Provinces+Of+The+Netherlands.gif

EEN FORUM VOOR U, heeft u een mening of een maatschappelijk onderwerp voor velen van belang, laat het ons eens weten? Dank! 

Kijkt u ook even of het onderwerp er mogelijk al ergens bij staat of in een andere rubriek?

TOP 12 ONDERWERPEN: d.d. november 2013

1. Osama Bin Laden dood                       5140 views

2. ING Bank, meer klachten over             2366

3. Incassobureaus onrechtmatig                 2179

4. Huren 120 euro omhoog                       1943

5. Pinnen bij parkeerautomaten                  1921                                              

6. NASA houdt speciale persconferentie    1873

7. Dode Alien gevonden in Rusland?           1844

8. Goede feestdagen voor 2011                  1767

9. Even berichtje voor de leden                   1758

10. Limonade voor soep                              1756

11. hallo Djekay en Tip Undercover in N     1739                                                  

12. Dure benzines – brandstoffen prijzen        513

 

1077 keer bekeken

JEUGDGEVANGENISSEN, CRIMINEEL/ GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG.

 • zaterdag 31 december 2022 @ 00:03
  #7

  Goedemorgen, WAPENBEZIT MAAR OOK GEBRUIK met soms dodelijke afloop (!!) ONDER JONGEREN STERK TOEGENOMEN. En niet alleen steekwapens maar ook vuurwapens... De politie maakt zich ernstig zorgen daarover maar ook maatschappelijk een steeds groter wordend probleem. En dus mogen we allen daar iets mee gaan doen, in opvoeding niet alleen ook de soms uitermate gewelddadige films, voor velen nog als 'normaal' beschouwd dat deze zelfs nog gemaakt worden maar dat zijn ook vaak de grote 'voorbeelden' voor de jeugd?  

  En de politiek, voorzover daarin bij machte dan, zie boven niet alles is te regelen... 

  MAAR VOOR ALLEN EEN MOOI VOORNEMEN OM ER ALLES AAN TE GAAN DOEN IN 2023 OM DIT ALLES TERUG TE GAAN DRINGEN? Er is al genoeg ellende op de wereld, nog geeneens zover hier vandaan.... maar ja ook dat weer voorbeelden in verkeerde zin en is dus niet alles bij de jeugd in te prenten en mee te geven over GEWELD? 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  ANP   NOS Nieuws•Vandaag, 09:24

  Politie: wapenbezit minderjarigen in paar jaar tijd verviervoudigd

  De politie maakt zich zorgen over de toename van het wapenbezit onder minderjarigen. Het afgelopen jaar hield de politie 1268 jongeren onder de 18 jaar aan wegens verboden wapenbezit. In 2019 waren dat er 315.

  Onder verboden wapenbezit vallen steek- en vuurwapens, maar ook illegaal vuurwerk. In 2022 hield de helft van de aanhoudingen verband met verboden vuurwerk. Drie jaar eerder gold dat voor driekwart van de aanhoudingen.

  In dezelfde periode steeg bij minderjarigen het aantal inbeslagnames van steekwapens van 33 naar 355, dat van vuurwapens van 27 naar 144.

  Opsporingsbeleid

  Martin Sitalsing van de Nationale Politie sluit niet uit dat de toename mede het gevolg is van een actief opsporingsbeleid. Zo zoekt de politie op sociale media naar signalen die op wapenbezit duiden. Als die gevonden worden, gaat de politie eropaf.

  Hij vindt de ontwikkeling wel zorgelijk: "Als je een wapen op zak hebt, is de kans groter dat je het ook daadwerkelijk gebruikt."

  De politie verklaart de toename door de dreigementen die minderjarigen op sociale media doen. Om zich te verdedigen kopen sommigen een wapen. Daarvoor hoeven ze niet naar de winkel; dat kan ook op internet. Daarnaast is er de verheerlijking van wapenbezit en geweld in drillraps.

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 11 november 2022 @ 00:12
  #6
  reactie op (#5) herman_dad

  Goedemorgen, JEUGDGEVANGENISSEN STEEDS MEER ZORGELIJKER, INSPECTIE: INGRIJPEN  N U !  Het blijft dus maatschappelijk verontrustend....En ook volgende probleem ook weer voor de politie (verantwoordelijken).... Er moet nu worden ingegrepen bij de jeugdgevangenissen, stelt onder meer de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) in een brief aan de minister.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

   

  Hollandse Hoogte

  NOS Nieuws•Vandaag, 15:15•Aangepast vandaag, 16:11

  Inspecties: kritische grens bereikt bij jeugdgevangenissen, ingrijpen moet nu

  Er moet nu worden ingegrepen bij de jeugdgevangenissen, stelt onder meer de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) in een brief aan de minister. Getroffen maatregelen om de overbezetting en personeelsproblemen aan te pakken, hebben te weinig effect. Daardoor kan volgens de inspectie niet worden voorzien in een "passende behandeling en een verantwoord verblijf" bij jonge gedetineerden.

  Hoewel de inspecties zien dat er hard aan verbetering is gewerkt, constateren zij nog steeds ernstige tekortkomingen. Hierdoor zou de veiligheid in jeugdgevangenissen onder druk staan. "Voor de inspecties is een kritische grens bereikt", schrijft de Inspectie JenV ook namens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie.

  Ze roepen minister Weerwind voor Rechtsbescherming op om alleen jongeren in Justitiële Jeugdinstellingen (JJI's) te plaatsen als aan de minimale eisen kan worden voldaan. In de praktijk is dat nu vaak niet het geval. Zo worden maximale groepsgroottes structureel overschreden.

  Jaren wachten op celstraf

  Ook stellen de inspecties dat er een oplossing moet komen voor de aanhoudende wachtlijsten. Op deze lijsten staan veelal jongeren die "ruim twee jaar of langer geleden zijn veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf", schrijven de inspecties.

  Dit soort lange wachttijden maken een vrijheidsstraf bij jeugdigen volgens deskundigen ineffectief. Binnen het jeugdstrafrecht is het belangrijk dat een straf herhaling voorkomt en leidt tot gedragsverandering, stellen de inspecties. "Deze taak kunnen de JJI's momenteel onvoldoende uitvoeren."

  Ook vragen de inspecties zich af of plaatsing van jeugdigen in een inrichting na zo'n lange tijd op de wachtlijst "nog proportioneel" is.

  Verscherpt toezicht

  In juni 2021 berichtte de NOS over grootschalige problemen bij de jeugdgevangenissen. Toenmalige minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker erkende de problemen en beloofde verbetering.

  Een maand later stelden de inspecties de jeugdgevangenissen onder verscherpt toezicht. Sindsdien hebben de inspecties meerdere keren aangedrongen op verdere verbetering.

  'Personeelstekort grootste probleem'

  In een reactie noemt minister Weerwind de bevindingen van de inspecties zorgwekkend. Hij wijst erop dat er al diverse maatregelen zijn genomen, en dat hij er nog een aantal aan toevoegt, maar volgens hem is het tekort aan personeel het grootste probleem.

  "Er is geen reden om aan te nemen dat de situatie op de arbeidsmarkt binnen afzienbare tijd verandert. Dit betekent dat er geen eenvoudige oplossingen zijn", schrijft hij aan de Tweede Kamer.

  'Beperken van instroom niet mogelijk'

  Over de oproep van de inspecties om alleen nog jongeren in JJI's te plaatsen als aan minimale eisen is voldaan, erkent Weerwind dat een passende behandeling nu niet altijd direct kan worden geboden. Maar volgens de minister kan hij de instroom niet beperken, omdat de rechter over celstraffen beslist. Die kan volgens Weerwind rekening houden met de plek waar de veroordeelde terechtkomt. Hijzelf kan daar niets aan veranderen.

  Weerwind voegt eraan toe dat in het jeugdstrafrecht al terughoudend wordt omgegaan met voorlopige hechtenis en detentie: "Als een justitiële jeugdige wordt geplaatst, zijn er doorgaans geen alternatieven voorhanden." En volgens de minister zou het op deze manier inperken van de instroom leiden tot het verplaatsen van het probleem naar de jeugdbescherming en de geestelijke gezondheidszorg.

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • maandag 31 mei 2021 @ 00:19
  #5

  Goedemorgen, CBS: JEUGDCRIMNINALIEIT NEEMT AF maar WEL STEEDS ERNSTIGER DELICTEN. Maatschappelijk verontrustend....

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  ANP

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • VANDAAG, 00:00

  CBS: jeugdcriminaliteit neemt af, maar laatste jaren stijging ernstige delicten

  De criminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen is de afgelopen zes jaar afgenomen, in vergelijking met de vijftien jaar daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat wel een kanttekening plaatst bij die cijfers. In de laatste jaren neemt de ernstige jeugdcriminaliteit weer iets toe.

  Volgens het CBS nam in de periode 2015 tot 2020 onder de meeste bevolkingsgroepen, in de meeste buurten en voor de meeste typen delicten de jeugdcriminaliteit af, vergeleken met de jaren voor 2015. Verder daalde het aantal veroordeelde minderjarigen van 2015 tot 2019 met een derde.

  Juist meer ernstige delicten

  De daling van de jeugdcriminaliteit zet de laatste jaren niet op alle vlakken door. Dan gaat het met name om ernstige delicten. Zo steeg het aantal door justitie veroordeelde minderjarige daders van doodslag sinds 2016 met meer dan de helft naar 45 in 2019. In dezelfde periode nam ook het aantal veroordeelde minderjarige daders van vermogensdelicten, zoals diefstal of oplichting met geweld, met 13 procent toe.

  Verder bleef het aantal jonge plegers van zware mishandeling de laatste jaren gelijk en waren er vorig jaar meer jonge verdachten van wapenincidenten, vergeleken met 2019.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 18 februari 2020 @ 01:08
  #4
  reactie op (#3) herman_dad

  Goedemorgen, ROTTERDAMSE BURGEMEESTER ABOUTALEB WIL 2500 E BOETE VOOR OUDERS die hun kinderen niet kunnen weerhouden van het hebben van messen, in die zin dan die als STEEKWAPEN kunnen worden gebruikt. Gaan andere gemeenten volgen?  

  Zes tieners aangehouden voor dodelijke steekpartij Den Haag

   17:11 IN REGIONAAL NIEUWS

  Op 21 december vorig jaar werd de 20-jarige Bilal Aydin neergestoken. Hij overleed een paar uur later. Mogelijk probeerde hij een ruzie te sussen.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  NOS NIEUWS • REGIONAAL NIEUWS • VANDAAG, 21:44

  Aboutaleb: 2500 euro boete voor ouders van jongere die mes draagt

   ANP

  Als een minderjarige in Rotterdam voor de tweede keer wordt opgepakt met een mes op zak, moeten de ouders een boete betalen van 2500 euro. Dat heeft de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb gezegd tegen RadioRijnmond.

  Vanmorgen riepen de burgemeesters van de gemeenten Nissewaard en Ridderkerk op tot een landelijk verbod op het dragen van messen door minderjarigen. In beide gemeenten waren de afgelopen tijd steekincidenten waarbij minderjarigen betrokken waren.

  De roep om zo'n verbod klinkt al langer, maar minister Grapperhaus wil daar tot dusver niet aan. Aboutaleb snapt beide kanten. "Want wat is een mes? Een aardappelschilmesje? En mag het bij de scouting dan ook niet meer?"

  Daarom heeft de gemeente Rotterdam nu besloten zelf iets aan het probleem te doen en ouders de komende weken een 'last onder dwangsom' op te leggen als hun kind voor de tweede keer wordt betrapt wordt met een mes. Het opleggen van zo'n dwangsom is een bevoegdheid van een burgemeester en daarvoor is de landelijke politiek dus niet nodig.

  Buitengewoon zorgelijk

  "We zijn eropuit de ouders te treffen", zegt Aboutaleb tegen Rijnmond. Het baart hem veel zorgen dat ouders vaak niet verbaasd zijn dat hun kind een mes bij zich draagt. "Alle kinderen hebben tegenwoordig een mes", zijn antwoorden die agenten volgens hem geregeld te horen krijgen als ze een kind met mes terugbrengen naar de ouders. De burgemeester noemt dat "buitengewoon zorgelijk".

  Aboutaleb zegt verder dat medewerkers van de gemeente Rotterdam op dit moment in Londen onderzoek doen naar het messenprobleem. "Het komt daarvandaan en het is al langer een probleem. Het wordt met drill-muziek geassocieerd. Daarbij worden messen en rivaliteit verheerlijkt. Je telt pas mee als je een mes hebt en dat resulteert in heel jonge kinderen, van 13, 14, 15 jaar, die een mes bij zich hebben."

  Haarlemmermeer

  Ook andere burgemeesters lieten vandaag van zich horen over de messenproblematiek.Burgemeester Schuurmans-Wijdeven van Haarlemmermeer denkt dat een messenverbod niet helpt bij het terugdringen van wapenbezit onder jongeren, meldt NH NieuwsOok zij benadrukt dat ouders verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun kinderen. "Tijdens de puberteit zoekt een kind de grenzen op: die moet een ouder duidelijk stellen, hoe moeilijk ook. Neem uw verantwoordelijkheid en als dat moeilijk is, vraag daarbij om hulp."

