woke moet daar los van gezien worden," zegt de hoogleraar. "Ik geloof in de kracht van het publieke debat, een kritische analyse van cultuur en subtiel nadenken daarover en de nuances zien. Zo ontstaat er een groter draagvlak waardoor er bepaalde scherpe kantjes van het debat af gaan."

  Gewijzigd op 2023-01-07 09:27:03
  handtekeningafbeelding
 • donderdag 22 december 2022 @ 00:07
  #30
  reactie op (#27) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg #27: GEEN BEWIJS VAN SEKTARIS EN VOORAL SATANISCH MISBRUIK VAN KINDEREN OP GROTE SCHAAL. Wel aangenomen dát er een georganiseerd misbruik (vaak binnen 'geloven' of binnen de eigen huiselijke kring) bestaat en meerdere kinderen hebben het meegemaakt na onderzoek van 2 jaar.

  Ook ingegeven door de vele complottheorieen zoals de 'BODEGRAVENGROEP' VEROORDEELD TOT TOCH BEHOORLIJKE GEVANGENISSTRAFFEN voor met name opruiing, verspreiden en aanzetten tot haat en ook oproepen tot misdrijven, moord op aantal prominenten ook en meest via social media. En daarom ook heden nog mensen volledig geindoctrineerd en gehersenspoeld door hen en delen als 'grootste waartheid' (volstrekte onzinverhalen dus) op de eigen social media. Wat dan i.d.d. weer leidt om als deze geindoctrineerde mensen maar iets hebben tegen vaak een prominent, politicus b.v. zij geheel uit de lucht gegrepen beschuldigingen uiten 'dat zij ook wel deel zullen uitmaken' of zelfs maken van deze satanische groepen en dat de mainstream media en anderen dit afdekken, geeneens vermelden? HET IS ER DUS OOK NIET..

  En ook is de commissie die het onderzoek deed direct ook door deze complotdenkers soms zelf ernstig bedreigd.... In het voorwoord van het rapport schrijft voorzitter Jan Hendriks dat zijn commissie vrijwel meteen na de installatie allerlei telefoontjes binnenkreeg. Daarbij waren serieuze meldingen van gruwelijk misbruik, maar er "werden ook enkele (verkapte) bedreigingen geuit tegen commissieleden en werden leden van het Koningshuis, (voormalig) ministers en personen die een belangrijke rol speelden bij de bestrijding van covid-19 genoemd als daders. Zij zouden behoren tot de satanische pedofiele elite."

  OUDER: Hoe deze mensen in 'het leven staan' en ook hier zijn er een aantal 'volgers' gelukkig maar een heel klein deel van de bevolking duidt het hier welk aan Veroordeelde complotdenker Wouter R.: 'Ik creëer mijn eigen realiteit'  > EEN EIGEN REALITEIT gecreeerd inderdaad.... maar je zult het slachtoffer van deze complotdenkers maar zijn EN overigens ook onder een aantal virusontkenners en denkers dat er met een vaccinatie een massaal COMPLOT daarachter zit???  Ze leven in een eigen realiteit weer en in feite werk voor een psychiater?  Zie ook alle vorige berichten hierover! 

  En zie ook verder nog over de eigen omroep van complottisten en zelfs ook politieke partij (FvD), die ze hebben op: Forum » POLITIEKE ONDERWERPEN » MEDIA, PERS(VRIJHEID) PUBLIEKE OMROEPEN en politiek

  NU.nl: Nieuws over Complotdenkers Bodegraven Nu.Nl >> Politie en justitie keken maanden geleden al naar dat bewijs en concludeerden dat er geen reden was een verder onderzoek op te starten. De rechtbank pelde het vermeende bewijs van de complotdenkers af: ,,U schrijft dat een meisje wel vermoord moet zijn omdat ze opeens niet meer op een klassenfoto staat. De politie heeft dat uitgezocht en dat meisje leeft nog, gewoon in Nederland. De vader van een ander vermeend slachtoffer zegt: mijn zoon is nooit misbruikt door een satanisch-pedofiel netwerk. Hij zat ook niet bij Joost in de klas. En de vrouw van de voormalige huisarts is gestorven aan kanker. Ten slotte heeft de moeder van Knevel verklaard dat hij nooit bij de huisarts heeft gelogeerd, zoals hij beweert.” Eerder bleek al dat een ander vermeend slachtoffer van het netwerk simpelweg om was gekomen bij een verkeersongeluk.  Noot: de moeder van Knevel verklaarde ook dat 'hijzelf had gezegd het verhaal over satanisch... etc. is klinkklare onzin'....

  De ene verdachte heeft ‘er helemaal afstand van genomen’. De tweede heeft een ‘indringende excuusbrief aan meneer Hugo de Jonge klaarliggen’. En de derde verdachte ziet zichzelf nu als ‘een getraumatiseerd persoon die dingen zei die hij niet had moeten zeggen’. Dat blijkt uit een zitting over het Bodegraven-complot.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter en NU.nl (bron)

  ANP   NOS Nieuws•Vandaag, 15:08

  Commissie: geen harde bewijzen voor georganiseerd ritueel kindermisbruik

  Er bestaat georganiseerd en zeer gewelddadig kindermisbruik in Nederland, maar er zijn geen harde bewijzen dat er netwerken actief zijn die kinderen op een rituele of satanische manier misbruiken. Dat schrijft een commissie die op verzoek van de politiek onderzoek heeft gedaan naar sadistisch misbruik van minderjarigen.

  Aanleiding voor het onderzoek is onder meer een uitzending van het VPRO-radioprogramma Argos uit 2020, waarin verschillende slachtoffers hun verhaal deden. Zij spraken over ernstig seksueel misbruik, martelingen en zelfs het offeren van baby's. De Tweede Kamer drong vervolgens aan op een onderzoek naar de aard en omvang van het verschijnsel. Er was, en is, veel discussie of de meldingen wel volledig de waarheid zijn.

  De commissie, onder leiding van de Amsterdamse hoogleraar Jan Hendriks, heeft vandaag het rapport naar minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid gestuurd. De titel van het rapport is Tussen ongeloof, ondersteuning en opsporing.

  De commissie stelt dat het "onomstreden" is dat georganiseerd en gewelddadig misbruik van minderjarigen bestaat. "Ongeacht of de verhalen van slachtoffers in volle omvang kloppen, is waarschijnlijk dat zij slachtoffers zijn van indringende en traumatiserende ervaringen." Op welke schaal het voorkomt is voor wetenschappers en de commissie moeilijk in te schatten.

  Geen beeldmateriaal

  Minder overtuigd is de commissie van het bestaan van netwerken die zich bezighouden met ritueel of satanisch misbruik van kinderen. De daders zouden daarbij opereren vanuit een bepaalde geloofs- of cultverering. Alle opsporingsdeskundigen die de commissie heeft gesproken zeggen dat ze nog nooit beeldmateriaal zijn tegengekomen van misbruik met rituele kenmerken. Wel is er materiaal van ernstig sadistisch misbruik.

  "Al met al zijn slachtoffers de enige primaire bron die dit soort misbruik melden en wordt vanuit andere bronnen geen ondersteuning gevonden voor het bestaan ervan", staat in het rapport. Bij de verschillende meldpunten voor slachtoffers hebben ze ook nauwelijks te maken met verhalen over ritueel misbruik. Bovendien is het mogelijk dat misbruikslachtoffers elkaar treffen op internet, waar ze elkaars verhalen delen en mogelijk (deels) eigen maken.

  Ook bestaat de kans dat ze beïnvloed worden door complottheorieën die rondgaan over ritueel misbruik, zeggen de onderzoekers. De meldingen uit Argos heeft de commissie overigens niet nader kunnen bestuderen, omdat de programmamakers die niet wilden delen, ook niet geanonimiseerd.

  'Rapport schiet tekort'

  Toch zegt belangenorganisatie Stichting Misbruikt! dat ze afgelopen jaar regelmatig meldingen heeft binnengekregen over misbruik met een ritueel karakter. Voorzitter Corinne Dettmeijer, oud-rapporteur mensenhandel, vindt dat het rapport op dat punt tekortschiet. "Er zijn vele verklaringen, vele bronnen." Volgens haar is er bovendien wel degelijk beeldmateriaal van ritueel misbruik.

  Ze wijst ook op andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, de VS en Duitsland, waar het bestaan van ritueel misbruik wel erkend wordt en er zelfs mensen voor veroordeeld zijn. "De illusie dat Nederland anders is, dat het hier niet voorkomt, is nergens op gebaseerd."

  Commissie kreeg vrijwel meteen bedreigingen binnen

  In het voorwoord van het rapport schrijft voorzitter Jan Hendriks dat zijn commissie vrijwel meteen na de installatie allerlei telefoontjes binnenkreeg. Daarbij waren serieuze meldingen van gruwelijk misbruik, maar er "werden ook enkele (verkapte) bedreigingen geuit tegen commissieleden en werden leden van het Koningshuis, (voormalig) ministers en personen die een belangrijke rol speelden bij de bestrijding van covid-19 genoemd als daders. Zij zouden behoren tot de satanische pedofiele elite."

  Aanvankelijk wilden sommige organisaties van slachtoffers ook niet meewerken aan het onderzoek, omdat de commissie was ingesteld door de minister van Justitie en er juist op dat ministerie daders zouden rondlopen. Uiteindelijk werkte iedereen mee.

  Hendriks beklemtoont dat de commissie niet aan waarheidsvinding heeft gedaan. Dat is volgens hem de taak van politie en justitie en dat is in zedenzaken al moeilijk genoeg. De commissie las publicaties over het onderwerp en sprak met wetenschappers, politiemensen en slachtoffers. "Met het rapport van onze commissie hopen we bij te dragen aan kennis over dit onderwerp en zicht te geven op de veelheid aan argumenten hierbij", schrijft Hendriks.

  Het misbruik heeft vaak grote gevolgen in het verdere leven van slachtoffers. Ze maken hun schoolopleiding niet af, kunnen moeilijk een baan houden en relaties lopen ook vaak stuk. Bovendien kunnen ze maar moeilijk terecht bij hulpverleners die in dit soort zaken gespecialiseerd zijn. Die zijn er te weinig, en de kennis schiet tekort, constateert de commissie.

  Slachtoffers zijn vaak bang dat ze niet geloofd worden en stappen daarom niet naar de politie. Zelfs therapeuten raden slachtoffers om die reden soms af om melding bij de politie te doen. Dat vindt de commissie een onwenselijke situatie. Daarom moet er één, laagdrempelig meldpunt komen, staat in de aanbevelingen.

  Dettmeijer vindt dat de aanbevelingen van het rapport niet aansluiten bij de conclusie dat er sprake is van georganiseerd misbruik van kinderen. "Dat is nogal wat. Maar ook in dit rapport vormt de aangifte weer de kern van de opsporing. Terwijl je dit zou moeten aanpakken zoals je mensenhandel en terrorisme aanpakt." Politie en justitie moeten volgens haar veel meer actief op zoek gaan naar de daders en de organisaties die ze vormen.

  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 22 november 2022 @ 00:08
  #29
  reactie op (#10) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg #10 VIRUSWAARHEID VOORMAN WILLEM ENGEL VANDAAG VOOR OPRUIING TIJDENS CORONATIJD VOOR DE RECHTER. Tegen Willem Engel is bij de rechtbank in Rotterdam een taakstraf van 180 uur en een celstraf van drie maanden voorwaardelijk geëist. 

  De uitspraak is leidend ook voor vele anderen die nepnieuws verspreiden of vooral ook daarbij zich schuldig maken aan OPRUIING op eigen social media of site's nu niet alleen meer in coronatijd. Maar er zijn er al een aantal zoals de '3 complotdenkers van de Bodegravengroep' veroordeeld. En ook thans wordt een FvD politicus, Kamerlid door het OM onderzocht wegens zijn 'liefdevolle en geweldloze' (zegt hij zelf?!) oproep om naar Den Haag te komen en dan deze regering weg te sturen. Overigens heeft er zich nog een FvD Senator 1e Kamer bij de woorden van Van Meijeren aangesloten... Waarschijnlijk wacht het OM ook de uitspraak tegen Engel af voor meer juridische houvast ook. Zie ook het dagelijkse, of wekelijkse updatebericht en overigens loopt de coranapandemie sterk terug, de oudere berichten daar over hetzelfde onderwerp. 

  'VIRUSWAARHEID' WIE EN WAT ZIJN DEZE MENSEN? Een analyse zie bericht #24 hier! Zie vooral http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/ zie FORUM / WAARSCHUWINGEN tegen (?) / NEPBERICHTEN EN NEPNIEUWS ook o.a.

  ZiE HIER DEZE LINK: Valse nieuwssites - De Hoax-Wijzer - Google Sites naar de meest bekende en onbekende site’s die voor mogelijk wel 80% fakenieuws verspreiden? En de overige 20% waarheid of wellicht iets van waar, maar soms ook verdraaid naar eigen inzicht?

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  UPDATE 20-01-23 17.00 uur: Veroordeling tot 1 maand voorwaardelijk voor feit opruiing in 1 zaak, Engel gaat zeker en OM gaat mogelijk ook in hoger beroep?

  UPDATE 21-12-22 09.00 uur: Complotdenker David Icke is terecht toegang tot land ontzegt. Maar zie hier over: 

  Sabrina Whatsinaname heeft een link gedeeld.

  19 december om 20:02  ·  https://www.ad.nl/.../complotdenker-david-icke-kan.../

  Complotdenker David Icke kan fluiten naar reisjes door Europa, Brit gaat in hoger beroep

  AD.NL

  Complotdenker David Icke kan fluiten naar reisjes door Europa, Brit gaat in hoger beroep

  De Britse complotdenker David Icke heeft terecht een inreisverbod voor Nederland gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het verbod om het Schengengebied binnen te komen wordt voorlopig niet opgeheven, besliste de rechtbank maandag. Icke had een kort geding aangespannen om het verb...

  Opmerking plaatsen Delen 6 opmerkingen Populairste opmerkingen

  Actief  Schrijf een openbare opmerking…

  Martin van Buren 

  • Met name interessant hieraan is het verschil van inzicht dat er blijkbaar onder (zeer geleerde, want hoogleraren) juristen bestaat over de juridische grondslag van deze uitspraak. Aan de ene kant Brouwer, die betoogt dat dit een inperking van de vrijheid van meningsuiting en demonstratie inhoudt (natuurlijk daarin gesteund door Jeroen Pols), aan de andere kant Voermans, die betoogt dat de rechter helemaal niet toekomst aan het grondwettelijke recht van meningsuiting en demonstratie maar puur een ordemaatregel moet beoordelen, t.w. het voorkomen van onrust als deze man Nederland zou binnenkomen. Natuurlijk volgt het een uit het ander, maar Voermans zegt feitelijk: ook al perk je de grondwettelijke rechten mogelijk in, dan nog is het voorkomen van maatschappelijke onrust dusdanig belangrijk dat je deze maatregel mag nemen. Dit past helemaal in de lijn van de discussie die eigenlijk al sinds het begin van de Coronapandemie (en de opkomst van de complotdenkers) wordt gevolgd: grondrechten zijn niet onbeperkt maar moeten altijd worden afgewogen tegen het grotere maatschappelijke belang.

   Meer weergeven 1 d

  • Gauke Zijlstra

   Jurist Jeroen Pols, met een strafblad van jewelste, wapenbroeder van Willem Engel...

  • Moet ie vooral doen! 23 u 

  • 1 d  Nelleke Van 't Oever 

   Gevaarlijk mannetje. Van voetballer tot complotdenker.

  • Steven Voshart

   Heel terecht van de rechters, mensen die complottheorieën verspreidden moeten worden geïsoleerd! Gevaar voor de mensheid!! Dus ezel pas maar op ! 15 u

  UPDATE 26-11-22 09.00 uur: ACTIEGROEP VIRUSWAARHEID WORDT OPGEHEVEN, mede omdat de rechter terecht beslist dat de ING-Bank de rekening mocht opheffen en zonder is er geen bestaansmogelijkheid. Maar uiteraard gaan ze nu onder een anderde naam/Stichting verder....  Engel laat aan de NOS weten dat de actiegroep ophoudt te bestaan, maar dat zijn stichting overeind blijft. Die gaat, met een aantal aanpassingen in de statuten, door onder de naam Voor Waarheid.  

  ANP    NOS Nieuws•Vandaag, 12:46•Aangepast vandaag, 15:17

  OM eist taakstraf en voorwaardelijke celstraf tegen Willem Engel

  Tegen Willem Engel is bij de rechtbank in Rotterdam een taakstraf van 180 uur en een celstraf van drie maanden voorwaardelijk geëist. De voorman van Viruswaarheid staat terecht voor opruiing, ofwel het aanzetten tot strafbaar gedrag. Aanleiding voor de zaak is een collectieve aangifte tegen hem, die vorig jaar door ruim 22.000 mensen is ondertekend.

  Het OM vervolgt de 45-jarige Rotterdammer voor een reeks opruiende coronagerelateerde berichten op sociale media. "Verdachte zoekt de grenzen op, schuurt ertegenaan en gaat er in de visie van het OM overheen", aldus de officier van justitie.

  De zaak gaat over waar de vrijheid van meningsuiting eindigt, en opruiing begint. Engel zegt dat hij altijd binnen de grenzen van de wet is gebleven. Het OM zegt dat Engel tijdens de coronaperiode wist dat zijn berichten op sociale media gevolgen zouden hebben.

  Met zijn berichten spoorde hij zijn volgers aan strafbare feiten te plegen of aanvaardde bewust die kans daarop, vindt de officier. "Op de verschillende platforms werd opgeroepen om in opstand te komen." Engel kiest er volgens het OM bewust voor om "via zijn accounts berichten te plaatsen op social media, waarin hij onder andere oproept tot een antidemocratische houding richting de overheid en haar instituties".

  Wat is opruiing?

  In het strafrecht is dat het aansporen van andere mensen om strafbare feiten te plegen. Die feiten hoeven niet echt gepleegd te zijn. "De rechter beoordeelt hoe ernstig de strafbare feiten zijn waartoe wordt opgeruid en hoe concreet ze zijn", vertelt Marloes van Noorloos, strafrechtdocent aan de universiteit in Tilburg. "Als je zomaar wat onzin vertelt die toch niemand gelooft, of het is bedoeld als grap of overdrijving, dan wordt dat niet als opruiing beschouwd."

  De rechter kijkt naar wat er letterlijk is gezegd, maar ook naar de strekking van het hele verhaal en naar de context. "Er kan sprake zijn van een politiek of maatschappelijk debat waarin je een grotere vrijheid van meningsuiting hebt. Die vrijheid is niet onbeperkt, maar wel groot." De grens van wat wel en niet mag, is vaak dun, vertelt Van Noorloos. "Hoe ver mag je gaan om de vrijheid van meningsuiting in te perken? Daar zijn rechters nog best wel zoekende in."

  Zo werden twee drillrappers veroordeeld voor opruiing na het plaatsen van een gewelddadige video, maar in hoger beroep toch vrijgesproken. "Het hof vond de opruiing onvoldoende concreet. Die jongens waren aan het rappen over hun eigen ervaringen, zonder anderen echt aan te sporen iets te gaan doen."

  Hoe concreet een oproep is, blijkt een belangrijke factor. Een man die opriep "wegen te blokkeren" is vrijgesproken, terwijl de 'Blokkeerfriezen' die opriepen de snelweg te versperren om een demonstratie te verhinderen, wel zijn veroordeeld.

  Volgens het OM zijn medewerkers van de GGD, medewerkers van een verzorgingstehuis en burgemeester Bruls van Nijmegen getroffen door oproepen van Engel.

  Een ander strafbaar feit is volgens het OM een oproep om naar een verboden demonstratie op het Malieveld te gaan. Viruswaarheid zou de oproep om 'in vrede te komen' op Engels account geplaatst hebben. Ruim vierhonderd mensen werden op 21 juni 2020 gearresteerd, na het uitbreken van ongeregeldheden. Volgens de verleiding waren mensen daar "op persoonlijke titel".

  Juridische experts zien de zaak tegen Engel als complex. De voorman van actiegroep Viruswaarheid heeft nooit direct opgeroepen tot geweld. De rechter zei, reagerend op een behandelde tweet van Engel: "U heeft het allemaal zo genuanceerd opgeschreven."

  Waarop Engel reageerde: "Daar blink ik in uit." De rechter zei later nog eens dat hij ziet dat er goed nagedacht is over de bewoordingen van Engel in zijn tweets. "Dat klopt", zegt Engel. "Daar heb ik juridische hulp bij gehad."

  Oproepen

  De zaak gaat over Engels gedrag op sociale media tussen juni 2020 en november 2021. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie in de coronacrisis meerdere opruiende berichten geplaatst op Twitter en Facebook. "Ik ben echt verbaasd, dat ik me hiertegen moet verweren", zei Willem Engel in de rechtbank. "Het is evident geen opruiing, het is een politieke zaak."

  Engel riep zijn volgers op Twitter op medewerkers van 'prikbussen' te fotograferen of een verzorgingshuis te bellen dat wegens een corona-uitbraak gesloten voor bezoekers was. Engel nam geen afstand van zijn uitlatingen. De rechter wil voor Kerst uitspraak doen.

  Meer verdachten staan terecht voor opruiing

  Het aantal verdachten dat terechtstaat voor opruiing is de laatste jaren flink gegroeid. In 2019 waren het nog 43 zaken, in 2021 groeide dat tot 254. Dit jaar telde het OM tot oktober zeker 91 opruiingszaken.

  Aanvankelijk werden met name jihadisten bestraft die op sociale media opriepen om voor IS te gaan strijden. De afgelopen tijd waren er vooral veroordelingen voor het oproepen tot rellen (bijvoorbeeld tegen de avondklok) of geweld tegen beleidsmakers (bijvoorbeeld door complotdenkers).

  Strafrechtdocent Van Noorloos noemt de stijging van het aantal zaken opvallend. "Dat komt door het maatschappelijk debat, waarin bepaalde vormen van opruiing vaker voorkomen. Allerlei uitingen tegen de staat en instituties zijn sinds corona wat gangbaarder geworden."

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2023-01-20 15:22:31
  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 13 september 2022 @ 09:07
  #28
  reactie op (#27) herman_dad

  Goedemorgen, PLEIDOOI MIN. VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID voor de democratie, EEN ERNSTIGE BEDREIGING IS HET 'WOKISME' van de complotdenkers, oorspronkelijk uit de VS, uiterst rechts en nazistisch ook nog vaak, (Trump aanhangers o.a.) en is een uiting van 'JE MOET GELOVEN', GELOOF ALLE NEPNIEUWSBERICHTEN, COMPLOTTHEORIEN en als je dat niet doet wordt je buitengesloten, zie ook vaak andere social media als Twitter en Facebook vooral waar de 'ongelovigen' zelfs worden gezien als niet mensen met een andere mening maar zeer beledigend en ZEER HAATDRAGEND worden uitgemaakt voor o.a. 'domme volgzame schapen'; ....en primaire uitdrukkingen zijn, WORDT WAKKER (WAKE UP) EN DOE JE HUISWERK, ZELF ONDERZOEK!

  En velen die er tegen ingaan worden door de complottisten op social media bedreigd beschimd en bespot op zijn minst....En ook 'geloof vooral de bestaande media niet!' Als u iemand tegenkomt die dat al roept weet u direct met een ultra complottist te maken te hebben of op zijn minst met een goedgelovige domme ziel, categorie 3 complottisten...  

  Gelukkig gaan de meeste mensen daar niet op in en blijven gewoon zichzelf.  Zie bericht #22 hierover even naar beneden scrollen. De complotdenkers in categorien ingedeeld... cat. 3 zijn vaak de meest goedgelovige mensen in de maatschappij die alles geloven als ultieme waarheid en de ultieme slachtoffers van hen die bedenken als Viruswaarheid o.a. ANGST ZAAIEN bij hen die geloven..

   Overigens heeft Kamerlid Van Haga (ex- FvD 3,0) aangekondigd dat de minister het vertrouwen wordt opgezegd omdat zij hem én de FvD had aangeduid als uitsluitend complotherorien aanhangend en uitend. Voor zieltjeswinst uiteraard maar dat terzijde. In de talkshow Jinek gisteravond zei iemand al, dit is nu een ultieme vorm van 'wokisme' door Van Haga en de minister ligt van het 'opzeggen van vertrouwen in haar' dan ook NIET WAKKER.... .   

  En zie ook verder nog over de eigen omroep van complottisten (ON) en zelfs ook politieke partij (FvD), die ze hebben opForum » POLITIEKE ONDERWERPEN » MEDIA, PERS(VRIJHEID) PUBLIEKE OMROEPEN en politiek

  Overigens (be)noemde zij in de lezing ook enkele andere oorzaken van bedreigingen rechtsstaat maar het 'wokisme' als één van de belangrijkste... 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter en NU.nl (bron)

  UPDATE 29-10-22 09.00 uur: COMPLOTDENKER EN TRUMP AANHANGER o.a. valt MAN NANCY PELOSI aan in woning maar was op zoek naar haar.... daar kunnen de, we weten het ook hier, complotthorien toe leiden..... 

  UPDATE 26-10-22 01.00 uur: ING MOCHT BANKREKENING VIRUSWAARHEID van Willem Engel stopzetten. De zoveelste zaak die hij verliest.

  UPDATE 25-10-22 17.00 uur: Een 2e sanctie voor de aspirant omroep die meest politici en andere complotdenkers uit extreem-rechtse hoek aan het woord laten.

  UPDATE 22-09=22 17.00 uur: KRO-NCRV DIRECTEUR WIL OMROEP ON PER DIRECT UIT HET OMROEPBESTEL. Waarschijnlijk zijn er meer mensen daar mee eens en dan mogelijk het woord aan de rechter? Laten we hopen... Vooral na het optreden vvan FvD leider Baudet gisteren in de Kamer waar hij de grootste complottheorien uitte en minister Kaag expliciet beschildigde van een spionne te zijn...o.a.?? .Hij werd eindelijk door de Kamervoorzitter het woord ontnomen voor de Algemene Beschouwingen en UNICUM het hele Kabinet stapte daarna enige tijd uit de Kamer. Maar later heeft hij uiteraard op zijn eigen omroep ON zijn woord weer verder gedaan... 

  NU.nl:  KRO-NCRV-directeur wil Ongehoord Nederland per direct uit omroepbestel

  ANP  NOS Nieuws•Gisteren, 21:04•Aangepast gisteren, 23:15 (let op de naam van de minister in oorspronkelijke artikel wel goed maar bij kopieren/plakken wordt verbasterd... kennelijk zo)

  YeÅŸilgöz hamert op belang rechtsstaat en noemt 'wokisme' een van de bedreigingen

  Minister van Justitie en Veiligheid YeŸilgöz heeft in de jaarlijkse HJ Schoo-lezing een pleidooi gehouden voor de verdediging van de democratische rechtsstaat. Ze zei dat we die "compromisloos en vastberaden" moeten beschermen. "Dat is de enige manier om Nederland een mooi en veilig land te laten zijn, met vrijheid voor iedereen."

  YeÅŸilgöz verwees naar haar Turkse afkomst en naar de militaire staatsgreep in Turkije, waar het leger vandaag precies 42 jaar geleden met geweld de macht overnam. Haar ouders vluchtten daarna met haar naar Nederland, waar ze in vrijheid konden leven.

  Tot haar verbijstering zag bij de eerste gebeurtenissen in haar volwassen leven, de moord op Pim Fortuyn in 2002 en die op Theo van Gogh in 2004, dat Nederland niet pal stond voor de vrijheid van meningsuiting. Er werd volgens YeÅŸilgöz gezegd dat critici van de islam beter een toontje lager konden zingen en er ontstond discussie om een wetsartikel tegen godslastering nieuw leven in te blazen.

  Lezing

  De H.J. Schoo-lezing is genoemd naar Hendrik Jan Schoo, van 1993 tot 1999 hoofdredacteur was van Elsevier Weekblad. Hij overleed in 2007. De lezing wordt dit jaar voor de veertiende keer gehouden. Eerder hielden onder anderen de ministers Hoekstra (CDA), Kaag (D66) en premier Rutte (VVD) de lezing.

  Zorgelijk vond YeÅŸilgöz ook dat twee jaar geleden een petitie waarin stond dat het beledigen van de profeet Mohammed niet onder de vrijheid van meningsuiting valt, meer dan 100.000 keer werd ondertekend.

  Voor haar was het "nauwelijks te bevatten" dat de ondersteuners van die petitie een discussie wilden over de grenzen van de vrijheid naar aanleiding van de moord op de Franse geschiedenisleraar Paty, die op straat werd onthoofd omdat hij in de klas spotprenten van de profeet had getoond. "De discussie had moeten gaan over hoe het in hemelsnaam kan dat wij in ons land kinderen grootbrengen die niet tegen een tekening kunnen."

  Wokisme

  Ze noemde daarna twee bewegingen die volgens haar harder en explicieter moeten worden tegengesproken omdat ze de rechtsstaat bedreigen. In de eerste plaats het 'wokisme', dat is overgewaaid uit de VS. Ze zei dat emancipatiebewegingen die pleiten voor gelijke rechten en inclusie haar steun hebben, maar dat ze zich zorgen maakte over wokisme dat zich volgens haar richt op uitsluiting.

  "Mensen die vinden dat zij mogen bepalen welke informatie of mening juist is en wat niet juist is. Of wat kwetsend en wat niet kwetsend is. Wie wel deugt en wie niet deugt. Die onder het mom van inclusie alleen maar bezig zijn met uitsluiten." Het komt volgens haar neer op het beperken van kritiek, onder meer op de universiteiten, en "dat legt een enorme druk op de vrijheid van meningsuiting."

  Volgens YeÅŸilgöz heeft de vrije samenleving een open debat nodig, "waarin je woorden met woorden bestrijdt. Open debat waarbij argumenten bepalen of je gelijk krijgt, en niet de lengte van je tenen. Man of vrouw: vind een paar ballen en wees weerbaar, zou ik zeggen. In een open samenleving moet je een schild ontwikkelen."

  Wantrouwen

  De tweede beweging die ze noemde was "het systematisch voeden van wantrouwen en anti-overheidssentiment." Ze doelde daarbij met name op mensen die met extremisme en geweld hun doelen proberen te bereiken, bijvoorbeeld door thuis politici op te zoeken en te intimideren, of de pers te bedreigen en zijn onafhankelijkheid in twijfel te trekken, waardoor bijvoorbeeld de NOS zich gedwongen zag voor de veiligheid in busjes zonder logo te rijden.

  Waar het injecteren van het gif van wantrouwen toe kan leiden, bleek volgens de minister in de VS, waar de bestorming van het Capitool liet zien hoe desastreus de gevolgen kunnen zijn. Uit het onderzoek van het Amerikaanse Congres is "steeds duidelijker geworden hoe dicht de Verenigde Staten langs een autoritaire machtsgreep zijn gescheerd".

  Hand in eigen boezem

  Ze stak daarna de hand in eigen boezem. Politici moeten volgens haar meer onderzoeken wat er leeft onder de mensen en meer oog hebben voor hoe beleid in de praktijk uitpakt. Als het toch misgaat moet de koers worden bijgesteld.

  In haar lezing haalt ze de Duitse filosofe Hannah Arendt aan die stelt dat in moderne democratieën "het systeem soms belangrijker lijkt dan de ervaringen van mensen". Daarmee komt de democratie "los te staan van wat mensen daadwerkelijk meemaken en nodig hebben".

  Voorbeelden hiervan zijn volgens YeÅŸilgöz de hersteloperatie in Groningen en de Toeslagenaffaire, waarin de overheid heeft gefaald. "Als het zo mis gaat, is het de vraag of het fair is van mensen te verwachten op te komen voor de rechtsstaat, terwijl diezelfde staat hen in de steek heeft gelaten".

  Georganiseerde misdaad

  Bij het handhaven van de rechtsstaat hoort ook de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Haar eigen VVD is er volgens haar medeverantwoordelijk voor dat de georganiseerde misdaad jaren "welig heeft kunnen tieren en zich in onze samenleving heeft kunnen nestelen". Dat democratie niet meer als vanzelfsprekend wordt gezien is voor een deel aan de overheid te wijten en moet worden aangepakt, zegt YeÅŸilgöz.

  Onze manier van leven staat op het spel.

  Dilan YeÅŸilgöz, minister van Justitie en Veiligheid

  Ze noemt het van het grootste belang hard te werken aan herstel van vertrouwen. Daarbij moeten politici eerlijker zeggen wat er misgaat. Ze haalt de analyse aan van hoogleraar Rijpkema over een samenleving die foutloze politici eist en politici die foutloosheid veinzen.

  Als het dan fout gaat vernauwt het politieke debat zich tot aanblijven of aftreden. Burgers media en politici houden elkaar zo gegijzeld. Politici zullen beter uit moeten leggen wat ze doen en eerder hun fouten moeten toegeven.

  Gewijzigd op 2022-10-29 08:33:53
  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 01 juli 2022 @ 00:48
  #27
  reactie op (#26) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg #26: BODEGRAVENGROEP VEROORDEELD TOT TOCH BEHOORLIJKE GEVANGENISSTRAFFEN voor met name opruiing, verspreiden en aanzetten tot haat en ook oproepen tot misdrijven, moord op aantal prominenten ook en meest via social media. Dit geeft een juridische houvast voor méér van deze zaken tegen meer mensen die dit alles verspreiden zie ook alle oudere berichten hierover, de complotdenkers.... 

  De volgende is Willem Engel waar nu een rechtszaak tegen loopt  Jurisprudentie is er nu dus al.    

  OUD: Hoe deze mensen in 'het leven staan' en ook hier zijn er een aantal 'volgers' gelukkig maar een heel klein deel van de bevolking duidt het hier welk aan Veroordeelde complotdenker Wouter R.: 'Ik creëer mijn eigen realiteit'  > EEN EIGEN REALITEIT gecreeerd inderdaad.... maar je zult het slachtoffer van deze complotdenkers maar zijn EN overigens ook onder een aantal virusontkenners en denkers dat er met een vaccinatie een massaal COMPLOT daarachter zit???  Ze leven in een eigen realiteit weer en in feite werk voor een psychiater?  Zie ook alle vorige berichten hierover! 

  En zie ook verder nog over de eigen omroep van complottisten en zelfs ook politieke partij (FvD), die ze hebben op: Forum » POLITIEKE ONDERWERPEN » MEDIA, PERS(VRIJHEID) PUBLIEKE OMROEPEN en politiek

  RTL-Nieuws: 'Vrijheid werd ontnomen' Bedreigingen hebben leven Van Dissel 'op zijn kop' gezet

  NU.nl: Nieuws over Complotdenkers Bodegraven Nu.Nl >Politie en justitie keken maanden geleden al naar dat bewijs en concludeerden dat er geen reden was een verder onderzoek op te starten. De rechtbank pelde het vermeende bewijs van de complotdenkers af: ,,U schrijft dat een meisje wel vermoord moet zijn omdat ze opeens niet meer op een klassenfoto staat. De politie heeft dat uitgezocht en dat meisje leeft nog, gewoon in Nederland. De vader van een ander vermeend slachtoffer zegt: mijn zoon is nooit misbruikt door een satanisch-pedofiel netwerk. Hij zat ook niet bij Joost in de klas. En de vrouw van de voormalige huisarts is gestorven aan kanker. Ten slotte heeft de moeder van Knevel verklaard dat hij nooit bij de huisarts heeft gelogeerd, zoals hij beweert.” Eerder bleek al dat een ander vermeend slachtoffer van het netwerk simpelweg om was gekomen bij een verkeersongeluk.  Noot: de moeder van Knevel verklaarde ook dat 'hijzelf had gezegd het verhaal over satanisch... etc. is klinkklare onzin'....

  De ene verdachte heeft ‘er helemaal afstand van genomen’. De tweede heeft een ‘indringende excuusbrief aan meneer Hugo de Jonge klaarliggen’. En de derde verdachte ziet zichzelf nu als ‘een getraumatiseerd persoon die dingen zei die hij niet had moeten zeggen’. Dat blijkt uit een zitting over het Bodegraven-complot.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter en NU.nl (bron)

  UPDATE 14-12-22 09.00 uur: Gelukkig blijfy hij in de cel....

  Vincent de Hart heeft een link gedeeld.5 u  · 

  "Kat wordt verdacht van zes strafbare feiten: bedreiging en oproepen tot geweld tegen rechters, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, journalisten en RIVM-topman Jaap van Dissel."

  Complotdenker Micha Kat schreeuwt in de rechtbank: ‘Trek mijn tong maar uit!’ (maar hij blijft in de cel)

  AD.NL

  Complotdenker Micha Kat schreeuwt in de rechtbank: ‘Trek mijn tong maar uit!’ (maar hij blijft in de cel)

  Complotdenker Micha Kat ging vanmorgen in de rechtbank in Den Haag vol in de aanval: ,,Ik ben Micha Kat, wat is uw naam, ik weiger voor een anonieme rechter te staan.” De rechter wilde hem al na vijf minuten laten verwijderen. Kat mocht blijven, maar het bekvechten ging door: ,,Wil ik mijn leven n...

  UPDATE 13-09-22 09.00 uur: zie ook vorige artikel daarover!!

  UPDATE 24-08-22 09.00 uur: Twitter heeft geen controle over nepnieuws, dat wisten we al, en Facebook ook niet, YouTube?? 

  UPDATE 18-07-22 17.00 uur: zie ook  bericht #24: 5 jaar en tbs voor complotdenkers die molotovcocktail gooiden naar woning Groningse journalist!

  UPDATE 16-07-22 09.00 uur: In Nederland moet hij eerst nog een oude straf van 6 maanden uitzitten....

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  UPDATE 01-07-22: 09.00 uur:

  En ook Omroep ON, de omroep van en voor alle complotdenkers, FvD met name, kan nu juridisch vallen onder de uitspraak van de rechter met hun krankzinnige 'complottheorien en verspreiden pur sang daarvan'??

  ANP

  NOS Nieuws•Gisteren, 16:52

  Complotdenkers krijgen celstraf voor doodsbedreiging en opruiing

  Complotdenkers Wouter R. (54) en Joost K. (44) krijgen een celstraf voor het uiten van (doods)bedreigingen aan het adres van onder anderen Jaap van Dissel, Mark Rutte en een huisarts in Bodegraven. Joost K. is veroordeeld tot vijftien maanden cel waarvan vier voorwaardelijk, en Wouter R. krijgt achttien maanden cel waarvan zes voorwaardelijk.

  Een derde verdachte, Hans van M. (57), is veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, die hij al in voorarrest heeft uitgezeten, en een taakstraf van honderd uur.

  De gemeente Bodegraven had aangifte gedaan tegen de mannen. Ze stonden terecht voor het verspreiden van verhalen over satanisch ritueel kindermisbruik in Bodegraven en het opruien van hun volgers.

  Ze deden dit onder meer via het online programma van R., dat werd verspreid via sociale media. De internetuitzendingen leverden de verdachten 111.000 euro aan donaties op.

  'Pedofiel en kindermoordenaar'

  RIVM-directeur Jaap van Dissel werd veelvuldig bedreigd in de filmpjes. In de rechtszaal werd een video getoond waarin R. in zijn auto een fietsende Van Dissel achtervolgt en hem een pedofiel en kindermoordenaar noemt. In een andere video maakten K. en R. Van Dissels privéadres bekend en riepen ze hun volgers op om hem voor zijn verjaardag stenen cadeau te geven.

  Als gevolg van deze bedreigingen staat Van Dissel 24 uur per dag onder bewaking. In een slachtofferverklaring, die bij een eerdere rechtszaak werd voorgedragen door een vertegenwoordiger van het RIVM, stelde Van Dissel dat zijn leven volledig op zijn kop staat.

  Bodegraven

  Bedreigingen waren ook gericht aan het adres van verschillende Bodegravenaren, onder wie een huisarts en een wetenschapper. De complotdenkers geloven dat er in de jaren 80 een serie satanische kindermoorden heeft plaatsgevonden in de gemeente.

  Begin vorig jaar legden aanhangers van de complotdenkers daarom bloemen neer op een begraafplaats in Bodegraven, op kindergraven. Nabestaanden werden geconfronteerd met briefjes over satanisch misbruik. De gemeente heeft toen een noodverordening afgekondigd om complotdenkers van de begraafplaats te weren.

  Joost K. is opgegroeid in Bodegraven en beweert herinneringen te hebben van gruwelijke kindermoorden en seksueel misbruik. Het Openbaar Ministerie noemt deze beschuldigingen bizar en eiste eerder dat hij zich moet laten behandelen in een psychiatrische kliniek. De rechtbank legde hem dat niet op.

  Wouter R. was vorig jaar in een andere zaak ook al veroordeeld tot negen maanden cel voor opruiing. De man, die zich trainer en coach noemt, verspreidde meerdere complottheorieën in zijn online programma. Hij nodigde Joost K. vaak uit in zijn video's om te praten over het vermeende misbruik in Bodegraven.

  Gewijzigd op 2022-12-14 07:53:43
  handtekeningafbeelding
 • zaterdag 11 juni 2022 @ 08:06
  #26
  reactie op (#25) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg #25: BODEGRAVEN en de complotheorien daarover: 1e RECHTSZAAK, de 3 TOP-COMPLOTTISTEN VAN ONS LAND hebben 'spijt'??? Het is de eerste inhoudelijke zaak, volgende week de 2e en dan horen we de eisen. Overigens is het klinkklare onzin de verhalen over rituele of satanische-kinderverkrachtingen zo wie zo. Kindermisbruik, vooral in VEEL GELOOFSOMGEVINGEN, KERKEN, in 'éigen kring' komt en kwam zeker voor en ook vele tienduizenden of veel meer nog, keren sinds 1956 geteld/geschat al, zie ook elders hier en op club Europese Unie, forum/Frankrijk, Duitsland etc... Maar 1 op 1 meestal, leggen we niet uit en schandalig, geen woorden toereikend etc... MAAR NIET zoals zij beweren...

  En toch zijn er nog een aantal goedgelovigen, de categorie 3 complotdenkers die echt alles geloven zonder verder na te denken maar bv. pure slachtoffers zijn weer bij de strafbare opruiing van degenen waar het hier over gaat, zie en scrol naar oudere berichten die nog steeds geloven en die artikel verder op social media plaatsen.... 

  Hoe deze mensen in 'het leven staan' en ook hier zijn er een aantal 'volgers' gelukkig maar een heel klein deel van de bevolking duidt het hier welk aan Veroordeelde complotdenker Wouter R.: 'Ik creëer mijn eigen realiteit'  > EEN EIGEN REALITEIT gecreeerd inderdaad.... maar je zult het slachtoffer van deze complotdenkers maar zijn EN overigens ook onder een aantal virusontkenners en denkers dat er met een vaccinatie een massaal COMPLOT daarachter zit???  Ze leven in een eigen realiteit weer en in feite werk voor een psychiater?  Zie ook alle vorige berichten hierover! 

  En zie ook verder nog over de eigen omroep van complottisten en zelfs ook politieke partij (FvD), die ze hebben op: Forum » POLITIEKE ONDERWERPEN » MEDIA, PERS(VRIJHEID) PUBLIEKE OMROEPEN en politiek

  RTL-Nieuws: 'Vrijheid werd ontnomen' Bedreigingen hebben leven Van Dissel 'op zijn kop' gezet

  NU.nl: Nieuws over Complotdenkers Bodegraven Nu.Nl >> Politie en justitie keken maanden geleden al naar dat bewijs en concludeerden dat er geen reden was een verder onderzoek op te starten. De rechtbank pelde het vermeende bewijs van de complotdenkers af: ,,U schrijft dat een meisje wel vermoord moet zijn omdat ze opeens niet meer op een klassenfoto staat. De politie heeft dat uitgezocht en dat meisje leeft nog, gewoon in Nederland. De vader van een ander vermeend slachtoffer zegt: mijn zoon is nooit misbruikt door een satanisch-pedofiel netwerk. Hij zat ook niet bij Joost in de klas. En de vrouw van de voormalige huisarts is gestorven aan kanker. Ten slotte heeft de moeder van Knevel verklaard dat hij nooit bij de huisarts heeft gelogeerd, zoals hij beweert.” Eerder bleek al dat een ander vermeend slachtoffer van het netwerk simpelweg om was gekomen bij een verkeersongeluk.  Noot: de moeder van Knevel verklaarde ook dat 'hijzelf had gezegd het verhaal over satanisch... etc. is klinkklare onzin'....

  De ene verdachte heeft ‘er helemaal afstand van genomen’. De tweede heeft een ‘indringende excuusbrief aan meneer Hugo de Jonge klaarliggen’. En de derde verdachte ziet zichzelf nu als ‘een getraumatiseerd persoon die dingen zei die hij niet had moeten zeggen’. Dat blijkt uit een zitting over het Bodegraven-complot.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter en NU.nl (bron)

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 17:26

  Leven Van Dissel 'op zijn kop' door bedreigingen complotdenkers

  Hans M., Wouter R. en Joost K. in de rechtbank ANP

  Het leven van Jaap van Dissel is door de doodsbedreigingen aan zijn adres volledig op zijn kop gezet. De directeur Infectieziektebestrijding bij het RIVM werd 24 uur per dag beveiligd waardoor hij zijn vrijheid volledig kwijt was. Ook had hij geen rust meer, bleek vandaag uit zijn slachtofferverklaring, die door een vertegenwoordiger van het RIVM werd voorgelezen in de rechtbank.

  Het RIVM gebruikte het spreekrecht tijdens de rechtszaak tegen complotdenkers Wouter R. (54), Joost K. (44) en Hans de M. (57), waar persbureau ANP bij was. De mannen stonden terecht op verdenking van (doods)bedreigingen tegen Van Dissel, premier Rutte en een huisarts in Bodegraven. Verder worden ze verdacht van opruiing.

  Tijdens de zitting betuigden de verdachten spijt van hun daden. "Het is zo verkeerd wat ik gedaan heb, daar zijn geen woorden voor", zei R. "We wilden met onze uitzendingen bereiken dat de politie meer onderzoek wilde doen naar de aangifte van Joost. Het heeft een totaal averechts effect gehad."

  Beelden

  In de rechtbank in Den Haag werd een video getoond van een fietsende Van Dissel, op weg naar het LUMC in Leiden. De beelden zijn gemaakt door R., die in de video Van Dissel een pedofiel en kindermoordenaar noemt.

  In een andere video die de verdachten maakten, werd het privéadres van Van Dissel bekendgemaakt. Dat gebeurde in april vorig jaar. De boodschap van de makers - volgens het RIVM een dieptepunt - was dat Van Dissel graag een steen voor zijn verjaardag wilde hebben. Vanaf dat moment werd Van Dissel, die ook voorzitter van het Outbreak Management Team is, elke dag beveiligd.

  Nieuwsuur maakte deze video over de bedreigingen aan het adres van publieke figuren:

  Zie video in oorspronkelijke artikel

  Complotdenkers

  Complotdenker K. is ervan overtuigd dat hij in zijn kinderjaren getuige was van satanische kindermoorden en dat hij is misbruikt door Van Dissel en de huisarts. Dat verhaal werd verder verspreid in video's op een online platform.

  Het gevolg was dat tientallen complotdenkers begin vorig jaar naar een begraafplaats in Bodegraven kwamen. Ze legden bloemen op kindergraven en bij Van Dissel in de tuin.

  Het is onmogelijk jezelf tegen klinkklare onzin te verdedigen.

  Vertegenwoordiger van het RIVM

  "Dat je door een verzonnen verhaal van Joost K. iemands leven volledig op zijn kop kan zetten is ongehoord onverantwoordelijk. Zelfs strafbaar", aldus de RIVM-vertegenwoordiger. Hij noemde de verhalen die de verdachten rondbazuinden ziek. "Het is onmogelijk jezelf tegen klinkklare onzin te verdedigen."

  Volgende week donderdag is de tweede inhoudelijke zittingsdag. De officier van justitie maakt dan de strafeisen bekend.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2022-06-11 08:40:38
  handtekeningafbeelding
 • donderdag 19 mei 2022 @ 08:21
  #25
  reactie op (#19) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg #19: BODEGRAVEN en de complotheorien daarover: DE DRIE BEKENDSTE COMPLOTDENKERS MOETEN NU 215.000 BETALEN aan de Gemeente Bodegraven voor gemaakte (beveiligings) kosten. Maar ook dat zullen ze niet doen en duurt het op den duur weer langer voor hen want: 

  Bovendien zitten alle drie nog vast, voor verdenking meer strafbare feiten en in justitiele gijzeling voor 

  De rechter bepaalde ook dat de drie mannen al hun eerder gepubliceerde verhalen van het internet moeten verwijderen. Als zij dat niet doen moeten zij dwangsommen betalen en kunnen zij uiteindelijk zelfs worden gegijzeld.  De volgende stap zal ook kunnen zijn dat de beweging waarvoor ze staan als 'criminele en/óf terroristische organisatie moeten worden aangemerkt want: 

  Hoe deze mensen in 'het leven staan' en ook hier zijn er een aantal 'volgers' gelukkig maar een heel klein deel van de bevolking duidt het hier welk aan Veroordeelde complotdenker Wouter R.: 'Ik creëer mijn eigen realiteit'  > EEN EIGEN REALITEIT gecreeerd inderdaad.... maar je zult het slachtoffer van deze complotdenkers maar zijn EN overigens ook onder een aantal virusontkenners en denkers dat er met een vaccinatie een massaal COMPLOT daarachter zit???  Ze leven in een eigen realiteit weer en in feite werk voor een psychiater?  Zie ook alle vorige berichten hierover! 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter en NU.nl (bron),

  LAATSTE: Kamer uit grote zorgen om de nieuwe Omroep ON met name de uitzending over de 'omvolkingsretoriek'ook één van de grootste complottheorien en misleidend nieuws. Over het algemeen ook zeer veel klachten bij de desbetreffend omroepcommisie, over ON, een uiterst rechtse omroep, meest met gasten als uit de FvD, PVV, JA21 en dergelijke. Een zichzelf respecterend politicus werkt daar niet aan mee namelijk. Maar het duurt nog even voordat er genoeg termen en klachten zijn om deze ON te verbieden, niet zo makkelijk maar ze moeten echt op deze wijze doorgaan, dan..??  Echte aanklachten dan voor opruiing en aanzetten tot haat bv. van bevolkingsgroepen tegen elkaar. INMIDDELS HEEFT DE OMBUDSMAN gesteld dat ON op diverse punten onwaarheid en nepnieuws verspreid en aanzet tot haat etc.. woord is nu aan de baas Omroepbestel, politiek.... Zie daarover ook verder op: Forum » POLITIEKE ONDERWERPEN » MEDIA, PERS(VRIJHEID) PUBLIEKE OMROEPEN en politiek

  OF VOLG VERDER BIJ FORUM/POLITIEK/Forum voor Democratie artikelen. Het blijkt na een poosje uitzendingen dat deze Omroep ON, 2 a 3x per uur zendtijd op NPO1 als aspirant Omroep toegelaten wegens voldoende betalende leden, het verlengde is van FvD, vele medewerkers en 'gasten' vrijwel allen (voomalig) lid of aanhanger van deze complot en nepnieuws partij.

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 22:36

  Complotdenkers moeten ruim twee ton betalen aan gemeente Bodegraven

  Complotdenkers lieten op de begraafplaats in Bodegraven onder meer bloemen achter NOS

  Drie complotdenkers zijn door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot het betalen van 215.000 euro aan de gemeente Bodegraven. De drie verspreidden complotverhalen over een satanisch pedofielennetwerk en rituele kindermoorden in de gemeente. Als gevolg hiervan bezochten complotdenkers de begraafplaats van de gemeente en werden bloemen gelegd op de graven van mensen die op jonge leeftijd zijn gestorven.

  De gemeente zag zich hierdoor genoodzaakt een noodverordening in te stellen om complotdenkers te weren van de begraafplaats. Ook kreeg de begraafplaats permanente beveiliging en moesten posters en graffiti in het dorp verwijderd worden. Daarnaast moest de gemeente meer mensen inzetten die de telefoon beantwoordden en zich verder bezighielden met deze zaak. Onder meer door deze gemaakte kosten spande de gemeente een rechtszaak aan tegen de drie.

  Het gaat om Wouter R,, Joost K. en Micha K., die alle drie vastzitten. Zij waren alle drie niet aanwezig op de zitting. Behalve voor de schadevergoeding draaien zij ook op voor de juridische kosten. Die zijn ruim 8500 euro. Van de drie is publicist K. de bekendste. Hij werd vorig jaar in Noord-Ierland opgepakt, onder meer voor bedreiging van Jaap van Dissel van het RIVM.

  'Unicum'

  Advocaat Cees van de Sanden, die de gemeente bijstond, noemt het een "unicum" dat mensen veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding voor onrechtmatige uitspraken die online zijn gedaan en die tot schade hebben geleid. "Hier gaat ook een preventieve werking van uit", zegt Van de Sanden tegen de NOS. "Mensen die op een zolderkamertje uitspraken doen online moeten zich wel realiseren dat ze op enig moment de rekening gepresenteerd kunnen krijgen."

  Volgens hem kunnen door dit vonnis ook andere gemeenten in de toekomst kosten gaan verhalen op mensen die online onrechtmatige uitspraken doen die leiden tot bijvoorbeeld beschadigingen. "Het kan niet zo zijn dat als mensen de samenleving tegen een gemeente opzetten dat het bonnetje voor de schade dan bij ons als samenleving komt te liggen."

  Het vonnis werd al op 4 mei uitgesproken, maar is vandaag pas gepubliceerd. De verdachten kunnen nog tegen de uitspraak in beroep gaan. Het is nog niet bekend of ze dat ook gaan doen.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2022-09-16 18:32:36
  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 03 december 2021 @ 08:57
  #24
  reactie op (#20) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg #20: BEDREIGDE JOURNALIST DOOR 'BODEGRAVENGROEP': 'NIET TOEGEVEN AAN INTIMIDATIE'! 

  HERHALING hier NOG EENS VAN VORIGE ARTIKEL: (overigens staan aantal van deze opruiende groep vandaag OOK voor de rechter, zie later ook corona-updatebericht weer) 

  BEDREIGING LOKALE JOURNALIST GRONINGEN DOOR: CORONAVIRUSONTKENNERS.... aangezet tot haat tegen degenen die anders beweren op vaak (anders dan hier) social media als Facebook/Twitter/Instagram voornamelijk, kwamen zij kennelijk tot deze daad, 'een poging tot doodslag'.  Overigens zitten derze andere social media er terecht bovenop en verwijderen alle nepberichten dienaangaande vaak maar niet alles is te voorkomen dat aantal mensen toch weer verder verspreid of via andere kanalen kleine 'wappiegroepjes' vormen. Nu zolang dit 'onderling' blijft en zij daar heel gelukkig mee zijn hun leven daarmede te 'verrijken'.... wink

  Kennelijk had de journalist in artikelen de FEITEN gemeld en anders beweerd dan hen gezind was, de 'viruswappies' als b.v. de 'Bodegravendaders', complotdenkers over een volledig onwaar satanisch kindermisbruik en tevens opruiing tegen o.a. BN'ers als nu bekende virologenm burgemeeser, ministers of anderen - zie http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/  forum/Waarschuwingen tegen/Nepnieuws oa. (!) - tot deze daden. Vaak blijkt, zie de ontkenningsberichten nog uit daden 'uit NAAM en liefde voor God' (?), de extreme geloofsrichtingen die er nog zijn, zie o.a. ook de gebeurtenissen in URK verleden jaar o.a. ook dáár weer aanvallen op journalisten.... Opgemerkt daarbij nog dat 'indien 'geloofswaarden volgend', deze beweringen juist in strijd zijn met de 'waarden' VAN HET GELOOF ZELF' indien 'gelovig' dan... (doordenkertje)

  Gelukkig is één van die ultieme complotdenkers en opruiende organisatie 'Red Pill Journaal' nu weer opgepakt nadat de rechter had verboden nog misleidende berichten te verspreiden en hij daar toch mee doorging. Schrijnend is dat zij toch nog een kleine groep (gelukkig!) goedgelovigen die alles aannemen, weten te bereiken en die dit voetstoots als grote waarheid aannemen en zich ook bv. niet laten inenten uit pure angst voor die 'waarheid' in die nepberichten. Maar de overgrote meerderheid doet dit wel, heeft gedaan en gebruikt wel het verstand hierbij, althans in de Europese landen en de VS o.a., andere werelddelen lopen soms nog, om andere (financiele) redenen nog 'achter'....    

  Zie o.a.  Artikel 137d [Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld] in deze dus van de 'virusontkenners' tégen allen die 'anders denken dan zij' en dat is de overgrote meerderheid van de (wereld)bevolking dan... angry 

  Molotovcocktail door raam gegooid bij Groningse journalist

  D.D. 11-03-22: Alternatieve straf voor man (21) die opriep huisarts 'om te leggen' en Alternatieve straf voor man (21) die opriep huisarts 'om te leggen'

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE HOMO SAPIENS om in algemene termen te spreken en geen verpersonalisering van wie dan ook maar over de COMPLOTDENKERS:

  We kunnen ze indelen in drie categorien.

  1. De eerste categorie is en zijn degenen die DE GROOTSTE COMPLOTTHEORIEN B E D E N K E N en zelf in elkaar zetten, plakken, knippen soms naar werkelijke berichten maar dan geheel veranderd naar eigen 'waarheid' en afbeeldingen erbij vaak van de 'boosdoeners', de 'duivelse machten' degenen die toch echt U ONGELOVIGE in hun (geestelijke) macht krijgen door vele (politieke!?) zaken en vooral 'medisch' (-e trucs) met U UITHALEN b.v. zoals heden met de wereldwijde coronapandemie, de vaccinaties etc. bv de ultieme top van deze complotten zijn heden daarbij dat u bij vaccinatie komt te overlijden of nog erger wordt 'gechipt', gehersenspoeld en in de macht komt van zeer kwalijke vooral ONBEKENDE machten als de 'Deep state' of de 'CABAL' de laatste is overigens genoemd als FAKEorganisatie bestaande opgevoerd ooit in een 'Star Trek' film uit de vorige eeuw....   Maar zulke termen klinken leuk en vooral interessant en vooral AFSCHRIKWEKKEND... angstaanjagend en dominerend en OVERHEERSEND, van deze ZELF DUIVELSE BEDENKENDE HOMO SAPIENS eerste categorie over de zeer goedgelovige mede Homo sapiens, voor hen gemakkelijk te bereiken en te beinvloeden, te intimideren in de ultieme geest, hun slachtoffers in spe. 

  En in onze hele geschiedenis kwamen complotdenkers en thorieen al voor maar grote mogelijkheden om te verspreiden waren er (nog) niet anders dan door 'mond op mond' - 'geest op geest' - doorvertellen...en nu HEDEN wat een 'zegen', door vele social media en andere wijzen van contact maken.... wereldwijd bereik!!! 

  En ook bekend altijd bij grote rampen, epidemieen en anderszins economische achteruitgang, waar grote aantallen Homo sapiens (aan) overleden, immers IEMAND moest toch de schuld krijgen??! En die schuld kwam ook vaak te liggen bij APARTE (GELOOFS) GROEPEN vaak en dat leidde tot verschrikkelijke zaken als mensenjacht, discriminaties en uiteindelijk oorlog en MASSAVERNIETIGING zoals we in de 2e W.O. hebben meegemaakt tot de uiteindelijke vernietigingskampen van destijds....  Ook TOEN was de aanloop daarvan.... COMPLOTTHEORIEEN... 

  Vooral de VS is van bekend dat dit land DE COMPLOTTHEORIEN en meeste complottisten in huis heeft dan elders. Vaak afkomstig uit de Biblebelt en/óf extremistische uiterst rechtsgeorienteerde politieke (gewapende) groepen die geweld en onderdrukking uiteindelijk - herhaling van zie boven, 2e  W.O... -  geenszins zouden schuwen.   Elk, vele landen -  land heeft zijn eigen politieke meest op  Nazistisch georienterende politieke partij, die de macht en ALLEENHEERSENDE partij zouden willen worden, net zoals in de oorlog. Overigens hier in NL o.a. een partij die FORUMLAND met eigen scholen (Duits de voertaal...) opperen.... dus m.a.w. ook weer een situatie creeren als in 1933-1945 in Europa? En daarvoor ook alle bestaande complottheorien omarmen en ook op (social)media uitten al en ook de NEPBERICHTEN 1e categorie: 'Tribunalen' en daarmede zelfs andere collega politici mee bedreigen zoals onlangs in de Kamer ....  

  Waar de 'echte Homo sapiens complotdenker' vaak ook als ' ULTIEME bewijs' van alles mee aankomt is en zijn vaak OUDE BERICHTEN en berichten van soms wetenschap(pers) of medische specialisten, anderen met 'een naam', politici van een bedenkelijk allooi, die ooit iets beweerd hebben maar vaak niet of nooit ondersteund door anderen en soms ook regelrecht weerlegbaar en vele geknipte en geplakte eigen berichten teksten, foto's van de in hun ogen dan zeer verdwaalde geesten, boosdoeners kwaadwillenden daarbij... en 'eigen' wetenschapsbewijs erbij iets beweren wat door de echte wetenschap bv nooit is ondersteund en door DE LEZENDE ECHT nadenkenden direct al als grootste onzin, krankzinnigheid van de - in elke beroepsgroep voorkomende enkelen ook zeer verdwaalden in de geest voor, gekwalificeerd worden. Feitelijk de Homo sapiens die wel eens aangeduid worden als 666, de 'duivels'? En ze zullen ook ALLES blijven verdraaien naar hun waarheid, de echte Homo sapiens complotdenker, let maar op eerstdaags ziet het er naar uit dat de meeste maatregelen verdwijnen omdat de wereld het enigszins onder controle heeft, maar ECHT door wie komt dat werkelijk, JA DOOR DE STRIJD VAN DE COMPLOTDENKER!!?!  

  2. De tweede categorie: Overigens ook zijn en worden alle complottheorien slechts ondersteund door een - op de wereldbevolking gezien - HANDJE VOL, Homo sapiens met een zeer zwakke (goed) gelovige geest met alle respect en als geen ander beinvloedbaar en in onderdrukking en vooral ANGSTSPYCHOSE te brengen zijn. Angst om door de genoemde neporganisaties te worden beinvloed? Maar ze besffen niet en zullen dit ook altijd hardgrondig en hardnekkig ontkennen, DAT zij al geheel in hun geestelijke macht zijn en feitelijk dan ook niet meer te redden zijn. Hun levenlang zullen zij in angst en onzekerheid willen leven.  Maar het is slechts, gelukkig voor de voortgang, voortbestaan van de wereld, een zeer kleine groep.

  De grootste groep, vele miljarden Homo sapiens zijn heel nuchtere en met een normaal gezond verstand uitgeruste wezens die zich niet LATEN BEINVLOEDEN, laten 'mind-controlen'... door de eerste categorie aangeduide Homo sapiens complotdenkers en vertegenwoordigers JUIST van 'iets' dat ze zelf 'Deep State' of Cabal noemen... doordenkertje, maar dat kan de tweede categorie al lang niet meer, zo geindoctrineerd en gehersenspoeld al zijnde ....

  Maar als ze zelf er voor kiezen zo de rest van het leven te leiden of LIJDEN, hopelijk voor ieder 80+, 90+ minimaal, dan kiezen zij zelf daarvoor en niemand kan en zal ze verbieden..... Zij hebben vaak ook op social media de grootste 'mond' en delen vaak de misleidende berichten verder via eigen YouTube-kanalen, Twitter, Facebook eigen site's en bereiken daarmede weer de geest van een aantal, ook slechts weinigen wereldwijd gezien mede Homo sapiens, die zonder maar 1 seconde het eigen gezonde verstand te gebruiken, .... de categorie drie.... 

  Maar ook zitten de media en vooral social media er wel 'bovenop' om de nepberichten, nepsite's vaak, om toch die enkele mede Homo sapiens te beschermen, proberen althans die nog niet geheel onder invloed staan, berichten te verwijderen, blokkeren, soms hele site's te verwijderen etc. In aantal gevallen dan plaatst de echte complottist een bericht DIRECT weer terug of op andere manier.... Maar zij allen hebben dan een beledigende vorm weer daarover en zijn hoogst  verbaasd iedere keer weer, als ze door de social media, het is alles vaak in strijd met alle of vele gedragsregels en aanvaardbare omgangsvormen op de social media, wéér voor de zoveelste weer worden 'geblokt' of verwijderd etc. 'Gezonde Homo sapiens verstand van hen'...???      

  En  vooral in deze 2e categorie, soms de derde, zijn er een aantal mensen die er een dagtaak van maken  en niets anders meer, alles uitzoekend al is het ook nog zo 'wetenschappelijk dubieus' dit maar te plaatsen of elders op andere social media de 'waarheid' uit te dragen. Deze Homo sapiens mens is dan feitelijk verslaafd aan meest dus nepnieuws, misleidende berichten of sterker nog oproepen tot deelname aan of  weigeren van (-), zo gedreven en verslaafd, vergelijkbaar aan andere verslavingen als drank of drugs.... Doodsbang voor alles en tijd om 'af te kicken' maar dan is het zéker te laat om 'de wereld te redden'? Denken zij dus....  en ook BEDENKELIJK, als men de woordspeling begrijpt tenminste.... frown

  3. De derde categorie zijn degenen die de site's of berichten ZEER SERIEUS NEMEN, volgen en liken, goedkeuren, ondersteunen met 'goh goed om dit te weten dat... (-??) yes  en voor ALLES ALS GROTE WAARDE in hun leven zien... INTEGER (???) zelfs benoemen?? Maar ook zij zijn al ultieme slachtoffers weer geworden van de 2e categorie en geheel onder hun geestelijke invloed en/of zelfbenoemde leiderschap zittend en dan niet meer bereikbaar... doordenkertje weer voorzover men dat nog kan dan.

  En ook ZELF zijn die Homo sapiens 3e categorie daar zelf geheel bij en inden zij het wellicht HEERLIJK VINDEN DEZE LEVENSWIJZE dan, het zij zo, maar als zij toch nog het GEZONDE VERSTAND laten prevaleren dit lezende, kunnen besluiten om toch verder ook GEEN LEVEN VOL ANGSTSPYCHOSES verder te (willen) leven en die complottisten uit het leven te  verbannen en rustig verder levend tot wellicht 80+ hopelijk 100+ soms al, het is wat men verkiest.... En kijk om u heen, de wereld draait, desondanks alles, ja grote ellende is er op de wereld en ALLEN zijn daar schuldig aan, zelfs nog gewoon rustig door. En protesten tegen de maatregelen zijn niet perse complotten maar als altijd, het duurt te lang nu voor vele Homo sapiens en ook begrijpelijk als altijd dan in opstand daartegen. Maar heeft niets verder van doen met 'vaccinties' etc....  

  Daarom ook verbazingwekkend maar met een volledig gebrek aan gezond verstand van de Homo sapiens in categorien 1 en 2 dat zij maar blijven volhouden, in hun eigen waarde en WAARHEDEN, ze bereiken zelfs maar een minimaal gedeelte van de wereldbevolking. Het heeft geen enkele zin dan ook, ze zijn geeneens met een áchterhoedegevecht bezig laat staan een voorhoedegevecht voor alle 'Kwaad' door henzelf bedacht dus vaak, ze denken zo deze door henzelf gecreerde spoken te kunnen verslaan....                                                                                     De enigen die zij ermee hebben is uitsluitend ZICHZELF dan ook, maar ze willen en kunnen al niet anders meer, zo erg geindoctrineerd zijnde, ja ze hebben gelijk, MIND CONTROL BESTAAT... NU AL, de categorieen Homo sapiens 1 en 2 zelf al als grootste slachtoffers daarvan. 

  De, als deze dan bestaat, DUIVEL heeft zijn zin gekregen met 1 en 2 genoemde volgzame Homo sapiens, op deze wereld rotzooi trappen, mensen onderling verdelen en uit elkaar rijten, hersenspoelen daarin en... 

  ALLE HIER EN ELDERS LEZENDE HOMO SAPIENS doen er zelf mee wat hij/zij wil EN LEEFT zoals hij/zij wil maar er zijn velen die de schoenen kunnen aantrekken die HEN passen... Commentaar hierop mag en kan natuurlijk altijd, ben alleen bang dat zo'n  commentaar direct weer het ultieme bewijs levert voor... nu ja begin maar weer bij het begin van deze Homo sapiens overdenking?    

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zie en lees verder art. van NOS-Nieuws, Twitter (bron)

  UPDATE 18-07-22 17.00 uur:  5 jaar en tbs voor complotdenkers die molotovcocktail gooiden naar woning Groningse journalist!

  NOS NIEUWS • BINNENLAND •CULTUUR & MEDIA • GISTEREN, 19:17

  Journalist die molotovcocktail door ruit kreeg: 'Niet toegeven aan intimidatie'

  De pers staat onder druk. Die conclusie trok het Openbaar Ministerie vandaag aan het begin van de rechtszaak tegen twee mannen die ervan verdacht worden molotovcocktails door de ruit bij de Groningse journalist Willem Groeneveld naar binnen te hebben gegooid.

  Volgens het OM neemt de druk op journalisten toe. "Niet door radicale gedachten of, als u wilt, toenemende polarisatie van standpunten, maar juist door intimidatie en geweld. Zonder persvrijheid, geen democratie, zonder persvrijheid, geen rechtsstaat." Justitie zei dat de mannen zich schuldig hebben gemaakt aan gewelddadig extremisme.

  De twee verdachten, een 31-jarige man uit Veenhuizen en een 33-jarige Groninger zouden bekendstaan als felle tegenstanders van de coronamaatregelen. Ze zijn voor hun daad geïnspireerd door verspreiders van complotverhalen over kindermisbruik en -moord in Bodegraven, bevestigde het Openbaar Ministerie aan Nieuwsuur eerder vandaag. De mannen zouden het op Groeneveld gemunt hebben omdat die voor de lokale site Sikkom kritisch schreef over complottheorieën.

  Voorafgaand aan de pro-formazitting van vandaag zei Groeneveld niet te willen toegeven aan intimidatie.

  1:16 Zie video in oorspronkelijke artikel

  Journalist Groeneveld wil niet toegeven aan intimidatie

  De aanslag op Groeneveld, waarbij hij en zijn partner ongedeerd bleven, is niet het enige incident. Zo werden er ruiten ingegooid bij een fotograaf in Vlaardingen, kreeg een verslaggever een trap in zijn buik in Krimpen aan den IJssel en werden een fotograaf en diens vriendin met hun auto omvergeduwd door een shovel.

  Geweld en intimidatie gericht op journalisten lijkt toe te nemen, ziet ook AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma. "Wat je nu ziet is dat journalisten die over heel gewone onderwerpen schrijven of reportages maken worden bekritiseerd om het geluid dat ze laten horen. Dat is een nieuwe ontwikkeling van de afgelopen jaren."

  Wat agressie uitlokt, loopt volgens Rijpma sterk uiteen. "Je ziet het doorgaans veel met onderwerpen die veel in het nieuws zijn. Nu schrijven we veel over corona, dus je ziet dat dat een trigger is die soms agressie oproept of bedreigingen in de hand werken. Maar als er geen corona was, dan was er misschien wel iets anders wat dit gedrag zou oproepen."

  Gemelde incidenten journalisten in 2021

  PersVeilig, dat als doel heeft om de veiligheid van journalisten te verbeteren, heeft in 2021 een totaal van 262 meldingen van incidenten door journalisten geteld. In 151 van de gevallen ging het om bedreigingen, 71 keer vonden er fysieke incidenten plaats en 21 keer meldden journalisten stelselmatig te worden geïntimideerd of gestalkt.

  Tot nu toe is er 56 keer daadwerkelijk aangifte gedaan.

  Volgens Rijpma is het goed om aandacht te schenken aan bedreiging van journalisten. "Ik vergelijk het altijd met zwerfvuil. Als je door een schone straat loopt ben je minder geneigd iets te laten vallen. Ligt er al wat straat, dan hoopt het zich op en wordt het een smerige boel. Als we straks niet meer ageren tegen agressie, dan wordt het van kwaad tot erger."

  De rechtbank besloot vandaag de voorlopige hechtenis van de twee verdachten niet op te heffen. Gezien de ernst van de feiten zou volgens de rechtbank vrijlating tot maatschappelijke verontwaardiging leiden. Daarbij zou de kans op herhaling bij één verdachte te groot zijn.

  Het OM zei vandaag te verwachten dat de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de twee verdachten in Groningen in het voorjaar van 2022 kan plaatsvinden. De rechtbank zei dat de volgende zitting waarschijnlijk weer een pro-formazitting zal zijn.

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2022-07-18 16:43:07
  handtekeningafbeelding
 • woensdag 17 november 2021 @ 09:14
  #23

  Goedemorgen, KAMER BUIGT ZICH OVER TOELATINGSEISEN NIEUWE OMROEPEN, met name ON, de nieuwe ULTRA-RECHTSE (complotdenkers) omroep die is toegelaten tot het bestel vanwege onduidelijk beleid is al en zal ook vermoedelijk niet schromen om NEPNIEUWS te verspreiden: Ook maakten ze zich "echt zorgen" over het verspreiden van desinformatie door ON, die de NOS geregeld beschuldigt van niet-onafhankelijke berichtgeving.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  UPDATE 26-11-21: Dit is wat ik op internet, ander social media vond, nu we wachten af tot 21 december als de wereld dan gewoon doordraait al dan niet met corona-problemen dan weten dat dit een nepbericht van 1e orde was, maar laten we deze mensen maar in waarde laten dan, ze 'geloven er heilig in, deze zeer verwarde geesten?!  Maar het is mij inmiddels 2x zeer serieus voorgehouden!

  Antwoord daarop voor deze bewering: Gelukkig nog maar ruim 3 weken te gaan en dan zijn we allen overal VANAF en bevrijdt dan is er op 19 dec. een World Black Out, problemen met het internet en op 21 december is TRUMP de nieuwe God die ineens weer op het werkende internet verschijnt en ook Jezus staat op en eerst zijn er nog vele miljarden gestorven aan die vreselijke prik...!!! Nu ja we wachten allen af en de 21ste december is het feest losgebarsten, nog enkele miljoenen die niet gevaccineerd zijn in leven en hebben de hele Aarde tot beschikking olv Trump en Jezus?? Tot later dan maar weer.... hoewel ik ben gevaccineerd hoop het nog mee te maken dan... Nu ja 21 december!!! Kijk er naar uit

  UPDATE 23-12-21: (vervolg hierop nog komend... of niet meer...??? ) 

  En nu verder met het echte nieuws: 

  NOS NIEUWS • BINNENLAND •CULTUUR & MEDIA • MAANDAG, 11:54

  Kamer buigt zich over onderzoek naar toelatingseisen omroepen

  Demissionair minister Slob voor Media ANP

  Demissionair minister Slob voor Media heeft laten onderzoeken welke criteria er extra nodig zijn voor omroepen om toe te treden tot het publieke bestel. Op dit moment is alleen een ledenaantal een harde eis. Het rapport is aangeboden aan de Tweede Kamer waar over de criteria wordt gedebatteerd.

  Onder meer over het toetreden van Ongehoord Nederland (ON) en Omroep Zwart als aspirant-omroepen bestonden naar verluidt grote bezwaren bij de toetsingscommissies omdat niet duidelijk was aan welke criteria getoetst moest worden. Medewerkers van de toetsingscommissies klaagden daarover in interne documenten, die zijn verkregen door NRC.

  In het rapport wordt een aantal nieuwe criteria voorgesteld naast het ledenaantal. De criteria in het rapport zijn onderverdeeld in twee categorieën: de beoordeling van de bijdrage van de omroep aan het gehele publieke bestel en de individuele prestaties van de omroep.

  Volgens de minister passen de huidige regels voor toetreding niet meer bij deze tijd. "In een samenleving waarin steeds minder mensen lid worden van een omroep moet je naar nieuwe manieren zoeken om te meten in hoeverre een omroep geworteld is in de samenleving", zegt hij in NRC.

  Er staan nu bijvoorbeeld criteria in als 'evenwichtig', 'gevarieerd' en 'kwalitatief hoogwaardig'. In de krant zegt Slob dat "het duidelijk is dat er veel werk moet worden verricht om deze criteria toetsbaar te maken". Hij sluit niet uit dat omroepen in de toekomst aan andere eisen zullen moeten voldoen. "Maar daar zullen de adviesinstanties en omroepen samen over in gesprek moeten. En ik verwacht dat de Kamer ook wel iets zal vinden."

  profielfoto Arie Slob @arieslob

  De huidige regels voor toetreding van nieuwe omroepen tot het publieke bestel passen niet meer bij deze tijd. Daarom heb ik laten onderzoeken welke andere criteria naast de bestaande ledeneis mogelijk zijn voor álle omroepen. Dit vraagt de komende jaren om verder debat.

  2 dagen geleden

  Op dit moment moeten omroepen die willen toetreden tot het publieke bestel voldoen aan een ledendrempel van 50.000. Dan worden ze toegelaten als aspirant-omroep en krijgen ze subsidie om programma's te maken. Na vijf jaar moeten ze 100.000 leden hebben, dat was voorheen 150.000. Bij die drempel wordt een omroep als volwaardig gezien en mag die in het bestel blijven.

  ON en Omroep Zwart

  Naast die eis staat in de Mediawet dat omroepen een 'stroming' moeten vertegenwoordigen en van 'toegevoegde waarde' moeten zijn. Vorige maand klaagden medewerkers van de toetsingscommissies dus dat het toelaten van nieuwe omroepeniet streng genoeg is en dat niet duidelijk is aan de hand van welke criteria die eisen te toetsen zijn.

  Bij de commissies waren twijfels of Omroep Zwart zich wel aan de heersende journalistieke codes houdt. Ook maakten ze zich "echt zorgen" over het verspreiden van desinformatie door ON, die de NOS geregeld beschuldigt van niet-onafhankelijke berichtgeving.

  Slob erkende eerder al dat de eisen moeten worden verduidelijkt en dat hij onderzoek zou laten doen naar mogelijk nieuwe criteria. Bij het toelaten van de twee omroepen waarschuwde Slob al dat hij scherp zou toezien op het verspreiden van nepnieuws.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2021-11-26 12:38:24
  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 12 oktober 2021 @ 00:17
  #22
  reactie op (#19) herman_dad

  Goedemorgen, JUSTITIE / POLITIE HALEN TWEE 'TELEGRAMGROEPEN OFFLINE van complotdenkers. EINDELIJK het gaat hier om de ook al eerder genoemde misdadige organisatie achter de nep- en complotsite's o.a De Bataafse Republiek en Bataafse Nieuws. Zie hier ook over in het forum/waarschuwingen tegen/nepnieuws etc. (Zie daar ook de lijst met nepnieuws en complotsites, veelal uit de VS - Trump aanhangers  - afkomstig en door NL nepnieuwssite's overgenomen). Drie daders zitten gelukkig al vast en het gaat hier ook om zogenaamde satanische kindermisbruikorg. waar met grootste gemak BN'ers en personen die tegen de virus'wappies' waarschuwden, aan gelieerd werden, SMAAD, LASTER, OPRUIING, BEDREIGINGEN, maw een crimininele organisatie dus die geweerd al van o,a, Facebook, Instagram, Twitter, nu opereerden via de Russische tegenhanger 'Telegram',   

  ZiE HIER DEZE LINKValse nieuwssites - De Hoax-Wijzer - Google Sites naar de meest bekende en onbekende site’s die voor mogelijk wel 80% of meer fakenieuws verspreiden? En de overige 20% waarheid of wellicht iets van waar, maar soms ook verdraaid naar eigen inzicht en realiteit? LET OP!!! INMIDDELS ZIJN AANTAL VAN DE GENOEMDE SITE'S al verder gegaan met/of andere NAAM(S)VERANDERING, als vroeger 'Bitchute.com' of 'Newsmonkey.be' of Thealuup/30310 Thea Spaninks e.a. .... danwel van internet verwijderd door overheden of anderszins.  WAARSCHUWING EXTRA: Ook via andere social mede als YouTubekanalen, Twitter en FACEBOOK, vaak in 'gesloten' groepen zijn pure nepnieuws artikelen als grootste waarheid verspreid te vinden. Deze social media zijn daar wel alert op en blokkeren (tijdelijk) maar nog niet genoeg, sommige site's of kanalen zouden volledig en voor altijd verwijderd moieten worden b.v. na 3 waarschuwingen?   

  Criminoloog: Extreme complotdenkers van nu bedreigen ook fysiek NU.nl

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter en NU.nl (bron)

  NOS NIEUWS • BINNENLAND •TECH • VANDAAG, 21:36

  Justitie blokkeert Telegram-groepen, 'ongebruikelijk maar niet schokkend'

  ANP

  Het Openbaar Ministerie heeft twee Nederlandse groepen op chatapp Telegram laten blokkeren. In de groepen werden complottheorieën over onder andere satanische kindermoorden gedeeld; een deel van de inhoud was strafbaar. Maar mag justitie groepen op sociale media eigenlijk wel uit de lucht laten halen?

  De Telegram-groepen die niet meer toegankelijk zijn, heten De Bataafse Republiek en Het Bataafse Nieuws. De 13.000 volgers van de groepen krijgen nu een banner van de politie te zien waarop staat dat het kanaal offline is gehaald. Regionale varianten van de groepen zijn nog wel te bezoeken.

  De bewuste banner op het kanaal RUDY BOUMA / NIEUWSUUR

  "We hebben in deze groepen gezien dat er strafbare uitingen werden gedaan", zegt persofficier Frank van Kins van het Openbaar Ministerie. "De uitingen komen voor in meerdere strafrechtelijke onderzoeken. Recent hebben we gezien dat de groepen opnieuw bepaalde video's wilden delen, waarin wederom strafbare feiten aan de orde zouden komen."

  Het gaat om bedreigende, opruiende en lasterlijke video's die gericht zijn tegen met name bestuurders en politici. De rechter oordeelde eerder al dat de bewuste video's niet meer online mogen komen omdat ze verboden inhoud bevatten. "Het strafbare zit vooral in het oproepen tot geweld", aldus de persofficier.

  Veroordeeld

  Enkele beheerders van de twee Telegram-groepen zitten al vast. Het gaat dan om Wouter R., die werd veroordeeld tot negen maanden cel waarvan drie voorwaardelijk voor doodsbedreiging aan het adres van de advocaat van de gemeente Bodegraven en opruiing tegen RIVM'er Jaap van Dissel. Joost K. is door Spanje aan Nederland uitgeleverd en zit in voorarrest. Samen met Hans M. moet hij begin december voorkomen.

  In Noord-Ierland zit Micha K. vast, een Nederlandse complotdenker tegen wie meerdere internationale arrestatiebevelen lopen. Het RIVM en verschillende journalisten deden aangifte tegen hem vanwege laster. K. moet wegens smaad en laster ook nog een celstraf van een half jaar uitzitten. Nederland heeft een uitleveringsverzoek ingediend.

  Het recht op vrijheid van meningsuiting blijft onverkort gelden.

  Frank van Kins, persofficier Openbaar Ministerie

  Het OM mocht de chatgroepen niet zomaar laten blokkeren, legt Van Kins uit. "Er loopt een procedure voor, maar in dit geval heeft ook de rechter naar de vordering gekeken en die heeft het goedgekeurd." Het OM meent dat het de eerste keer is dat justitie kanalen op sociale media afschermt.

  Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ICT en recht aan de Radboud Universiteit, noemt de actie "ongebruikelijk, maar niet schokkend". Hij merkt op dat de inhoud van de groepen hoogstwaarschijnlijk ook al tegen de gedragsregels van Telegram ingaat.

  "En als het klopt dat er in deze groepen wordt opgeroepen tot bedreiging of sprake is van ernstige laster - wat strafbaar is - kan het heel redelijk zijn om de groepen weg te halen. Helemaal als een rechter er ook naar gekeken heeft."

  De beheerders van de groepen zouden overigens zelf weer naar de rechter kunnen stappen als ze het niet eens zijn met de blokkade, zegt de hoogleraar.

  'Grens bereikt'

  Volgens het OM komt de vrijheid van meningsuiting op apps als Telegram niet in het geding. "Het recht op vrijheid van meningsuiting blijft onverkort gelden. Maar hier is de grens bereikt met het strafrecht."

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2022-04-21 18:42:07
  handtekeningafbeelding