Provinces+Of+The+Netherlands.gif

EEN FORUM VOOR U, heeft u een mening of een maatschappelijk onderwerp voor velen van belang, laat het ons eens weten? Dank! 

Kijkt u ook even of het onderwerp er mogelijk al ergens bij staat of in een andere rubriek?

TOP 12 ONDERWERPEN: d.d. november 2013

1. Osama Bin Laden dood                       5140 views

2. ING Bank, meer klachten over             2366

3. Incassobureaus onrechtmatig                 2179

4. Huren 120 euro omhoog                       1943

5. Pinnen bij parkeerautomaten                  1921                                              

6. NASA houdt speciale persconferentie    1873

7. Dode Alien gevonden in Rusland?           1844

8. Goede feestdagen voor 2011                  1767

9. Even berichtje voor de leden                   1758

10. Limonade voor soep                              1756

11. hallo Djekay en Tip Undercover in N     1739                                                  

12. Dure benzines – brandstoffen prijzen        513

 

730 keer bekeken

(EU) PATIENTENGEGEVENS, ICT-AFHANDELINGEN zorginstellingen

 • donderdag 05 mei 2022 @ 00:17
  #2
  reactie op (#1) herman_dad

  Goedemorgen, EEN EUROPEES MEDISCH DOSSIER WIL DE COMMISSIE? Opzich een goed idee, immers het zou zo moeten zijn dat je in welk ziekenhuis in NL dan ook al het medische dossier van je op te vragen moet zijn. En nu binnen heel Europa, zou eerst onderzoeken o.a. overbodig kunnen maken. Maar het moet uiteraard wel privacygevoelig goed geregeld zijn? Overigens is dit door de zorgverzekeraars al Europees goed geregeld, verzekerd ben je, binnen de EU waar dan ook. 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)  

  NOS NIEUWS • BINNENLAND •BUITENLAND • GISTEREN, 18:51

  Europese Commissie wil EU-brede medische dossiers invoeren

  WESTEND61

  De Europese Commissie wil dat er een EU-breed medisch patiëntendossier komt, de zogeheten European Health Data Space (EHDS). Dat moet het voor burgers van EU-lidstaten makkelijker maken om in een ander EU-land te worden geholpen als ze daar ziek worden of een ongeluk krijgen.

  Een arts of andere hulpverlener kan in het dossier in zijn of haar eigen taal de medische geschiedenis van de patiënt inzien en daar het behandelplan op afstemmen. Medische hulp kan zo sneller en doeltreffender worden geleverd, zo is de bedoeling.

  Eurocommissarissen Schinas (Europese manier van leven) en Kyriakides (Gezondheid) benadrukken bij de lancering van het plan dat de veiligheid en bescherming van de data voorop staat.

  EU-inwoners moeten wat hen betreft zelf makkelijk toegang hebben tot hun medische gegevens in het dossier, bijvoorbeeld voor het toevoegen van informatie en het corrigeren van onjuiste gegevens, Daarnaast moeten ze de toegang van anderen tot het dossier kunnen beperken en kunnen vaststellen hoe en voor welk doel hun gegevens worden gebruikt.

  Buitenlandse artsen krijgen dus alleen toegang tot de gegevens als de patiënt daarmee instemt, zo is het idee.

  Privacy beschermen

  Om te zorgen dat medische gegevens makkelijk gedeeld kunnen worden met andere landen, schrijft de Commissie, moeten alle lidstaten regelen dat patiëntendossiers, testuitslagen, scans en andere medische gegevens in een gemeenschappelijk EU-formaat worden opgeslagen.

  Elke lidstaat moet ook een 'digitale gezondheidsautoriteit' aanstellen, die erop toeziet dat de data alleen terechtkomen bij de patiënt zelf en hulpverleners die er recht op hebben.

  Een tweede doel van het Europese patiëntendossier is volgens de Commissie om EU-breed onderzoek op het gebied van volksgezondheid makkelijker te maken.

  Onderzoekers krijgen onder voorwaarden toegang tot de geanonimiseerde data van aangesloten EU-burgers. Het idee is dat wetenschappelijk onderzoek zo makkelijker wordt, en dat er slagvaardiger gereageerd kan worden op nieuwe pandemieën.

  Miljarden besparen door uitwisseling

  Een EU-breed patiëntendossier zou de lidstaten ook miljarden moeten besparen. De gezondheidszorg wordt efficiënter en dat leidt tot een besparing van ongeveer 5,5 miljard euro, zegt de Commissie. Ongeveer hetzelfde bedrag zou bespaard moeten wordendoor het efficiënter uitwisselen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

  De Europese Commissie wil dat het plan in 2025 in werking treedt. Voor het zover is, moeten het Europees Parlement en de regeringsleiders van de lidstaten akkoord gaan.

  In Nederland werd eerder gesproken over een landelijk elektronisch patiënten dossier (EPD). In 2011 werd het door de Tweede Kamer afgewezen, onder meer uit angst voor privacyschending. Sindsdien is er geen plan meer geweest voor een platform waarin landelijk patiëntengegevens kunnen worden uitgewisseld.

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • maandag 16 september 2019 @ 00:39
  #1

  Goedemorgen, PATIENTENDOSSIERS en OPLOSSING ICT-PROBLEMEN BLIJVEN OOK (POLITIEK) EN MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM van de 1e orde. 'Men' kan het kennelijk nog steeds niet goed regelen maar het gaat ook om uw en mijn veiligheid in velerlei opzichten. De koppeling van vertrouwelijke medische gegevens tussen uw huisarts en de betrokken ziekenhuizen (onderling) b.v. of andere specialistische artsen etc....   