  Ze roept ouders op om met hun kinderen in gesprek te gaan over het dragen van messen. Als blijkt dat een kind een mes draagt uit zelfverdediging, moet er wat haar betreft iets worden gedaan aan het gevoel van onveiligheid van het kind. "Het dragen van messen is niet normaal, ook al verheerlijken artiesten het in hun rapmuziek."

  Eerder ging NOS Stories in gesprek met daders en drillrappers in Rotterdam-Zuid:

  Zie video in oorspronkelijke artikel

  Stories

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Dit is een artikel van Rijnmond.

  handtekeningafbeelding
 • woensdag 15 januari 2020 @ 00:36
  #3
  reactie op (#2) herman_dad

  Goedemorgen, OM EN POLITIE WILLEN 'ZWIJGCULTUUR' VAN EN BIJ JONGEREN DOORBREKEN dmv de ouders en 'influencers'. Er zijn te veel wapens en gevaarlijke messen e.d. in omloop bij steeds meer jongeren. Als je iets weet, MELDT DIT DAN... Zie ook overige artikelen hier en op enkele andere nieuwsclubs. Een groot, steeds groter wordend maatschappelijk probleem lijkt dit ook te worden. 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • VANDAAG, 21:00

  OM wil hulp van ouders en influencers om zwijgcultuur te doorbreken.

  NOS

  De geweldsspiraal onder jongeren moet worden doorbroken en daarom is het belangrijk om de zwijgcultuur aan te pakken. Dat zegt persofficier Katelijne Den Hartog in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. "Je hebt echt getuigen nodig om verdachten aan te kunnen pakken."

  Vorige week waarschuwde de politie al voor het toenemend aantal steekpartijen met jonge daders en vaak jonge slachtoffers. Het Openbaar Ministerie deelt die zorgen. "Messen en vuurwapens zijn steeds makkelijker te verkrijgen. En de jongeren gebruiken ze ook daadwerkelijk."

  Onlangs werd in Rotterdam een 14-jarige jongen neergestoken en in Drachten kwam de 16-jarige Roan om het leven na een steekpartij.

  Volgens de persofficier van het Openbaar Ministerie in Amsterdam lopen strafrechtelijke onderzoeken stuk op de zwijgcultuur onder sommige groepen. "Meteen na het steek- of schietincident gaat de hele buurt de straat op", vertelt ze. "Uit afgeluisterde telefoongesprekken weten we dat iedereen met elkaar praat en vertelt wat er is gebeurd. Maar zodra de politie aanklopt geeft niemand thuis. En dat belemmert je onderzoek."

  Nieuwsuur maakte een reportage over de makkelijke manier waarop jongeren online messen kunnen bestellen.

  10:29 Volume 0%

  Zie video in oorspronkelijke artikel

  Hebben jongeren steeds vaker een mes op zak? 'Ze zijn makkelijk te bestellen'

  Van jongs af aan wordt er meegegeven dat je niet praat met de politie. "Het gaat om loyaliteit binnen de eigen groep, waarbij het erg is om te snitchen", legt Den Hartog uit. En er is ook angst. Want als je met de politie praat kunnen er represailles volgen. "Dat is dus ook een belangrijk aspect voor ons. Hoe kunnen we de veiligheid van getuigen waarborgen?"

  Ouders en influencers

  Volgens de officier is er nu een kantelpunt, omdat mensen het geweld zat zijn. Dat zag ze ook in de zaak van de doodgeschoten rapper Bolle, waarin zij officier was. "De moeder van het slachtoffer deed een oproep aan ouders: Let op je kinderen, praat met je kinderen. Weet waar ze uithangen. De rol van ouders is essentieel."

  Nu de geweldspiraal volgens de officier lijkt toe te nemen en de leeftijd van de daders en slachtoffers jonger wordt ziet ze dat steeds meer ouders het belang gaan inzien van het openbreken van die zwijgcultuur. "Daarbij zie ik ook een rol voor influencers en jongerenwerkers in de buurt. Misschien willen jongeren wel met die personen praten." Ook de gemeente en scholen moeten hiervoor in actie komen. "Het is een breed probleem en moet ook breed worden opgepakt."

