ING-BANK en hun 'klantvriendelijkheid'?!

Geplaatst op zaterdag 20 maart 2010 @ 11:45 , 1864 keer bekeken

UPDATE d.d. zaterdag 11 september 2010: (Inmiddels heeft ING wel verklaard aan de betrokken klanten een brief te sturen). 

'ING klantonvriendelijk bij spaarloon'

Foto+bij+artikel+ING+klantonvriendelijk+
FOTO ANP

DEN HAAG - De Consumentenbond wil dat ING anders omgaat met het spaarloon van haar rekeninghouders. Het kabinet heeft besloten dat mensen vanaf 15 september spaarloon mogen opnemen zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de belasting die ze moeten betalen. 

ING maakt echter al het spaarloon vrij opneembaar, ook als de klanten daar niet om vragen, en volgens de Consumentenbond kan dat nadelig voor hen zijn.

Klanten van ING die willen dat hun spaarloon geblokkeerd blijft, moeten in de telefoon klimmen en ook nog eens extra betalen voor het gesprek. De Consumentenbond wil dat spaarloon geblokkeerd blijft totdat de klant ervoor kiest om het op te nemen.

Volgens de bond hebben mensen kans op een lagere rente als het geld van de spaarloonrekening wordt weggezet als gedeblokkeerd of wel vrij opneembaar. Bovendien moeten ze er rekening mee houden dat vrij opneembaar spaarloon mee telt in de vermogensbelasting vanaf een drempelbedrag. (ANP/CBR) 11/09/10 11u37

Bron: AD, 11-09-10 

DIT ARTIKEL ZAL GERUIME TIJD BLIJVEN STAAN TOT ER MEER DUIDELIJKHEID IS. OOK VOOR DE VELE BEZOEKERS VAN BUITENAF OM TE BLIJVEN 'VOLGEN'.  

banklogo.gif 

GEEF UW MENING EN LEES DIT EERST EVEN GOED DOOR?!

ING-BANK en hun 'klantvriendelijkheid'?!  

De eerste meldingen van juridische dwalingen en schandalige juridische praktijken ten opzichte van klanten van de ING-Bank komen nu in het daglicht. De ING staat inmiddels ook al bekend als 'meest klantonvriendelijke bank van Nederland'. (Niet ten nadele van de vaak goede behandeling van medewerekers van de 'postkantoren', inmiddels wel - na overname Postbank - in handen van ING, maar baliepersoneel vaak personeel van AH, Bruna etc.) Overigens zijn enkele miljoenen mensen vaak ongewild en ongevraagd automatisch 'klánt geworden van ING' na overname van de Postbank (giro). Nu de gevallen waar het over gaat:  

U verliest uw pinpas of wordt gestolen (en dat kán echt iedereen een keer overkomen helaas en zeg niet 'eigen schuld, MIJ overkomt dat nooit!) en er is niet met uw rekening 'iets gedaan', dan wordt u waarschijnlijk wel een nieuwe (pas en/of pincode) toegezonden, dan is er mogelijk niet veel aan de hand, zo ook niet direct als u  'geskimd wordt' maar: 

Stel er wordt toch in die tussentijd met uw pas 'gerommeld' volledig buiten uw zicht, uw schuld? En ook zelfs... er wordt onterecht een (groot) bedrag op uw rekening gestort (FOUTJE... 'bedankt' en ook dát kan ons allemaal overkomen) maar er blijkt 'iets met dát geld aan de hand te zijn - u heeft zelf geen flauw idee, weet totaal van niets'... en de bank haalt dat - terecht dan uiteraard - weer van uw rekening af, uw rekening wordt door DE BANK automatisch zonder uw kennisgeving vooraf geblokkeerd etc... (verrassing als u 'even geld wilt pinnen'...vaak, meestal!!)     

EN niet alleen DE PAS WAAR HET OVER GAAT - en u, immers te goeder trouw belt direct het nummer dat gemeld wordt, - overigens IS DIT AL EEN NUMMER VAN DE FRAUDE-afdeling ING! - om uw pas na ontdekking van (-) te laten blokkeren (vrijwillig en op uw eigen verzoek) maar dan worden AL de passen waar u op staat, zowel en/of rekeningen als 'gemachtigde' rekeningen, zakelijke (!) rekeningen geblokkeerd. 'Immers men gaat er direct vanuit dat U dan daarmede ook kunt 'knoeien'. 'U zult er zelf ook wel meer van weten wordt in enkele gevallen u zelfs telefonisch al medegedeeld'... Dus diverse mensen in uw omgeving die daar zelf absolut niets mee te maken hebben worden dan door de ING zelf, onrechtmatig gedupeerd in bankzaken, betaling huur woning etc. etc.    

Dan heeft U als klant een zeer groot probleem! De kans is groot dat dan de zaak in handen komt van de 'fraudeafdeling' van de ING-intern. En dan krijgt u vrijwel zeker een brief thuis, soms pas na 5, 6 weken 'onderzoek'? (al die tijd uw rekening geblokkeerd, geen bij- afschrijvingen van b.v. salaris, vaste levensonderhoud-lasten etc...! dat 'het vertrouwen in u als klant is geschaad en de rekening wordt beiendigd'. Uw tegoed wordt dan - pas na nog eens meer dan 10 dagen vaak! en al die weken, meer dan een maand 'zonder geld' - overgeboekt naar uw nieuwe rekening. 

U krijgt dan wel standaard de mededeling dat 'uw naam wordt genoemd 'in een fraudezaak' en uw naam in het incidentenregtister (??) wordt opgenomen??! Hoezo, met welke juridische onderbouwing, welke MOTIVATIE en welke HARDE BEWIJZEN?! U wordt echter wel gestigmatiseerd, onterecht 'verdacht van' gemaakt!  

Dan rest u maar één ding, PER DIRECT een andere bank een andere rekening openen en uw vaste bij- afschrijvingen via dat nummer laten verlopen voordat u verder in de financiele problemen komt! Huur niet betaald etc.etc... Vele klanten van de ING die dit overkomen doen dit dan ook al!  En u heeft ongevraagd weer een groot administratief probleem, maar ala.      

Het kan zijn, ook dat kán iedereen overkomen, dat toch uw pincode ook bekend is/wordt en door eigen (helaas, soms dom maar toch) toedoen, ja dan kan de bank u dat via hun interne regelgeving wel verwijten (maar ook niet méér dan dat) en 'het vertrouwen opzeggen en de rekening beeindigen'. Oké maar ook niet meer dan dat en zéker ook dán niet uw naam vermeld in het 'incidentenregister' zonder verder enig juridisch bewijs! 

Een jurist, advocaat is hier al zijdeling van op de hoogte en heeft ook hier grote juridische vragen bij, over! We gaan nu vast inventariseren en vragen u, als ook u dit is overkomen, geef een melding hier vast en vraag ook in uw omgeving even rond? Dank! Dit bericht over de ING, althans aanduiding zal op verschillende clubs even worden aangehaald maar hiet op MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN - dat is het immers pur sang - zal dit worden uitgebreid en meer behandeld.  

We zien graag uw commentaar zo wie zo tegemoed hierover en geef e.e.a. ook door aan alle mensen die u kent. Overigens kan deze zaak op termijn net zo gaan uitpakken als met de DSB-Bank, als mensen massaal een ándere bank nemen? We moeten en mogen niet uitsluiten dat ook bij andere banken wel eens 'iets zal voorvallen' in de zin als genoemd maar u wordt daar méér persoonlijk begeleidt dan bij de ING.     

AANVULLIG D.D. 20-03:OOverigens blijkt dat genoemde 'incidentenlijst' intern geactualiseeerd wordt door de bank zelf, en een 2e lijst 'externe' lijst voor financiele instellingen, verzekeringmaatschappijen b.v. ook bestaat, met medeweten van de Autoriteit Financiele Markten en zelfs het College Bescherming Persoonsgegevens? Er moeten duizenden mensen op staan zonder dat zij dit weten!?     

Je zou bijna aanraden om niet direct te reageren als u iets onregelmatigs ontdekt op uw rekening om uw rekeningnummer te laten blokkeren want meestal zult u zélf dan 'verdachte' nr. 1 zijn? 

Reacties geef uw reactie bij het BLOGbericht hierover, zie linker kolom!


Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: