Provinces+Of+The+Netherlands.gif

EEN FORUM VOOR U, heeft u een mening of een maatschappelijk onderwerp voor velen van belang, laat het ons eens weten? Dank! 

Kijkt u ook even of het onderwerp er mogelijk al ergens bij staat of in een andere rubriek?

TOP 12 ONDERWERPEN: d.d. november 2013

1. Osama Bin Laden dood                       5140 views

2. ING Bank, meer klachten over             2366

3. Incassobureaus onrechtmatig                 2179

4. Huren 120 euro omhoog                       1943

5. Pinnen bij parkeerautomaten                  1921                                              

6. NASA houdt speciale persconferentie    1873

7. Dode Alien gevonden in Rusland?           1844

8. Goede feestdagen voor 2011                  1767

9. Even berichtje voor de leden                   1758

10. Limonade voor soep                              1756

11. hallo Djekay en Tip Undercover in N     1739                                                  

12. Dure benzines – brandstoffen prijzen        513

 

1096 keer bekeken

ALGEMENE BODEMDALING NEDERLAND

 • woensdag 09 september 2020 @ 01:15
  #3
  reactie op (#2) herman_dad

  Goedemorgen, VEEL MEER HUIZEN EN KADE's in steden o.a, dreigen TE VERZAKKEN en/of kunnen uiteindelijk instorten zoals onlangs in AMSTERDAM, maar zie kaartje....in artikel!

  Zie en lees verder art. van NOS NIEUWS Twitter (bron)

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 11:00

  Huizen en bruggen verzakken op meer plekken en sneller

  In Amsterdam stortte vorige week een kademuur in vanwege bodemverzakking AFP

  De bodem verzakt sneller en in grotere delen van Nederland dan gedacht. Ook zandgronden worden bijvoorbeeld getroffen door verzakking als gevolg van het dalende grondwaterpeil.

  Dat is te zien op bodemdalingskaart.nl, waar dankzij satellietmetingen de verzakking op de millimeter nauwkeurig wordt getoond. Op de vernieuwde kaart is volgens de TU Delft ook te zien dat de impact op wegen, bruggen en spoorlijnen groter is dan eerder werd aangenomen.

  "Veel grote infrastructuur zien we op allerlei plekken verzakken", zegt de Delftse hoogleraar Ramon Hanssen. Vooral oudere constructies kunnen hierdoor in gevaar komen. "We moeten beginnen waar dat het hardste nodig is en daarvoor zijn deze metingen heel belangrijk", zegt Hanssen.

  De kleur rood betekent een verzakking van 5 millimeter per jaar BODEMDALINGSKAART.NL

  Vorige week kreeg het kabinet al het advies meer te doen tegen bodemdaling in veenweidegebieden. Maar nu blijkt dat ook huisbezitters in zandgebieden in het noorden, oosten, maar ook in delen van Brabant worden getroffen.

  Twee jaar geleden waren er in 60 gemeenten meldingen van funderingsproblemen, dat getal is nu opgelopen tot 180. Dat bevestigt het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek KCAF na berichtgeving in de Volkskrant.

  'Bij miljoen huizen dreigt verzakking'

  Verzakking was voorheen vooral een zorg voor de bewoners van huizen met een fundering van houten palen. "Maar ook huizen met een fundering van staal of beton krijgen tegenwoordig problemen", zegt directeur Dick de Jong. De KCAF schat dat een miljoen huizen dreigen te verzakken. Het kost zo'n 70.000 à 80.000 euro om een huis opnieuw te funderen.

  De nieuwe bodemdalingskaart is voor iedereen toegankelijk. Hanssen hoopt dat zoveel mogelijk mensen, bedrijven en instanties de situatie bij hen in de buurt onder de loep nemen. Maar hij benadrukt wel dat de interpretatie van de gegevens lastig kan zijn. "Het is dus verstandig om een expert mee te laten kijken als je wil weten wat voor gevolg het voor je huis kan hebben."

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

   

  handtekeningafbeelding
 • maandag 25 februari 2019 @ 01:12
  #2
  reactie op (#1) herman_dad

  Goedemorgen, ZEKER 1 MILJOEN HUIZEN LIJDEN EN VERZAKKEN ONDER ALGEMENE BODEMDALING, mede onder meer door de ´klimaatverandering´ die er volgens enkele politieke opportunisten helemaal niet is...yes En moeten worden hersteld of anderszins... en de EIGENAREN ZELF, U en ik, DRAAIEN VOOR DE KOSTEN OP... verzekeren kun je je niet hiertegen. Tsja, het kost vele miljarden om de klimaatverandering nog een beetje ten goede te laten keren voor de toekomstige generaties. 

  Overigens kunnen we over enkele weken, maand kiss weer veel, zeer veel water verwachten in de rivieren, ook in het binnenland weer grote overstromingen vanwege de grote hoeveelheden sneeuw deze winter in de Alpenlanden, en deze is is thans ook weer aan het smelten ook daar loopt de temperatuur weer op en elk jaar weer huizen onder water. Nog meer schade en verzakkingen. Maar niets aan de hand hoor, zegt een enkele politicus, neen we noemen geen namen...

  Hoe we dit kunnen verbeteren en voorkomen. Ook dat weer gelezen in het boek Van Homo sapiens naar homo galacticus, samen op weg... de gehele infrastructuur en wijze van ´wonen´, werken en leven zonder enige vorm van onderlinge discriminaties en VOORKOMEN van dit soort zaken als ´natuurbeheer´, klimaatbeheersing etc. in meest brede zin.... leest u het zelf eens!        

  Zie en lees verder art. van NOS NIEUWS Twitter bron

  'Zeker 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken'

  GISTEREN, 04:58

  BINNENLAND

  ANP

  In Nederland dreigen minstens 1 miljoen huizen te verzakken, zegt het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) tegen het tv-programma De Monitor. Het funderingsprobleem is fors toegenomen vanwege het extreem lage grondwater door de droge zomer vorig jaar. Makelaars en taxateurs maken zich zorgen.

  De huizen staan in zeker 83 gemeenten. Slechts tien gemeenten zijn volgens het KCAF actief bezig met de funderingsproblematiek. "Die 83 gemeenten zijn slechts het topje van de ijsberg", zegt directeur Dick de Jong van het KCAF. De organisatie krijgt elke dag weer nieuwe meldingen binnen.

  De nieuwe meldingen komen meestal van bewoners van huizen die op staal zijn gefundeerd, direct op de ondergrond. Door de lage grondwaterstand klinkt de klei in, daalt de bodem en verzakt het huis, legt het kenniscentrum uit.

  100.000 euro

  In de tien gemeenten die zich actief bezighouden met de funderingsproblematiek worden mensen begeleid en eventueel geholpen met de financiering van het funderingsherstel. Maar uiteindelijk zijn huiseigenaren zelf verantwoordelijk voor de fundering: de kosten voor herstel kunnen oplopen tot 100.000 euro. De funderingsproblematiek betreft vooral huizen die voor 1970 gebouwd zijn.

  Hans van der Ploeg, directeur VBO Makelaar, vindt dat huizenkopers een risico lopen, zegt hij tegen De Monitor. "Omdat er onvoldoende gegevens zijn van funderingen en het in veel gebieden een nieuw probleem is, kunnen makelaars, taxateurs en bouwkundig inspecteurs hun signaleringsfunctie niet goed uitoefenen en doorverwijzen naar een funderingsspecialist." Hij pleit voor funderingsonderzoek, waarbij de bodem wordt onderzocht.

  Een van de gemeenten die te maken hebben met verzakkingen is Zevenaar. In november bleek dat er door de lage grondwaterstand verzakkingen en scheuren waren ontstaan bij tientallen huizen.

  BEKIJK OOK

  De Nederlandse bodem zakt meer dan verwacht

  'Gemeenten moeten meer doen voor huiseigenaren met funderingsproblemen'

  Deel dit artikel: 

      

  Gewijzigd op 2019-02-25 01:16:26
  handtekeningafbeelding
 • woensdag 21 november 2018 @ 00:22
  #1

  Goedemorgen, ALGEMENE BODEMDALING IN NEDERLAND, uiteraard heeft de GASWINNING, MIJNBOUW (Limburg) er mee te maken, doch ook in het ALGEMEEN lijkt deze bodemdaling een feit te zijn. Mede ook door de klimaatverandering? Een groot maatschappelijk probleem kan daarmede ontstaan en is dat al hier en daar. Schade's aan woningbouw e.d. bovendien kan het gehele Nederlandse typische landschap daardoor ernstig worden aangetast.

  Zie verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  De bodem in Nederland daalt en in Gouda merken ze dat overal

   19:16 IN BINNENLAND

  In de binnenstad zakt de bodem 3 tot 10 millimeter per jaar en dat veroorzaakt schade aan gebouwen en aan de infrastructuur.

  De Nederlandse bodem zakt meer dan verwacht

  GISTEREN, 01:50

  BINNENLANDREGIO

  Naast bekende oorzaken als gaswinning, blijkt ook klimaatverandering van invloed RTV NOORD/REMKO DE WAAL

  De bodem in Nederland daalt veel meer dan verwacht. Dat blijkt uit een nieuwe bodemdalingskaart die dinsdag wordt gepresenteerd door het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG).

  "Als de bodemdaling doorzet in het huidige tempo, betekent dat misschien wel het einde van het karakteristieke Nederlandse landschap met weides, koeien en molens, of een enorme schade aan historische binnensteden", zegt onderzoeksleider Ramon Hanssen van de TU Delft.

  Met de kaart hebben de onderzoekers voor het eerst onderscheid gemaakt tussen de diepe oorzaken van bodemdaling, zoals gaswinning, en de effecten in de bovenste paar meter. Uit de metingen blijkt dat 'ondiepe' bodemdaling op verschillende plekken in Nederland zelfs groter is dan die door de bekende, diepe oorzaken.

  Ze brachten de bodemdaling in kaart met satellietradars, GPS en zwaartekrachtmetingen. Volgens Hanssen heeft dat een goed beeld gegeven van de ernst van het probleem.

  Klimaatverandering

  Vooral in veen- en kleigebieden in het westen speelt het probleem. Hier is klimaatverandering een belangrijke factor, zeggen de onderzoekers. Dat was afgelopen zomer ook merkbaar. Toen ontstonden scheuren en verzakkingen door de droogte.

  NOS op 3 maakte deze special over de lange droge zomer van 2018:

  Hoe een gortdroge zomer Nederland verschrompelde

  Door relatief warme zomers droogt de bodem uit. In het geval van bijvoorbeeld veenbodems is dit proces onomkeerbaar. Ongeveer 75 procent van het oppervlak van de provincie Zuid-Holland bestaat uit bodem die gevoelig is voor bodemdaling. Op sommige plekken kan de daling wel 2 centimeter per jaar zijn, meldt Omroep West.

  Gaswinning

  Naast klimaatverandering speelt ook delfstoffenwinning een rol bij bodemdaling, en bijvoorbeeld belasting door gebouwen en asfaltwegen. De kaart wordt de komende tijd actueel gehouden met nieuwe satellietmetingen die dagelijks beschikbaar komen. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk worden of de bodemdaling afneemt als de gaswinning in Groningen verminderd wordt.

  BEKIJK OOK

  Bodemdaling bedreigt akkerbouw Noordoostpolder

  Deel dit artikel: 

  Dit is een artikel van Omroep West

   

  Gewijzigd op 2018-11-21 00:29:29
  handtekeningafbeelding