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • zondag 21 juli 2019 @ 00:41
  #2
  reactie op (#1) herman_dad

  Goedemorgen, VOORAL IN 'REFORMATORISCHE' GEZINNEN is de verslaving van jongeren vooral vrij groot. Meest over 'ALCOHOL' maar ook ANDERE verslavingen komen voor in een grensoverschrijdende zin.    

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  Een op vijf reformatorische gezinnen kent verslaving, drempel hulpvraag hoog.

  ANP

   VANDAAG, 11:06

  BINNENLAND

  In een op de vijf reformatorische gezinnen kampt er wel iemand met een verslaving, schrijft het Nederlands Dagblad op basis van onderzoek van het Kennisinstituut Christelijke GGZ (KICG). Daaruit blijkt dat "een niet gering deel" van de reformatorische jongeren in Nederland ernstig verslaafd is aan alcohol. Minder groot is de verslaving aan drugs, games of porno.

  De meeste gemeenteleden vinden het moeilijk om om hulp te vragen en ze stappen ook niet snel naar iemand van hun kerk, blijkt ook uit het onderzoek. De kerken hebben daardoor weinig zicht op de verslavingsproblemen onder hun kerkgangers.

  Het kennisinstituut deed de afgelopen zes maanden onderzoek naar verslaving binnen de reformatorische kerken. Ruim 2500 mensen werden ondervraagd. "We zagen dat het een onderwerp is dat blijkbaar leeft en mensen raakt. We kunnen de cijfers niet een op een met andere groepen vergelijken. Maar we zien dat het middelengebruik weliswaar lager is dan het landelijk gemiddelde, maar wel degelijk een probleem vormt", zegt onderzoeker Jolande de Vries.

  Ernstig verslaafd gedrag is volgens de onderzoekers als iemand twintig sigaretten per dag rookt, of zes glazen (man) of vier glazen (vrouw) alcohol per dag drinkt. Het aantal rokers in reformatorische kring bedraagt 14 procent, het landelijke gemiddelde ligt op 23 procent. Het aantal 'zware drinkers' onder refo-vrouwen is 3 procent (landelijk 7) en onder refo-mannen 7 procent (landelijk 12). Het gebruik van softdrugs ligt in reformatorische kring lager dan in de rest van de bevolking (2 procent tegenover 7 procent). Er blijkt volgens de onderzoekers samenhang te zijn tussen veel roken, zwaar drinken en het gebruik van drugs.

  Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs, games of pornografie ligt dus onder het landelijk gemiddelde, maar uit het onderzoek blijkt dat in 18 procent van de reformatorische huishoudens iemand een verslavingsprobleem heeft. Bij een aanzienlijk deel van die mensen is sprake van ernstige psychiatrische problematiek.

  Hulp gevraagd

  Hulp vragen aan een ouderling of predikant blijkt vaak een te grote stap. Veel ondervraagden zeggen dat ze behoefte hebben aan een groter zorgaanbod, liefst vanuit de eigen religieuze kring of door mensen die kennis hebben van hun reformatorische manier van leven.

  "De uitkomsten zijn stevig binnengekomen", zegt ouderling Kasper Nipius van het Deputaatschap Diaconale Maatschappelijke Zorg van Gereformeerde Gemeenten in het Nederlands Dagblad. "Je hoopt stiekem dat het meevalt, maar de cijfers geven wel aan dat meer preventie nodig is. We moeten hier als kerken mee aan de slag."

  Deel dit artikel: 

  handtekeningafbeelding
 • zaterdag 20 april 2019 @ 00:40
  #1

  Goedemorgen, TIENTALLEN JONGEREN MET GRENSOVERSCHREIDEND GEDRAG worden niet of niet op de juiste wijze behandeld. Met veel gevlogen dan vaak voor hun latere leven. De GGZ trekt aan de bel hiervoor o.a. bij de gemeente.  

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  'Tientallen jongeren met grensoverschrijdend gedrag worden niet behandeld'

   VANDAAG, 16:04

  BINNENLAND

  Zeker tientallen jongeren met grensoverschrijdend seksueel of gewelddadig gedrag worden op dit moment niet of niet door de juiste instellingen behandeld, zegt polikliniek voor forensische ggz de Waag. Alleen al in de regio Rotterdam is het aantal jongeren dat door forensische specialisten wordt behandeld voor zulk risicovol gedrag meer dan gehalveerd. De gemeente Rotterdam komt met een actieplan.

  Sinds een paar jaar is de jeugdzorg gedecentraliseerd en een taak van de gemeenten. "Er is nu een ongelooflijk ingewikkeld systeem met verschillende manieren van financieren en verschillende regels", zegt regiomanager Erik van Polen van de Waag.

  Minder jongeren

  In de regio Rotterdam behandelde de Waag jaarlijks 180 jongeren met risicovol gedrag. Sinds de stelselwijziging is dat aantal meer dan gehalveerd. "En we weten niet waar die jongeren zijn gebleven. Staan ze op wachtlijsten of worden ze behandeld door instellingen die niet zo gespecialiseerd zijn zoals wij? We weten het niet", zegt Van Polen.

  Zelfs als een rechter heeft bepaald dat een gespecialiseerde instelling als de Waag een jongere moet behandelen, gebeurt dat niet altijd. "Ik heb inderdaad gehoord van jongeren bij wie een behandeling als voorwaarde in het vonnis is opgenomen, maar die niet behandeld worden", beaamt Van Polen.

  Volgens Larissa Hoogsteder, hoofd behandelzaken van de Waag, zijn er niet alleen in Rotterdam problemen. "We zien het in het hele land. De helft komt met vertraging bij ons terecht en krijgt te laat de juiste zorg. Dat is zorgelijk en onacceptabel voor de samenleving. Het kan leiden tot meer slachtoffers", zegt Hoogsteder. "En bovendien bestaat het risico dat jongeren zich in hun probleemgedrag doorontwikkelen en dat de crisis dus groter wordt."

  Reactie ministerie van Volksgezondheid

  Het ministerie van VWS laat weten het beeld dat jongeren van de radar verdwijnen of een verkeerde behandeling krijgen niet te herkennen. Het klopt wel dat te veel jongeren moeten wachten op zeer specialistische zorg.

  Dat komt volgens het ministerie doordat de oorzaken per regio, per sector en per cliënt verschillen. In acute gevallen wordt per direct jeugdhulp ingezet, "maar in den brede moet het beter". Per regio zijn met zorgaanbieders afspraken gemaakt over wachttijden en wachtlijsten.

  Ook geld is een probleem bij de behandeling van jongeren met ernstig grensoverschrijdend gedrag, zegt Hoogsteder. "Bij een aantal gemeenten is het budget al op. Dat betekent dat er moeilijker naar ons wordt doorverwezen. We moeten telkens aantonen dat het om een crisis gaat. Gemeenten onderschatten hoe ingewikkeld het systeem is geworden."

  Vorige maand ontkende de Rotterdamse wethouder Judith Bokhove (GroenLinks) nog dat er problemen waren met de hooggespecialiseerde jeugdzorg, na vragen van de fractie van Leefbaar Rotterdam. Vandaag maakt ze bekend dat er een actieplan komt.

  Meer geld

  De vijftien samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam kwamen vorig jaar 19 miljoen euro tekort op het door het Rijk beschikbaar gestelde budget. Gisteren is besloten om dit jaar zelf al 10 miljoen extra uit te trekken en minister Hugo de Jonge te vragen het budget te verruimen. Volgens het actieplan moet passende zorg sneller beschikbaar komen en komt er hulp om personeel aan te trekken.

  Het krappe budget is wellicht een reden waarom minder jongeren bij de gespecialiseerde jeugdzorg belanden. "Misschien zijn we te scherp aan het sturen", zegt wethouder Bokhove.

  Wal en schip

  De wethouder gaat ook onderzoeken waar de risicovolle jongeren zijn gebleven. "We kunnen niet alleen afgaan op de cijfers van de Waag. Dat is maar één aanbieder van deze zorg. Maar we moeten uitzoeken of deze kinderen op de juiste plek zitten en niet tussen wal en schip belanden."

  Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf is "verbijsterd" over de cijfers van de Waag. "We hebben vorig jaar al aan de bel getrokken na een alarmerend signaal vanuit de instellingen. Toen ontkende de wethouder nog dat er een probleem was, maar de conclusie is toch dat tientallen zeer gevaarlijke jongeren onbehandeld buiten rond lopen", aldus Hoogwerf. Afgelopen dinsdag hield de Rotterdamse politie nog drie minderjarige jongens aan voor een reeks groepsverkrachtingen.

  Leefbaar Rotterdam heeft een spoeddebat aangevraagd in de gemeenteraad.

  BEKIJK OOK

  Aanhoudingen in Rotterdam voor groepsverkrachtingen minderjarigen

  Deel dit artikel: 

  Gewijzigd op 2019-04-20 00:41:09
  handtekeningafbeelding