Provinces+Of+The+Netherlands.gif

EEN FORUM VOOR U, heeft u een mening of een maatschappelijk onderwerp voor velen van belang, laat het ons eens weten? Dank! 

Kijkt u ook even of het onderwerp er mogelijk al ergens bij staat of in een andere rubriek?

TOP 12 ONDERWERPEN: d.d. november 2013

1. Osama Bin Laden dood                       5140 views

2. ING Bank, meer klachten over             2366

3. Incassobureaus onrechtmatig                 2179

4. Huren 120 euro omhoog                       1943

5. Pinnen bij parkeerautomaten                  1921                                              

6. NASA houdt speciale persconferentie    1873

7. Dode Alien gevonden in Rusland?           1844

8. Goede feestdagen voor 2011                  1767

9. Even berichtje voor de leden                   1758

10. Limonade voor soep                              1756

11. hallo Djekay en Tip Undercover in N     1739                                                  

12. Dure benzines – brandstoffen prijzen        513

 

1152 keer bekeken

censuur in Nederland

 • zondag 15 september 2019 @ 16:15
  #8
  reactie op (#5) peterh

  Goede middag bij jullie in Holland weer. Ik lees nog wat hier en vroeg me af Peter hoe is het met uw zaak?

  Nog een goede zondagavond  ook weer voor u allen daar.  

 • maandag 03 september 2018 @ 10:34
  #7

  hier vind je mijn email die ik gestuurd heb naar dr Ruesen
  beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie D66 als reactie op een email die ik als antwoord op mijn email ontving

  U vind dus dat:
  Een 10 jarige procedure om een schadeloosstelling te krijgen voor een door een bedrijf gedane criminele daad waardoor ik zonder inkomen kwam en in totale armoede vervallen ben, een normale procedure in een rechtsstaat is?
  Ik niet

  Het in Nederland mogelijk moet zijn dat een bedrijf uit rancune (omdat de door haar opgestelde schadeloosstelling niet geaccepteerd werd) met behulp van de rechtbanken een gezin "kapot procedeert" mogelijk moet zijn?
  Ik niet

  13x uitstel van een zittingsdatum - elke keer tot uitstel van een half jaar tot bijna een jaar - acceptabel is?
  Ik niet (als U een levensbedreigende ziekte had zou U het ook niet accepteren dat de behandeling telkens uitgesteld werd, zonder dat geprobeerd werd om deze alsnog zo spoedig mogelijk plaats te laten vinden)
  Het tot 3x toe verdwijnen van procesdossiers, zelfs binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn, normaal is?
  Ik niet

  Het normaal is dat een zittingsdatum met een half jaar uitgesteld word om een advocaat de gelegenheid te geven een bedrijfsuitje bij te wonen? (terwijl een spoedige uitspraak voor mij ongelooflijk belangrijk was)
  Ik niet

  Een rechter refereert aan een rechtszaak als grond voor zijn beslissing terwijl hij niet weet waar deze rechtszaak over gaat, een correcte rechtspleging is?
  Ik niet (dit kan met schriftelijke bewijzen bevestigd worden).
  Dat de rechters tijdens een wrakingszitting het schriftelijk verweer van de gewraakte rechter niet in hun dossier hadden?

  Ik niet (hoezo was deze zitting geen farce, de uitkomst stond van te voren al vast)
  Het mogelijk moet zijn dat een bedrijf met genoeg financiële middelen iemand die die middelen niet heeft volledig kan ruineren?

  Ik niet

  Naar mijn mening zijn politici gekozen om onze belangen te behartigen en om erop toe te zien dat de rechtstaat goed functioneert.
  Daartoe hoort ook het aan de kaak stellen van het justitieapparaat als het duidelijk zijn taak niet vervult!

  Ik, en velen met mij, hebben ondertussen begrepen dat wij wel geschikt zijn als stemvee maar dat onze belangen daarna geen prioriteit meer hebben en wel heel erg makkelijk terzijde geschoven worden.
  Ik verwacht wel een weerwoord van u maar ik ben bang dat U niet de moed heeft te reageren.

 • maandag 06 augustus 2018 @ 16:33
  #6
  reactie op (#5) peterh

  Ik geloof er niets van, ja als het zo uitkomt bij vele overheidsinstanties zijn er vaak 'ineens stukken zoek' of bestanden 'gedelete', etc... etc...   

   

  handtekeningafbeelding
 • maandag 06 augustus 2018 @ 16:29
  #5

  Een grote verdwijntruck!

  Toen mijn advocate een compleet dossier opvroeg voor mijn nieuwe hoger beroepzaak kreeg ze een probleem.
  De procesfinacier, die alle gegevens in de vorige zaak in zijn bezit had, wilde deze niet afgeven.
  Ze besloot de gegevens bij de rechtbank op te vragen waar de zaak in eerste instantie had gediend.
  Ze ving bot: geen dossier te vinden!
  Bij de rechtbank die het hoger beroep behandelde was het procesdossier ook onvindbaar. 
  En wat denk je? ook bij de Hoge Raad ving ze bot, ook daar was het procesdossier verdwenen.
  Als je bij de belastingdient een factuur kwijt bent heb je een groot probleem, je wordt tot in het graf achtervolgt.
  Drie rechtbanken raken het procesdossier kwijt: GELOVEN JULIE DAT?

   

 • zaterdag 21 juli 2018 @ 17:31
  #4
  reactie op (#3) peterh

  Goede middag bij jullie daar in Nederland. Ik begrijp het en ja ik denk dat men gewoon moet doorvechten zolang het kan, had ik destijds ook bij de perikelen met de ING Bank, via de Blogberichten nog te lezen, reden ook desijds waarom lid van clubs geworden. Maar uiteindelijk winnen de grote jongens meestal wel weer of trekken zich er niets van aan. Zinloos juridisch geweld, had ik hier ook al eens gelezen en ook in het boek Homo sapiens naar homo galacticus komt dit voor, ook alle geld, monetaire systemen zelfs weg, afschaffen, dat zou een hele hoop inermenselijke zels problemen oplossen, te niet doen, maar ja dat doe je als land niet alleen. Eerst moet de geest om in denken en doen, anders blijven er slachtoffers zoals u vallen. En hebben wij juristen ook weer werk dat wel.

  Wens u veel sterkte en ja zal ook wel naar uw Facebookpagina gaan om eens te lezen, maar via laptop niet altijd ideaal.

  Wens u allen nog een goede zondag morgen!  

 • vrijdag 20 juli 2018 @ 10:17
  #3
  reactie op (#2) Gotspe

  hallo gotspe

  sorry voor mijn late reactie, maar ben pas sinds kort lid en moet nog even wennen

  ik heb er tot nu toe niet mee bereikt

  dit was maar 1 bericht maar ik heb er al een aantal op facebook geplaatst en er komen er nog meer

  lees ze maar eens als je wilt: https://www.facebook.com/peter.heijmans.33

  like ze en deel ze als je wilt

   

  ik hoor graag je reactie

   

   

   

   

 • zaterdag 14 juli 2018 @ 15:32
  #2
  reactie op (#1) peterh

  Goede middag bij u in Europa. Ik lees deze open brief en u voert een hele juridische strijd! Hulde daarvoor voor uw doorzettingsvermogen, maar wat is het resultaat voor u uiteindelijk? U voert een strijd tegen grote juridische onrechvaardigheid en een soort zinloos juridisch geweld dat ove u heenkomt. En wat wilt u daar uiteindelijk mee bereiken voor uzelf? Ik wens u sterkte hoor!

  Ik zie uw antwoord wel of niet, ben hier 1 a 2 keer in de week, zit niet in Nederland nu een poosje Antillen. Ik wens allen nog wel een goed weekend en zondag morgen.  

 • donderdag 12 juli 2018 @ 13:10
  #1

  CENSUUR IN NEDERLAND

  Omdat Ibis (bij monde van haar directeur P. Beyersbergen) weigerde om over een fatsoenlijke schadevergoeding te praten voor de begane contractbreuk, besloot ik een zwartboek te publiceren met alle relevante feiten.

  Voordat ik tot publicatie overging, heb ik het aan alle directeuren van de Brinkgroep voorgelegd zodat:
  1: Ze opmerkingen konden plaatsen bij de gebeurtenissen.
  2: Correcties konden toepassen.
  3: Ze op de hoogte waren van de kwalijke praktijken van hun mededirecteur.

  Tot mijn verbazing werd er meteen een kort geding aangespannen over dit zwartboek, bij de rechtbank van Breda.
  Zelfs een van de mededirecteuren stelde zich partij.

  Dat hun mededirecteur contractbreuk pleegde, leugens vertelde en feiten verdraaide was voor deze lieden niet belangrijk.
  Dit geeft een aardig idee over de mindset van de directie die toentertijd de slogan "maatschappelijk verantwoord ondernemen" op hun website had staan.
  Ik weet niet wat deze lieden daaronder verstonden, beslist niet de algemeen gebruikelijke betekenis.

  Brink vorderde op 33 punten een verbod op publicatie omdat dit de goede naam van het bedrijf zou aantasten.
  Ik ben erheen gegaan zonder advocaat omdat de feiten zo overduidelijk waren en alle feiten ondersteund werden door schriftelijke bewijzen.
  Dat Brink ook weinig vertrouwen in de afloop had blijkt wel uit het feit dat P. beyersbergen al een schrifelijke weerlegging van de genoemde feiten opstuurde (zoals: omdat maar een gedeelte gebruikt werd, was het geen contractbreuk, dus als je een hoofdstuk uit een boek kopieerd is het geen plagiaat)

  Tot mijn grote verbijstering werden alle punten toegewezen en zou ik rechtszaken moeten starten om de beschuldigingen te bewijzen voordat ik ze mocht publiceren.
  Voor elke overtreding stond een boete tot een maximum van 20.000,= EUR, waarmee mij dus effectief de mond gesnoerd werd.

  In een andere rechtszaak werd Omroep Brabant veroordeeld tot een boete van 3.000 EUR omdat ze geheel ten onrecte iemand beschuldigd hadden van moord.
  De waarheid over een bedrijf vertellen (voorzien van schriftelijke bewijzen) blijkt dus een veel zwaarder vergrijp dan iemand ten onrechte (zonder enig bewijsmateriaal) beschuldigen van moord. 
  De vraag rijst wat deze rechter tot dit vonnis heeft doen besluiten. Van RECHTspraak is hier immers niet gebleken. (te druk om een dik boekwerk te lezen of puur klassejustitie?)
  Mischien zou iemand hem deze vraag eens moeten stellen!
  Het is mij wel duidelijk dat deze rechter volkomen de essentie van zijn beroep niet begrijpt. 

  Dit is een van de vele onbegrijpelijke feiten die de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden hebben.
  Duidelijk mag zijn dat mijn vertrouwen in de rechtsstaat volledig is verdwenen.