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)  

  'Oplossing ict-problemen in de zorg niet zo moeilijk'.

  ANP

   VANDAAG, 20:23

  BINNENLAND

  GESCHREVEN DOOR

  Rinke van den Brink Redacteur gezondheidszorg

  Het is technisch niet zo ingewikkeld om de problemen met de digitale uitwisseling van patiëntgegevens op te lossen. Dat zegt Jan Hazelzet, hoogleraar kwaliteit en uitkomsten van de zorg aan het Erasmus MC. Hij is gespecialiseerd in dit onderwerp.

  "We zijn al jaren bezig om dit te regelen", zegt hij, "maar de oplossing is eigenlijk heel makkelijk. Van elke burger moet er een set medische basisgegevens beschikbaar komen waar artsen in kunnen kijken als ze een patiënt moeten behandelen die niet hun eigen patiënt is."

  "Vergelijk het met je paspoort dat je op een vliegveld in een leesapparaat schuift, dan ziet het apparaat wie je bent. Of met je bankpas. Die kun je wereldwijd gebruiken omdat de banken een internationale taal hebben afgesproken. Het moet niet uitmaken bij welke zorgverlener je komt: ze moeten allemaal kunnen zien of je diabetes hebt, dat je blinde darm eruit is en dat je bloeddrukverlagers slikt."

  In die set basisgegevens moet staan welke actuele ziektes een patiënt heeft, welke medicatie hij/zij gebruikt, welke eventuele allergieën spelen en de relevante ziektegeschiedenis. "Die gegevens moeten gestandaardiseerdworden opgeslagen. In nulletjes en eentjes zeg maar", legt Hazelzet uit. "De taal om die gegevens te coderen is er, maar het wordt maar niet ingevoerd."

  Landelijk EPD

  Dat heeft volgens de hoogleraar alles te maken met het debacle rond de invoering van het landelijke Elektronisch Patiëntdossier. Dat sneuvelde in 2011 in de Eerste Kamer vanwege grote zorgen over de veiligheid van het systeem en, in het verlengde daarvan, de privacy van Nederlandse burgers.

  "Het ministerie van VWS is door dat fiasco kopschuw geworden. Ze zetten nu wel stappen, maar het gaat veel te traag." Of de gestandaardiseerde set medische basisgegevens er komt heeft volgens Hazelzet alles te maken met de doorzettingsmacht van het ministerie. "Hoeveel druk zetten die? En luisteren de leveranciers van de software in de zorg er naar? Veruit de grootste leverancier is Chipsoft, gevolgd door EPIC."

  De zorg in Nederland is volgens de hoogleraar volstrekt afhankelijk geworden van die bedrijven. "Maar als de minister zegt dit voeren we in als standaard, dan moeten ook zij zich eraan houden. We moeten het vanaf een bepaalde datum verplicht stellen: houden ze zich daar niet aan, dan worden ze niet meer betaald. De minister moet dit niet aan het veld overlaten, maar zelf de regie nemen. Dit kan. De euro is toch ook ingevoerd op één bepaald moment."

  Jan Hazelzet NOS

  De voorzichtige stappen die minister Bruins volgens Hazelzet nu in een veel te traag tempo zet, zijn bedoeld om zorginstellingen stapsgewijs te verplichten om op een eenduidige manier digitale gegevens met elkaar uit te wisselen.

  "Zo kunnen zorgverleners sneller over medische gegevens van patiënten beschikken en kunnen patiënten hun eigen gegevens veilig digitaal inzien en beheren", schreef de minister in december 2018 aan de Kamer. Bruins schrijft in zijn brief verder dat het om een project gaat dat nog jaren in beslag gaat nemen en waarvoor 400 miljoen euro beschikbaar is. Vanaf januari 2021 zou de digitale uitwisseling van medische gegevens dan geleidelijk aan verplicht worden.

  Niet overal hetzelfde

  Het is niet nodig dat alle zorgverleners dezelfde software en ict-systemen gebruiken, legt Hazelzet uit. "Dat kan ook helemaal niet. Een huisarts, fysiotherapeut of een verloskundige kan niet hetzelfde ict-systeem gebruiken als een ziekenhuis. Je zou hen misschien ook financieel moeten ondersteunen bij het aanpassen van hun systemen."

  Binnenkort is het ook mogelijk om de set medische basisgegevens in allerlei talen uit lezen. "Dan krijgt een arts in Madrid jouw gegevens in het Spaans op zijn scherm en een arts in Londen in het Engels." Andere landen gingen Nederland hierin al voor. "In Estland is het bijvoorbeeld heel goed geregeld."

  Privacy

  Na invoering van een gestandaardiseerde set medische basisgegevens blijft er nog wel wat te regelen over. "Dan moet je natuurlijk bedenken wie toegang krijgt en hoe je de privacy regelt. Patiënten zouden dat bijvoorbeeld zelf kunnen regelen door toestemming te geven."

  In zijn kamerbrief van april dit jaar gaat minister Bruins daar ook op in. Hij signaleert dat de privacy-waarborgen voor digitale uitwisselingen van medische gegevens strenger zijn dan voor uitwisseling van papieren gegevens. Dat betekent volgens de minister dat er door het invoeren van verplichte digitale uitwisseling van gegevens minder informatie beschikbaar dreigt te komen voor artsen. De minister wil daarom op dit punt de wet aanpassen.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel: 

  handtekeningafbeelding