'Burger betaalt veel te veel voor afvalverwerking'

Geplaatst op maandag 22 november 2010 @ 07:30 , 1545 keer bekeken

Leden en dagelijks terugkerende bezoekers, zie ook eens de andere nieuwsclubs, hier op clubhome genoemd? B.v.: http://justittieledwalingen.clubs.nl/ . Veel meer politiek nieuws en juridische dwalingen daar!

UPDATE 10-09-11: En dus ook voor de verplichte ID-kaart is teveel betaald, sterker nog het had GRATIS gemoeten!

Geen leges voor identiteitskaart

 

© ANP

UPDATE  Gemeenten mogen geen leges heffen voor de verstrekking van een identiteitskaart. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. Volgens de raad is de geldende identificatieplicht voor de meeste mensen de enige reden om een identiteitskaart aan te vragen. Het belang van de overheid bij de kaart is daarmee groter dan het belang van de burger.

Volgens vaste rechtspraak mag een gemeente alleen leges heffen voor diensten die, aldus de Hoge Raad, in overheersende mate een belang van een individuele burger dient.

Dit geldt bijvoorbeeld voor een rijbewijs of een paspoort. Ook met die documenten op zak kunnen mensen voldoen aan de identificatieplicht, maar ze dienen vooral ook een zogeheten individualiseerbaar belang: met een rijbewijs kan een motorrijtuig worden bestuurd, een paspoort is een mondiaal erkend reisdocument.

Reisdocument
De Hoge Raad erkent dat ook de identiteitskaart als reisdocument kan dienen, al is dat alleen binnen de Europese Unie. Maar of de aanvrager de kaart ook daarvoor zal gebruiken, is volgens de raad niet objectief vast te stellen. Daar om kan niet worden gezegd dat het aanvragen van de kaart overwegend verband houdt met een op het individu toegesneden belang.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt de uitspraak te bestuderen en zal op zeer korte termijn met de minister van Binnenlandse Zaken overleggen.

Bezwaar legesheffing
De zaak is aanhangig gemaakt door een inwoner van de gemeente Leudal (voorheen Heythuysen), die in de zomer van 2004 een rijbewijs en een ID-kaart heeft aangevraagd. Hij maakte tevergeefs bezwaar bij de heffingsambtenaar tegen de legesheffing en stelde beroep in bij de rechtbank. Ook die verklaarde zijn bezwaar ongegrond, maar het gerechtshof in Den Bosch stelde hem - voor wat betreft de leges voor de ID-kaart - in het gelijk.

Staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken) vond het Bossche oordeel onbegrijpelijk en zei vorig jaar dat een gratis verstrekking van identiteitskaarten de rijksoverheid volgens een eerste schatting 80 miljoen aan leges kost.

Geen massale restitutie
De uitspraak zal niet leiden tot een massale restitutie aan mensen die wel voor de kaart hebben betaald. Weliswaar is de uitspraak ook van toepassing op de achterliggende jaren, maar 'afgesloten zaken worden niet heropend', aldus persraadsheer Marc Fierstra.

Wie wel tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen de leges, heeft, gesteund door het oordeel van de Hoge Raad, recht op terugbetaling.
Sinds 1 januari 2005 moet iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als het bevoegd gezag daarom vraagt. (ANP/Redactie) 09/09/11 13u20

Bron: AD, 10-09-11

'Burger betaalt veel te veel voor afvalverwerking'

Foto+bij+artikel+Burger+betaalt+veel+te+ Foto: AD

AMSTERDAM - Gemeenten die hun afvalverwerking opnieuw hebben aanbesteed, hebben 16 tot 60 procent op de kosten bespaard. Deze kosten maken een belangrijk deel uit van de totale afvalkosten voor burgers. 

De besparingen zijn echter niet of nauwelijks teruggegeven aan de burger, hoewel de gemeentewet dit wel voorschrijft.

Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants naar aanleiding van afspraken van gemeenten om de afvalstoffenheffing inzichtelijk te maken.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat gemeenten creatieve manieren vinden om de besparingen niet aan de burger terug te hoeven geven. Zo voeren gemeenten nieuwe posten op zoals het inzetten van extra personeel voor het zwerfvuil, een project schonere stad en het terugbetalen van een lening voor een parkeerfonds.

Van de verwachte besparingen geeft alleen Den Haag circa 60 procent terug aan de burger. Bij andere gemeenten wordt niets teruggegeven en steden als Utrecht, waar de kostenbesparing voor de gemeente 60 procent bedraagt, laten de tarieven voor de eindgebruiker zelfs stijgen.

,,Het wordt tijd dat de rijksoverheid hier maatregelen tegen neemt en zorgt dat eindgebruikers niet meer gebruikt worden om de financiële gaten van de gemeenten op te vullen," aldus Jochem Moerkerken van Roland Berger. (ANP/BVDL) 22/11/10 06u00

Bron: AD, 22-11-10


Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: